0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Mobbing (Sosyal ve Psikolojik Baskı) ve Kötü Niyet Tazminatlarına ilişkin Davaların Açılması ve Takibi

Çeşitli şekillerde olabilmesi muhtemel mobbing (sosyal ve psikolojik baskı) ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi birçok farklı sebebe bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. İş güvencesinden yararlanma olasılığı bulunmayan belirsiz süreli sözleşmeye sahip çalışanlar tarafından açılabilir olan davalarda önemli kazanımların elde edilmesi söz konusudur. Ortaya konulan mobbing gibi baskıcı durumlar başta olmak üzere kötü niyetli olarak işverenin sözleşmeyi fesh etmesi sonucunda tazminat hakkı bulunmaktadır. Kişinin sahip olduğu işleri yapabilmesi veya sağlıklı ortamda çalışmasının engellenmesi mobbing kapsamına girmekle birlikte her türlü tazminat haklı saklı olarak dava açabilmektedir. Böyle durumlarda ortaya konulan ispat sonrasında kazanımların korunması da dava süreçlerinde sağlanmaktadır.

Kötüniyet Tazminat Koşulları

İhbar tazminatına bağlı olmamakla birlikte ortaya konulan kötü niyetli tutumların tamamı için geçerli olan kötüniyet tazminatı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17.Maddesi özelinde düzenlenmiştir. Buna göre yapılan kötü niye çerçevesinde gerekli olan tazminat bildirim süresinin üç katı kadardır. Bildirim Süreleri;

-6 aydan az çalışan kişiler için 2 Hafta

-6 ay ile 1,5 yıl arası çalışan kişiler için 4 Hafta

-1,5    yıl ile 3 yıl arasında çalışan kişiler için 6 Hafta

-3 yıl ve daha fazla süre çalışan kişiler için 8 Hafta

Kötü Niyet Dava Süreci

İş çalışma güvencesine sahip olmamakla birlikte belirsiz süreli iş sözleşmesine sahip çalışanlara uygulanan olumsuz durumlarda dava açılması hak olurken faizli tazminat kazanımları için yapılması gerekli durumlar bulunmaktadır. Mobbing (Sosyal ve Psikolojik Baskı) ve Kötü Niyet Tazminatlarına ilişkin Davaların Açılması ve Takibi için hukuki yardım alınması çok daha hızlı ve yapıcı bir sürecin olmasını sağlarken aynı zamanda bilinçli bir şekilde kazanımların oluşması da mümkündür. Maddi ve manevi tazminat için zaman aşımı süresi Yargıtay tarafından on yıl olarak belirlenmekle birlikte kötüniyet tazminatında hak düşürücü süre bulunmamaktadır.

İşçi ve işveren arasında görülen dava sürecinde ortaya konan kötü niyetli durumların ispat edilmesi işçi tarafından gerçekleştirilmelidir. Herhangi bir şekilde ispat edilemeyen durumlar için hak talep edilebilmesi söz konusu olmamakla birlikte tazminat kazanımları da oldukça zordur. Yargıtay kararları çerçevesinde farklı kişinin aynı iş pozisyonuna alınması kötü niyet olarak belirtilmediği gibi fiziksel ya da psikolojik anlamda ortaya çıkan olumsuz durumların yaşanması halinde ise gerekli hususların yerine getirilmelidir. Bununla birlikte alt işveren ve üst işveren ilişkisi bulunan iş yerlerinde meydana gelen durumlarda ise kötüniyet tazminatı özelinde sorumluluk ikisi içinde geçerli olmaktadır.

Mobbing Ve Kötü Niyet Dava Kazanımları

Ortaya çıkabilecek çeşitli durumlarda gerekli olan Mobbing (Sosyal ve Psikolojik Baskı) ve Kötü Niyet Tazminatlarına ilişkin Davaların Açılması ve Takibi için birçok farklı gerekli duruma göre sonuç alınma hususları belirlenmekle birlikte maddi ve manevi tazminatların alınması da her açıdan söz konusudur. Bunun için ciddi tüm durumlara ilişkin hukuki destek alınması, çok daha profesyonel bir şekilde işlemlerin görülmesini sağlayacaktır.

Call Now Button