0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Önalım Hakkı Şufa Davası

Önalım hakkı paylı mülkiyette karşımıza çıkar. Mülkiyet üzerinde hakkı bulunan bir paydaşın kendi payını üçüncü bir kişiye satması durumunda, satılacak olan payı ilk olarak diğer paydaşların satın alma hakkıdır. Bu hak tabi taşınmazlarda karşımıza çıkar. Önalım hakkını kullanmak isteyen paydaşlar önalım hakkı şufa davası açmaları gerekir.

Şufa Hakkının Türleri

Şufa hakkının türleri vardır bu türler iki şekildedir. Şufa hakkının türleri nelerdir diyenler için bunlar, yasal önalım hakkı ve sözleşmeden doğan önalım hakkıdır. Yasal önalım hakkı, paylı mülkiyette yer alan mülkün bir paydaş tarafından satılması durumunda bu paydaşların önceliği olması durumudur. Paydaşlar bu haklarını kendilerine bildirildiği andan itibaren 3 ay ve satışın gerçekleşeceği zamandan itibaren 2 yıl içinde önalım hakkını kullanması gerekir. Yasal önalım hakkının koşulları şu şekildedir:

 • Mülkiyet tabi taşınmaz olmalıdır
 • Önalım hakkı şufa davası açabilmek için paydaş olmak gerekir
 • Önalım hakkını kullanacak olan paydaş, davayı alıcıya açmalıdır.

Sözleşmeden doğan önalım hakkı ise, taşınmazın sahibince satılması durumunda önalım sözleşmesi ile diğer taraflara öncelik verilmesidir. Burada amaç mülkün bütünlüğünü korumaktır. Şufa hakkının türleri hakkında bu ikisi vardır.

Önalım hakkı davası taşınmazın bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

Önalım Davasını Açmak İçin Şartlar

Önalım davasını açmak için şartlar nelerdir sorusunun cevabı şu şekildedir.

 • Önalım hakkına sahip olmak
 • Var olan bu hakkı süresi içinde kullanmak
 • Taşınmaz mülkün satılıyor olması
 • Önalım hakkından feragat etmemiş olmak

Önalım Hakkını Engelleyen Durumlar

Önalım hakkı şufa davası bazı durumlarda engellenebilir. Önalım hakkını engelleyen durumlar kısaca,

 • Önalım hakkı paydaşlar arasında yoktur.
 • Mülkiyetin bağışlanması durumunda önalım hakkı yoktur.
 • – Bir malın başka bir malla (Trampada) değişmesi durumunda önalım hakkı
 • Ölüm nedenli tasarruflarda şufa hakkı yoktur.
 • Taşınır mülklerde önalım hakkı yoktur. Önalım hakkının gerçekleşmesi için sözleşme yapılması şarttır.
 • Eğer taşınmaz mülk tapuya kayıtlı değilse, bu durumda önalım hakkından bahsedilemez.
 • Taşınmaz mülk paydaşlar tarafından toplu halde üçüncü kişiye verilmesi durumunda şufa davası açılamaz.
 • Önalım hakkından feragat edilmesi halinde önalım hakkından yararlanılamaz.
 • Taşınmaz mülk paydaşlar arasında bölüştürülmüşse önalım hakkı kullanılamaz.
 • Tapuda paydaş olmayan kişi önalım hakkını kullanamaz.

Önalım hakkını engelleyen durumlar hakkında bu bilgiler vardır. Önalım hakkını engelleyen durumların yanında bu hakkın kullanılamayacağı durumlarda vardır. Bu durumlar, paydaş kendi araların şufa hakkı kullanamaz, fiili taksimde önalım hakkı kullanılmaz, kat mülkiyetinin olduğu binada bölümlerden birinin satılması durumunda bu hak kullanılmaz, bağışlamada ve kamulaştırmada önalım hakkı kullanılmaz.

Şufa Davası Hakkından Feragat Etme

Şufa davası hakkından feragat etme hakkı paydaşın önalım hakkından yararlanamamasına neden olur. Özel hukuka ait olan bu haktan vazgeçilebilir. Bu paydaşın tercihine bağlıdır. Feragat eden kişi bu hakkını belli bir kişiye karşı kullanabileceği gibi toplu olarakta kullanabilir. Bu haktan feragat edebilmek için dava açılması gerekir. Paydaş feragat hakkını satıştan önce, sonra veya dava açıldıktan sonra kullanabilir. Feragat işlemini tek bir kişiye yönelik olarak yapan paydaş, bir sonraki taşınmaz mülkün satışında önalım hakkını yeniden kullanabilir. Şufa davası hakkından feragat etme nedir diyenler için cevap bu şekildedir.

Şufa hakkı hangi hallerde kullanılamaz?
Şufa, mülkiyetin konu bir taşınmazda ve paydaşların birinin payının icra yoluyla satışı durumlarında kullanılamaz. Önalım hakkının kullanılması için payın hibe edilmemiş olması gerekmektedir.
Şufa hakkı devredilir mi?
Şufa hakkı malın bütün kullanım esaslarına uygunluk taşıması durumunda, takas etme veya devretme hakkı bulunmaktadır.
Mal sahibinin ön alım hakkı nedir?
Mal sahibinin ön alım hakkı, şufa hakkı olarak, paydaşların birinin payını hibe etmesi veya takas etmesi durumlarını kullanabilmesi hakkıdır.
Şufa hakkı davası kime karşı açılır?
Şufa hakkı davası, taşınmaz malın ortaklarına veya direkt sahibine açılabilir, hak talebinde bulunulabilir.

İlginizi Çekebilir;

Mirastan Feragat | Noterden Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Miras Sözleşmesi | Miras Sözleşmesi Örneği

Kiracı Tahliyesinde Avukata Danışın, Zaman Kaybı Yaşamayın

 

Call Now ButtonHemen Ara