0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Beykoz Bozhane Mahallesi Avukat

Gerek bireysel gerek kurumsal başvurularla her gün birçok dava açılmaktadır. Açılan davaların da azımsanmayacak bir kısmı boşanma davası olmaktadır. Boşanma davası, evliliğinin sağlıklı yürümediğini düşünen kişilerin başvurduğu bir yöntemdir. Eşlerden biri ya da ikisi boşanma davası açabilmekte, diğer taraf da karşı boşanma davası açabilmektedir. Yasalarca geçerli kabul edilen boşanma sebepler, cana kastetme, zina, terk, kötü muamele, yüz kızartıcı suç gibi nedenlerdir. Davanın açılabilmesi için nüfus cüzdanı yeterlidir. Anlaşmalı davalar genellikle kısa sürede sonlanmakta iken çekişmeli davaların 2-3 yıl sürdüğü görülmüştür.

Boşanma Davaları

Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları olmak üzere ikiye ayrılır. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar boşanma konusunda fikir birliğine varmışlardır. Hakim, taraflardan boşanmak istediklerini özgür iradeleri ile beyan etmelerini ister. Çekişmeli boşanma davalarında ise taraflardan biri boşanmak isterken diğeri istemez. Bu durumda hakim, boşanma nedeninin geçerliliğine, tarafların iddialarına ve savunmalarına, gerekirse şahitlerin ifadelerine bakarak karar verecektir.

Boşanma Avukatı

Boşanma davaları, kurallara uyulmadan açılırsa amacına ulaşamayabilir. Bundan kasıt, mağduriyetin giderilmemesi ve adaletin sağlanamamasıdır. Bu yüzden boşanma avukatına başvurarak bu mağduriyettin oluşmaması için kendisinden yardım istenmelidir. Beykoz Bozhane Mahallesi avukat aracılığı ile boşanma davası açmak isteyenler Avukat Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçebilirler. Beykoz ilçesinde boşanma konusunda yardım isteyen kişilere vekalet ederek dilekçenin doğru yazımı ve davanın seyrinin olumlu olmasına yardımcı olmaktadır.

Call Now Button