0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İşe İade Davalarında Yetkili Mahkeme

İşçinin haksız yere iş akdinin sonlandırıldığını düşünmesi ver gereken şartları taşıması halinde işe iade ile ilgili dava açma hakkına sahip olmaktadır. Bu durumda hak arayışında olan işçi, işe iade ile ilgili açacağı davayı yetkili mahkemeler açmalıdır.

İşe iade davalarında yetkili olan mahkeme, davalının ikamet ettiği yerde ya da işçinin işini yaptığı yerde olan mahkemelerdir.  İş mahkemesinde işe iade kararı verilmesi halinde, işçi ve işverene bazı yükümlülükler verilir. İşe iade kararı verildiğinde, öncelikle duruşmada kısa bir karar açıklanmaktadır. Bu kararı takip eden durumda, ilgili mahkeme gerekçeli olarak kararı yazar ve işçi ve işverene tebliğ eder. Tebliğin ardından, işçi açısından süreç işlemeye başlar. İş mahkemesince işe iade kararı verilen işçi ise, 10 gün içinde işverene işe başlama başvurusu yapmak durumundadır.

İşçi İşe Başvurusunu Nasıl Yapar?

İşçi mahkemesinin işçi lehine verdiği karar doğrultusunda ve bunu da işçi ve işverene tebliğ etmesi halinde, işçi için hareket etme zorunluluğu ortadan kalkmış olur. İşe iade kararı kendisine tebliğ edilen işçi, işverenine 10 gün içinde, işe başlama isteğini dile getirmelidir.

Bu ise, işçinin kendisi ya da işçinin avukatı aracılığı işle yapılabilir. İşçi ya da avukatı dışında yapılan işlem kabul edilmeyecektir. İşe iade kararı sonrasında işe başlama talebi yapmayan işçi, ya da süreyi kaçıran işçi ne yapabilir dendiğinde ise yapılacak açıklama şu şekildedir: işçi 10 gün içine işe başlama başvurusu yapmaz ise, işverenin dava sonunda geçersiz sayılan feshi, geçerli konuma gelecekti. Mevcut olan tüm fesih şartları ise hüküm ve sonuçları ile beraberinde gelecektir.

İş kanununda yer alan ve işçinin işe başlama başvurusu yapmaması halinde, işçinin gerçek niyetinin işe geri dönmek olmadığını varsayar ve işçiyi kötü niyetli olarak değerlendirir.

İşe İade Talebinde 10 Günlük Süre Nasıl Hesaplanır?

İşe iade kararını takiben, işçi, kendisine tebliğ edilen iade kararanı takiben, 10 gün içinde işverenine tekrar işe başvuru yapmalıdır. Bahsi geçen 10 günlük süre zarfında, tatil günleri hesaplanmaz.

Call Now Button