Tek Taraflı Boşanma Nasıl Olur?

Boşanmak, evlilik ile kurulan aile kurumunun sona ermesi anlamına gelmektedir. Boşanmanın birçok türü ve sebebi vardır. Bunlardan birisi ise tek taraflı boşanma halidir.

Tek Taraflı Boşanmak İçin Ne Yapılır?

Farklı nedenlerden ötürü tek taraflı bir şekilde boşanmak isteyen kişiler, bunun için bir takım şartları yerine getirmek zorundadır. Bu şartlar içerisinde en dikkat çeken ise haklı bir gerekçe bulmaktır. Bu yüzden Türk Medeni kanununda bulunan gerekçelerden en az bir tanesinin kanıtlanmış olması lazım. Bu şekilde tek taraflı boşanma da mümkün olmaktadır. Bu noktada tek taraflı boşanma için sunulan delil yeterli görülmezse, hakem bunu reddetme hakkına sahiptir. Bu yüzden dikkatli bir biçimde gerekçenin ispatı için çaba sarf edilmesi şartı aranmaktadır.

Dava Nasıl Açılır?

Tek taraflı boşanmak isteyen kişinin yaması gereken diğer husus ise dava açmaktır. Ortada tek taraflı bir durum olduğu için açılacak olan boşanma davasının türü de çekişmeli boşanma olacaktır. Yani tek taraflı bir biçimde anlaşmalı olarak boşanma söz konusu değildir.

Dava açıldıktan sonra ise bir takım prosedürleri yerine getirmek gerekmektedir. Zaten bu noktada asıl olan şey davanın devam ettirilmesidir. Çünkü dava açmak zor bir iş değildir fakat bu davayı takip etmek ve sürdürmek ile davaya sunulacak olan belgeleri temin etmek daha önemli bir iş olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tek taraflı boşanma davalarında en çok merak edilen şey ise hakimin bu konuda vereceği karardır. Kimilerine göre bu tip durumlarda bir boşanma olmaz ve taraflardan birisinin istemediği için boşanma davası düşer. Fakat bu görüşün gerçeği yansıtmadığını söylemek gerekiyor. Burada davayım açan kişinin kesinlikle öne sürmüş olduğu gerekçeyi ispat etmesi gerekmektedir. Eğer bu gerekçe açık bir şekilde ispat edilirse boşanma gerçekleşmiş olur.

Boşanma Nedenleri Nelerdir?

Boşanma nedenlerine baktığımız zaman bize yol gösterici olan şey Türk Medeni Kanunudur. Bu kanun içerisinde boşanmaya neden olan birçok şey ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Bu nedenlere baktığımız zaman şu gerekçeleri görüyoruz

 • Ayrı yaşamak ve bu durumun fiili olarak kanıtlanması
 • Eşe uygulanan kötü muamele
 • Eşin insan haklarını tehdit etmek ve insan haklarına saldırıda bulunmak
 • Evlilik birliğinin artık sarsılmaya başlanması
 • Eşin hayatına kast etmek
 • Zina
 • Şiddetli bir şekilde süren geçimsizlik
 • Akıl hastalığı durumunun ortaya çıkması
 • Aldatmak

Bu gibi durumlar yaşandığı zaman evlilik fiilini bitirmek için haklı gerekçeler de ortaya çıkmış olur. Bundan dolayı anlaşmalı ya da çekişmeli bir boşanma davası açabilirsiniz. Bu davaların birbirinden farkları vardır. Anlaşmalı boşanma için bir sene evli kalma şartı aranmaktadır. Bu davayı açacak kişiler her konuda anlaşarak boşanmak isterler. Çekişmeli de ise bunun tersi durum vardır.

Tek Taraflı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Aile mahkemelerinin yetkili olduğu boşanma davalarında tek tarafın boşanmak istemesi halinde durum çekişmeli boşanma davasına döner. Tek taraflı boşanma davası nasıl açılır öğrenerek süreç başlatılmalıdır.

Çekişmeli boşanma davalarında davayı açan taraf yasal geçerliliğe sahip boşanma gerekçesi sunmak zorundadır. Aynı şekilde dava açan tarafın gerekçesini deliller ile ispat etmesi şarttır, tek taraflı olarak açılan boşanma davaları genel ya da özel nedenlere dayandırılır ancak nedenlerin bir ya da birkaçının sunulması gerekir.

Tek Taraflı Boşanma Davasında Süreç Nasıl Başlatılır?

Davayı açacak tarafın boşanma nedenleri, delil ve tanıklarını ortaya koyması gerekir, boşanma kararı alan çiftler tek taraflı boşanma davası nasıl açılır öğrenmek için uzman bir avukat ile görüşmelidir.

Çünkü dava öncesi mahkemenin istediği yeterli argümanlara sahip olmak önemlidir. Boşanma nedenlerine göre düzenlenen dilekçe hazırlandıktan sonra Aile mahkemesine sunulur.

Tek Taraflı Boşanma Davası Ne Kadar Zamanda Biter?

Çekişmeli boşanma davası olarak anılan tek taraflı boşanma davalarında süreç uzundur. Süreci hızlandırmak adına tek taraflı boşanma davası nasıl açılır bilinmelidir boşanma davaları genellikle 7 ila 8 ayı bulmaktadır.

Aynı zamanda karara itiraz eden tarafların İstinaf mahkemelerine başvurma hakkı bulunduğundan dolayı dava çok daha uzun sürede sonuçlanır. İstinaf mahkemesinden dönüş ortalama bir yılı bulmaktadır.

Tek Taraflı Boşanma Davasının Açıldığı Nasıl Öğrenilir?

Aile Mahkemesi tarafından UYAP sistemine işlendiğinden dolayı taraflar tek taraflı boşanma davasını;

 • E-devlet sistemi üzerinden görebilir.
 • Hem de davacı boşanma davası hakkında e-devlet şifresi ile bilgi sahibi olabilir.
 • Dava dosyasının e-devlet’te görülebilmesi için dava bilgilerinin girilmesi gerekir.
 • Bilgilerin girilmesinin ardından 2 gün sonunda e-devlet’ten görüntülenme sağlanır.
 • Sistemdeki yoğunluğa bağlı olarak süreç bir haftaya kadar uzayabilir.
 • Dava dilekçesi Aile Mahkemesi tarafından davalı eşe 30 gün içerisinde tebliğ edilir.

Tek Taraflı Boşanma Davasında Masrafları Kim Öder?

Çekişmeli boşanma davası olan tek taraflı boşanma davasında tüm masraflar sonrasında kusurlu olarak belirlenen eş tarafından ödenir. Davacı taraf mahkeme masraflarını dava sonucunda kusurluluğu tespit edilen tarafa yüklenmesini sağlar. Anlaşmalı boşanma davalarında masraflar çiftlerin vereceği karara göre belirlenir.

Tek Tarafli Bosanma Olur mu

Ayrılmak isteyen ancak anlaşamayan çiftlerin üzerinde araştırma yaptığı en önemli konulardan bir tek tarafli bosanma olurmu sorusudur. Boşanma davasının başlayabilmesi için eşlerden birinin mahkemeye başvuru yapması gerekir. Başvuru sahibinin evliliğin temelden sarsıldığını ifade eden dilekçesinde boşanma gerekçesini belirtmelidir.

Tek Taraflı Boşanma Davası Nereden Açılır?

Tek taraflı boşanma davasında her boşanma davasında olduğu gibi yetkili mahkeme yine aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde asliye mahkemeleri boşanma davalarında yetkili kılınmıştır. Tek taraflı boşanma davası çekişmeli boşanma davası olarak tanımlanmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davasının Sebepleri Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davası tek tarafli bosanma olurmu sorusunun cevabıdır çünkü tek taraflı evliliğin bitirilmesi için yapılan başvuru sonrası açılan davalar çekişmeli boşanma davalarıdır.

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma sebepleri şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Sadakat hükmünü ortadan kaldıran zina
 • Eşlerden birinin yaşadığı akıl hastalığı
 • Evlilik sürecinde eşin haysiyetsiz hayat sürdürmesi
 • Eşin hayatına kast edilmesi.

Tek Taraflı Açılan Boşanma Davası Ret Edilir Mi?

Eşlerden birisi başvuru yaparak çekişmeli boşanma davasını başlatır ancak bunun için geçerli bir neden belirtmek zorundadır. Tek tarafli bosanma olurmu sorusunun cevabı net olarak evettir.

Eşlerden birinin boşanmayı kabul etmemesi durumunda tek taraflı olarak açılan dava sürecinin geçerli sayılabilmesi için davayı açan tarafın gerekçesine ispat etmesi zorunluluktur.

Boşanma davasında ortaya sunulan gerekçenin mantıklı olmaması halinde karşı taraf dava açma hakkı elde eder. Mahkeme tarafından boşanma davasının reddedilmesi durumunda yeniden dava açılması 3 yıl süre ile engellenir.

Tek Taraflı Boşanma Davalarında Velayet Nasıl Alınır?

Tek taraflı açılan boşanma davasında en sık yaşanan sorunların başında velayet gelir. Ebeveynlerden birinin müşterek çocuğun velayetini alması zorunludur bu durumda çocuğun menfaati göz önünde tutulur.

Hiç bir boşanma davasında velayet için kesin hüküm verilmez, yaşam şartları içerisinde yaşanan değişim çocuğun menfaatini etkilediğinde velayet durumu değişir. Karşı taraf mahkemeye başvurarak velayet konusunda yeni bir karar ister bir dava sonucunda velayet el değiştirir.

Hem anne hem de baba çocuğun menfaatine göre uygun davranmamışsa bu durumda velayet hakkı büyükanne, büyükbaba, teyze amca, hala ya da dayıdan birine vasi tayin edilmek suretiyle verilir.

Boşanma Tek Taraflı Olur Mu

Boşanma kararı veren birçok insanın araştırdığı konuların başında boşanma tek taraflı olur mu sorusunun cevabı yer alır. Boşanma tek taraflı olmaz, boşanma davasını tek eşin açması halinde dava çekişmeli boşanma davası şeklinde görülmektedir.

Boşanma davasının tek celsede bitirilmesi için tarafların anlaşması gerekir. Anlaşmalı şekilde boşanma yoluna gidilmemesi durumunda tek celsede boşanmak söz konusu değildir o yüzden tek taraflı açılan davalarda süreç 6 hatta 7 celseye kadar devam edebilir. Sonuç olarak tek taraflı boşanma davası açılırsa davan tek celsede bitmez.

Tek Taraflı Boşanma Davası Nasıl Olur?

Çiftlerden birinin boşanmayı kabul etmemesi ya da eşlerin maddi ya da manevi tazminat konusunda anlaşamaması gibi durumunda tek taraflı boşanma davası açılabilir. Aynı şekilde müşterek çocuğun kimde kalacağı konusu da tek taraflı boşanma davası için gerekçedir.

Boşanma tek taraflı olur mu sorusunun cevabını verebilmek için dava açma sürecinin hukuken geçerli olmasını sağlamak gereklidir ve bunun için davayı açan tarafın gerekçelerini ispat etmesi zorunludur.

Boşanma Davasında Taraflar Gelmezse Ne Olur?

Tek taraflı açılan boşanma davasında görülen mahkemeye davacının ya da temsil eden avukatının gelmemesi durumunda mahkeme tarafından dosyanın işlemden kaldırılması kararı verilir. Davacının açtığı herhangi bir dava bulunmaması durumunda davalının mahkemeye katılma gibi bir zorunluluğu yoktur.

Tek Taraflı Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Türk Medeni kanununda yer alan boşanma nedenlerinin tamamı tek taraflı boşanma sebebi olarak geçerlidir, Buna göre;

 • Haysiyetsiz bir yaşam sürmek
 • Zina
 • Karşı tarafın hayatına kast
 • Eşi terk gibi özel nedenler deliller ile ispat edilerek boşanma davası açılır.

Genel ve özel nedenler olarak ikiye ayrılan boşanma sebepleri içerisinde olan özel nedenlerin ispat edilmesi, kusurun ortaya konması varsa tanıkların dinlenmesi gerekir.

Tek taraflı boşanmanın zor olmasından dolayı ayrılmaya karar veren eşlerin boşanma tek taraflı olur mu sorusunu araştırmak yerine her koşulda anlaşma sağlayarak birlikte dava açması izlenebilecek en doğru yoldur.

Ayrı Yaşayan Eşler Tek Taraflı Boşanabilir Mi?

Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesine göre herhangi bir boşanma gerekçesiyle açılan davanın reddedilmesi durumunda karar kesinleştikten sonraki 3 yıl sonunda boşanma gerçekleşir.

Boşanmanın gerçekleşebilmesi için ortak hayatın yeniden kurulamamış ve evlilik birliğinin temelden sarsılmış olduğu kabul edilir. Eşlerden herhangi birinin isteği üzerine mahkeme boşanmaya karar verir.

Tek Tarafli Bosanma Kac Ay Surer?
Tek taraflı boşanma davaları çekişmeli davalar olarak da bilinmektedir. Bu noktada kişilerin dava süreçleri normal şartlarda 7 ila 8 ayı bulabilmektedir. Ancak kişilerin davayı açtığı sebeplere ve davanın seyrinde ortaya çıkabilecek durumlara bağlı olarak bu süre değişebilmektedir.
Tek Tarafli Bosanma Ne Kadar?
Tek taraflı boşanma dava açmak isteyen kişilerin davaları Aile Mahkemeleri’nde görülüyor ise bu konuda asgari ücretler dışında ek bir ücret belirtilmemektedir. Ancak kişilerin davaları Asliye Mahkemesi’nde görülmekte ise bu kişilerin ödemesi gereken tutar 4,080 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
Tek Taraflı Boşanma Dilekçesi Nasıl Olur?
Tek taraflı boşanma dilekçeleri çekişmeli boşanma dilekçesi prosedürlerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Bu sebeple kafa karıştırıcı olabilmektedir. Kişilerin bu sözleşmeleri hazırlamada bir bilen olarak işinde uzman avukatlara güvenmesi kişilerin adına çok yararlı olacaktır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tek-tarafli-bosanma-davasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tek-tarafli-bosanma-davalari.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-davasi-tek-tarafli-acilir-mi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-davasi-detaylari.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/sultanbeyli-isci-avukati.html

“Tek Taraflı Boşanma Nasıl Olur?” üzerine 4 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara