Evlatlığın Saklı Payı Var Mıdır? Yapılan Vasiyetnameden Dönmek Mümkün Müdür?

Evlatlık mefhumuna Türk Medeni Kanunu’nda önemli bir yer verilmiş ve ilgili kanunun 305- 320. maddelerinde düzenlenmiştir. Evlatlığın genel koşulları Türk Medeni Kanunu’na göre şöyle sıralanabilir:

Madde 305: Bir küçüğün evlat edinilmesi, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır.

Madde 306: Eşler, ancak birlikte evlat edinebilirler; evli olmayanlar birlikte evlat edinemezler. Eşler en az beş yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir.

Madde 308: Evlat edinilenin,  evlat edinenden en az on sekiz yaş küçük olması şarttır. Ayırt etme gücüne sahip olan küçük, rızası olmadıkça evlat edinilemez, Vesayet altındaki küçük, ayırt etme gücüne sahip olup olmadığına bakılmaksızın vesayet dairelerinin izniyle evlat edinilebilir.

Madde 309: Evlat edinme, küçüğün ana babasının rızasını gerektirir.

Madde 310: Rıza, küçüğün doğumunun üzerinden altı hafta geçmeden önce verilemez.

Türk Medeni Kanunu’nda Evlatlığın Hakları

Evlatlığın hakları medeni kanunumuzda detaylı şekilde yer almaktadır.

Madde 314: Ana ve babaya ait olan haklar ve yükümlülükler evlat edinene geçer.

  • Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur.
  • Evlatlık küçük ise evlat edinenin soyadını alır. Evlat edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir. Ergin olan evlatlık, evlat edinilme sırasında dilerse evlat edinenin soyadını alabilir.
  • Evlatlığın, miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlatlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlat edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. Ayrıca evlatlıkla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı her iki nüfus kütüğüne işlenir.

Tüm bu hakların yanı sıra evlatlığın saklı payı var mıdır?

Saklı Pay Nedir?

Saklı pay, yasal bir mirasçıya, miras bırakan kişinin inisiyatifinden bağımsız şekilde oluşan bir yasal haktır. Aynı zamanda mahfuz hisse de denilebilir. Bu hakka sahip mirasçılara ise saklı paylı mirasçı denilmektedir. Medeni Kanun’da saklı paylı mirasçılar, miras bırakan kişinin çocukları, torunları ve onların çocukları, miras bırakan kişinin anne veya babası ve en son miras bırakan kişinin eşi olarak belirlenmiştir. 10 Mayıs 2007’de yapılan bir değişiklik ile miras bırakanın kardeşleri saklı paylı mirasçı olma hakkını kaybetmişlerdir. Miras bırakan kişi hiçbir şekilde saklı paya müdahale edemez. Evlatlığın saklı payı var mıdır? Birinci derece çocuklarda olduğu gibi aynı oranda saklı paylı mirasçı olma hakkı evlatlığa da tanınmıştır.

Vasiyetnameden Dönmek

Vasiyetname, bir kişinin ölmeden önce kaleme aldığı ve ölümünden sonra geçerli olmak üzere, yapılması gerekenler hakkında bilgi verdiği belgedir. Genelde mal paylaşımı konusunu aydınlatmaya yarar. Yapılan vasiyetnameden dönmek mümkün müdür? Öldükten sonra bir önem kazanan vasiyetnameler üzerinde, miras bırakacak kişi ölmeden istediği değişikliği yapabilir. Ayrıca yeni bir belge hazırlayarak ya da hazırlanan belgeyi yok ederek vasiyetnameden dönebilir.

Yeğenlerin Miras Hakkı
Miras hukukunda ilk öncelik kan bağı bakımından kişiye en yakın akrabalarındır. Ancak miras bırakacak olan kişilerden evvel bu kişilerin ölümüyle alt soydaki kişiler onların yerine geçerler. Bu noktada şayet kişilerin anne babaları kişilerden evvel öldüyse kişinin kardeşlerine miras kalmaktadır, bu durumda da yeğenlerinde miras hakkı ortaya çıkabilmektedir.
Mirastan Çıkarma Ve Yoksunluk Farkı
Bir kişiyi mirastan çıkarma eylemi, mirası bırakacak olan kişilerin kendi ellerinde olan ve özgür iradeleri ile verdikleri bir karardır. Ancak mirastan yoksunluk durumunda bu irade yoktur. Mirastan yoksunluk durumu kanunen yürürlüğe giren bir konudur.
Mirastan Yoksunluk
Mirastan yoksunluk bir kişinin kanunen bir mirasçı ya da alacaklı olma şansını kaybetmesidir. Bu kişiler alacakları herhangi bir miras ya da vasiyetname malını bu hukuki kavram sebebiyle alma hakkına sahip değillerdir.

İlginizi Çekebilir;

Yapılan Vasiyetnameden Dönmek Mümkün mü?

Evlatlığın Saklı Payı Var Mıdır?

Evlatlığın Miras Hakkı Nedir?

Evlat Edinen Evlat Edindiği Kişiye Mirasçı Olabilir Mi?

Evlatlıklar Evlat Edinene Mirasçı Olabilir mi?

“Evlatlığın Saklı Payı Var Mıdır? Yapılan Vasiyetnameden Dönmek Mümkün Müdür?” üzerine 4 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara