Kadıköy İş Kazası Avukatı

Kadıköy iş kazası avukatı ve uzman hukuk kadro su ile çalışan hukuk büroları, gerekli dikkat ve özen gösterilmediği için meydana gelen iş kazalarında işçi mağduriyetlerini en aza indirmek için gerekli olan vekillik işlemlerini yürütür. İşveren iş ve işçi güvenliğini gözetme borcu ile yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediği zamanlarda işçiler maddi ve manevi zararlara uğrayabileceği gibi işçinin hayatını kaybetmesiyle destekten yoksun kalan işçi yakınları maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Belli bir takım şartların gerçekleşmesi gereken tazminat davalarında kişilerin işverenler tarafından başka yollar ile ikna edilmesi ileriki zamanlarda yine aynı sorunların yaşanmasına ve daha çok can kayıplarının gerçekleşmesine yol açabilir.

İş kazalarında maddi ve manevi tazminat davaları

Kadıköy iş kazası avukatı tarafından yürütülecek olan iş kazası davaları için olay gerçekleştikten sonra vekillik hizmeti almak üzere alanında uzman ve deneyimli kadrosu ile hizmet veren hukuk bürosuna başvurmak gerekir. İş kazasında mağdur olan işçilerin yanı sıra işçinin hayatını kaybetmesi durumunda da işçi yakınları da hukuk bürosu ve Kadıköy iş kazası avukatı bürosuna başvurarak maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

İşverenin gerekli dikkat ve özeni göstermemesinden dolayı meydana gelen iş kazalarında genellikle yapılması gereken denetimlerin yapılmadığı ve alınması gereken tedbirlerin alınmaması söz konusudur. İşçi ve iş güvenliğini sağlamakla ve gerekli özeni göstermekle yükümlü olan işverenin ihmalkârlıkları iş kazalarına yol açarak bazı durumlarda işçilerin bedensel kayıp ve zararlarına yol açarken bazı durumlarda ise can kayıplarına yol açar. Kişilerde şiddetli elem ve kedere de sebep olabilecek iş kazaları için manevi tazminat davaları da açılabilir. Hangi durumlarda maddi ve manevi tazminat davası açılabileceği alanında uzman hukuk bürosu çalışanları tarafından tespit olunduktan sonra müvekkilinin isteği doğrultusunda belirlenir.

İş Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri ve İş Kazaları

İşverenler iş ve işçinin olduğu kadar çevrenin de güvenliği ve özeni ile yükümlüdür. Hizmet akdinde belirtilen maddelere ek olarak temelde hem işçi hem de işveren belli edimler ile borç altında girmiş olurlar. Bu halde işçi yapma ya da işi yerine getirme edimi ile borç altına girer. Öte yandan işçinin olumsuz ya da yapmama edimi ile borçlanması ise rekabet yasağı olarak adlandırılan yapmama edimi ile ifade edilir. İşveren ise işçi ile yapılan hizmet akdinde vaat edilenleri yerine getirmekle, işçinin güvenliğini sağlamak ve gerekli dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür. Karşılıklı bir borç ilişkisi olarak adlandırılabilecek olan bu koşullar altında işvereni yerine getirmesi gereken dikkat ve özen yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ihmal ve sözleşmeye aykırılık oluşturacak durumlara örnek teşkil eder. Gerekli denetimlerin yapılmasının sağlanmaması, iş güvenliği için tedbirlerin alınmaması ya da işçilerin sağlık güvencesinin sağlanmaması gibi durumlarda meydana gelebilecek olan iş kazalarında işçiler maddi ve manevi kayıplarının tazmin edilmesi için Kadıköy iş kazası avukatı aracılığı ile işverene dava açabilir.

Tazminat davaları için aranan şartlar

Kadıköy iş kazası avukatı ile deneyimli hukukçulardan oluşan hukuk bürosu tarafından müvekkili talebi ile açılabilecek olan tazminat davalarında bazı koşulların sağlanmış olması gerekir. İş kazalarında meydana gelebilecek olan maddi ve manevi kayıplar için açılabilecek olan tazminat davalarında aranan iki şart; kusur ve zarardır. İşverenin kusuru ile dış dünyada değişiklik yaratan maddi ya da manevi zararın meydana gelmesinde aranan bir diğer koşul ise zarar ile kusur arasında bir illiyet bağı olmasıdır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/sultanbeyli-is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/maddi-tazminat-ve-bosanma-illiyet-iliskisi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davalarinda-velayet-hakki-kime-birakilir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/maddi-tazminat-ve-bosanma-illiyet-iliskisi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/maddi-tazminat-ve-bosanma-illiyet-iliskisi.html

“Kadıköy İş Kazası Avukatı” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara