Aile Konutu Şerhinden Ötürü Meskeniyet İddiasında Hızlı Çözüm

Aile konutu şerhi Medeni Kanun’un 194.maddesinde karşımıza çıkan bir tanımdır. Aile konutu ele alınacaksa, burada ailelerin birlikte vakit geçirdiği, hem iyi hem de kötü günlerin paylaşıldığı, yaşantılarının yönetildiği alandır. Aynı zamanda Yargıtay üzerindeki tanımı ise eşlerin bir araya gelerek ortaklaşa seçtiği, eğer var ise çocukların da içerisinde yaşadığı ortak konut olarak kabul ediliyor. Söz konusu konut aile konutu olarak adlandırılacaksa o zaman eşlerin evliliklerinin devam ediyor olması ve aynı zamanda eşlerin birlikte o taşınmaz içerisinde yaşaması gerekiyor. Sadece satın alınan konutlarda değil aynı zamanda kiralanan konutlarda da yine aile konutu şerhi geçerli olan durumlardandır. Mülkiyet, eğer ki eşlerden biri üzerine ise bu durumları incelememiz gerekiyor:

  • Diğer eşin de izni olmadan devir yapılamıyor.
  • Üçüncü kişinin yararına oturma sağlaması için de diğer eşin izni gerekiyor.
  • Üçüncü kişi için kiralanacak ev için de yine diğer eşin de sözleşmede imzası olması gerekiyor.
  • Ortak eşin ortaklık giderilmesi için talepte bulunabilmesi için de diğer eşin imzası gerekiyor.

Aile Konutu Şerhi İçin Neler Gerek?

Diğer eşin imzası olmadığı sürece ipotek ya da devir gibi herhangi bir işlemi yapmamız, mümkün olan durumlardan biri değildir. Eşlerden biri, hiçbir şekilde diğerinin haberi olmadan kira sözleşmesini feshedemez. Aile konutu olarak kabul edilen evi bir başkasına devredemez. Aile konutu şerhi yapmak istiyorsanız o zaman elinizde:

  • Aile nüfus kayıt örneğinin olması gerekiyor.
  • Taşınmaz içerisinde hayatın devam ettiğini gösterebilmek adına mahalleden ya da köy muhtarından alınan belgenin de olması önemlidir.

Meskeniyet İddiası

İcra Kanunu’nda 82.maddesinin 12.bendi üzerinde belirlenen haczedilemezlik durumlarından biri olarak karşınıza çıkıyor. Eğer ki icra borçlusu aile konutunda yaşıyorsa ve ev de haline münasip bir durumda ise o zaman haciz işlemleri bu konut üzerinde yapılamaz. Öncelikle meskeniyet iddiası konusunda detaylı bilgi verebilir, sizleri bu konuda aydınlatabiliriz. İlk olarak memur işlemlerinin şikayetinin olması gerekiyor. Bu şikayet ise 7 gün içerisinde yapılmalıdır. 7 günü aşan şikayetler süre nedeni ile ret ile sonuçlanacaktır. 7 günlük süre ise haczin öğrenilmesinden hemen sonra başlayacaktır. Hem ihtarname hem de tapu kaydı üzerinden haczi öğrenmeniz söz konusudur.

Meskeniyet İddiasında Hangi Şartlar Aranır?

Meskeniyet iddiasını yapmak istiyorsanız herhangi bir ön şartı yerine getirmenize gerek yoktur. Borcun ne olduğu önemli olmaksızın meskeniyet iddiasında bulunabilirsiniz. Sadece bu konuda tek bir olumsuz durum vardır. Eğer ki söz konusu mesken alındığı için borç yapıldıysa o zaman meskeniyet iddiası o mesken için yapılamaz.

Yargılama süreci içerisinde mahkeme ilk olarak borçlu kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kimler olduğuna ve sayısına bakacaktır. Zabıta sayesinde bu bakılan kişilerin de geçimlerini nasıl giderdiğini inceleyecektir. Tüm maddi gelirler incelendikten sonra da bilirkişinin bu dosyayı incelemesi söz konusu olacaktır. Bilirkişi ise haline münasip olunup olunmadığına karar verecektir. Eğer ki ev haline münasip olarak kabul ediliyorsa haciz kaldırılır. En büyük sorunlar ise evlerin ipotek ediliyor olmasından kaynaklanıyor. Çünkü konut olarak kullanılan ev aynı zamanda gözden çıkarılabilecek bir konuma da getirilmiş oluyor. yani mülkiyet sahibi evini ipotekleyerek zımni olarak kabul ediyor. Yargıtay tarafından bu konunun olumlu olabilmesi için mülk sahibinin bu mülke ipoteği zorunlu bir durumdan ötürü koydurmuş olması çok önemlidir. Yargıtay genel olarak mesken kredisini, esnaf kredisini ve Zirai kredileri için verilen ipotekleri zorunlu ipotek olarak kabul ediyor. Tüm bu konularda sizlere yardımcı oluyor, en kısa sürede sorunlarınızı gidermenizde sizlerin işlemlerinizi hızlandırıyoruz.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/ise-iade-davasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kira-sozlesmesi-meskeniyet-icin-onemli-mi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/meskeniyet-iddiasinda-munasip-ev-nedir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/meskeniyet-davalari-nedir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/haciz-geldiginde-meskeniyet-iddiasinda-bulunmak.html

“Aile Konutu Şerhinden Ötürü Meskeniyet İddiasında Hızlı Çözüm” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara