Boşanma Davası Açma

Boşanma davası açma, eşlerden birinin ya da her ikisinin de isteği üzerine hakimin kararı sonucunda evlilik bağının ortadan kalkmasına boşanma denir. Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davası olmak üzere boşanma davaları ikiye ayrılır. Eşlerin aile mahkemesine, aile mahkemesinin bulunmadığı durumlarda ise Asliye Hukuk Mahkemesine giderek boşanma dilekçesi ile başvuru yapmaları gerekir. Bu durumda uzman bir anlaşmalı boşanma avukatından destek alarak boşanma dilekçesi hazırlamanız oldukça önemlidir. Boşanma davası açma için avukata ihtiyacınız vardır.

Boşanma Davası Açmak İçin Gerekli Olan Nedenler

Boşanma davası açabilmeniz için hukuka uygun boşanma gerekçeniz olmalıdır. Medeni Kanun’da yer alan boşanma sebepleri;

 • Zina
 • Terk
 • Akıl Hastalığı
 • Suç işleme
 • Haysiyetsiz hayat sürme
 • Hayata kast
 • Onur kırıcı davranışta bulunma
 • Evlilik birliğinin sarsılması
 • Şiddetli geçimsizlik

Evlilik birliğini bitirmek amacıyla; tarafların 6 ay beraber yaşadıkları yerde görev yapan yetkili mahkemelere dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekir. Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen çiftler 1 yıl evli kalmaları halinde dava açabilir. Ancak çekişmeli boşanma davası açmak için yukarıda sayılan nedenler yeterlidir. Bu durumda bir yıl bekleme şartı aranmaz.

Boşanma Davası Türleri

Kanuna uygun bir şekilde çiftler Aile Mahkemesine ya da Asliye Hukuk Mahkemesine giderek boşanma davası açabilir. Boşanma davaları anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası olmak üzere ikiye ayrılır;

Anlaşmalı Boşanma Nedir:  Her iki tarafından anlaşmalı olarak boşanmaya karar vermeleri sonucu açılan davalardır. Evlilik birliğinin temelden sarsılması, daha elzem durumların yaşanmaması adına çiftler evliliği sonlandırmak amacıyla boşanma davası açabilir.  Anlaşmalı boşanma davasında hakim ne sorar diye düşünenler için hakimin soracağı sorular;

-Evlilik kurumunu sonlandırmak için mahkemeye katılan eşlere boşanmak isteyip istemedikleri

-Boşanma sonrası maddi ve manevi olarak belirtilen tüm hususlarda anlaşma sağlayıp sağlamadıkları sorulur.

Yasal olarak hazırlanan anlaşma protokolü içinde yer alan nafaka, velayet, tazminat, mal paylaşımı gibi hususlarda mutabık kalındığına emin olunduktan sonra dava süreci başlar. Boşanma davası açma işlemi tamamlanır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Türk Medeni Kanunun 166. Maddesinin 3. Fıkrasında  anlaşmalı boşanma davalarının şartları açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu şartlara uyum sağlamanız halinde anlaşmalı boşanma davanız kısa bir süre içerisinde sonuçlanacaktır.

 • Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için gerekli olan hususlardan biri tarafların anlaşmaya varmış olmasıdır.
 • 1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma davası açmak mümkün değildir.
 • Velayet, tazminat, nafaka gibi durumlar için her iki tarafında anlaşmaya varmış olması şarttır.
 • Anlaşma şartlarının kusursuz bir anlaşma protokolü ile kanıtlanmış olması gerekir. Bu protokolde boşanma için başvuruda bulunan çiftlerin imzası yer alır.
 • Eşlerin Asliye Mahkemesine ya da Aile Mahkemesine birlikte başvurması ya da karşı tarafın açtığı davayı diğer tarafın da kabul etmesi gerekir.

