0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Tek Taraflı Boşanma Nasıl Olur?

Boşanmak, evlilik ile kurulan aile kurumunun sona ermesi anlamına gelmektedir. Boşanmanın birçok türü ve sebebi vardır. Bunlardan birisi ise tek taraflı boşanma halidir.

Tek Taraflı Boşanmak İçin Ne Yapılır?

Farklı nedenlerden ötürü tek taraflı bir şekilde boşanmak isteyen kişiler, bunun için bir takım şartları yerine getirmek zorundadır. Bu şartlar içerisinde en dikkat çeken ise haklı bir gerekçe bulmaktır. Bu yüzden Türk Medeni kanununda bulunan gerekçelerden en az bir tanesinin kanıtlanmış olması lazım. Bu şekilde tek taraflı boşanma da mümkün olmaktadır. Bu noktada tek taraflı boşanma için sunulan delil yeterli görülmezse, hakem bunu reddetme hakkına sahiptir. Bu yüzden dikkatli bir biçimde gerekçenin ispatı için çaba sarf edilmesi şartı aranmaktadır.

Dava Nasıl Açılır?

Tek taraflı boşanmak isteyen kişinin yaması gereken diğer husus ise dava açmaktır. Ortada tek taraflı bir durum olduğu için açılacak olan boşanma davasının türü de çekişmeli boşanma olacaktır. Yani tek taraflı bir biçimde anlaşmalı olarak boşanma söz konusu değildir.

Dava açıldıktan sonra ise bir takım prosedürleri yerine getirmek gerekmektedir. Zaten bu noktada asıl olan şey davanın devam ettirilmesidir. Çünkü dava açmak zor bir iş değildir fakat bu davayı takip etmek ve sürdürmek ile davaya sunulacak olan belgeleri temin etmek daha önemli bir iş olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tek taraflı boşanma davalarında en çok merak edilen şey ise hakimin bu konuda vereceği karardır. Kimilerine göre bu tip durumlarda bir boşanma olmaz ve taraflardan birisinin istemediği için boşanma davası düşer. Fakat bu görüşün gerçeği yansıtmadığını söylemek gerekiyor. Burada davayım açan kişinin kesinlikle öne sürmüş olduğu gerekçeyi ispat etmesi gerekmektedir. Eğer bu gerekçe açık bir şekilde ispat edilirse boşanma gerçekleşmiş olur.

Boşanma Nedenleri Nelerdir?

Boşanma nedenlerine baktığımız zaman bize yol gösterici olan şey Türk Medeni Kanunudur. Bu kanun içerisinde boşanmaya neden olan birçok şey ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Bu nedenlere baktığımız zaman şu gerekçeleri görüyoruz

  • Ayrı yaşamak ve bu durumun fiili olarak kanıtlanması
  • Eşe uygulanan kötü muamele
  • Eşin insan haklarını tehdit etmek ve insan haklarına saldırıda bulunmak
  • Evlilik birliğinin artık sarsılmaya başlanması
  • Eşin hayatına kast etmek
  • Zina
  • Şiddetli bir şekilde süren geçimsizlik
  • Akıl hastalığı durumunun ortaya çıkması
  • Aldatmak

Bu gibi durumlar yaşandığı zaman evlilik fiilini bitirmek için haklı gerekçeler de ortaya çıkmış olur. Bundan dolayı anlaşmalı ya da çekişmeli bir boşanma davası açabilirsiniz. Bu davaların birbirinden farkları vardır. Anlaşmalı boşanma için bir sene evli kalma şartı aranmaktadır. Bu davayı açacak kişiler her konuda anlaşarak boşanmak isterler. Çekişmeli de ise bunun tersi durum vardır.

Call Now Button