0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İşe İade Davası

İşveren ile işçi tarafından yapılan iş akdinin geçersiz bir şekilde fesh edildiğini düşünen işçi tarafından işe iade davası açılabilmektedir. Bu davanın kazanılması için çeşitli gereklilikler bulunmakla birlikte öncelikli olarak geçersiz bir nedenden ötürü fesih işleminin olması önem taşımaktadır. İşveren tarafından böyle bir davanın açılabilmesi ise söz konusu değildir.

İşe İade Davası Şartlar Nelerdir?

İşe iade davası açılabilmesi için çalışılan yerde en az 30 işçinin olması zorunlu tutulmaktadır. Bununla birlikte aynı şirket üzerinde olmak kaydıyla farklı şubelerde bulunan işçilerin sayısı da hesaplamada göz önüne alınmaktadır. İşe iade davası açan işçinin en az 6 aylık bir süre boyunca işyerinde çalışmış olması da şartlar arasında bulunmaktadır. Aynı zamanda bu süre boyunca işveren ile yazılı olarak imzalanmış bir iş sözleşmesinin var olması da gerekli koşullar arasındadır. Aksi durumda yapılan çalışma kaydının olmamasından ötürü böyle bir dava sürecinin yaşanabilmesi imkan dahilinde değildir.

İşe İade Davası Hangi Durumlarda Açılabilir?

  • 6 aylık süre boyunca iş sözleşmesi gereği çalışmaya devam eden işçinin gereksiz sebep ile işine son verilmesi durumunda dava açılabilmektedir.
  • İşçinin hiçbir sebep gösterilmeksizin işine son verilmesi de doğrudan dava açma hakkını doğurmaktadır.
  • İşveren tarafından fesih işlemi son çare olarak kabul edildiği için çözüm yollarının tükenmiş olması da gerekli olabilmektedir.
  • Yapılacak fesih sonlandırma işleminden önce çeşitli sebeplerden dolayı işçinin savunmasının alınması da gereklidir. Böyle bir durumun olmaması halinde de işe iade davası açılabilmektedir.
  • Yazılı olarak yapılan fesih işlemleri içinde işe iade davası açılması söz konusu olmakla birlikte yasa dışı yolların bulunmasından ötürü kazanım ihtimali da güçlüdür.

İşe İade Dava Süreci Hakkında

Diğer davalarda olduğu gibi işe iade davası özelinde de tüm hususlar için yasal dayanaklar ve geçerli, ispat edici durumlar bulunması gereklidir. Fesih işlemi yapan işveren olduğu için ispat yükü temelde olmaktadır. Bundan ötürü işçinin herhangi bir şekilde ispat zorunluluğu yoktur. Ayrıca işe geç gelme, profesyonellik dışı durumlar ya da farklı işlerin aksatılması eğilimi gibi sebeplerin ispat edilebilir olması da önem taşımaktadır. Bu süreçte işçinin avukat tutması gerekli ya da zorunlu değildir.

İşe İade Dava Süresi

Dava konularına göre ayrılmakla birlikte maksimum 2 ay içerisinde sonuçlanması gerekmektedir. Aynı zamanda temyiz süresi olarak da 1 aylık bir zaman bulunmaktadır. Ancak gerek dava yoğunluğu gerekse dilekçelerin gönderim süreleriyle birlikte yapılacak araştırmaların boyutuna göre değişkenlikler olması imkân dahilindedir.

İşe İade Dava Sonucu

İşe iade davası geçerli bir sebebin ortaya konması durumunda reddedilmektedir. Kabul edilmesi durumunda ise gerekli dönüş işlemleri yapılabilir veya tazminat alımları söz konusu olabilmektedir. İşveren tarafından işçinin işe alınması kabul edilmez ise en az 4 ay en fazla ise 8 aylık ücretini yatırması talep edilmektedir.

Call Now Button