0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Kimler Vasiyetnamenin İptali İçin Dava Açabilir?

Vasiyetname kişinin sağlığında ölümü sonrasında malları üzerinde kimlerin ne kadar tasarruf sahibi olmasını istediğini bildiren belgedir. Kimler vasiyetnamenin iptali için dava açabilir sorusunda, bu belgeye mirasçılar ve vasiyetten alacağı bulunan kişiler itiraz ederek iptali için dava açabilirler.  Vaziyetin iptaline ilişkin olarak dava vasiyetnamenin tamamı ile ilgili olabildiği gibi aynı zamanda sadece bir kısmına ilişkin olarak da yapılabilir. Mirasçıların tamamının iptal davasına ilişkin olarak başvuruda bulunmaları gerekliliği yoktur.

Mirasçıların Tamamının Vasiyetname İptali İçin Dava Açması Gerekir mi?

Kimler vasiyetnamenin iptali için dava açabilir, sorusunda mirasçı olarak kabul edilen kişiler yer alır. Fakat tek bir mirasçı kendisi adına davayı açarak kendi hükümlerinin bulunduğu kısım için ya da belirlenen iptal uygulaması için dava açabilir. Bu durumda vasiyetname diğer mirasçılar için aynen devam eder. Vasiyetnamenin iptali ile ilgili olarak elde edilecek olan tasarruftan faydalanma dava sonucunda göre tespit edilip, dava açmayanlar için hüküm aynen devam edecektir.  Diğer mirasçı olarak yer alan kişilerde kendi taraflarından dava açma hakkına da sahipler.

Vasiyetname İptaline İlişkin Dava Ne Zamana Kadar Açılabilir?

Hangi hallerde vasiyetname iptal edilebilir, sorusunda konu olan kişiler dava açabilme hakkında sahip olup dava açılışı ile ilgili de belli bir prosedür bulunuyor.

Vasiyetnamenin iptal edilme davası için davacının elde etiği tasarrufu, iptal sebebini ya da kendisinin mirasçı olduğunu öğrendiği andan itibaren bir yıl içinde açma hakkı vardır.

İyi niyetli davalılara karşı açılacak olan davada mirasın geçmesi tarihinden itibaren on yıl, iyi niyetli olmayan davalılarda ise yirmi yıllık bir süre aşım süresi bulunuyor.

Aynı zamanda hükümsüzlük yolu da defi yol ile her zaman ileri sürülerek işlem yapılabilir.

Vasiyetname ile Miras Sözleşmesi Arasındaki Fark Nedir?

Vasiyetname kişinin özgür iradesi ile üzerine kayıtlı olan mal ve maddi kazancı mirasçıları arasında pay ederek bunu düzenlemesi anlamına gelir. Kişi miras olarak bıraktığı mal ya da maddi kazanç ile ilgili hükümleri bıraktığı kişiye bildirmek zorunda değildir. Vasiyetname miras bırakan kişinin vefatı sonrasında geçerliliğini kazanmakta olup tek taraflı bir irade ile hazırlanır.

Miras sözleşmesinde söz konusu olan miras ile ilgili olarak iki taraflı olarak hazırlanır. Vasiyetnamenden miras bırakan kişi dilediği an dönebilir, vasiyetnamesini tek taraflı olarak hazırladığı gibi tamamen iptal de edebilir. Bunun yanı sıra miras sözleşmesinde taraflardan birinin iptali istemesi ya da vazgeçmesi ile sözleşmeden dönmek mümkün değildir.

Vasiyetnamenin İptali Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Vasiyetnamenin iptali için mirasçı ya da vasiyet alacaklıları Asliye Hukuk Mahkemesine giderek dava açabilirler. Miras konusu olan malların değil mirası bırakan kişinin yerleşim yerinde bulunan mahkemeye başvurulur. En son ikametgah yeri mahkemeleri kesin yetkilidir.

Call Now Button