Vasiyetnamenin İptali Davası Nasıl Açılır?

Vasiyetnamenin iptali davası ne zaman açılabilir ile ilgili olarak öncelikle vasiyetnameye konu olan mirasçıların iptal sebepleri ve iptal ile ilgili hükümler hakkında bilgi vermek gerekir. Vasiyetname iptali için tüm mirasçıların iptal davası için mahkemeye başvuru yapması zorunluluğu yoktur. Konu olan mirasçı tek başına vasiyetname ile ilgili olarak iptal davasını açabilir. Bu dava için mirasçının kendini hak sahibi olarak öğrenmesi üzerine miras bırakan kişinin ölümü üzerine iptal için oluşan sebepleri ile birlikte bir yıl içinde dava açabilir.

Vasiyetname iptali davasını açan kişi sadece davada sonuç sahibi olurken diğer davda konusu olmayan mirasçılar için dava sonucu hüküm ya da sonuç doğurmaz. Vasiyetnamenin iptali davası ne zaman açılabilir, sorusunda aynı zamanda vasiyetname iptal davasının açılabilme süresi ile ilgili olarak vasiyetnamenin açılma tarihinden sonra iyi niyetli davalılara karşı on yıl, iyi niyetli olmayan davalılara karşı ise yirmi yıl geçmesi ile düşer.

Vasiyetnamenin iptali davası ne zaman açılabilir ile ilgili olarak söz konusu olan esas vasiyet ile ilgili olarak kişinin hak sahibi olduğunu öğrenmesi ve vasiyetnamenin açılış tarihi önem taşır.

Vasiyetname İptali Davasında Yetkili Mahkeme

Vasiyetnamenin iptali için başvurulacak olan Asliye Hukuk Mahkemesidir. Mirasçı ya da vasiyet alacağı bulunan kişi mahkeme için malların bulunduğu yerdeki değil miras bırakan kişinin yerleşim yeri olan mahkemeye başvurması gerekir. Bu anlamında miras bırakanın ikamet adresinin bulunduğu yerdeki mahkemeler yetkidir, demek mümkün olur.

Vasiyetnamenin Geçersiz Olduğu Durumlar

Vasiyetnamenin geçersiz olarak sayıldığı durumların ilkinde irade yokluğu gelir. Vasiyetnameyi başkasının hazırlaması, vasiyetnamenin hükümlerinin anlaşılmaması, hukuka ya da ahlaka aykırı içeriğe yer verilme durumunda vasiyetnamenin yok sayılmasına yani geçersiz olarak yer almasına sebep olur. Aynı şekilde mirasın bırakılmış olan kişinin vasiyetname öncesinde vefat etmesi de vasiyetnamenin geçersizliğini ifade eder. Ya da miras bırakılan kişinin mirastan mahrum olması da geçersizliğe işarettir. Bunun yanı sıra hata, hile, aldatma, korkutma ile hazırlatılan vasiyetnamede geçersiz hüküm içeriğine sahip olup yok sayılır. Bu vasiyetnameler için yukarıda bahsi geçen konuların bulunması durumunda iptali geçerli sayılır.

Vasiyetname de Tasarruf Sınırı Nedir?

Vasiyetname mal sahibi olan kişinin mal ve kazancını arzu ettiği kişiye bırakabilmesini sağlayan bir belge olmasına nazaran kanun koyucu bu belge ile ilgili de tasarruf sınırına yer vermiştir. Bu durumdan mirası bırakan kişi mirasçılarına kalacak olan malların tamamını, yasal mirasçılar aleyhine olarak başkasına vermesinde belli sınırlama getirmiştir. Mahfuz hisseye sahip olan mirasçılar için saklı pay oranı belirlenmiş olup buna göre dağılımda vasiyetnamede yer alan dağılım farklı gözlemlenerek, mirasın tamamının sunulduğu kişi arasında kanun koyucu belli oranlamalara gider. Vasiyetname ile ilgili olarak işlemler buna göre ayrılabilir.

Vasiyetin iptali ne davasıdır?
Herhangi bir kişi hayatını kaybetmeden önce bir vasiyet yazabilir. Bu vasiyetin iptal edilebilmesi için ve vasiyetin iptali davası açılır.
Ölen kişinin vasiyeti bozulur mu?
Vasiyetin gerçekleşmesinin imkansız olduğu durumlarda ya da vasiyet ahlaka ve kanuna aykırı olduğu taktirde vasiyetin bozulması mümkün.
Vasiyetnameye itiraz edilebilir mi?
Hayatını kaybeden 1 kişinin ardından vasiyetnameye belirli etmenlere göre itiraz edilebilir. Bu mirasçılar arasında da yaşanan problemler doğrultusunda, vasiyetnamenin iptali davası ile itirazın gerekliliği kılınır.
Vasiyetnamenin iptali davasını kim açar?
Vasiyetnamenin iptali davasına vasiyetnamedeki ismi verilen kişiler açabilir ya da herhangi bir kişi vasiyetnamenin hukuku ve ahlaka aykırı olduğunu gördüğü takdirde vasiyetin iptal edilmesi adına dava açar.

İlginizi Çekebilir;

Kimler Vasiyetnamenin İptali İçin Dava Açabilir?

Kimler Vasiyetnamenin İptali İçin Dava Açabilirler?

Vasiyetnamenin İptali Davası Ne Zaman Açılabilir?

Vasiyetname Nasıl İptal Edilebilir?

Hangi Hallerde Vasiyetname İptal Edilebilir?

“Vasiyetnamenin İptali Davası Nasıl Açılır?” üzerine 6 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara