0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Evliliği Geçersiz Kılan Nedenler Nelerdir?

Evliliğin geçerli olabilmesi için kadın ve erkeğin ayırt etme gücüne sahip olması gerekmektedir. Zihin sorunları yaşayan ya da zeka geriliği olan bireylerin hukuken evlenmesi önünde engeller bulunmaktadır. Bunun için öncelikli olarak zihinsel herhangi bir problemin söz konusu olmaması gerekmektedir. Evlilik için istenen belgeler arasında bu konuyu ölçen bir belge talebi bulunmadığı için zaman zaman sıkıntılar ortaya çıkabilmektedir.

Özellikle kadınların zeka geriliğine sahip olması durumunda bile aileleri tarafından evlilik kurumunun içerisine dahil edilmesi sıklıkla görülen durumlardan bir tanesidir. Evliliği geçersiz kılan nedenler nelerdir sorusunun ilk yanıtı zihinsel ayırt edicilik gücüden yoksun olunmasıdır.

Evliliğin Geçerli Olabilmesi için Sağlanması Gereken Koşullar Nelerdir?

Kişilerin kanunen evli olabilmeleri ve bu kuruma dahil olabilmeleri için yerine getirmeleri gereken koşullardan bazıları şu biçimdedir;

  • Nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneğinin evlendirme dairesine teslim edilmesi gerekmektedir.
  • Evliliği engelleyecek olan bir kısıtlılık söz konusu ise ya da yaş olarak kanunda belirtilmiş olan aralıklara uyulmuyor ise kişinin yasal olarak belirlenmiş olan temsilcisinin izin kağıdının bulunması gerekmektedir.
  • Tarafların herhangi biri daha önce evlilik geçirdiyse bu evliliğin bittiğine dair bir belgenin kuruma sunulması istenmektedir.
  • Kısıtlılığı bulunan kişilerin evlenmeye engel bir sağlık durumları olup olmadığını gösteren bir raporu da evlilik başvurusu sırasında yetkililere sunması gerekmektedir.
  • Kişilerin kan değerlerinin ölçülmesi ve Akdeniz anemisi olup olmadığının da kuruma bildirilmesi gerekmektedir. ( Bu uygulama genel olarak Akdeniz’de geçerlidir, bölgeden bölgeye farklılaşan sağlık koşulları bulunabilmektedir. )
  • Kadının ya da erkeğin bulaşıcı bir hastalık taşıyıp taşımadığı da incelenmelidir.

Eşlerin Hali Hazırda Evli Olması

Kadın ya da erkek hali hazırda evli ise kişilerin yeniden herhangi bir kanunu sebep göstererek evlenmesi söz konusu değildir. Kişilerin medeni halleri zaten evlilik öncesinde kontrol edilmektedir. Buna rağmen herhangi bir hukuki boşluktan yararlanılıp evlenilirse o evliliğin butlan olacağı da belirtilmelidir.

Yakınlık Derecesinin Kontrol Edilmesi

Evliliği geçersiz kılan nedenler nelerdir sorusunun bir diğer yanıtı da kişiler arasında akrabalığın bulunmasıdır. Eşler arasında bir akrabalık bulunuyorsa bu durumun evliliğe direkt olarak engel teşkil edebileceğinin de belirtilmesi gerekmektedir. Özellikle kanunumuz gereğince birinci derece yakınlar ile evlilik söz konusu olmamaktadır. Bu durumun akraba evlilikleri sebebi ile meydana gelebilecek olan sağlık sorunlarını engellemek üzerine kurulu olduğu da eklenmesi gereken noktalardandır.

Yanılarak Evlenmek

Kişilerin evlenmek istemediği biri ile yanılarak evlenmesi ve itiraz edecek bir ortamda bulunmaması da gerekli başvurular yapılırsa evlenmeyi geçersiz kılabilecek sebeplerden bir tanesidir. Bu durumda kişinin kendisinin evliliğin iptali için dava açması gerekmektedir.

Evliliği geçersiz kılan nedenler nelerdir denildiği zaman kişilerin evlilik gerçekleşmiş olsa dahi bu bağlantıyı koparma imkanının olduğu görülmektedir. Hukuki adımlar yerine getirildiği zaman evliliklerin geçersiz kılınması sağlanabilmektedir. Tabi ki bunun için kişilerin kendi başvurularını sağlamaları lazımdır. Bu başvuru sırasında hukuki bir yardım alınırsa elde edilecek olan işlem süresi çok daha kısa olacaktır.

Call Now Button