0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Yapılan Vasiyetnameden Dönmek Mümkün mü?

Kişinin ölümü sonrasında mal varlığı ile ilgili olarak yapılmasını istediği şeylerin bildirilmesi işlemine vasiyetname denir. Vasiyetnamenin hazırlanması sonrasında farklı üç sebepten dolayı dönülebilir. Yapılan vasiyetnameden dönmek mümkün mü, sorusunda Türk Medeni Kanunu’na bakıldığında vasiyetnameden dönmenin üç farklı yolu bulunuyor.

  1. Yapılan vasiyetnameden dönmenin ilk yolu yeni bir vasiyetnamenin hazırlanmasıdır.
  2. Yapılan vasiyetnamenin yok edilmesi ile vasiyetnameden dönülebilir.
  3. Yapılan vasiyetname ile uyuşmayan tasarrufların tespit edilmesi ile vasiyetnamenden dönülebilir.

Yeni Vasiyetname Hazırlanması ile Vasiyetnameden Dönme

Yapılan vasiyetnameden dönmek mümkün mü, sorusunda en çok rastlanan yeni vasiyetnamenin hazırlanması ile yapılan vasiyetten dönemdir. Vasiyetçe kişi arzu ettiği zaman yaşamı boyunca hazırladığı vasiyetnameden dönerek yeni bir vasiyetname hazırlanmasını isteyebilir. Vasiyetnamenin yeniden düzenlenmesinde herhangi bir sınırlama yoktur. Tamamında ya da bir kısmında değişim yapıldığı gibi hemen hemen aynısı da hazırlanabilir. Bunun yanı sıra yenileme işleminde de herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Vasiyetçe hazırlamış olduğu vasiyetnameyi iptal ettirmeden yeni bir vasiyetname hazırlatmış ise iki vasiyetname arasındaki hükümlere dikkat edilip dönülüp dönülmediğine bakılır. İlk vasiyetnamede bulunan hükümler ikinci vasiyetnameden ortadan kaldırılıyor ise son vasiyetname hükümleri geçerli olur. İkinci vasiyetname hükümleri ikinci vasiyetname ile aynı özelliklere sahip olup sadece hükümlerde belli değişiklikler var ise iki vasiyetnamede birlikte geçerli olur. Birden çok vasiyetname esas alınıyor ise aynı işlem yapılarak en son vasiyette konu olan belge geçerli sayılır.

Vasiyetnamenin Yok Edilmesi

Yapılan vasiyetnameden dönmek mümkün mü, sorusunda en sık karşılaşılan durum ise vasiyetnamenin yok edilmesidir. Genellikle el yazısı ile hazırlanan vasiyetlerde söz konusudur. Diğer vasiyetnamelerde vasiyetname mahkeme ye teslim edildiğinden yok edilemez. Aynı şekilde noterde onaylatılan vasiyetnamenin yok edilmesi durumunda ise bir nüshası noterde olduğu için yok edilmesi mümkün olmaz. Bu durumlarda vasiyetnamenin içeriği tamamen geçerli sayılır. Fakat el yazısı ile hazırlanan ve nüshası bulunmayan vasiyetnamenin 3. Kişi tarafından yok edilmesi sonrasında vasiyetname hükümsüz sayılır.

Vasiyetname ile Uyuşmayan Tasarrufları Sebebi ile Vasiyetten Dönme

Vasiyetname ile uyuşmayan tasarruflar sebebi ile vasiyetnameden dönme iki farklı şekilde gerçekleşir.

  1. Vasiyetnameye konu olan maddi varlığın vasiyetinin sağlığında elden çıkarılması sonrasında vasiyetnameden dönüş gerçekleşmiş sayılır. Bu durumda sağlar arası vasiyetnameden dönme durumu yaşanmış olur.
  2. Vasiyetçe kişi önceki vasiyetnamesinin ortadan kaldırmaksızın yeni bir vasiyetname hazırlanması durumunda yeni hazırlanan vasiyetname kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ilk vasiyetnameyi tamamlamadığı sürece en son yapılan vasiyetname onun yerini alır. Burada vasiyet sahibi olan kişi yeni yeni vasiyetname düzenlemesine karşın eski vasiyetnameden döndüğünü bildiren bir hüküm olmaması sebebi ile yaşanan durumlarda yaşanır. Bu durumda ikinci ya da birden çok vasiyetname var ise en son tarihe sahip olan vasiyetname hükümleri geçerli sayılır.
Call Now Button