Mobbing Nedir | Mobbing İş Kanunu

Latince bir kökene sahip olan mobbing belirli bir grup insanın bir başka kişiye veya gruba psikolojik şiddet uygulamasına verilen isimdir. Günümüzde mobbing çeşitleri oldukça farklı olmakla birlikte neredeyse her alanda bir türevi bulunur. Özellikle son zamanlarda iş yerlerinde mobbing olayları ile sıklıkla karşılaşılır hale gelindi. Biz de nu içerikte sizin için mobbing nedir, nasıl yapılır ve mobbing durumu ile karşılaşan kişiler hangi yöntemlere başvurmalıdır sorularına detaylı bir şekilde cevap verdik.

Mobbing Uygulamak Ne Demek?

En basit tabiri ile mobbing uygulamak herhangi bir kişi veya gruba psikolojik şiddet, zorbalık ve kabadayılık taslamak anlamına gelir. Mobbing uygulamak için illa fiziksel şiddet göstermeye gerek yoktur. Nitekim mobbing nedir kavramını yakından incelediğimizde tamamen psikolojik şiddet ve baskıları içerdiği açık bir şekilde görünür. Bu kimi zaman çalışan kişileri görmezden gelmek kimi zaman yokmuş gibi davranmak kimi zaman ise onurunu incitecek davranışlarda bulunma gibi durumlarda ortaya çıkabilir.

Günümüzde mobbing belirli bir sektöre veya çalışma alanına özgü bir davranış değildir. Öyle ki mobbing nedir sorusunu soran kişileri yakından inceleyince tek bir sektöre bağlı kalmadığını yakın bir şekilde görebiliriz. Askeri personeller, satış danışmanları, bankacılar, kurumsal temsilciler ve daha nice sektörde bulunan birçok çalışan mobbing sorunu ile karşılaşıyor. Mobbing nedir konusunu daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için şimdi birkaç örnek üzerinden ilerleyelim.

Eğer iş yerinde yönetici veya normal çalışanlar ile çıkan tartışmalar normalden daha fazla ve daha şiddetli olmaya başladıysa bu olay mobbing kavramı içerisine girer. Ayrıca mobbinge maruz kalan kişiler çalışma alanına girdiği andan itibaren içeride bir sessizlik hâkim olur ve konu ansızın değiştirilirse bu da mobbing nedir sorusuna iyi bir örnektir. Nitekim her türlü insan ne kadar güçlü bir psikolojiye sahip olursa olsun bir ortama girdiğinde muhabbetin seyri değişiyor ve insanlar sessizleşiyorsa burada psikolojik bir baskı durumu ortaya çıkar. Böyle durumlarda herkesin aklına ilk olarak içeride kendisi ile ilgili bir konunun tartışıldığı ve o söz konusunda ortama girdiği için konunun değiştiğini düşünür.

Çalışılan ortam içerisinde bir kişinin soyutlanması da mobbing nedir konusunu kapsar. Örnek üzerinden ilerleyecek olursak kendisini kapsayan bir konuda karar alınırken fikri alamıyor, haber verilmiyor ve sanki yokmuş gibi davranılıyorsa burada mobbing durumu söz konusu olur. Buna ek olarak iş yerinde yaşanan önemli gelişmeler, güncellemeler ve yenilikler mobbinge maruz kalan kişiye bildirilmiyorsa bu durumda mobbing nedir konusuna iyi bir örnek olur.

İş yerinde bulunan diğer çalışanlar psikolojik şiddete maruz kalan kişi hakkında söylentiler, dedikodular ve asılsız iftira gibi eylemlerde bulunuyorsa bu da mobbing nedir kavramı içerisine girer. Bir işyerinde huzuru sağlamak, çalışan herkesin hiçbir psikolojik sıkıntı ve sorun ile uğraşmak zorunda kalmadan faaliyetlerine devam edebilmesi işverenlerin en büyük önceliği olmalıdır. Böyle ortamların sağlanabildiği işyerleri hem verim hem de performans açısından normale göre daha iyi bir seviyede olup daha sağlıklı bir çalışma yürütülmesi mümkün olur. Yapılan araştırmalar da bunu açık bir şekilde gösterdiği için ülkemizde dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki iş kanunları mobbingi oldukça ciddi bir konu olarak kabul edip bir suç olarak nitelendirmiştir.

Psikiyatrist Mobbing Raporu

Herhangi bir konunun suç niteliği taşıyabilmesi için yapılması gereken ilk şey kanıt toplamak olur. Mobbing nedir konusunda ilgili makamlara sunabileceğiniz en büyük kanıtı ise psikiyatrist raporu olur. Mobbing nedir konusunu yakından inceleyecek olursak sistematik bir şekilde yapılan psikolojik taciz olduğunu görebilirsiniz. Bir başka deyişle mobbing, insanları çalışma ortamında bezdirme, kabadayılık yapma ve işten çıkarmak için istifa yöntemine zorlama olur.

Dünyanın neredeyse her ülkesi çalışanların hakkını koruyabilmek için mobbing konusunu oldukça ciddiye alıyor. Türkiye’de de ALO 170 hattı kurularak işyerinde psikolojik şiddet ve mobbing olaylarına maruz kalan mağdurların haklarının korunması sağlanıyor. Görmüş olduğunuz bu mobbingi yargı makamları karşısında ispatlayabilmek için uygulayabileceğiniz pek çok yöntem bulunur. İzlemeniz gereken ilk adım ise bir psikologdan yardım almaktır. Sistematik bir şekilde mobbinge maruz kaldığınız için psikolojinizde bazı bozukluklar oluşabilir. Bu kimi zaman kaygı kimi zaman endişe kimi zaman da fiziksel sağlık sorunları ile ortaya çıkarken ilerleyen zamanlarda insanların başına büyük sorunlar açabiliyor.

Bu yüzden mobbing nedir konusunda mağduriyetinizi ispatlamak için delil arıyorsanız yapmanız gereken en önemli şey profesyonel bir psikologdan yardım almak olur. Kısa süre içerisinde yaşamış olduğunuz sıkıntıları, sorunları tespit eden bu psikologlar yargı makamlarına sunabilmeniz için sizlere dili niteliği taşıyan raporlar verecektir. Aynı zamanda mobbing nedir konusu içerisinde ortaya çıkan psikolojik sorunlarınız ile yakından ilgilenip eski sağlığınıza kavuşmanız için gerekli olan bütün adımları atacaktır.

Bu rapor ile birlikte mobbing nedir konusunda uzman olan bir avukata başvurmanız süreci iyi bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Psikologa gittikten sonra avukata başvurabileceğiniz gibi öncesinde gitmeniz de oldukça faydalı olacaktır. Nitekim mobbing nedir konusunda uzman olarak hizmet veren ve buna benzer birçok davada sizin gibi müvekkilleri savunmuş olan avukatlar mahkemede en iyi şekilde temsil edilmenize yardımcı olur. Size mobbing uygulayan astınız veya üstünüz ile ilgili gerekli olan bütün işlemleri başlatıp zararın en iyi şekilde tazmin edilmesini sağlar. Sadece bununla kalmayıp söz konusu firmada daha iyi bir çalışma ortamı oluşması için gerekli olan bütün çalışmaları yürütür.

Diğer bir deyişle mobbing nedir konusunda birçok psikolojik şiddet çeşidine maruz kalan siz ve öteki çalışanların daha iyi bir ortamda yaşamalarını mümkün kılar. Mahkemede daha güçlü savunma yapabilmek için mobbing nedir konusunda herhangi bir bir fikri olmayan ve aynı şekilde mağduriyet yaşayan kişilerin sizin safınıza geçmesini sağlar. Bu sayede yetkili makamlara daha iyi bir savunma yapma imkânı ve söz konusu şirket ya da kurumun mobbing konusunda ciddi önlemler alması mümkün olur.

Mobbing Ne Demek TDK

Mobbing nedir konusu içerisinde TDK’nın yapmış olduğu tanımlamaya yer verecek olursak okulda, iş yerinde veya herhangi bir toplulukta bir kişinin çalışmasını sistemli bir şekilde engelleyip psikolojik baskı uygulama anlamına gelir. Mobbing nedir konusu günümüzde pek çok ülkenin sözlüğünde kendisine bir yer edinip anayasalarında ciddi bir sır olarak tanımlanır. Neredeyse her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de mobbing nedir konusu oldukça ciddiye alınıp gerekli olabilecek ve önüne geçilmesini mümkün kılacak önlemler alınır.

Mobbing nedir konusunu yakından inceleyecek olursak herhangi bir çalışma ortamında bir kişinin uzmanlık alanı dışına giren ve profesyonel yeteneklerini aşağılayan görevlerin verilmesi de bu kavramın içerisine girer. Bir kişiyi çalıştığı işyerinden soğutmak ve istifa etmesi için çeşitli eylemlerde bulunmak günümüzde oldukça yaygın olarak karşılaşılan bir durumdur. Bunu yapabilmek için de çoğu zaman söz konusu firma, yönetici veya kişiler mağdur konumumda bulunanlara uzmanlık alanı ile alakası olmayan işler yükler. Örnek üzerinden gidecek olursak bir makine mühendisine sadece rakamlarla arası iyi diye muhasebe kayıtlarını tutturmak mobbing nedir konusuna verilebilecek yaşanmış olaylar arasında yer alır. Söz konusu kişiyi işten soğutmak, istifa yöntemi ile çıkmasını sağlamak ve sadece tazminat alamaması için bu yönteme başvurmak hem oldukça etik dışı bir uygulama hem de suçtur.

Bu nedenle demokrasiyi yönetim biçimi olarak benimsemiş olup insan haklarına özen gösteren ülkeler mobbing konusu üzerinde durur. Daha ferah toplumlar oluşturabilme, ülkenin kalkınmasına yardımda bulunma ve bu şartların oluşturulabilmesi için ideal çalışma ortamına meydana getirme kanunların en önemli vazifelerinden birisidir. Mobbing nedir konusu sadece bununla kısıtlı kalmayıp herhangi bir ortamda çalışan bireyi yaptığı bütün işleri ve çabaları rahatsız edecek düzeyde izlemek de mobbing kavramı içerisine girer. Mobbing nedir konusu sadece sözlü şiddeti kapsamayıp bir çalışanı işten soğutmak için katılan bütün adımları da kapsar.

Daha sade bir dil ile anlatacak olursak mobbing nedir konusu sadece sözlü veya yazı yöntemi ile uygulanan psikolojik şiddetleri değil davranışları da kapsar. Sizin de bildiğiniz gibi insanların daha huzurlu bir ortamda çalışabilmesi için sadece etkili bir iletişim değil aynı zamanda kişileri rahatsız edecek davranışlardan da uzak durulması gerekir. Bu sayede huzurlu bir ortam oluşturmak, verimi artırmak ve daha mutlu toplumlar inşa etmek mümkün olacaktır.

Mobbing Nedir?

Mobbing nedir konusunu detaylı bir şekilde anlatacak olursak herhangi bir işyerinde bir kişinin maruz kaldığı sözlü, yazılı ve davranış biçiminde meydana gelen psikolojik baskılar anlamına gelir. Aynı zamanda mobbing nedir konusu bir çalışanı işten soğutma ve dışlamak için ortaya çıkan bütün eylemleri de kapsar. Özellikle psikolojik şiddet uygulamak ve tacizci kişilerce “daha güçlü bireyler yetiştirme” amacı ile yapılan bütün eylemler mobbing nedir konusunun kapsamına girer. Eğer bir çalışan iş yerinde sürekli yakından takip ediliyorsa, (mesela işe giriş çıkış saatleri, kullandığı molalar, telefon görüşmeleri ya da çay araları) bu eylemler mobbing nedir konusuna iyi bir örnek olur.

Yasalarda da açık bir şekilde belirtildiği gibi her insanın onurlu bir şekilde çalışma ve huzurlu çalışma ortamlarında barınma hakkı vardır. Bu huzuru engelleyebilecek bütün eylemler mobbing nedir ve nasıl meydana gelir konusunda iyi bir açıklama olur. Suiistimal edilmediği müddetçe bir çalışanın dilediği kadar mola kullanma hakkı bulunur. Özellikle acil ve ihtiyaç olan durumlarda işverenlerin, yöneticilerin ya da üstlerinin bu izni vermesi bir zorunluluktur. Ama ne yazık ki günümüzde pek çok kurum veya firma sadece verimi artırabileceği düşüncesiyle çalışanlara gerektiği kadar izin vermez. Üstelik bununla da sınırlı kalmayıp performanslarını artırabilmek bahanesiyle sahip olduğu molaları daha az kullanmalarını isterler.

Mobbing nedir konusu açık bir şekilde belirtiyor ki çalışanların ihtiyacı olduğu zaman dilediği kadar mola kullanma hakkı vardır. Bu nedenle herhangi bir yönetici veya işveren mola talebinde bulunan çalışanların ihtiyaçlarını karşılamasına engel olamaz. Ayrıca bu molaları takip etmek ve bir psikolojik baskı aracı olarak kullanmak mobbing nedir konusu içerisinde bulunur. Daha basit bir dil ile anlatacak olursak herhangi bir çalışanın kullanmış olduğu molalar titiz bir şekilde takip ediliyor ve bir psikolojik baskı aracı olarak kullanılıyorsa bu olay mobbing nedir konusuna iyi bir örnek olacaktır.

Buna ek olarak çalışanların işe giriş saati de mobbing nedir konusunun kapsamında bulunur. Eğer bir çalışan herhangi bir nedenden ötürü istemeden geç kaldı ya da işten erken ayrılması gerekiyorsa bu psikolojik baskı aracı olarak kullanılamaz. Kullanıldığı takdirde mobbing nedir konusunda iyi bir örnek olup bir suç niteliği taşır. Yapılan telefon görüşmeleri, kafa dinlemek için verilen çay molaları ve mecburi durumlarda ortaya çıkan fotokopi çektirme, araç gereç alma ve de diğer personeller ile fikir alışverişinde bulunma da mobbing nedir konusu içerisinde yer alır.

Mobbing İş Kanunu

Mobbing nedir konusunu yasal dayanakları ile anlatacak olursak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından somut dayanaklara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mobbing nedir konusuna iyi bir açıklık getirip işyerinde uygulanan psikolojik tacizin önüne geçmek için gerekli olan bütün çalışmaları ve faaliyetleri yürütmeye başlamıştır. Bunun için ALO 170 hattını grup söz konusu şiddete maruz kalan kişilerin daha huzurlu ortamlarda çalışabilmesi için gerekli olan bütün önlemleri almıştır.

Kişilerin hak ve özgürlüğünü korumak amacıyla atılan bu adımlar aynı zamanda yasal bir dayanağı sahiptir. Diğer bir deyişle mobbing nedir konusu anayasada pek çok defa geçip yasal bir dayanak bulur. Yani mobbing nedir kapsamı içerisine giren herhangi bir psikolojik şiddete maruz kalmış kişiler yasalar tarafından koruma altına alınmıştır. Bu sayede yetkili mercilere başvuruda bulunma ve söz konusu olayı ispatlamak için gerekli delilleri sunma, suç duyurusunda bulunma ve de taciz yapan kişilerin ceza almasını sağlamak için gerekli yasal dayanak bulunur. Mobbing nedir konusu iş kanununda açık bir şekilde işlenmiş olup oldukça geniş bir kapsama sahiptir. Özellikle iş yerinde gerçekleşmesi, sistematik olması ve psikolojik taciz unsurlarını içermesi bu kanunun ne kadar kapsamlı olduğunu gösterir.

Mobbing nedir konusu içerisinde İş Kanunu yaklaşık 16 madde ile iş yerinde meydana gelen neredeyse bütün psikolojik şiddetleri işlemiştir. Bu sayede mobbinge maruz kalan kişiler yasal bir dayanağa sahip olup gerekli olan işlemleri kolay bir şekilde başlatabilir. İş yerinde herhangi birisi veya bir grup tarafından sistematik bir şekilde aşağılanma ve suçlanma durumu mobbing nedir konusuna verilebilecek iyi bir örnektir. Bu kimi zaman şaka yolu ile meydana gelirken kimi zaman da onur kırıcı şekilde ortaya çıkabiliyor. Söz konusu tacizciler kendi ifadelerine göre bu durumu sadece şaka yapmak olarak açıklasalar da ne yazık ki mağdur olan kişiler aynı şekilde bu şakalara tepki gösteremiyor. Nitekim yapılan bu şakalardan büyük çoğunluğunun gerçeklik içerdiğini mağdur olan kişiler çok iyi bir şekilde bilir.

Mobbing nedir konusu ülkemizde oldukça geniş bir kapsama sahip olduğu için işyerinde onurunuza veya benliğinize yapılan bütün hakaretler kapsama alanı içerisine girer. Böyle durumlar ile karşılaştığınız zaman sessiz kalıp sineye çekmek yerine mobbing nedir konusunda daha detaylı bir şekilde bilgi alabileceğiniz uzman avukatlara başvurmanızda fayda vardır. Sizleri en iyi şekilde temsil edecek bu avukatlar başınıza gelen durumun mobbing nedir konusu içerisinde olup olmadığını kolay bir şekilde belirleyebilir. Bunun yanında söz konusu psikolojik şiddetle kurtulabilmeniz için gerekli olan bütün çalışmaları yürütüp yargı makamlarında sizi en iyi şekilde temsil eder. Buradan da anlayacağınız üzere eğer çalışmış olduğunuz işyerinde veya kurumda mobbing nedir kapsama giren bir olay ile karşılaştıysanız yapabileceğiniz en iyi şey bir profesyonelden yardım alıp sorunu kökünden çözmek olur.

İşyerinde Mobbing Örnekleri

Mobbing nedir konusunu daha iyi bir şekilde anlatabilmek için sözlü, yazılı veya davranışsal olarak meydana gelen bütün psikolojik baskı örneklerini sizlere anlatalım. Yukarıda da belirttiğimiz gibi mobbing nedir konusunun kapsamı ülkemizde oldukça geniştir. Bir başka anlatımla ifade edecek olursak mobbing nedir konusu çalıştığınız kurum veya firma içerisinde meydana gelen psikolojik şiddetin her türlü çeşidini içerir. Herhangi bir nedenden dolayı işyerinde bulunan yönetici, kurucu, astınız veya üstünlük ile görüşmek isteyip de hiçbir şekilde cevap alamazsınız bu mobbing nedir konusunda iyi bir örnek olacaktır.

Sadece cevap vermemek değil aynı zamanda geç cevap vermek de mobbing nedir konusunun kapsamına girer. Burada kilit nokta olayın sistematik bir şekilde meydana gelmesi ve iş yeri sınırları içerisinde gerçekleşmesi olur. Özellikle iş veya kişisel durumlarda birçok tacizci mağdur olan kişileri görmezden gelip kurmak istedikleri iletişime cevap vermez. Bu mağdur olan kişilerde oldukça kötü etkiler bırakabildiği gibi psikolojilerinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olur. Mobbing nedir konusunun kapsamını yakından inceleyecek olursak herhangi bir çalışanı işten soğutmak için atılan bütün eylemleri içerdiğini görebilirsiniz.

Buradan da anlayabileceğiniz üzere mobbing nedir konusu sadece sözlü, yazılı veya davranışsal konuları işlemeyip aynı zamanda bir çalışanı işten soğutmak için uygulanan bütün psikolojik şiddet yöntemlerini de kapsar. Bir başka örnek üzerinden gidecek olursak işyerinde gerçekleşen faaliyetler, toplantılar ya da etkinliklere mağdur olan kişilerin kasıtlı olarak çağrılmaması mobbing nedir konusunda iyi bir misal olur. Özellikle şirkette veya kurumda bulunan herhangi bir kişi sadece mağdur kişiden hoşlanmadığı için böyle etkinliklere davet etmiyorsa burada açık bir şekilde mobbing durumunun meydana geldiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda mobbing nedir konusu bir kişiyi aşağılamak için yapılan bütün davranışları da kapsar. Bu durum özellikle günümüzde giyim, kuşam ve stil gibi olaylarda sıklıkla meydana gelir.

Toplumun alışılmış olduğu normların dışında bir tarza sahip olan kişiler ne yazık ki günümüzde pek çok kişi ve kurum tarafından hor görülebiliyor. Doğuştan gelen ve değiştirmesi mümkün olmayan kilo, saç rengi, ciltteki ben ve herhangi bir sakatlık durumu mobbing nedir konusu içerisinde bulunuyor. Böyle durumlarla alay edildiği takdirde ise İş Kanununda açık bir şekilde belirtildiği üzere suç durumu oluşuyor. Kanunlar da oldukça ciddiye alınan ve mobbing nedir kapsamına giren bu örnekler birer suç unsuru taşımakla birlikte oldukça ciddi cezalar ile tacizci kişilerin yargılanması mümkündür.

Tekrardan belirtmek gerekirse iş yerinde herhangi bir mobbing durumu ile karşılaşırsınız yapmanız gereken şey uzman bir avukattan yardım alıp bütün olayı detayları ile anlatmak olur. Sizi dinleyen bu avukatlar başınıza gelen olayın mobbing nedir konusu içerisinde bulunup bulunmadığına kolay bir şekilde karar verebilir. Böylelikle hızlı bir şekilde söz konusu psikolojik baskının kesilmesi, yetkili makamlara başvuru ve suçlu olan kişilerin yargılanması konusunda sizin yanınızda olur.

Mobbing Çeşitleri

Mobbing nedir konusu içerisinde bulunan çeşitlerine göz atacak olursak bir çalışanın benliğine, onuruna, kişilik özelliklerine ve de çalışma şekline yapılan her türlü psikolojik baskı, hakaret, sözlü veya yazılı baskı ve de davranışlar olduğunu söyleyebiliriz. Mobbing nedir konusunu yakından inceleyecek olursanız açık bir şekilde göreceksiniz ki günümüzde iş yerinde oluşan birçok durum kapsama alanı içerisinde bulunur.

Yapılan araştırmalar açık bir şekilde gösteriyor ki Türkiye’de çalışan kişilerin yaklaşık %40’ı mobbing olaylarına maruz kalmış. Ve işin daha kötü tarafı bunun herhangi bir suç olup olmadığını bilmedikleri için gerekli yasal adımları bir türlü atamıyorlar. Burada yer alan mobbing nedir konusunu yakından incelerseniz sizin de işyerinde karşılaşmış olduğunuz birçok olayın aslında mobbing olduğu görebilirsiniz. Beklenenin aksine Türkiye’de mobbing olaylarına maruz kalan kişilerin çoğunluğu kadınlardan değil erkeklerden oluşur. Bu da çalışma kültürü içerisinde yer alan abi, kardeş ve saygı gibi kavramların aslında mobbing olaylarının nedeni olduğunu gösterir. Özellikle Türkiye’deki çalışma ortamında yaygın olarak görülen ezme kavramı pek çok mobbing olaylarına meydan oluşturur.

Tacizci kişiler tarafından “hayata karşı daha güçlü olması için” yapıldığı iddia edilen bu psikolojik baskılar mağdur kişilerin pek yok sıkıntı yaşamasında neden olabilir. Psikolojik sıkıntı olarak meydana gelen bu durumlar mobbing nedir kapsamı içerisinde bulunan birçok başlık altında gerçekleşir. Herhangi bir kurumda çalışan birisini yok saymak da mobbing nedir konusunda verilebilecek oldukça iyi bir örnektir. Genellikle bu kişilerin yapmış olduğu bütün tavsiyeler, öneriler ve görüşleri hiçbir zaman dikkate alınmaz. Sanki o işyerinde çalışmıyor ve var olmamış gibi muamele görüp benlikleri zarar görür.

İşte böyle durumlar mobbing nedir konusu içerisinde yer alıp mağdur olan kişilerin bir yasal dayanak bulmasına olanak verir. Ülkemizde oldukça ciddi yaptırımları ve cezaları bulunan mobbing son zamanlarda birçok kuruluş ve şirket tarafından masaya yatırılmıştır. Pek çok firma çalışanlarına daha iyi bir ortam sunabilmek için mobbing nedir konusunu detaylı bir şekilde araştırıp huzurlu bir çalışma alanı oluşturabilmek adına etik hatları kurar. Sizin de yapmanız gereken şey mobbing nedir kapsamı içerisine giren herhangi bir olay ile karşılaştığınız takdirde sessiz kalmak yerine uzman bir avukattan yardım alıp hakkınızı sonuna kadar savunmak olur. Uzman avukat ile yapacağınız görüşme başınıza gelen olayın mobbing nedir kapsamı içerisinde bulunup bulunmadığını anlamak için büyük önem taşır.

