Borçlar Kanunu

Taraflar arasında bulunan borç ilişkileri ve hakları içeren hukuk bilim dalı borçlar kanunu olarak bilinir. Borçlu ve alacaklının birbirlerine karşı sorumlulukları bulunur. Bu sorumlulukları yasal olarak inceleyen borçlar kanunu tarafların arasında gerçekleşen sorunlarda yasaların ne dediğine bakar. Tarafların sahip olduğu haklar ve durumlar borçlar hukukunda belirtilmiştir. Borçlar kanunu borçlu ve alacaklı arasında ayrım yapmaz. İki tarafında hakkını savunur.

Borçlar Kanunu Nedir?

Borçlar kanunu hakkında bilgi vermeden önce borcu tanımlayalım. Birinden bir şey almak, yerine getiresi gereken bir zorunluluğu olan kişilere borçlu denilir. Borçlu olan kişinin yerine getirmek durumunda olduğu şeye de edim ismi verilir. Borç aslında bir edimi gerçekleştirme zorunluluğunuza verilen isimdir.

Borçlar kanunu ve borç hukuku da bu borç ilişkilerinin düzenlenmesine yardımcı olan kurallar bütününe verilen isimdir. Edimi yerine getirmek zorunda olan borçlu kişi eğer borcunu vermezse alacaklı olan taraf devlete başvurur ve devlet zoru ile alacağını ya da alacağı kadar değerde olan para miktarını alabilir.

Bu duruma borçlunun sorumluluğu ismi verilmiştir. Birden fazla kişi arasında olan yükümlülüklere borç ilişkisi adı verilir. Borç ilişkileri üç farklı unsrudan oluşur. Bu unsurlar;

  • Borçlu
  • Alacaklı
  • Edim

Şeklindedir. Borç ilişkileri birdenbire ortaya çıkmaz. Bu ilişkileri meydana getiren bazı hukuksal sebepler bulunur. Borç ilişkilerinin oluşmasını sağlayan durumlara borun kaynağı denir. Borç kaynakları şu şekildedir;

  • Sebepsiz mal edinme
  • Sözleşme
  • Haksız eylem

Borçlar Kanunu Zamanaşımı Süreleri Nedir?

Borçlar kanunu oldukça önemlidir. Bu kanun alacaklı ve borçlu arasında gerçekleşen ilişkilerin düzenlemesini gerçekleştirir. Borçlar kanununda zamanaşımı süreleri borçların çeşidine göre farklılık gösterir. Borçlar kanunu zamanaşımı süreleri şu şekildedir;

10 Yıllık Zamanaşımı Süresi: 6098 sayılı borçlar kanunun 146. Maddesi uyarınca kanunda aksi bir hüküm yer almadığı sürece her alacaklı 10 yıllık bir zamanaşımı süresine tabi tutulur.

5 Yıllık Zamanaşımı Süresi: Aynı kanunun 147 maddesine bakıldığında beş yıllık zamanaşımı şu alacaklar için uygulanır;

Kira bedelleri, dönemsel edimler

  • Küçük çaplı sanat işleri ve satışlar
  • Acentacılık, vekalet, komisyon sözleşmeleri
  • Ortaklıklar
  • Tatil köyü ve otel gibi alanlarda yeme içme bedelleri

Hukuki İşlem Borçları Nedir?

Hukuki işlemler farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Bu işlemlerin borçları da arklı olarak işlenir. Sözleşme ve bunun gibi diğer maddelerin meydana gelmesi farklı bir konudur. Hukuki işlem borçları şu şekilde sınıflandırılır;

Çok Taraflı Hukuk İşlemleri: Hukuki olarak çok taraflı bir sonucun doğabilmesi için iki tarafı da kapsayan bir hukuk işleminin gerçekleşmesi gerekir. İki taraflı hukuk işlemlerine örnek olarak sözleşme gösterilebilir.

Tek Taraflı Hukuk İşlemleri: Bu sonuç yalnıza tek bir tarafı kapsayan hukuksal durumları içerir. Vasiyet ve miras reddi gibi

Sözleşme Nasıl Meydana Gelir?

Sözleşmenin meydana gelmesi için sözleşmede bulunacak olan her iki tarafında beyanlarını birbirine ifade etmesi sonucunda sözleşme meydana gelir. Sözleşme için karşılıklı imzaların atılması gerekir.

6098 Borçlar Kanunu Nedir?
Borçlar kanunu 6098 sayılı sözleşme şekli ve usüllerini kapsamakta olan kanundur. Borç nedir ve sözleşme düzenlemesi hangi durumlarında geçerlidir. Alacaklı ve verecekli davasının görüldüğü, icra, iflas ve haciz alanına da tekabül etmektedir
Borçlar Kanunu kime ait?
Borçlar kanunu Türkiye Cumhuriyeti hukuk alanında işlenmektedir. Alacaklı ve verecekli üzerinden düzenlenmekte olan kanunlarda, hükümlerin karşılıklı düzenlenmesi durumuna tekabül etmektedir.
Türk Borçlar Kanunu itiraz nedir?
Türk borçlar kanunu itirazı, vergi borcu veya haciz durumlarına karşı itiraz hakkını Türkiye vatandaşına vermektedir. Düzenlemeler kapsamında, tarafların karşılıklı olarak birbirinden talep ettiği alacak verecek davasına göre süreç devam edecektir.
6098 sayılı kanun ne zaman çıktı?
2011 tarihinde yayınlanmış olan yürürlük, 2012 yılına kadar borçlar kanunun 648 maddesine ve 818. Maddesine tekabül ederek, yürürlükten kaldırılmıştır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/is-sozlesmelerinde-taraflarin-borclari.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/trafik-kazasi-davalarinda-zamanasimi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tek-tarafli-bosanma-nasil-olur.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davalari-sureleri-nedir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-davasi-tek-tarafli-acilir-mi.html

“Borçlar Kanunu” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara