Şufa Davası | Tapuda Şufa Hakkı

Şufa davası açmak için öncelikle Şufa hakkının ne olduğunu bilmek gerekir, önalım hakkı olarak tanımlanan şufa hakkı, paylı bir mülkiyet üzerinde hakkı bulunan bir paydaşın kendi payını 3. kişilere satması durumunda diğer paydaşlara verilen öncelikli satın alma hakkıdır.

Şufa hakkı belli şartların bir araya gelmesi halinde kullanılır, Türk Medeni Kanunu şufa hakkı ile paydaşlara dava açma imkanı sağlamaktadır.

Hisseli Tapuda Şufa Hakkı Önlenir Mi?

Hisseli tapuya sahip olan bir taşınmazın satılması halinde diğer alıcılara göre öncelikli satın alma hakkına sahip olanlar hisseli tapuda Şufa hakkı önleme konusunda araştırma yapmaktadır.

Yasal olarak önalım hakkına sahip olanlar satışa dair bilgilendirmenin ardından 3 aylık süreç içerisinde hakkını kullanmak üzere mahkemeye başvuruda bulunabilir. Dava süreci içerisinde hakkın kullanılmaması halinde gayrimenkulün yeni alıcısı tarafından Şufa hakkı engellemesi söz konusu olmaktadır.

Taşınmazı alacak olanlara bu şekilde yasaya uygun olarak satın alım gerçekleştirme şansı ortaya çıkmaktadır. Bu durumda Şufa hakkı suresi hakim tarafından gözetilir ya da noter ile bildirim yapılması halinde yapılan bildirimden itibaren hesaplanması gerçekleştirilir.

Şufa Davasında Bedel Tespiti Yapılır Mı?

Şufa davası konusu olan hisse satışlarında satış bedelinin gerçeğe oranla daha yüksek beyan edildiği sık rastlanan bir durumdur. Hem alıcı hem de satıcı tapuya beyan ettikleri satış bedelini yüksek göstererek hakkına sahip olan paydaşların bu hakkı kullanmasını engellemeyi amaçlar.

Şufa davasında bedel tespiti yapılıp yapılamayacağı sorusu önalım hakkına sahip olanların en çok merak ettiği konudur. Şufa hakkına sahip olanlar bedelin hakkı kullanmayı engellemek için yüksek gösterildiğini iddia ederek bilirkişi incelemesi isteyebilir böylelikle mahkeme tarafından bedelin belirlenmesini talep eder.

Elbirliği Mülkiyeti Paylı Mülkiyete Dönüştürülür Mü?

Türk Medeni Kanunu’nun 644. maddesine göre bir mirasçı terekeye dahil malların bir kısmının ya da tamamı elbirliği mülkiyetinden paylı mülkiyete dönüştürülebilmesi için istekte bulunabilir. Sulh hakimi tarafından diğer mirasçılara çağrı gönderilerek belirlenen süre içerisinde itiraza davet edilir.

Mülkiyetin devamını haklı gösteren herhangi bir itiraz bulunmadığı ya da mirasçılar tarafından süre içerisinde paylaşma davası açılmaması durumunda elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülür.

Şufa Davası Nasıl İşler?

Ön alım hakkı talebinde bulunmak üzere kişiler Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yapar ve satışa çıkarılan payı alan kişinin yatırdığı satış bedeli ve satış yapılan pay için düzenlenen tapu masraflarını ödemeye hazır olduğunu bildirir.

Şufa davasının işleme süreci şu şekilde gerçekleşir.

  • Mahkeme tarafından belirlenen giderlerin davayı açan pay sahibi için karşılanması durumunda kişi lehine karar çıkarılır.
  • Paydaşlar arasında satışa çıkarılan payın belli bir kısmı ya da tamamının satılmış olması halinde satış işlemini gerçekleştiren paydaş tarafından noter aracılığı ile diğer pay sahiplerine bildirilmesi gerekir.
  • Yapılan bildirimlerden sonra dava açma hakkını kullanmak isteyenler 3 aylık süre içerisinde önalım hakkının kullanması sebebiyle dava açar.
  • Şufa davasında şartlar gereği sonuçlanma süresi 2 yıl olarak belirlenmektedir.
  • 2 yılın dışında davanın açılması mümkün değildir, bu süre içerisinde önalım hakkını kullanmayacaklarını diğer paydaşlar mahkemeye iletmelidir.

İslam Hukukunda Şufa Hakkı Var Mıdır?

Hem İslam hukuku hem de Osmanlı hukukuna göre Şufa hakkı hukuk tarafından verilmektedir ve bundan dolayı alınıp satılması söz konusu değildir. Türk hukuk sisteminin aksine İslam hukukunda üç gruba ön alım hakkı tanınmaktadır, bunlar;

  • Müşterek mülkiyette bulunan bir malın ortaklarının tamamı.
  • Mal ile birlikte aynı hakkı kullanan malların malikleri.
  • Alım hakkı konusu olan gayrimenkule komşu olan malların malikleri ön alım hakkına sahiptir.

İslam hukukuna göre Şufa davası içerisinde önalım hakkına sahip olan kişi, malın rayiç bedelini ödemek zorundadır, rayiç bedel dışında fiyat teklif edilmesi durumunda ön alım hakkı düşer.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/onalim-hakki-sufa-davasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/evlatligin-sakli-payi-var-midir-yapilan-vasiyetnameden-donmek-mumkun-mudur.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-olarak-bosanmak-icin-gerekli-olan-sartlar-nelerdir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bagcilar-baglar-mahallesi-anlasmali-bosanma.html

Yorum yapın

Hemen Ara