Tek Taraflı Boşanma Davaları

Boşanma davalarında süreç evliliğini bitirme kararı ile eşlerin mahkemeye başvuru yapmaları ile başlar. Evlilik birliğinin temelden sarsıldığı durumlarda kişiler avukat aracılığında boşanma dilekçesi hazırlayarak Aile Mahkemesine başvurur. Davalar duruma göre çekişmeli ya da anlaşmalı olarak devam eder. Tek taraflı boşanma davaları çekişmeli boşanma olarak adlandırılır.

Çekişmeli Boşanma: Tek tarafın evlilik kurumunu bitirme isteği ile mahkemeye başvuru yapmasıdır. Çekişmeli boşanmalarda çiftler, maddi ve manevi birtakım konularda anlaşamazlar. Bu konular;

 • Nafaka
 • Tazminat
 • Velayet

Çekişmeli Boşanma Nedenleri;

 • Evlilik süreci boyunca kişilerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülükleri vardır. Zina boşanma davalarında sadakat yükümlülüğünü sonlandırır.
 • Akıl hastalığına sahip olan eşe karşı boşanma davası açılması Medeni Hukuka göre geçerli bir sebeptir. Ancak bunun için sağlık raporu ile kanıtlanması gerekir.
 • Evlilik süreci boyunca haysiyetsiz bir hayat sürdürmek çekişmeli dava sürecinin başlamasına neden olur.
 • Eşlerden birinin ortak yaşanılan konutu terk etmesi boşanma için geçerli genel nedenler arasında yer alır.
 • Onur kırıcı davranış, hayata kast edilmesi gibi nedenler çekişmeli dava sürecini başlatan nedenlerdendir.
 • Genel nedenler arasında; aşırı kıskançlık, evlilik sorumluluklarının yerine getirilmemesi, aile ile görüştürmeme vb.
 • Yüz kızartıcı bir suç işlenmesi ve cana kast edilmesi gibi nedenlerde boşanma süreci içinde geçerli olan boşanma nedenleri arasında yer alır.

Anlaşmalı boşanma karşı vekalet ücreti için kişiler avukat ile görüşmeli ve ilgi almalıdır. Özellikle dilekçe hazırlama sürecinde uzman bir avukattan bilgi almak oldukça önemlidir. Boşanma dilekçeleri ve boşanma protokolü çekişmeli dava sürecini önemli ölçüde etkiler.

Tek Taraflı Dava Süreci

Tek taraflı boşanma davalarında eşler boşanma dilekçesi hazırlayarak yetkili mahkemede boşanma sürecini başlatır. Çekişmeli boşanmalarda eşlerin geçerli olan sebepleri kanıtlamaları gerekir.

Eşlerden birinin boşanmayı reddetmesi, maddi ve manevi tazminat konusunda anlaşılamaması, çocuğun kimde kalacağı konusunda mutabık olunamaması gibi durumlardan dolayı tek taraflı boşanma davası açılır. Dava açma sürecinin hukuken geçerli olabilmesi için eşler ispatla yükümlüdür.  Tek taraflı boşanma davası açan kişilerde boşanmayı getiren olayların farklı geliştiğine dair karşı bir dava açabilmektedir.

Tek Taraflı Boşanma Davasının Reddi

Kişilerin açtıkları tek taraflı boşanma davası reddedilir ise 3 yıl süreyle aynı boşanma gerekçesi sunularak dava açılması engellenir. Örneğin aldatma nedeni ile çekişmeli dava süreci başlatıldığında kişi bunu ispat etmek zorundadır. İspat edilmediği taktirde tek taraflı boşanma davası reddedilir.Eş 3 yıl boyunca aldatılma gerekçesini sunarak boşanma davası açamaz.

Çekişmeli Boşanmalarda Velayet Nasıl Alınır?

Genellikle eşlerin en çok anlaşmazlığa düştüğü konulardan biri velayettir. Çocuğun velayeti ile ilgili karar verilirken çocuk menfaati göz önüne alınır.Hakimlerde çocuğun velayetine karar verme noktasında bu menfaatleri göz önünde bulundurarak hüküm verirler. Her iki tarafta çocuğun velayeti konusunda hakim kanaati oluşturmalıdır. Boşanma avukat vekalet ücreti hakkında bilgi almak için avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşme sağlayabilirsiniz. Çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma avukatı için size yardımcı olacaktır.

Boşanmalarda velayet kararları ise kesin bir hükme bağlanmaz. Yaşam koşullarının değişmesi sonucunda velayetin de değiştirilmesi amacıyla karşı bir dava açılması mümkündür. Bu durumda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Yetkili olan Aile mahkemelerine başvuruda bulunularak dava dilekçesi ile başvuru yapılabilir.

Velayet davası açacak olan kişiler ise oldukça geçerli bir savunma yapmaları gerekir.Bu anlamda uzman bir avukattan destek alınması mühimdir.

Velayet : Küçüklerin ve kısıtlıların bakım ve korunmalarına karşı anne-babaların sahip oldukları görev ve yetkiler bütününe denir. Türk Medeni Kanununun 335. maddesine göre ergin olmayan çocuklar velayet altına alınır.

Velayet Hakkı Kime Verilir?

Evlilik birliğini sonlandıran kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri velayet hakkıdır. Velayet hakkı anne ve babaya aittir. Büyükanne, büyükbaba, dayı, teyze, amca velayet hakkına sahip değildir. Ancak bu kişiler vasi olabilir.

Velayet  Hakkında

Eşler çocuklarını diğer eşe bırakmamak için aile mahkemesine başvuruda bulunarak velayet davası açabilir. Hakim bu durumda çocukların çıkarlarına göre hareket eder.Velayet hakkına sahip olan ebeveyn çocuğun temel yaşantısına karar verecek,eğitim ve öğretim konusunda tek söz sahibi kişidir.  Genellikle velayet hakkı anneye bırakılsa da annenin kötü bir yaşam sürmesi gibi olumsuz hallerin görüldüğü durumlarda babaya da verilebilir.

Velayet hakkı verilen kişinin yeniden evlenmesi durumunda; eğer çocuğun yaşantısında olumsuz bir değişiklik yaşanacak ise ilgili kişilerce tekrar velayet davası açılabilir. Ancak yaşam maddi ve manevi olarak çocuğa etki eden olumsuz bir durum söz konusu değil ise velayet hakkı devam eder. İlgiye, bakıma ve anne şefkatine muhtaç olan bebeklerde annenin yaşam kalitesi dikkate alınmaksızın velayet anneye bırakılmaktadır.

 • Çocuk hangi eş ile duygusal bir yakınlıkta ise
 • Çocuğun çıkarlarını hangi taraf daha iyi koruyabilecekse
 • Hangi tarafta kardeşlerinden ayrılmayacak ve yaşam standartı yüksek olacak ise velayet ona bırakılır.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Evlilik birliğinin temelden sarsıldığı durumlarda kişilerin velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi durumlarda anlaşma sağlayarak boşanma dava sürecini başlatmaları anlaşmaları boşanma olarak adlandırılır.

Anlaşmalı Boşanma Dava Şartları Nelerdir?

 • Boşanma amacıyla başvuruda bulunan her iki tarafın da Aile Mahkemesine beraber başvuru yapmaları gerekir.
 • Evlilik halinin en az bir yıl sürmesi şarttır.
 • Boşanma davalarına her iki tarafında katılması ve hakim karşısında anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini beyan etmeleri gerekir.

Anlaşmalı boşanmada hakim ne sorar; Hakim kişilerin anlaşmalı olarak boşanma isteklerinden emin olmak için maddi ve manevi tüm konularda ortak olarak karar verip vermediklerini ve boşanmak isteyip istemediklerini sorar.Duruşmaya katılmama ya da taraflardan birinin boşanma talebinde bulunmaması üzerine dava çekişmeli olarak devam edecektir.

Dava sürecini yürütmek için vekil avukat tutulabilir.Ancak anlaşmalı boşanma davalarında duruşmaya vekil avukatın katılması geçerli değildir. Bireylerin duruşmaya katılması zorunludur. Anlaşmalı boşanma vekalet ücreti 2018 senesinde değişti.

Anlaşmalı Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Kişilerin duruşmaya katılması, dava sürecinin yükümlülüğüne göre hareket etmesi sonucunda dava kısa sürede sonuçlanacaktır. Bu süre 2-3 ay olabilir. Mahkemelerin yoğunluğuna bağlı olarak da değişmektedir.Çekişmeli olarak boşanma davalarında ise araştırılması gereken konular daha çok olduğundan süreç anlaşmalı boşanma davalarına göre uzayabilir. Anlaşmalı boşanmada temyiz süresi 15 gündür. Bu süreci daha kısa hale getirmek için evliliği bitirmek için başvuran eşler temyiz reddinde bulunabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davası ortak konutun bulunduğu ikametgah adresine en yakın aile mahkemelerinde açılır. Aile mahkemesinin bulunmadığı durumlarda Asliye Mahkemelerinde de boşanma için başvuruda bulunulması mümkündür.

Anlaşmalı olarak boşanma sürecini başlatmak isteyen kişilerin birlikte dava açmalar veya bir kişinin açtığı davayı diğerinin de kabul etmesi gerekir. Anlaşmalı boşanma protokol örneği incelendikten sonra uzman bir avukat ile kanuna uygun protokol hazırlanmalıdır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği incelendiğinde ise; boşanma nedenleri, kişilerin adresleri gibi birtakım bilgilerin yer aldığı görülür. Her evliliğin dilekçesi kendine özel bir şekilde hazırlanır.Bu nedenle hazır boşanma dilekçelerinden uzak durulması gerekir.

Anlaşmalı boşanma ücreti hakkında ise bilgi almak için alanında uzman avukatlar ile iletişime geçmenizde yarar var.

Tek Taraflı Boşanma

Tek taraflı boşanma davası medeni hukuk kapsamında, çekişmeli boşanma davasıdır. Eşlerden biri boşanmak isterken, ötekinin boşanmayı kabul etmemesi durumunda, duruşma ertelenir ve dava süreci uzayabilir. Boşanma davasının asliye mahkemesi üzerinden yürütülmesi, şiddet ve tehditte karşı koruma talebinin oluşturulması da tek taraflı davalarda mümkündür. Davalının mahkemeye gelmemesi durumunda 3 duruşma ertelenmesi olabilmektedir.

Boşanma Davasına Tek Taraf Gelmezse Ne Olur?

Boşanma davasında gelmeyen tarafın çağrıya geri dönüş sağlamaması durumunda, davalı olan eşin ağır kusurlu olduğunun kanıtlanması gerekmektedir. Mahkeme tebligatının gönderilmesi ancak tek taraflı boşanma davasında, karşı tarafın mahkeme çağrısına rağmen gelmemesinde duruşma ertelenir. Yeni bir duruşma açılması gerektiği koşullarda, eşin boşanmaya karşı durmasıyla birlikte, ağır kusurlu olduğunun kanıtlanması gerekmektedir.

Tehdit ve şiddet durumlarına karşı da mahkemenin dava açan eşi koruma kararı çıkarması, şiddet ve tehdit suçu bulunan tarafın da göz altına alınması durumunu yasal kararla sonuçlandıracaktır.

Tek Taraflı Boşanma Davası Gerekçeleri

Tek taraflı boşanma davasında, şiddetli geçimsizlik ‘’tek taraflı’’ olamayacağı için kabul görmeyebilir. Ancak psikolojik şiddet, baskı ve şiddet olduğu takdirde tek taraflı boşanma davası açılabilir. Eşlerden birinin haysiyetsiz hayat sürmesi, aldatma, zina suçu, eşlerden birinin akıl sağlığının yerine olmaması, eşin evi terk etmesi veya başka bir evde yaşamak istemesi durumlarında boşanma davası açılabilmektedir.

Şiddet, baskı ve tehditle birlikte, mala ve cana zarar verme suçları da tek taraflı olarak boşanma davası açılması için medeni hukukun 161. Maddesi ile 167. Maddelerinde bulunmaktadır.

Tek Taraflı Anlaşmalı Boşanma Davası Açılır Mı?

Tek taraflı anlaşmalı boşanma davası açmak mümkün değildir. Eşlerden her ikisinin de boşanmayı kabul ederek, şahsen dilekçelerini mahkemeye vermeleri gerekmektedir. Ancak tek taraflı açılan boşanma davası, çekişmeli boşanma davasından anlaşmalı boşanma davasına dönecektir.

Tek Taraflı Boşanmada Nafaka Olur Mu?

Tek taraflı boşanma davasında nafaka hakkı verilmektedir. Nafaka, velayet ve mal mülk paylaşımı için boşanma davası açan tarafın dilekçede hak talebinde bulunması da önemlidir. Medeni hukuk kapsamında tek taraflı boşanma davasının açılması durumlarına karşı, avukata danışılması faydalı olacaktır.

Tek Taraflı Boşanma Davası Sebepleri

Evliliğin bir çift uyumu olmasına karşın bir tarafın bu sürece olan uyumunu kaybetmesi sonucunda boşanmalar ve ayrılmalar yaşanmaktadır. Ancak her zaman boşanma davaları anlaşmalı bir süreç olarak ilerleyemez. Her iki eşin de anlaşmalı olmadığı boşanma davalarına çekişmelli veya tek taraflı boşanma davası ismi verilmektedir.

Tek taraflı boşanma davası sebepleri çok çeşitli olabilmektedir. Öncelikle zina, güven eksikliği, eşin akıl hastası olması, eşlerin birlikte yaşamaması ve birisinin ortak yaşam alanından ayrılmış olması, eşlerden birinin gurur ve onur kırıcı davranış sergilemesi, gereksiz ve aşırı kıskançlık, eşin ailesi ile görüşmesine engel olma, evlilik sorumluluklarını yerine getirememe, bir eşin suç işlemesi ve benzeri birçok sebep tek taraflı boşanma davası sebepleri arasında yer almaktadır.

Tek taraflı boşanma davası sebepleri kapsamında en az birisini dahi yapan bir eşe sahip kimse, boşanma davası açma hakkına sahiptir. Anlaşmalı boşanma davası yaklaşık 40 günde sonuçlanırken tek taraflı boşanma davası en erken 8 ay içinde sonuçlanmaktadır.

Tek taraflı boşanma davası ne kadar sürer?

Mahkemenin yoğunluğuna ve sonucun ulaşma süresine bağlı olarak tek taraflı boşanma davaları genelde 8 ay ile 1.5 yıl içerisinde sonuçlanmaktadır.

Tek taraflı boşanma davası açılabilir mi?

Tek taraflı boşanma davası açmak için bir eşin evliliğin getirdiği yükümlülükleri karşılamıyor olduğunu resmi belgeler ile kanıtlamak gerekmektedir. Tek taraflı boşanma davasını açmak için gerekli sebepleri kanıtladıktan sonra mahkemeye giderek belgeler teslim edilmeli ve boşanma davası açılmalıdır.

Boşanma davasında karşı taraf gelmezse ne olur?

Boşanma davası esnasında karşı tarafın mahkemeye gelmemesi durumunda eğer karşı taraf kusurlu ise boşanma kararı onaylanabilmektedir. Ancak çoğu durumda dava dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmektedir.

Boşanma davası açmak için nereye başvurulur?

Boşanma davası açmak için tarafların anlaşmalı olması gerekmez. Eğer anlaşmalı bir boşanma davası olacak ise iki tarafın da birlikte adliyeye giderek boşanma talebinde bulunması gerekecektir.

Boşanma davası açabilmek için başvurulması gereken yer ikamet edilen kenttedeki Aile Mahkemesidir. Eğer ikamet edilen kentte Aile Mahkemesi bulunmuyor ise Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yapılması yeterli olmaktadır.

Tek Taraflı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Tek taraflı boşanma olarak bilinen durum çekişmeli dava olarak isimlendirilir. Bu dava içerisinde davacı olan tarafın sunduğu nedenin özel neden olmadığı ispatlanması gerekir. İspat, delillerin toplanması ve eşlerin anlaşması gibi durumların oluşturulması için ise zaman harcanması gerekir.

Tek taraflı boşanma davası ne kadar sürer; çekişmeli boşanmaların sonuçlanması ortalama olarak en az 7, en fazla 18 ay içerisinde tamamlanır.

Boşanma Davasında Karşı Taraf Gelmezse Ne Olur?

Davacı ve davacının vekili duruşmaya katılmazsa dava otomatik olarak düşürülür. Bu durumda davacının boşanma talebi geri çekilir ve mahkeme otomatik olarak ret ile sonuçlandırılır.

Eğer davalı mahkemeye katılmadı ise herhangi bir sorun olmayacaktır. Davacının açtığı mahkemeye davalının katılması zorunlu değildir.

Çekişmeli Boşanma Davası Tek Celsede Biter Mi?

Tek taraflı boşanma davasının teoride tek celsede sonlanması mümkündür. Ancak karşı tarafla anlaşmazlık yaşanıyor olması, delillerin artırılması gerekmesi gibi birçok konudan kaynaklı bu dava türleri uzar.

Tek taraflı boşanma davası ne kadar sürer; ortama 1 yıl içerisinde davanız sonuçlandırılmış olacaktır. Bu durum da 6 ila 7 celse olarak tamamlanır.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Süreç Nasıl İşler?

Çekişmeli boşanma davasında birçok farklı adımın uygulanması gerekir. Tek taraflı boşanma davası ne kadar sürer;

 • İlk olarak davacı olan kişi tebligat hazırlar ve bu tebligat davalı olan kişiye iletilir.
 • Tebligat ardından inceleme duruşması yapılır. Hakim burada çift hakkında sorular sorar.
 • Çiftlerin sunduğu nedenlere yönelik delillerin sunulması istenir. Bu delillerin incelenmesi için tekrar tekrar inceleme duruşmaları yapılabilir.
 • Son olarak ise karar duruşması yapılır. Burada hakim çiftin boşanmasına ya da boşanmamasına karar verebilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Davacı Mahkemeye Gitmezse Ne Olur?

Çekişmeli boşanma davasında davacının ve vekilinin davaya katılması zorunludur. Eğer davacı ya da hem davalı hem davacı duruşmaya katılmazsa dava otomatik olarak düşürülecektir. Bu durumda davacının talebi geri çekilmiş olur.

Davacı belirtilmiş olan duruşmaya herhangi haklı bir nedenden katılamıyor ise nedenini sunarak duruşma gününün başka bir güne değişmesini sağlayabilir.

Tek Tarafli Bosanma Kac Ay Surer?
Diğer adıyla çekişmeli boşanma davası olarak bilinen süreç 7-8 ay sürebilmektedir. Tarafların itirazları ve sebepleri doğrultusunda bu süre uzayabilmektedir. Bu süre sonucunda çıkan karara itiraz etmek isteyen kişiler istinaf mahkemelerine başvuru yapabilirler.
Tek Tarafli Bosanma Ne Kadar?
Anlaşmazlıkları sonucunda tek taraflı olarak boşanmak isteyen kişiler ortalama 8 aylık bir süreyi göz önüne almalıdırlar. Mahkeme adıyla çekişmeli boşanma davası kişilerin istekleri ve nedenleriyle süre değişmektedir. Karar sonucu itiraz edebilme hakkınız vardır. İstinaf mahkemeleriyle bu hakkınızı kullanabilirsiniz.
Tek Taraflı Boşanılır Mı?
Boşanmak sadece anlaşmalı olarak olmamakla birlikte tek taraflı boşanma mümkündür. Tek taraflı boşanma anlaşmalı davalara göre çok daha zordur. Ve 6-8 ay arasında kişilere göre değişebilmektedir.
Tek Taraflı Boşanma Dilekçesi Nasıl Olur?
Tek taraflı boşanma dilekçesi hazırlamak yeterli bilgisi olmayan kişiler için zor bir durum olabilmektedir. Bu sebeple dava dilekçelerini işinin ehli bir avukata bırakması kişilerin kendi yararlarına olabilecek bir durumdur.

İlginizi Çekebilir;

Tek Taraflı Boşanma Nasıl Olur?

Tek Taraflı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası Tek Taraflı Açılır Mı? | Nasıl Açılır?

Çekişmeli Boşanma Davası

Ataşehir Boşanma Avukatı

“Tek Taraflı Boşanma Davaları” üzerine 2 yorum

 1. Eşime karşı güven eksikliğim aynı ortamda yaşayamamak ve sürekli arkadaşlarıyla gezmesi benim onurumu ve gururumu incitiyor nasıl Bi çözüm önerirsiniz tek taraflı açsam davayı erken şekilde sonuçlanırmı

  Yanıtla

Yorum yapın

Hemen Ara