0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Aylıktan Kesmelerde Usulsüz İşlemlerin İptali Davaları

Maaş sahibi olan ve aktif şekilde çalışan kişiler, çeşitli gerekçeler ile ceza alabilirler. Yasalar gereği bu ceza, aylıktan kesme olarak da uygulanabilmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında, cezaya maruz kalan kişinin bir takım hakları vardır. Ancak bunun için mutlaka usulsüz bir işlemin uygulanması gerekmektedir. Aylıktan kesmelerde usulsüz işlemlerin iptali davaları, kamudaki en yaygın davalar arasında yer alır.

Cezaya Nasıl İtiraz Edilir?

Usulsüz bir şekilde yapılan aylık kesme cezalarına itiraz etmek mümkündür. Yasal olan bu hakkı kullanmak için disiplin kuruna itiraz edebilirsiniz. Bunun için bir süre belirlenmiştir. Kararın tebliği edilmesinden sonraki 7 gün, itirazın yapılacağı süreyi ifade etmektedir. Bu sürenin geçmesi durumunda, itiraz yapılmamışsa karar tam anlamı ile kesinleşmiş olacaktır. Yaptığınız itirazlarda haklı bulunursanız, cezanın tamamen kaldırılması söz konusudur. Bunun yanı sıra ceza, kınamaya çevrilebilir ve hafif olarak uygulanabilir. Aylıktan kesmelerde usulsüz işlemlerin iptali davaları, mutlaka bir dilekçe ile başlatılmalıdır.

Dilekçe Nasıl Doldurulmalıdır?

Aylıkta kesme durumlarında iki aşamalı bir itiraz süreci söz konusudur. İlk aşama disiplin kuruluna yapılacak olan itirazdır. Ancak buradan bir sonuç çıkmaması durumunda, itiraz edilmesine bakılmaksızın, idari yargıya konuyu taşımak mümkündür. Bunun için idari mahkemeye bir dilekçe yazmak gerekmektedir. Bu dilekçede, yaşanan olay açık bir şekilde anlatılmalıdır. Hukuki sebepler ve subut deliller de dilekçeye mutlaka eklenmelidir. Ayrıca sonuç ve talep bölümüne de, avukat tarafından istek yazılmak zorundadır. İtiraz dilekçesinin, mahkemece değerlendirilmesinden sonra bir karara varılacaktır.

Aylıktan Kesme Cezası Neden Verilir?

Kamuda çalışan devlet memurları, 657 sayılı kanuna tabi olarak görev yaparlar. Bu kanun içerisinde, belli durumlarda uygulanacak olan cezalar da yer almaktadır. Mevcut cezalardan birisi aylıktan kesme olarak bilinir. Şu durumlarda aylık kesme cezası verilmektedir;

  • Üst tarafından verilmiş olan emri, gerektiği süre içerisinde yapmamak
  • Devlete ait olan resmi araç ve gereçleri ya da belgeleri, kendisine çıkar sağlayacak şekilde kullanmak.
  • Daha önce bildirmeden ve gerekçesiz bir şekilde görev yerine gelmemek
  • Görevi ile alakalı olarak, yanlış ya da yalan beyanatlarda bulunmak
  • Görevi devam ederken, üstüne ve amirine sözlü bir biçimde saygısızlıkta bulunmak.

Bu nedenlerden dolayı, maaş kesim cezası brüt miktar üzerinden uygulanır. Bunun oranı ise 1/30’dan başlar ve en fazla 1/8’e kadar devam eder.

Avukat Aracılığı İle Konuyu Çözme

Aylıktan kesmelerde usulsüz işlemlerin iptali davaları, mutlaka tutulan bu avukat ile yürütülmelidir. İtiraz süresince dilekçenin çok önemli olduğu ve bu dilekçenin doğru bir şekilde doldurulması herkes tarafından ifade edilmektedir. Bundan dolayı idare hukuku konusunda bilgili ve tecrübeli bir avukat ile anlaşarak, konuyu çok daha kısa bir süre içerisinde çözmek mümkün olacaktır.

Call Now Button