Askeriyede Mobbing

Kanunlarda da açık bir şekilde belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlet içerisinde bulunan vatandaşların huzur ve güvenliğini oluşturmak amacı ile oldukça geniş bir kapsama alanı bulunan kanunlara sahip olup askeriyede meydana gelen mobbing olaylarını da içerir. Buradan da anlayabileceğiniz üzere Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bulunup da meydana gelmiş olan mobbing olaylarında kurum veya firma ayrımı yapılmaz. Mobbing nedir konusu hem iş yaşamında hem de devlet kurumu olan askeriyede oldukça ciddiye alınır. Son zamanlarda Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği tarafından yürütülen çalışmalar mobbing nedir konusuna iyi bir açıklama getirmiştir. Mobbing her kurumda olduğu gibi artık askeriyede de bir suç olarak nitelendirilir.

Tekrar edecek olursak mobbing nedir konusu sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan şirketleri ve kurumsal firmaları kapsamayıp devlet daireleri ve özellikle askeriye gibi kurumları da içerir. Askeriyede meydana gelen intihar vakalarının artması sonucu alınan bu önlemler Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bulunan subayların daha huzurlu ortamlarda barınması, yer alması ve faaliyetlerine devam edilmesi için bu konu yürürlüğe girmiştir. Son zamanlarda mobbing nedir konusu içerisinde pek çok dava açılıp görevini suistimal eden kişiler yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilmiştir.

Sizin de anlayabileceğiniz üzere mobbing nedir konusu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde oldukça ciddi bir öneme sahip olup yasalarda da açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu sayede hem çalışanların daha huzurlu ve refah bir ortamda çalışması hem de işverenlerin verimi artırma ve bütün dikkati yapılan işe verme gibi konularda avantaj sağlaması mümkün olur. Eğer siz de burada yer alan ve mobbing nedir konusunun kapsamına giren herhangi bir olay ile karşılaşırsanız yapabileceğiniz en mantıklı şey uzman bir avukattan yardım almak olur. Bu avukatlar sizin için gerekli olan bütün çalışmaları, başvuruları ve işlemleri yürütüp mahkemede daha iyi bir şekilde savunabilmek için gerekli olan bütün adımları atar. Böylelikle siz de sadece çalışıp para kazanabilmek adına kötü koşullarda çalışmamıza gerek kalmayıp meydana gelen olaylarda suçlu olan kişilerin hak ettiği cezayı bulmasını sağlayabilirsiniz.

Mobbing nedir ve örnekleri?
Mobing belirli bir insan grubunun herhangi bir kişiye ya da herhangi bir gruba psikolojik olarak yaptığı baskı şeklinde tanımlanır.
Mobbing davranışları nelerdir?
Iş yerinde ya da birden fazla kişinin çalıştığı kurumlarda, sistemli olarak yapılan mobil davranışları mevcuttur. Bunlar yıldırma, iş yerinden uzaklaştırma, baskı altında tutma, kötü niyetle gösterilen davranış ya da tavırlar bütünü olarak ifade edilir.
Mobbing kapsamına neler girer?
Mobbing kapsama alanında bulunan davranış, tutum ve tavırları yer edinir. Bunlar dedikodu, söylenti çıkarma, hafife alma, kötüleme ya da yok saymadır. Zihinsel, ruhsal ve fiziksel yapılabilecek her türlü eylemlerdir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/mobbing-sosyal-ve-psikolojik-baski-ve-kotu-niyet-tazminatlarina-iliskin-davalarin-acilmasi-ve-takibi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/yalniz-degilsin-dogru-avukat-ile-haklarini-koru.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/velayet-davasi-acma.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cekismeli-bosanma-davalarinizi-kisa-surede-sonuclandiralim.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/beykoz-polonezkoy-mahallesi-bosanma-avukati.html

“Mobbing Nedir | Mobbing İş Kanunu” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara