0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Miras Davalarında Kardeşler Arası Paylaşım Nasıl Yapılır?

Miras paylaşımı davası süreçlerinde bazı durumlarda mirasçılar arasında anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bu tür anlaşmazlıklar da miras davalarının ana konularını oluşturur. Miras davaları yasal çerçeveler içinde yapılmadığı zaman oluşan bu anlaşmazlıklar için bir arabulucu veya avukat gereklidir.

Miras konusunda yaşanan anlaşmazlıklar çerçevesinde mirasçılar bazen hakları olanı da alamayabilirler. Miras paylaşımında anlaşmazlıkyaşandığı bu durumlarda da tarafların yaşadığı kayıpları en aza indirmek amacı ile hukuki destek almaları gerekir. Bu şekilde yaşanacak mal kayıplarının önüne geçilmektedir.

Karmaşık bir yapıya sahip olan miras hukukunda kimlerin mirastan ne kadar pay alacağı, mirasın nasıl bölüneceği, hileli satış gibi durumlar söz konusu olduğunda diğer mirasçıların haklarını nasıl alabileceği, kardeşler arasında miras paylaşımı,  mirasta yaşanan anlaşmazlıklar üzerine mirasın satışı ile ilgili işlemler, mirasçıların saklı pay oranları, mirasın reddi gibi davalar, mirasın borçlu olması, vefattan önce yapılmış sözleşmeler, vasiyetname hazırlanması… gibi pek çok farklı konu bulunmaktadır. Bu konular hakkında yardım almak ve miras paylaşımı nasıl yapılır için de mutlaka miras hukuku konusunda uzman bir avukat ile işbirliği içinde çalışılması icap eder.

Mirasa ilişkin olarak yaşanan anlaşmazlıklar için doğru bir miras avukatı ile iletişime geçmek oldukça önemlidir bunun sebepleri yukarıda sayılanlardan başka maddi olarak da kayıpların yaşanmaması için elzem niteliktedir. Hukuki destek hem maddi kayıpların önlenmesi hem de hak olan miras bedelinin alınması için bir gereklilik olarak ortaya çıkar.

Miras Avukatının Görevleri

Sorunların çözümü: Miras avukatları, mirasçılar arasında yaşanan sorunların çözümü hukuki temellere dayanarak gerçekleştirir. Bu şekilde taraflardan en az biri ya da bir kısmının maddi kayıp yaşama olasılığı en aza indirilmiş olunur.

Miras hukukunu doğru bilmek: Miras davalarında miras hukukunun doğru bilinmemesi sebebi ile oldukça fazla maddi kayıp yaşanabilir. Bu durum ülkemizde özellikle kız çocuklarının mirastan hak ettikleri payı almaması ile de sonuçlanabilir. Ayrıca evlilik dışı çocuklar da miras hakkını koruyamayabilir.

Miras ile ilgili sorunlar: miras bırakacak kişinin, mirası sadece bir kişiye devretmesi, hileli satış sonrasında mirasın elden çıkarılması gibi durumlar mirasta yaşanacak kayıpların göstergesidir.

Miras hukuku ile ilgili avukatların yapabileceği hukuki olan girişimler ise şöyle,

 • İzaleişuyu davası (ortaklığın giderilmesi)
 • Mirasın Reddi davası
 • Mirasta Saklı Pay
 • Vasiyetname hazırlanması
 • Muris Muvazaası
 • Tapu İptali
 • Mirasın Satışı
 • Yasal Miras Paylaşımı
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
 • Miras Paylaşım Sözleşmesi (miras taksim sözleşmesi)
 • Tenkis Davası
 • Mirastan Feragat Sözleşmesi
 • Tapu Hisselerinin Devri
 • Babalık davası…

Bütün bu davaların ve süreçlerin doğru yönetilmesi ve miras davalarında yaşanan hak kayıplarının yaşanmaması için bir avukat ile birlikte hareket edilmesi gereklidir.

Miras Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

Miras davası ne kadar sürer? Sorusunun cevabı içi davanın içeriğinin nasıl olduğuna bakmak gereklidir. Miras hukuku daha önce de bahsettiğimiz gibi mirasçıların hakları, mirasın nasıl bölüşüleceği, miras ile ilgili hileli satış, vasiyet, evlilik dışı çocuklar, vefat öncesi sözleşmeler gibi farklı konuları da içerebilir. Bu durumda örneğin evlilik dışı çocukların babalık davaları gibi farklı dava konuları ile birlikte miras davası da yürütülebilir. Bu yüzden davaların süresi her davanın minvaline göre de değişmektedir. Davaların özel olarak ne kadar süreceği ile ilgili bilgiyi birlikte çalışacağınız avukatınız verebilir.

Miras Hukukunda Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Miras hukuku mal paylaşımı için bu konuda uzman bir avukat ile çalışmanız gerekir. Bir kişinin ölümü ya da gaipliği durumunda o kişinin mallarının kime, nasıl verileceği üzerinden düzenlenen yasalar ile yürütülen davalar miras hukuku mal paylaşımı için esas alınır.

Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras bırakan kişinin vefatı sonrasında kimlerin mirasçı olduğunu gösteren belge “mirasçılık belgesi” olarak tanımlanır. Bu belgenin bir diğer adı da “veraset ilamıdır”. Bu belgenin çıkarılması için sadece tek bir mirasçı da yeterli olmaktadır. Söz konusu belgeyi noterler ve sulh hukuk mahkemeleri düzenleyebilir. Şayet ki mirasçılar arasında farklı bir ülkede yaşayanlar ya da farklı ülke vatandaşları var ise de noterler bu işlemi yapmaya yetkileri yoktur. Söz konuş belge sadece kanunlar tarafından mirasçı olacak olanlar için değil mirasçı olarak atanmış kişiler tarafından da alınabilir.

Yasal Miras Paylaşımı Nedir?

Yasal miras paylaşımı, vefat sonrasında kişinin yakınlarına bıraktığı taşınır ya da taşınmaz mal varlıkları üzerinden yapılır. Söz konusu paylaşımlar kişinin ölümünden önce vasiyet bırakıp bırakmamasına göre de farklılık gösterir. Şayet ki kişiler ölümlerinden önce bir vasiyet bırakırlarsa bazı şartlar haricinden paylaştırma vasiyet edildiği gibi yapılır. Eğer vefat eden kişi evli ise ve eşi hayatta ise paylaşım da değişikliler olabilir.

Vasiyetin Olmadığı Durumlarda Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Vasiyetin olmaması durumunda ilk olarak vefat eden kişinin bir vasiyet bırakıp bırakmadığına bakılır. Herhangi bir atanmış mirasçı yok ise kanunen uygun olan mal paylaşımı uygulanır. Eğer vefat eden kişinin eşi sağ ise mirasın dörtte biri sağ kalan eşe kalır. Diğer mirasçılara ne kadar pay düşeceği de yine kanun ile belirlenmiştir.

Mirastan Kimler Pay Alabilir?

Mirastan pay alacak kişiler, zümre sistemi dene bir sisteme uygun olarak belirlenir. Bu sisteme göre 3. zümreye kadar olan akrabalar mirastan pay alma hakkında sahip olmaktadır. Söz konusu zümreler de

 • zümre, miras bırakanın alt soyu olarak adlandırılır. Bu kategoriye miras bırakan kişinin çocukları ve torunları girer.
 • zümre ise miras bırakan kişinin annesi, babası, kardeşleri ve yeğenleri olarak belirtilir.
 • zümre de miras bırakanların büyükanneleri ve büyükbabalarıdır.

Söz konusu zümreler dışında kalanların vasiyet olmadan mirastan pay almaları mümkün olmamaktadır. Miras dağıtımı sırasında kanuni sıralama birinci zümreden başlar. Eğer birinci zümre hayatta ise ikinci zümre mirastan pay alamaz. Saklı payı mirasçı da miras hukukunun bir parçasıdır ve yasal düzenlemelere göre de miras bırakan kişinin sağ olan eşi, çocukları, torunları, anne ve babası saklı paylı mirasçı olarak ifade edilir.

Miras Davaları İçin Başvurulan Mahkemeler Hangileridir?

Miras davaları için başvurulacak olan mahkemeler bu konu ile yetkilendirilmiş olanlardır ve miras bırakan kişinin son ikametgah ettiği adresin bulunduğu yerde yetkileri olması gerekir. Sulh mahkemeleri ise görevli mahkemeler konumunda yer alır. Tapu sicili için ise Asliye Hukuk mahkemeleri yetkilidir. Miras hukukun bir parçası olan terekenin tespiti de veya vasiyetnamenin ilgili kişilere açıklanması da Sulh Mahkemelerinde yapılır.

Sulh Mahkemelerine yazılan bir dilekçe ile miras davası açılır. Dilekçe içeriğinin doğru ifade edilebilmesi için bir avukatın yardımı gerekli olmaktadır. Mehmet Ali Helvacı Hukuk Bürosu tüm miras hukuku işlemleriniz için destek sağlamaktadır.

Miras Davası Avukat Ücretleri Ne Kadar?

Miras avukat ücretleri, davanın oluşturacağı iş yükü, davanın ağırlığı, davanın niteliğine göre değişiklik gösterir. Miras davaları avukatlık ücretleri için avukatınız ile görüşmeniz gerekmektedir. Her türlü miras hukuku soruları, davaların takibi,miras konusunda yaşanan mal kayıplarının en aza indirilmesi için hukuk büromuz ile iletişime geçebilir ve miras hukukuna uygun olarak dava açabilirsiniz.

Call Now Button