0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanma Davalarında Velayet Hakkı Kime Bırakılır?

Boşanma davası; evlilik kurumunu sonlandırmak isteyen kişilerin Aile Hukuk Mahkemelerine boşanma dilekçesi ile başvuruda bulunmaları ile açılır. Evlilik birliği temelden sarsılmış olan eşlere ait çocuk var ise bu durumda çocuğun kimde kalacağı konusunda anlaşma sağlanmalıdır. Eşler bu konuda mutabık olamıyor ise velayet davası açabilir.

Anlaşmalı boşanma karşı vekalet ücreti hakkında detaylı bilgi sahibi olarak süreci avukat ile yürütmeniz oldukça önemlidir.

Boşanma Davası Açabilmek İçin;

 • Kişilerin evlilik birliğinin temelden sarsıldığını kanıtlaması gerekir. Kanıtlama işlemlerinden sonra boşanma davası açılabilir.
 • Eşin ortak olarak yaşanılan konutu terk etmesi, ailesinin yanına yerleşmesi ya da evden kovulması gibi nedenlerden dolayı dava açılabilir.
 • Evlilik birliğine ait sorumluluğun yerine getirilmemesi gibi gerekçeler de boşanma davası için geçerli olan nedenlerdendir.
 • Eşlerden birinin akıl hastalığına yakalanması diğer eşin dava açma nedeni olabilir. Bu durumun sağlık raporu ile kanıtlanması gereklidir.
 • Eşlerin birbirlerine karşı sadakat sorumluluğu vardır. Sadakat sorumluluğunu yerine getirmeyen eş, diğer eşe karşı boşanma davası açabilir.
 • Anlaşmalı boşanma protokol örneği ya da çekişmeli boşanma dilekçesi incelenerek hukuka uygun bir şekilde hazırlandıktan sonra dava açılır.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Son 6 aydır birlikte oturulan konuta en yakın Aile mahkemesine giderek boşanma davası açılabilir. Medeni Kanun’a göre Aile mahkemesinin olmadığı durumlarda boşanma davası Asliye Mahkemelerinde görülür. Maddi ya da manevi haklar, çocukların velayeti ya da diğer konularda anlaşma sağlanamaz ise çekişmeli boşanma davası açılır. Boşanma dilekçesi hazırlanırken bu durumun göz önünde bulundurulması gerekir. Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere ikiye ayrılır.

Anlaşmalı Boşanma Davası: Eşlerin evliliği yasal olarak sonlandırmak için haklar, velayet ve nafaka gibi konularda anlaşmaya vararak boşanma talebinde bulunmaları kanunda anlaşmalı boşanma davası olarak tanımlanır. Anlaşmalı boşanma vekalet ücreti 2018 senesindeki miktarı avukat ile iletişime geçilerek öğrenilebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası: Birtakım haklarda, velayet konusunda ve tazminat konusunda ortak bir dil ile hareket edilemeyen durumlarda çekişmeli boşanma davası açılır.

Anlaşmalı boşanma ücreti ve çekişmeli boşanma ücreti ise dava süreleri bakımından değişiklik gösterir. Anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarına göre daha kısa sürede sonuçlanır.

Anlaşmalı Boşanma Dava Süreci

Eşler evlilik kurumuna son vermek amacıyla anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği inceleyerek avukatlardan yardım almalıdır. Dilekçe hazırlanması dava sürecinde oldukça önemlidir.Boşanma dilekçesi ile birlikte ilgili Aile Mahkemesine giden çiftler dava sürecini başlatmış olur.

Anlaşmalı Boşanmayı Geçerli Kılan Şartlar

 • Boşanma talebinde bulunan kişilerin en az 1 yıl süre ile evlilik birliğini sürdürmüş olmaları
 • Anlaşmalı boşanma dilekçesinde; maddi ve manevi tazminat, nafaka ve velayet hakkında ortak bir karara varılmış olması
 • Anlaşmalı boşanma duruşmalarına birlikte katılım gösterilmesi gerekir. Boşanma duruşmasında eşlerin anlaşmalı olarak boşanma talebini hakime kanıtlaması şarttır.

Anlaşmalı boşanmada hakim ne sorar konusunda kişiler endişe duymamalıdır. Hakim anlaşmalı olarak boşanma talebinde bulunup duruşmaya katılan eşlere boşanmayı isteyip istemediklerini sorar. Bu durumda diğer eş eğer boşanmayı istemediğini beyan eder ise hakim davayı reddeder. Böyle bir halde ise dava süreci çekişmeli olarak devam edecektir. Anlaşmalı boşanmada temyiz süresi eşler tarafından reddedilebilir.

Çekişmeli Boşanma Dava Süreci

Anlaşmalı boşanma avukatı, davalarında olduğu gibi çekişmeli boşanma davalarında da süreç kişilerin boşanma dilekçesi ile yetkili mahkemelere başvurması ile başlar. Boşanma vekalet ücreti araştırılarak uzman bir avukattan destek alınması çekişmeli dava sürecinin daha sağlıklı yürütülmesi açısından önemlidir.

Çekişmeli Boşanma Süresi: Boşanma amacıyla çekişmeli davalarda öne sürülen gerekçelerin kanıtlanması gerekir. Kanıtlamak için tanıkların dinlenmesi, gerekli kanıtların incelenmesi, bilir kişi raporlarının gelmesi uzun bir süreci ifade eder.Yasalar tarafından sıkı bir şekilde süreç takip edilir ise boşanma işlemi 5 ya da 6 celse de sona erecektir. Bu süre zarfı ise bir yıl ya da iki yıl olarak ifade edilir.

Çekişmeli boşanma davasının nerede açıldığı, çocukların velayeti hakkında anlaşmaya varılmaması gibi durumlar da dava sürecini uzatmaktadır. Avukat tarafından takip edilen dava süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlandığı bilinir.

Boşanma Davalarında Velayet Hakkı

Çocukların korunması ve çocukların temsil edilmesi için oluşan hukuksal haklara velayet denir.Çocukların doğru ve daha sağlıklı olarak ihtiyaçlarının karşılanması ve hoş görülü ortamda yetiştirilmesi için velayet hakkı oldukça önem taşır. Evlilik sürecinin devam etmesi halinde velayet hakkı anne ve babaya aittir. Ancak boşanma sonucunda çocukların velayetinin kime kalacağı konusuna hakim karar verecektir.

Velayetin Kime Verileceği Konusunda Aranan Şartlar

 • Hakim çocuğun çıkarlarını hangi eş daha iyi koruyacak ise velayet hakkını ona tanır.
 • 0-4 yaş arası çocuklar anne şefkatine ve sevgisine muhtaçtır. Bu durumda hakim velayet hakkını anneye bırakır
 • Çocuğun hangi tarafa karşı daha fazla bağlılığa sahip olduğu velayet hakkının belirlenmesinde etkili olacaktır.
 • Var olan kardeşlerinden ayrılmaması için, hangi tarafta kardeşleri beraber yaşıyor ise velayet hakkı o tarafa bırakılır.

Velayet Konusunda Çocuğun İsteği: Hakim tarafından çocuğun hangi taraf ile birlikte yaşamak istediği oldukça önemlidir. Mahkemede çocuğa kimin ile yaşamak istediği ve kimin yanında daha mutlu olacağı hakim tarafından sorulmaktadır.Çocuğun düşüncelerini ve yaşam kalitesini dikkate alarak bir karara varılır.

Velayet hakkı tanınan kişi yeniden evlenir ise velayet hakkı elinden alınmaz. Ancak karşı taraf çocuğun yaşam standartının değiştiği, manevi olarak kötü etkilendiğini ileri sürerek velayet davası açabilir.

Velayet Hakkı Hangi Durumlarda Elden Alınır?

Çocukların eğitimi, bakımı ve onların çıkarlarının gözetilmesi mahkemelerce önemli olan konulardandır. Velayet hakkı tanınan kişi çocuğa yeterince ilgi gösteremiyor,bakım ve masraflarını yerine getiremiyor ve haysiyetsiz bir yaşam sürüyorsa velayet hakkı elinden alınır.

Ancak 3 yaşına kadar çocuğun velayetinde bu konular aranmaksızın annede alır.  Annenin işinin ya da yaşam tarzının herhangi bir önemi yoktur.Velayetin düzenlenmesi ise kamu düzenine ilişkindir.Bu davalarda re’sen araştırma söz konusudur. Anne ve babaların istek ve taleplerinden ziyade çocukların fikri, ahlaki gelişimi önemli görülür.

 • Annenin çocuğu sağlığına zarar verecek davranışlarda bulunması
 • Annenin çocuğa bakmaktan herhangi bir neden dolayı aciz olması
 • Anne sağlığının kötü olması

Durumlarında eğer çocuk 3-7 yaş dönemi arasında ise babaya bırakılır. Böyle bir durumda çocuğun menfaatleri üstün tutularak bir karara varılır.

Okul Çağında Olan Çocukların Velayet Hakkı

6-12 yaş genellikle okul çağı olarak bilinir.Bu yaş aralığında bulunan çocukların eğitim konusunda birtakım maddi ihtiyaçlara sahiptir. Bunun için çocuğa hangi eş daha iyi bir eğitim ve gelecek temin edebilecek ise velayet hakkı çocuk menfaati çerçevesinde o eşe bırakılır.

Sosyal hizmet uzmanları bu konuda vazifelendirilir. Mahkeme bünyesinde her iki eş hakkında da rapor hazırlanır. Rapor mahkeme için bağlayıcı bir etkiye sahip değildir.Ancak hakim bu raporu inceleyerek karar vermektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre çocukların velayeti hakkında karar verilmeden, yetkili mahkemelerin 12 yaşını tamamlamış bu çocukları dinlemesi gerekmekte. Bu yaşlardaki çocuklar kendilerini rahatlıkla ifade ederek isteklerini dile getirebilir.

8 Yaşındaki Çocuğun Velayeti Kime Verilir?
Anne bakımına muhtaç çocukların velayetinin babaya verilmesi oldukça zordur. Yargıtay’ın yerleşmiş kararlarından biridir. Ve 7-8 yaşlarına kadar çocuklar annelerine muhtaç sayılmaktadır. Bu nedenle velayet anne verilir.
Aldatmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir 2022?
Farklı faktörler devreye girmeksizin aldatan bireyin çocuğun velayeti alması zordur. Güven ve çocuğun menfaati düşünüleceği için genellikle aldatılan birey ön plana alınır ve bakabileceği yeterli görüldüğünde çocuğun velayeti bu bireye verilir.
Kaç Yaşındaki Çocuğun Velayeti Babaya Verilir?
Çocuğun velayetinin babaya verilebilmesi için çocuğun 7 yaşından büyük olması gereklidir. 0-7 yaş arası çocukların velayetinin verilmesi için gerekli nedenleri karşılayacak bir durum olmalıdır.
Boşanma Durumunda Çocuğun Velayeti Babaya Nasıl Verilir?
Çocuğun velayetinin babaya verilebilmesi için hakim tarafından çocuğun menfaati düşünülerek önce annenin çocuğa bakamayacağını, zarar verebileceğini görmesi ve babanın çocuğun menfaatine uygun şekilde bakabileceğine karar vermesi gereklidir.

İlginizi Çekebilir;

Boşanma Davasında Velayet

Nafaka ve Velayet Konusunda Bilinmesi Gerekenler

Boşanma Davasında Çocuk Velayeti

Velayet Davası | Boşanmadan Velayet Davası Açılır mı?

Tüketiciler ve İşçiler Kime Başvurmalı

Call Now ButtonHemen Ara