Beykoz Boşanma Avukatı

Medeni Türk Kanunu’nun 4721 sayılı maddesi gereğince evlilik birliğinin sona erdirilmesi için boşanma davası açılması şart olmakla beraber sürecin tarafların istediği şekilde sonuçlanması için de Beykoz boşanma avukatı varlığı çok önemlidir. Evlilik birliğinin mahkeme tarafından sonlandırılması için yasada belirlenen haklı nedenlerin ortaya çıkmış olması şart olmakla beraber bunların mahkemeye sunulması ve sürecin doğru yönetilmesi için en büyük vasıta olan avukatlar, boşanma nedenleri oluşmadığı için davaların reddedilmesi için ortaya çıkan olumsuzlukların bertaraf edilmesi için de oldukça önemlidir.

Boşanma Avukatının Önemi

İstanbul başta olmak üzere özellikle büyük şehirlerde açılan boşanma davalarının kendi içerisinde oldukça fazla detay barındırdıkları görülmektedir. Anlaşmalı boşanmaların yanında, hukuksal olarak çekişmeli boşanma davası olarak isimlendirilen boşanma davalarında;

  • Nafaka
  • Çocukların velayeti
  • Mal paylaşımı gibi ayrıntılar önem kazanırken, bu detayların tarafların isteği doğrultusunda sonuçlandırılması için iyi bir boşanma avukatı varlığı çok önemlidir.

Boşanma akdi sona erdikten sonra başta geride kalan çocukların velayeti ve durumu olmak üzere, geride kalan eşlerin haklarının hukuksal anlamda korunması gerekmektedir. Bu nedenle hukuksal anlamda boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu bulunmasa da Beykoz boşanma avukatı boşanma işlemlerinde gerekli hukuki prosedürün müvekkili lehine sonuçlandırılması için önemli kazanımlar sağlayacaktır.

Boşanma Davaları Kaç Çeşittir?

Boşanma davalarının anlaşmalı ve çekişmeli olarak ikiye ayrıldığı görülmekle beraber her ikisinin de oran olarak birbirine oldukça yakın olduğu gözden kaçmamaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları her iki tarafın da boşanma için anlaştığı; boşanma sonunda doğacak hukuki sorumlulukların her birini de onayladıkları boşanma çeşididir. Bu davalarda avukatların hazırladığı dilekçelerde her iki tarafın boşanmayı kabul ettiği, birbirlerinden hukuki anlamda bir şey istemedikleri ya da mal paylaşımı ve çocuk velayeti konusunda karşılıklı mütabakata vardıkları belirtilirken çekişmeli boşanma davaları her hattıyla zor ve uzun süren bir süreçle karşı karşıya kalınması anlamı taşımaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında;

  • Genellikle taraflardan biri boşanmak istemediği için karşı taraf evlilik birliğinin bozulduğuyla alakalı mahkemeye sağlam deliller sunmalıdır.
  • Bu davalar tarafların çocukların velayeti ve mal paylaşımı hakkında sıkça anlaşmazlığa düştüğü davalardır. Burada genellikle her iki taraf da çocukların velayetini almak istediği için mahkemeyi kendilerinin en uygun varis olduğu konusunda ikna etmek mecburiyetindedirler.
  • Çekişmeli boşanma davalarındaki bir diğer husus da boşanma sonrası mal paylaşımının nasıl olacağıdır. Bu noktada ortaya çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle boşanma davasının en az 4-5 celse sürmesi beklenebilir.

İyi Bir Boşanma Avukatı Sürecin Çok Kısa Sürede Sonuçlanmasını Sağlar

Boşanma davalarında yasal olarak avukat tutma zorunluluğu olmasa da Beykoz boşanma avukatı anlaşmalı boşanmalarda dahi davanın çok daha kısa sürede sonuçlanması için çok önemlidir. Aynı zamanda tarafların haklarının tam olarak tahsisi için İstanbul genelinde avukatlık hizmeti veren Mehmet Ali Helvacı’dan her türlü desteğin alınabilmesi mümkündür.

İlginizi Çekebilir;

Kurtdoğmuş Mahallesi Avukat

Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Boşanma Avukatı

Velibaba Mahallesi Avukat

İş Kazasında Ne Yapılmalı?

İstanbul Ceza Avukatı

“Beykoz Boşanma Avukatı” üzerine 43 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara