Mirastan Feragat | Noterden Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

Mirastan feragat, miras bırakan kişi ve ardında kalan mirasçıların, mirastan vazgeçme durumu anlamına gelir. Mirastan feragat için farklı şekillerde sözleşmeler bulunur. Tek taraflı mirastan feragat ya da kardeşler arasında mirastan feragat nedir? Baba sağ iken mirastan feragat nasıl yapılır? Merak edilenler ve sürecin gerekçeleri yazımızın devamında detaylı olarak belirtilmiştir.

Kardeşler Arasında Mirastan Feragat

Kardeşler arasında mirastan feragat sözleşmesi, bilinenin aksine yapılması mümkün olmayan bir durumdur. Mirastan feragat sözleşmesi yalnızca mirası bırakan kişi ve bıraktığı mirasçısı arasında yapılan bir durum söz konusudur. Kardeşler bir arada olup kendi kendilerine mirastan feragat etmesi ve bunun bir sözleşmeye bağlanması mümkün değildir. Kardeşlerin miras paylaşımı yapmaları ya da bulunan miras üzerinden bir mirastan feragat yapmaları, miras hakkının temliki sözleşmesi olarak farklı bir boyutta bulunur. Miras hakkının temliki sözleşmesi ise hayatını kaybetmiş kişinin ardında bıraktığı mirası ve malvarlığının bulunduğu mirasçısı kendi payını diğer kişilerle paylaştığı durumda bir mirasçı kardeşler durumu oluşabilir. Mirasçı bulundurduğu belli başlı miktarı farklı kişilere devredebilir. Ancak bu durum mirastan feragat sözleşmesi içerisine girmez. Mirasçı bulundurduğu mirası paylaşım yaptığı takdirde bu durumda bir para da alabilme durumu olur. Ancak yine bu durumda mirastan feragat ortaya koyması bunun beraberinde mirastan feragat sözleşmesinin getirdiği durumlarında yapılması mümkün değildir. Yani kardeşlerin kendi aralarında mirastan feragat sözleşmesi oluşturması ya da mirası kendi payını kardeşleri içinde paylaşmaları feragat sözleşmesi içerisine girmez. Bu durum hukuki anlamda farklı bir boyutta işlenir.

Tek Taraflı Mirastan Feragat

Tek taraflı mirastan feragat durumu, miras bırakan kişi ve bırakılan mirastan, feragat eden kişi olarak bulunmaktadır. Tek taraflı feragat sözleşmeleri ortada bulunan bir miras durumu, bir kişinin bu mirası bırakması, diğer kişinin ise bu mirastan feragat etmesi ile oluşmaktadır. Her iki tarafında mirastan feragat etme durumu da oluşabilir. Böyle bir durum genel olarak eşler tarafından oluşmaktadır. Ailede ölen bir kişi ardında miras bıraktığı zaman bu miras eşler tarafından reddedildiğinde iki taraflı bir mirastan feragat sözleşmesi oluşturur. Ancak tek taraflı durum kişinin yalnızca tek başına mirastan feragat etmesi takdirinde bir mirastan feragat sözleşmesi oluşturması durumudur. Mirastan feragat sözleşmelerinde tek taraflı bir feragat olduğu için burada belli başlı dikkat edilmesi gereken durumlar bulunmaktadır. Mirastan feragat sözleşmesi hazırlarken, mirasın reddi edilmediğine dair bir gerekçe belirtilmesi gerekir. Yani çoğu kimseler bulunan mirastan feragat etmek ya da vazgeçtiğini belli eden bir sözleşme hazırladığı takdirde bu durumda mirastan reddetmediği durumunu ayırt etmesi gerekmektedir. Bu sözleşmeler içinde oldukça dikkat edilmesi gereken bir husustur. Tek taraflı mirastan feragat durumlarında mirasçının ardında bıraktığı mirasın alınmak istenmediği ve böyle bir mirastan feragat edildiğine dair bir sözleşme oluşturulması gerekir. Aksi takdirde mirası bırakan kişinin mirasçısının, bu durumu reddettiği farklı bir sözleşme olarak hazırlanır. Miras sözleşmelerinde iki detayın ayırt edilmesi önemlidir.

Noterden Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

Noterden mirastan feragat sözleşmesi örneği, noter huzurunda hazırlanır. Noterden mirastan feragat sözleşmesi örneği şu şekilde hazırlanır;

(Mirası bırakan kişinin ismi), dairemize gelerek şu sözleri beyan etti:

“Benim sahibi olduğum konutun, tapusunu ve konutun bütün değerlerini mirasçı kızım\oğlum ( mirasçı kim ise ismi) ‘a ( değerin miktarı) nakit olarak ödemesini gerçekleştirdim. Beraberinde kızım\oğlum, benden intikal olan mirastan feragat edecektir. Benden gelen mirasın hakkını talep olarak etmeyecektir.” Şeklinde mirasçı açıklama yapar.

(Mirastan feragat eden kişinin ismi), söze başlar:

“Babamın belirttiği sözleri kabul ediyorum. Kendisinden (miktarın değeri) nakit aldım. Konuttan gelen bu değerden mirasçı olarak feragat ediyorum. Bu mirastan gelen hiçbir talebi, kendi beyanımda kabul etmeyeceğim.” Diyerek cümlesini feragat eden kişi tamamlar.

Hazırlanan bu sözleşme miras bırakan ve mirastan feragat eden kişi tarafından okunur ve imzalanır. Sonrasında noter yetkilileri de kişilerin huzurunda sözleşmeyi okur ve onaylar. Son olarak noterin mührü ile noterden mirastan feragat süreci tamamlanmış olur. Burada yapılan işlem karşılıklı olarak alınan onay sonrasında kabul görür. Aynı zamanda noterden feragat sözleşmesi alınırken, iki adet tanıkta gerekir. Tanıkların bu karşılıklı kabul görmeye şahit olmaları gerekir. Ve tanık olduklarına dairde imzayı sözleşme üzerine atarlar. Bu kişiler aileden de olabilir. Noter huzurunda hazırlanan belgelerde noterin mührü, sözleşmenin tam anlamıyla kesinlik kazanması için önemlidir.

İvazsız Mirastan Feragat Sözleşmesi

İvazsız mirastan feragat sözleşmesi, bulunan miras hakkından hiçbir karşılık almadan vazgeçme durumudur. İvazsız mirastan feragat sözleşmesi, mirasçının bulunan mirasta herhangi bir şekilde hiçbir değeri olmadan karşılıksız bir şekilde feragat etmesidir, yani vazgeçmesidir. Mirasçı mirastan karşılıksız bir şekilde vazgeçtiği takdirde burada bulunan altsoy bu durumdan etkilenmez. Burada mirasçı bu durumdan hiçbir şekilde etkilenmez. Mirasçısının feragatini kabul ederek bir borç altına da girmiş bulunmaz. Mirasçı feragat etmesinden sonra mirasçı unvanının dışına da çıkmış olur. Miras bırakan kişi hayattayken mirastan feragat etmesi ivazsız bir şekilde bir feragat gerçekleştiğini de göstermiş olur. İvazsız yani karşılıksız bir şekilde vazgeçilen feragat sözleşmesi zıt şekilde ivazlı olarak da farklı bir şekilde bulunur. Bu durumda ivazlı mirastan feragat sözleşmesi olarak hukuki süreçte yer edinir. İvazlı mirastan feragat, ivazsız mirastan feragat birbirinden farklı konulardır ve ayırt edilmesi gerekir.

Muris Öldükten Sonra Mirastan Feragat

Muris öldükten sonra mirastan feragat edilme durumu gerçekleşmez. Bu durum mirasın reddi olarak yapılır. Mirastan feragat kavramı, kişi hayattayken karşılıklı onay alınarak mirastan vazgeçme durumudur. Yani burada miras bırakan kişinin sağlıklı olması, hayatta olması gerekir. Fakat kişi öldükten sonra miras reddi oluşur. Muris öldükten sonra mirastan feragat etme durumu hukuki boyutta da net bir şekilde sonuç doğurmaz. Hayatını kaybetmiş kişi henüz hayattayken bir miras durumu ortada var ise bu durum noter huzurunda ya da farklı platformlarda karşılıklı onay ve imza alınarak mirastan vazgeçilir. Fakat kişi ölmüş ise ve öldükten sonra mirastan feragat durumu var ise burada mirastan feragat durumu söz konusu olamaz. Bu durum kişinin mirastan reddetmesi olarak oluşur. Yine ivazlı ya da ivazsız kavramı burada da kişilerin karşısına çıkar. Bu durumlar mirasçı ve miras bırakanı etkileyebileceği gibi alt soyları da etkileyip etkilememesi hukuki boyutta netleşen bir durumdur.

Baba Sağ İken Mirastan Feragat

Baba sağ iken mirastan feragat edilmesi mirasçıların birbiri arasında oluşan problemleri engellemek ve birtakım sebepler amacı ile yapılan bir durumdur. Miras bırakan kişi sağ ise bıraktığı mirası çocuklarına ya da farklı kişilere dağıtırken değişiklikler yapabilir. Bir çocuğuna fazla hak verebilir, diğer çocuğuna farklı bir mal varlığı bırakabilir. Aynı zamanda bulundurduğu mal varlıklarının yalnızca çocuklarında kalması, farklı şekilde aile dışına çıkmasını da engelleme işlemleri yapabilir. Fakat mirasçı olan kişi kendi çocuğu ise henüz sağ iken bu durumdan vazgeçmesi gerçekleşebilir. Bu durum kanun maddeleri içerisinde de mirası bırakan kişi ve mirasçısının karşılıklı bir şekilde onay alarak feragat sözleşmesinin yapılabileceği belirtilmiştir.

Feragat sözleşmesi yapıldıktan sonra mirastan vazgeçen kişi, babanın mirasçıları arasındaki sıfatını da kaybetmiş olur. Mirasçı mirastan feragat ettikten sonra miras bırakan kişi öldükten sonra tekrardan bir hak talep etmesi mümkün değildir ve bu durum yasal olarak onaylanmaz. Aksi takdirde hukuki boyuta taşınır. Mirastan feragat durumu yalnızca baba değil ailenin her üyesinden birisi sağ iken feragat edilebilir. Bu anne, kardeş ya da diğer aile üyeleri de olabilir. Vazgeçildiğine dair kesinlikle gerekli yetkili kişilerde onay mührü vurulmalıdır. Sözleşmenin son kez okunması, hata olmaması adına eminlik kazanması için önemli olur.

Tek Taraflı Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

Tek taraflı mirastan feragat sözleşmesi, nüfus idarelerine bildirim yapılarak gerçekleşir. Tek taraflı mirastan feragat sözleşmesi örneği şu şekildedir;

Miras bırakan kişinin adresi, kimlik bilgileri, aile bilgileri gerekli noktalı yerlere doldurulur. Ardından mirastan feragat eden kişinin bilgileri aynı şekilde eklenir. Devamında açıklama yapılır, mirası bırakan kişinin kimlik belgeleri yukarıdadır. Feragatini kabul ediyorum. Şeklinde bir onay yazısı yazılır.

Ardından tanıklardan tanık olduklarına dair sözleşmeyi imzalar. Nüfustan bildirim gerçekleştikten sonra durumun mührü ve onayı için okunur. Ve mühür basıldıktan sonra onay kabul görür.

Tek taraflı feragat sözleşmeleri karşılıklı olarak kişilerin onay alması ile gerçekleşir. Bu durum noter huzurunda ya da farklı bir platformda miras bırakanın ve mirasçının mirastan vazgeçmesi durumunda gerçekleşir. Mirasçı mirası istemediğini ve bundan vazgeçmek istediğini belirten bir sözleşme hazırlar. Karşı tarafta da tek taraflı olarak mirastan vazgeçildiğine dair belgeyi onaylayan bir miras bırakan olarak yer alır.

Miras bırakan ve feragat eden kişi birlikte belgeyi onaylayarak, tanıklar huzurunda mirastan vazgeçilme işlemi gerçekleşir. Mirasçı mirastan vazgeçtikten sonra mirasçı sıfatı içerisine girmemektedir. Yani tekrardan o mirastan faydalanmak istediğinde böyle bir durum oldukça zorlu bir hukuki boyuta doğru gider. Aynı zamanda mirastan feragat etmek ve mirastan reddetmek kavramlarına da dikkat etmek gerekir. Karşılıklı onay olarak ve bu durum kabul görür. Miras sözleşmesi içerisinde belirtilmesi gerekir. Tek taraflı feragat sözleşmeleri karşılıklı yani iki taraflı feragat sözleşmelerinden farklı şekilde yapılır. İki tarafta feragat sözleşmeleri her iki tarafında mirastan vazgeçtiği anlamında kullanılır. Bu durum tek taraflı feragat sözleşmesinden çok farklı bir durumdur.

Vasi Mirastan Feragat Sözleşmesi Yapabilir Mi?

Yasal olarak vasi mirastan feragat sözleşmesi yapılması mümkündür. Bir kişinin miras sözleşmesi yapabilmesi için ayırt etmesi, miras hakkında bilgilere sahip olması ve ergin olması gerekmektedir. Mirastan feragat sözleşmeleri için belli başlı şartlar bulunur. Bu şartlar arasında kişilerin yaş durumu da önemlidir. Yani 15 yaşını doldurması mirastan feragat edilmesi anlamına gelmektedir. 15 yaşından küçük olan kişiler için mirastan feragat söz konusu ya da miras ile ilgili işlem yapma söz konusu mümkün değildir. Bu kişiler için yanlarında yetişkin olarak bulunan kişilerin söz sahibi olmaları gerekir. Fakat kişiler 18 yaşına gelmiş ise burada söz sahibi olup mirastan feragat sözleşmeleri imzalayabilir. Mirastan feragat sözleşmesi için aynı zamanda ayırt etme gücünün de bulunması gerekir. İzni ve denetim makamının hukuki anlamda ki açıklaması gereğince vasilerin mirastan feragat sözleşmesi yapabilmeleri gereğince olarak bulunmaktadır. Bu durum yasal olarak da onay almıştır. Aynı zamanda bu kişiler miras, mirastan feragat ve buna benzer kavramları ayırt etme gücünü de bulundurdukları için bu konuda söz sahibi olmaya ve gerekli işlemleri yapmaya ehli olmuşlardır.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

Mirastan feragat edecek kişinin noter huzurunda sözleşme hazırlaması ve sözleşmenin tasdik edildikten sonra düzenlenmesi gerekmektedir. Miras sözleşmesinde detaylara dikkat edilmesi ve düzenlemeler kapsamında mirastan feragat sözleşmesi örneği için hukuk danışmanlığı alınması da önerilmektedir. Kişinin ismi, soy ismi ve feragat nedenlerini belirtmesi de şarttır.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Nerede Yapılır?

Hukuk mahkemesi veya noter üzerinden yapılan mirastan feragat sözleşmesi örneği için de internet üzerinden ya da hukuk danışmanlığından yardım alabilirsiniz. Sulh hukuk hakimi huzurunda yapılması gereken sözleşmede, noter tasdikine de yer verilmelidir.

Mirastan feragat edecek kişinin şahsen başvuru yapması ve sözleşme detaylarına göre düzenlemeleri yerine getirmesi önemlidir. Mirasın üzerinde olması ve parasını ödediği kişi ile kişilere beyan ettirmesi, miras payının nakit parayla verildiyse bildirilmesi de miras hukuk sistemi kapsamında, beyan edilmesi gereken durumdur. Mirası alan veya veren kişinin de feragat sözleşmesinde hükmü olmalıdır.

Miras Feragat Sözleşmesi Bozulur Mu?

Miras feragat sözleşmesi örneği internet üzerinden veya hukuk danışmanlığı kapsamında incelenerek düzenlenebilir. Ancak feragat yapılan kişinin lehine olan durumlar kapsamında, miras sözleşmesinin bozulması da mümkündür. Bunun için miras feragat sözleşmesi bozucu şart dikkate alınarak mirasçının bulunmaması veya şarta bağlı olarak alehine kullanılması durumlarına yönelik de,  miras sözleşmesinin düzenlenmesi sağlanacaktır.

Zümrede başka mirasçının bulunması durumlarına da bağlı olarak sözleşme fesih edilerek yeni düzenlemelerle feragat sözleşmesi yeniden yapılabilmektedir.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Kimler Arasında Yapılır?

Mirasın reddi veya feragat ilkesine göre geri alınması durumları mirasçı tarafından yapılabilecektir. Tek taraflı hukuki işlemle mirasçının kendisinin feragat ettiğini noter huzurunda tasdiklemesi de yeterli olacaktır. Hukuki işlemle mirasın reddi ve feragati gerçekleşecek, hak sahibi olması gereken insan hakkını kullanmayacaktır.

Baba Sağ İken Miras Davası Açılır Mı?

Baba ve anne sağ olduğu takdirde mirasın bölüşülmesi hukuka aykırıdır. Kişi hayata ise ve çocukların bu hak talebinde bulunması için dava açma hakkına yer verilmemişse, bunun birincil nedeni, miras hakkının anne ve babada olmasıdır. Akli dengesi yerinde olmayan anne ve babalar için miras davası açılabilmektedir.

Kardeşler Arasında Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

Anne veya babanın vefatı sonucu oluşan miras çocuklara bölüştürülmektedir. Ancak mirastan kendi isteği ile vazgeçmek ve feragat etmek isteyen kardeşler bulunabilir. Böyle durumlarda ise kardeşler arasında mirastan feragat sözleşmesi örneği aranmaktadır. Ancak feragat sözleşmesi yalnızca miras sahibi ve mirasçı arasında yapılmaktadır.

Kardeşler arasında mirastan feragat sözleşmesi örneği bulunmamasından kaynaklı olarak kardeşlerin yapabileceği farklı bir sözleşme türü vardır.

Feragat sözleşmesi yerine kardeşlerin miras hakkının temliki sözleşmesi yapması gerekmektedir. Ancak bu sözleşme ile mirastan para alabilmek veya başka bir mirasçıya hakkını devretme imkanı verilmektedir.

Kardeşler arasında mirastan feragat sözleşmesi örneği yapamayan kardeşlerin miras hakkının temliki sözleşmesi yapmalarında kimlere pay hakkını verebileceği merak edilen bir konudur. Mirasçı kardeşler; diğer mirasçı kardeşe, diğer mirasçı kardeşlere ya da üçüncü bir şahısa miras hakkını ve payını devir edebilmektedir.

Mirastan feragat sözleşmesi iptal edilebilir mi?

Mirastan feragat sözleşmesinin geçersiz olabilmesi için iptal davası açılması gerekmektedir. Ancak mirastan feragat sözleşmesinin iptal davası açabilmek  için ehliyetsizlik, irade sakatlıkları, hata, hile, korkutma, şekil noksanlığı, hukuka ve ahlaka aykırı olması şartlarını karşılaması gerekmektedir.

Mirastan feragat sözleşmesi nereye yapılır?

Mirastan feragat sözleşmesinin yapılabildiği iki kurum bulunmaktadır. Öncelikle Sulh Hukuk Hâkimi onayı ile yapılabilmektedir. Ancak yoğunluk sebebi ile bu durumu oluşturmak zorlaşmaktadır. Bu sebep ile mirastan feragat sözleşmesi Noter ile görüşülerek yapılabilmektedir.

Mirastan feragat sözleşmesi noterde yapılır mı?

Mirastan feragat sözleşmesi noterde yapılabilir ve bu şekilde yapılan sözleşmeler daha kolaylıkla elde edilir.

Mirastan feragat etmek nasıl olur?

Mirastan feragat etmenin sebebi; bahsi geçen mirasın alınması durumunda gelecek zamanda elde edilebilecek başka bir miras hakkının yok olmasıdır. Bu sebep ile kişinin doğacak miras hakkında payını kullanabilmesi için mirastan feragat etmesi gerekmektedir.

Mirastan feragat etmek için Sulh Hukuk Hâkimi onayı veya Noter onayı gereklidir. Mirastan feragat edebilmek için ise sözleşmenin taraflarının ergin olması, kısıtlı olmaması ve ayırt etme gücünün olması gerekmektedir.

Ayrıca mirastan feragat sözleşmesi yapacak kişilerin bizzat kendisinin bu işlemleri yerine getirmesi gerekmektedir. Herhangi bir vekil ya da bir şahıs vasıtası ile mirastan feragat etme sözleşmesi yapılması mümkün değildir.

Kardeşler Arasında Mirastan Feragat

Miras bırakan kişinin ölümünden sonra mirasçının hakkından vazgeçmesi mirastan feragat olarak adlandırılır, mirastan feragat hakkı miras bırakan ve mirasçı arasında yapılan sözleşme ile mümkündür.

Feragat için iki koşul vardır, ilki miras bırakanın vasiyetnamesi ile mirasçıyı çıkarması, ikincisi ise feragat etmek isteyenin miras bırakan ölümünün ardından mirası ret etmesidir.

Kardeşler arasında mirastan feragat durumunda miras bırakanın çocuklarından maddi durumu iyi olan kardeşleri lehine herhangi bir menfaat gözetmeksizin miras hakkından vazgeçebilir.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Nedir?

Resmi vasiyetname şeklinde yapılan mirastan feragat sözleşmesi resmi bir memur ve iki tanık huzurunda imzalanır. Hem miras bırakan hem de mirasçı tarafından imzalanan sözleşmede mirasçı bedel karşılığında mirastan feragat ettiği gibi aynı zamanda karşılıksız olarak da feragat sözleşmesi imzalayabilir.