Anlaşmalı boşanma karşı vekalet ücreti konusunda avukat ile görüşme sağlayabilirsiniz. Bu şartları yerine getiren bireyler dava sürecini başlatabilir.Boşanma davasında hazırlanan anlaşmalı boşanma dilekçesi ise şu şekildedir;

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği;

Davalı- Davacı Adı ve Soyadı:

TC Kimlik No:

Davalı-Davacı:

TC Kimlik No:

Adresi:

Dava Konusu Evlilik birliğinin sona erdirilmesi için açılan anlaşmalı dava dilekçesidir.

Açıklamalar:

Anlaşmalı boşanma dilekçesi bu şekilde hazırlanır. Açıklamalar kısmında ise tarafların evlendikleri tarih yer alır. Bu tarihin belirtilmesinin nedeni ise  tarafların evlilik birliğinde 1 yılı doldurduklarını kanıtlamaktır. Eşlerin çocukları var ise açıklama kısmında kaç çocuk olduğu isimleri ile belirtilir. Tarafların evlilik birliğini sarsıcı şiddetli geçimsizlik gibi nedenler ile boşanmaya karar verdikleri yazılır.

Ek sonunda ise anlaşmalı boşanma protokolü ile eşlerin boşanma talepleri yeniden belirtilir. Boşanmak isteyen taraflar Anlaşmalı boşanma protokol örneği inceleyerek talepte bulunabilir.

Çekişmeli Boşanma Dava Koşulları

Çekişmeli boşanma davası açabilmek amacıyla tarafların Aile Mahkemesine ya da Asliye Hukuk Mahkemesine giderek dilekçe ile başvurması gerekir. Çekişmeli boşanmalarda ise tarafların kanıtlar doğrultusunda hareket etmesi gerekir.

Çekişmeli Boşanma Nedenleri;

 • Zina sebebi ile boşanma en çok dava açılan nedenler arasında yer alır. Eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülükleri vardır. Zina ile bu yükümlülük ihlal edilmiş olur.
 • Eşler zina nedeni ile çelişmeli boşanma davası açma sürecinde, altı ay ve zina eyleminin bitmesinden itibaren beş yıl olarak Medeni Kanun’da belirtilmiştir.
 • Hayata kast, onur kırıcı davranış sonucunda da her iki taraf çekişmeli boşanma davası açabilir.
 • Suç işleme ya da haysiyetsiz bir hayat sürdürme gibi nedenlerden ötürü çekişmeli dava süreci başlayabilir.
 • Bunun dışında eşlerden birinin ortak konutu terk etmesi gibi durumlara dayanılarak boşanma davası açılabilir. Bu durumda ise terk eyleminin üzerinden en az 4 ay geçmiş olması gerekir.

Çekişmeli Boşanma Dava Süreci

Öncelikle anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma fark etmeksizin dava Aile mahkemesinde görülür. Kişiler evlilik birliğini sona erdirmek adına ikamet ettikleri adrese yakın olan aile mahkemesine ya da Asliye Mahkemesine giderek boşanmak için gerekli evraklar ile başvuru da bulunur.

Çekişmeli boşanma davalarında; boşanma dilekçelerinin kusursuz ve hukuka uygun bir şekilde hazırlanması son derece önemlidir. Boşanma da hak kaybı yaşanmaması için kişiler avukat eşliğinde dilekçe hazırlar.

Anlaşmalı boşanmalara nazaran çekişmeli boşanma dava süreci daha uzun sürer.  Öne sürülecek olan boşanma nedenlerinin ispatlanması, bilir kişi raporlarının gelmesi ve tanıkların dinlenmesi süreci uzatan hususlar arasında bulunur. Ortalama olarak 10 ay ya da bir yıl gibi bir sürede boşanma gerçekleşir. Ancak dava takip edilmez ise 3-4 yıl da sürebilir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davası açmak isteyen eşlerin çekişmeli ya da anlaşmalı boşanmak için gerekli olan şartlara sahip olması şarttır. Dava açmak adına taraflar 6 ay boyunca ikamet ettikleri bölgeye yakın olan Aile mahkemesine giderek başvuruda bulunabilir. Aile mahkemesinin olmadığı durumda ise Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesinin görevini üstlenir. Evlilik birliğini sona erdirmek isteyen kişiler boşanma dilekçesi hazırladıktan sonra dava açabilir.  Anlaşmalı boşanma vekalet ücreti 2018 yılı itibari ile değişmiştir. Uzman bir boşanma avukatından destek alarak dilekçe hazırlayabilir, vekalet verebilirsiniz. Bu konuda Avukat Mehmet Ali Helvacı size yardımcı olacaktır.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır

Boşanma dilekçesi hazırlayabilmek için mutlaka uzman bir avukattan destek alınmalıdır.

Her iki tarafında doğacak olan haklarının kaybolmaması adına dilekçe titizlikle ve kanuna uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.

Dilekçede; boşanma davası türü, boşanma sonrasında istek ve talepler, boşanma nedenleri açık bir şekilde ifade edilmelidir.

Kişilerin dava dilekçelerini kalıp bilgiler halinde hazırlamaları son derece yanlıştır. Dava sürecinin daha kısa sürede sona ermesi amacıyla dilekçede yer alan nedenler oldukça önemlidir ve davanın seyrini değiştirebilir. İnternet üzerinden, kimin hazırladığı belli olmayan dilekçelerin hazırlanması son derece yanlıştır. Boşanma avukat vekalet ücreti araştırıldıktan sonra dilekçe hazırlanması ve dava sürecinin takip edilmesi için avukatla anlaşma sağlayabilirsiniz.

 Anlaşmalı boşanmada temyiz süresi 15 gün olarak belirtilir.  Geçerli olan temyiz kararı her iki tarafa da tebliğ edildikten sonra eşlerden ikisi de mahkemeye feragat dilekçesi verebilir. Bu şekilde karar kesinleşir ve temyiz süresini ortadan kalkar.  Temyiz edilmemesi üzerine ise boşanma gerçekleşmiş olur.

Boşanma Davası Açmak İçin Ne Yapmak Lazım?
Boşanma davası açmak isteyen kişilerin yapması gereken ilk adım bölgelerinde bulunan aile mahkemelerine başvurması gerekmektedir. Şayet kişilerin bulundukları yerlerde aile mahkemesi yok ise Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuruda bulunabilirler.
Boşanma Davası E Devletten Açılır Mı?
Boşanma davaları e-devlet sitesi üzerinden açılması mümkün değildir. Kişilerin bölgelerinde bulunan Aile Mahkemeleri’ne eğer bu mahkemeler yok ise Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne başvuruda bulunup, dilekçelerini sunarak boşanma davalarını açabilirler.
Avukatsız Boşanma Davası Açılabilir Mi?
Bir davaya avukatla girmek zorunlu bir durum değildir. Kişilerin kendi haklarını bir bilen tarafından daha doğru savunulabileceğine karar verdikleri sürede, kendi iradelerine bağlı olarak bir avukattan yardım alabilmektedir.
Boşanma İşlemleri Nasıl Yapılır?
Boşanmak isteyen kişilerin yapmaları gereken ilk adımlardan bir tanesi kendi bölgelerinde bulunan Aile Mahkemeleri’ne başvuruda bulunmaktır. Kişiler buraya dilekçelerini vererek dava sürecini sorunsuz bir şekilde başlatabilmektedir.

İlginizi Çekebilir;

Boşanma Davası Açmak İçin Yapılması Gerekenler

Anlaşmalı Olarak Boşanmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Evliliği Geçersiz Kılan Nedenler Nelerdir?

Gayrimenkul Dava Türleri Nelerdir?

Boşanma Davası Açmak İçin Gerekenler

“Boşanma Davası Açma” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara