İş Sözleşmelerinde Tarafların Borçları

İşçi ile işveren, iş sözleşmesinde yer alan ve kendilerine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. İşçi, bir iş görmeyi taahhüt eder. İşveren ise, yapılan bu iş karşılığında bir bedel ödemeyi kabul eder. Karşılıklı olarak yani işçi ve işverene iş sözleşmesine bağlı olarak yüklenen borçlar ise iki taraflı olarak ele alınabilir.

İş Sözleşmesinde İşçinin Borçları Nelerdir?

Karşılıklı olarak yapılan iş sözleşmelerinde işçinin de işveren gibi borçları bulunur. Bu borçlara bakıldığında;

-İş görme borcu bulunur.

-İşverenin talimatlarına uyma borcu vardır.

-Sadakat borcu bulunur.

-Rekabet etmeme borcu vardır.

İş Sözleşmesinde İşverenin Borçları Nelerdir?

İşçinin var olan sözleşme içinde mevcut olan borçlarına karşılık işveren de bir takım borçları yerine getirmek durumundadır. Bu borçlar ise;

-Ücret ödeme borcu vardır.

İşçiyi koruma borcu bulunur.

-Eşit davranma borcu vardır.

-Diğer borçlar adı altında başka borçları da bulunmaktadır.

Her iki sözleşme tarafı da birçok hakka sahiptir. bu hakların yanında borçlara da sahip oldukları için, yükümlülük ve sorumlulukların yerine getirilmesi gerekir.

Yapılan İş Sözleşmeleri Ne Zaman Sona Erer?

İşçi ile işveren arasında bir köprü olarak düşünülecek iş sözleşmeleri, fesih ve fesih dışı olarak iki ana başlık altında incelenmektedir. İş sözleşmesinde fesih ile sona erme durumunda, feshin haklı olup olmadığı konusu önem taşır. Feshi gerçekleştiren taraf kim ise, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi farklı tazminat türleri ortaya çıkacaktır.

Son zamanlarda çok sayıda iş ilişkisi, işverenin haksız bir şekilde fesihleri ile sonlanmaktadır. Bu haksız fesihler de iş mahkemelerine taşınarak, tazminatlarında mahrum kalan işçilerin haklarını yargı makamları çözme yoluna gitmektedir.

İş sözleşmesini haklı ya da haksız fes edilmesi dışında, fesih dışı sona erme de mümkün olmaktadır. Bu durumlarda, tarafların anlaşması, ölüm ve sözleşme süresinin bitimi gibi durumlar sonunda fesih dışı iş sözleşmeleri bitmektedir.

İşçi ve işveren arasında yer alan iş sözleşmeleri bitiminde eğer ki anlaşma sağlandı ise bu durumda herhangi bir şekilde iş mahkemelerine başvuru yapma gereği de kalmaz.

İş Görme Borcu
Bir kişi bir işe girerken işvereni ile bir anlaşma yaparak üstüne düşen görevi yerine getireceğine dair resmi bir şekilde söz vermektedir. Bu sebeple işçi konumundaki kişi üzerine işe girmeden aldığı işleri hakkıyla yapmakla görevlidir.
İşçinin İşverene Karşı Olan Borçları Nelerdir
İşçinin işverene karşı borcu yapmaya dair söz verdiği işi yerine getirmektir. Kişiler sözleşme de imzalarını atarak yapmayı kabul ettikleri işleri yapmakla yükümlü olarak sayılmaktadır. Bu sebeple kişiler sözleşmelerinde yazan her detaya uygun bir şekilde çalışmak durumundadır.
İş Görme Borcu Doğuran Sözleşmeler
İş görme borcunu doğuran sözleşmeleri şu şekilde sıralayabiliriz; hizmet, eser, yayın ve vekâlet. Bu sözleşme türlerinin birinin altına imza atmış olan kişilerin işlerini layıkıyla yerine getirmeleri kişilerin üzerlerine düşen iş görme borçlarıdır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/borclar-kanunu.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/karliktepe-mahallesi-is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/altintepe-mahallesi-kira-hukuku-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/is-kazasinda-kalici-zarar-gorulmesi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/gecmis-nafakalarin-alinmasi.html

“İş Sözleşmelerinde Tarafların Borçları” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara