0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İş Sözleşmelerinde Tarafların Borçları

İşçi ile işveren, iş sözleşmesinde yer alan ve kendilerine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. İşçi, bir iş görmeyi taahhüt eder. İşveren ise, yapılan bu iş karşılığında bir bedel ödemeyi kabul eder. Karşılıklı olarak yani işçi ve işverene iş sözleşmesine bağlı olarak yüklenen borçlar ise iki taraflı olarak ele alınabilir.

İş Sözleşmesinde İşçinin Borçları Nelerdir?

Karşılıklı olarak yapılan iş sözleşmelerinde işçinin de işveren gibi borçları bulunur. Bu borçlara bakıldığında;

-İş görme borcu bulunur.

-İşverenin talimatlarına uyma borcu vardır.

-Sadakat borcu bulunur.

-Rekabet etmeme borcu vardır.

İş Sözleşmesinde İşverenin Borçları Nelerdir?

İşçinin var olan sözleşme içinde mevcut olan borçlarına karşılık işveren de bir takım borçları yerine getirmek durumundadır. Bu borçlar ise;

-Ücret ödeme borcu vardır.

İşçiyi koruma borcu bulunur.

-Eşit davranma borcu vardır.

-Diğer borçlar adı altında başka borçları da bulunmaktadır.

Her iki sözleşme tarafı da birçok hakka sahiptir. bu hakların yanında borçlara da sahip oldukları için, yükümlülük ve sorumlulukların yerine getirilmesi gerekir.

Yapılan İş Sözleşmeleri Ne Zaman Sona Erer?

İşçi ile işveren arasında bir köprü olarak düşünülecek iş sözleşmeleri, fesih ve fesih dışı olarak iki ana başlık altında incelenmektedir. İş sözleşmesinde fesih ile sona erme durumunda, feshin haklı olup olmadığı konusu önem taşır. Feshi gerçekleştiren taraf kim ise, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi farklı tazminat türleri ortaya çıkacaktır.

Son zamanlarda çok sayıda iş ilişkisi, işverenin haksız bir şekilde fesihleri ile sonlanmaktadır. Bu haksız fesihler de iş mahkemelerine taşınarak, tazminatlarında mahrum kalan işçilerin haklarını yargı makamları çözme yoluna gitmektedir.

İş sözleşmesini haklı ya da haksız fes edilmesi dışında, fesih dışı sona erme de mümkün olmaktadır. Bu durumlarda, tarafların anlaşması, ölüm ve sözleşme süresinin bitimi gibi durumlar sonunda fesih dışı iş sözleşmeleri bitmektedir.

İşçi ve işveren arasında yer alan iş sözleşmeleri bitiminde eğer ki anlaşma sağlandı ise bu durumda herhangi bir şekilde iş mahkemelerine başvuru yapma gereği de kalmaz.

Call Now Button