Kardeşler arasında mirastan feragat imzalanan sözleşme ile mümkün değildir çünkü sözleşme sadece mirası bırakan ile mirasçı arasındadır. Feragat sözleşmesi noter ya da sulh hukuk hakimi huzurunda yapılmalıdır, imza altına alınabilmesi için mirasçının reşit, ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmaması şartı aranır.

Mirastan Feragat İçin Süre Var Mıdır?

Miras bırakan ile mirasçı arasında yapılan mirastan feragat sözleşmesi kişinin sağlığında gerçekleştirilir. Bunun için herhangi bir süre sınırlaması yoktur dolayısıyla hak düşürücü süre ya da zaman aşımı da bulunmaz.

Ancak kardeşler arasında mirastan feragat söz konusu değildir. Miras bırakan ölmeden önce taraflar istedikleri her an mirastan feragat sözleşmesi hazırlayabilir.

Feragat Etmiş Olan Mirasçının Payı Kime Kalır?

Mirastan feragat eden kişi miras hakkını kaybetmiş sayılır, kısmen feragat edilmiş olması durumunda mirasçılık sıfatı devam eder. Kardeşlerin kendi arasında mirastan feragat sözleşmesi imzalanmasına rağmen feragat eden mirasçının miras payı tüm mirasçılar arasında pay edilir. Herhangi bir bedel alınmaksızın feragat gerçekleştirilmiş olması durumunda mirasçının miras payı kendi alt soyuna geçer.

Mirastan Feragat Sözleşmesi İptal Edilir Mi?

Bazı haller kapsamında yapılan mirastan feragat sözleşmesinden vazgeçmek ancak sözleşmenin iptalini talep eden dava ile mümkündür. İptal davasını gerektiren haller;

  • Hile ile aldatılarak
  • Hata sonucu yanılarak
  • Tehdit ya da hile ile korkutularak
  • Hukuka ve ahlaka aykırı olduğunda
  • Şekil eksikliği bulunduğu
  • Tasarruf yapanın ehliyetsiz olduğu durumlardır.

Tüm bu hallerin bulunduğunun öğrenilmesinin ardından ya da hata, hile ve tehdidin ortadan kalkmasından itibaren bir yıl içerisinde iptal davası açılmalıdır.

Mirastan feragat etmek nasıl olur?
Vefat eden kişi ardından bir miras bırakmışsa, mirasçının mirastan feragat etmesi mümkündür. Bu durum dava ile bilgisi gerçekleşir. Mirastan feragat etme davası açılır.
Mirastan feragat mümkün mü?
Mirastan feragat etme davası ile mirastan feragat edilmesi mümkündür. Kişi kendi isteğiyle halihazırda bulunan mirastan vazgeçebilir.
Ivazlı mirastan feragat nedir?
Ivazlı feragat sözleşmelerinde, menfaat karşılığı altında mirasçı kendi hakkından vazgeçebilir. Diğer bir ifade ile miras bırakanın mirasçısı olmamayı, ivazlı feragat sözleşmelerinde kabul eder.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-protokolu.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/miras-davalarinda-kardesler-arasi-paylasim-nasil-yapilir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/miras-sozlesmesi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tek-tarafli-bosanma-nasil-olur.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/onalim-hakki-sufa-davasi.html

“Mirastan Feragat | Noterden Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği” üzerine 5 yorum

  1. 1987 yılında ölen babamdan kalan miras ,1992 de ölen annemden dolayı biz üç kardeşe kalmıştır.vetadeyten sonra ben mirası karşılıklı anlaşarak pay ettim .noterden bunu karşılıklı feragrtlrserek resmilestrdim.erkek kardeş kendine düşen malların tapusunu sldigini iddia ediyor.biz geri kalan iki kizkarfrdiz aramızda mal ayırımı yapmadık.2005 yılında kizkardesim bekar olarak öldü.ben engelli vatandaşım yokluk çekiyorum .bana kalan malin tapusinu alıp satmak istiyorum.erkek kardeş bizim malimizfan feragati bulunan hak iddia ediyor.yapu doyorki bu feragatnamenin süresi bitmiş geçerli değildir.simdi benim ne yapmam gerekiyor.bilhi verirmisinz.tsk ederim

    Yanıtla

Yorum yapın

Hemen Ara