0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Maddi Tazminat ve Boşanma-İlliyet İlişkisi

Boşanma süreci sadece evlilik bağının kopartılması değil aynı zamanda bu kopmadan doğan maddi ve manevi zararların karşılanmasını da içermektedir. Manevi tazminat, maddi tazminat gibi kesin hükümleri olmayan ve net bir hukuk prosedürü de olmayan az da olsa belirsiz bir alandır.

Bu konuda fikir sahibi olabilmek için Maltepe boşanma avukatı profesyonelliğinden yardım alabilirsiniz. Maddi tazminat ve nafaka ise daha keskin hükümleri olan ve hatta ödenmediği zaman icra yoluna bile başvuracağınız bir hukuki prosedürdür. Maddi tazminatın ve manevi tazminatın mahkeme tarafından sağlanması için kişilerin talepte bulunmaları gerekmektedir.

Talep etmeyen kişilerin herhangi bir tazminat alma ya da nafaka bağlanması gibi durumlar ile de karşı karşıya kalmayacakları bilinmelidir. Maltepe boşanma avukatı aracılığı ile boşanma sonrası maddi ve manevi tazminat alım kriterleri ve hangi kanunlar üzerinden temellendirilerek bu tazminatların kişilere verildiği ile alakalı gerekli olan bilgileri elde edebilirsiniz.

Boşanma ve İlliyet İlişkisi

Kişilerin boşanma sonrası tazminat talep edebilmeleri için bu boşanma sürecinden kaynaklanan bir zarara uğramış olmaları gerekmektedir. Daha öncesinde kendi kendine oluşmuş bir durum sebebi ile ya da boşanma ile alakasız olan bir faktör sebebi ile zarara uğramış kişilerin illiyet bağı kuramadığı için tazminat taleplerinin de kabul edilmeyeceği önceden belirtilmelidir.

Bu tür detaylar Maltepe avukat gözleminde ve uzmanlığında size bildirilecektir. Kişiler boşanma ve tazminat talep etme süreçlerini kendi başlarına yürütmeye kalktıkları zaman bu tür detaylar gözden kaçabilmekte ve süreç de başarısızlık ile sonuçlanabilmektedir. Bu illiyet bağının kurulması için eşlerden birinin diğerine maddi zarar verebilecek bir davranışta bulunması gerekmektedir. Ancak bu gibi bir durum söz konusu ise maddi tazminat talep edebilirsiniz. Ortaya koyulan kusurlu davranışın hem ailenin birliğini hem de tarafların mal varlığını tehdit eder nitelikte olması gerekmektedir.

Boşanma Sebebi ile İşsiz Kalmak Bir Tazminat Hak Ediş Sebebi Midir?

Son dönemlerde boşanmaların en çok sebep oldukları noktaların başında iş kaybı gelmektedir. Genel itibari ile kadınlar boşanma sürecinin vermiş olduğu maddi manevi yıpranmışlık sebebi ile işlerinden ayrılmak mecburiyetinde kalabilirler. Bu durum kanunlarımızda bir maddi tazminat sebebi olarak kabul edilmektedir. Hatta bir adım daha ileri götürmek gerekirse eğitimin yarım kalmasına sebebiyet vermek de bir maddi tazminat alım sebebidir. Örnek kadın üzerinden verilmiş olsa da durumun hem erkek hem de kadınlar için koşulları değiştirecek bir özel durum ya da mağduriyet söz konusu değilse eşit şekilde geçerlidir.

Evliliğin süresi tazminatın alımı konusunda en büyük etmenlerden bir tanesidir. Bu süre kavramının işin içerisine girmesinin sebebi ise kişilerin karşı tarafı suiistimal etmemesidir. Örneğin sadece bir ay sürmüş bir evlilik için kişiler neden maddi ya da manevi tazminat ödemelidir? Bu gibi olumsuz durumları engelleyebilmek adına kısa süreli evliliklerde boşanma söz konusu olduğu zaman mahkemece tazminat hükmüne karar verilmemektedir.

Fakat evlilik uzun sürmüşse ve da buna ek olarak çocuk da dahil olmuşsa eşlerin birbirinden tazminat talep etme gibi bir hakkı bulunmaktadır. Maltepe avukat yönlendirmeleri ile beraber kadın ya da erkek fark etmeksizin hangi durumda nasıl davranmanız gerektiği ile alakalı bütün hukuki desteği elde edebilirsiniz ve mahkemelere de katılmama ve temsil edilme rahatlığını yaşayabilirsiniz.

Özellikle maddi varlık söz konusu olduğu zaman kişilerin kendi başlarına bu süreci yönlendirmeye çalışmamaları önerilmektedir. Bir uzman öncülüğünde işlem gerçekleştirilmesi mahkemenin sizin lehinize ve sizi yıpratmadan sonuçlanmasına katkıda bulunacaktır.

Maddi Tazminat Verilmesi İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Maddi tazminat kararının verilmesi için öncelikli olarak evlilik birliğinin hakim tarafından kesin bir şekilde bitirilmiş olması şarttır. Sonuçlanmamış davalar için tazminat talep edilmez. Maddi tazminat taleplerini boşanma avukatları açabilir. Maddi tazminat talep edilen taraf genelde evlilik birliği içerisinde kusurlu olan taraftır. Boşanma sebepleri de genelde bu kusurlu olan tarafla ilgilidir. Maddi tazminat isteyen taraf da bunun aksine boşanmaya sebep olan durumlarda kusursuz olmalıdır ya da karşı tarafa göre daha az kusurlu olmalıdır. Ancak aldatma gibi kusurlu durumda, kusuru işleyenin kafaka ve tazminat hakkının olmadığını da bilmelisiniz. Kusurun belirlenmesi de şart olduğu için mahkemenin bu konudaki kararı son derece önemlidir.

Tazminat verilmesi için en önemli konulardan biri de boşanmadan sonra tazminat isteyen tarafın zarara uğrayacak olmasıdır. Böylece evlilik birliğinin sona ermesinden sonra da tarafların ne kadar tazminat vermekle yükümlü olduğu kişilerin maddi durumuna ve yaşam standardına göre belirlenecektir.  Boşanma avukatları sizin en yüksek tazminatı alabilmeniz için elinden geleni yapacak ve davanın sizin lehinize işlemesi için uğraşacaktır. Özellikle tazminat davalarına bakan avukatları tercih ederseniz davadan çok daha kazançlı çıkacak ve kısa sürede davanın sonuçlanmasını sağlayabileceksiniz. Boşanma avukatları da tazminat davası hakkında bilgili olduğundan bu konuda merak ettiklerinizi boşanma avukatlarına danışabilirsiniz.

Call Now Button