0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Kadınlık Görevinin Yerine Getirilmemesi

Evlilikte kadınların da erkeklerin de yerine getirmeleri gereken görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Bu görev ve sorumlulukların uzun süreli ihmalinden kaynaklanan boşanma davaları da bulunmaktadır. Erkek kadının evlilik sürecinde sorumluluklarını yerine getirmediğini düşünüyor ve bunu ispat ediyorsa boşanmanın kabul edileceği ve evliliğin hukuken sonlandırılabileceği dikkate alınması gereken noktalardandır.

Hangi Görev ve Sorumlulukların İhmali Boşanmaya Sebep Olabilir?

Kadınlık görevinin yerine getirilmemesi denildiği aman dikkat çeken bazı noktalar bulunmaktadır. Kimilerinin toplumsal algısına ters olsa da kadınlık görevi kapsamında değerlendirilen ve yapılmadığı hallerde boşanmaya dahi sebebiyet verecek olan noktalardan bazıları şu şekildedir;

  • Kadının temel görev ve sorumluluklarının başında evin işlerinin gerçekleştirilmesi ve o evin işleyişinin sağlanması gelmektedir. Örneğin yemek yapmak gibi bir eylemi kabul edilebilir süreçten daha uzun bir zaman dilimi herhangi bir gerekçe göstermeden yapmamaya devam ederse boşanma sebebi olarak kabul edilebilir.
  • Kadın ve erkek arasında devam etmesi ön görülen özel hayatın aksaklığa uğraması ve çiftlerin birbirinden memnun olmaması da boşanmaya sebep olabilecek noktalardan bir tanesidir.
  • Maddi yükümlülükler sebebi ile bir kadından ayrılma gibi bir durum söz konusu olamaz. Her ne kadar modern dünyanın normları çoktan değişim göstermiş olsa da erkeğin evlilik içerisindeki temel görevi geçimi sağlamaktır.

Bu noktalar kadının evlilik kurumu kapsamında görevini yerine getirmemesi manasına gelmektedir. Kadınların olduğu gibi erkeklerin de evlilik içerisinde dikkate almaları gereken noktalar bulunmaktadır. Her iki tarafın da görev ve sorumluluğunu yerine getirmemesi haklı bir boşanma sebebi olarak görülmektedir. Kadınlık görevinin yerine getirilmemesi denildiği zaman temelde bu noktaların akla getirilmesi gerekmektedir. Bir kadın olarak bu nedenlerden ötürü dava edilmeye karşı çıkarsanız avukattan yardım alabilirsiniz. Aynı şekilde eşinizin evlilik içerisinde sorumluluklarını yerine getirmediğini düşünürseniz direkt olarak uzman bir kişiden yardım alarak karınıza bu noktalara dayanarak dava açabilirsiniz.

Sağlık Sebepleri Nedeniyle Görevini Yerine Getiremeyen Kadınların Durumu Hakkında İnceleme

Kadınlık görevinin yerine getirilmemesi konusu aslına bakılırsa kapsam bakımından oldukça kafa karıştırıcı bir süreci içerisinde bulundurmaktadır. Kişilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirememesinin sebebi araştırıldıktan sonra bunun boşanmaya sebep olabilecek bir durum olup olmadığına karar verilmelidir. Sağlık sebepleri ile görevlerini yerine getirmeyen kadınların direkt olarak boşanma davasında haksız çıktıklarını söylemek ve boşanmanın hemen gerçekleştiğini söylemek yanlış olacaktır.

Boşanma gerçekleşse dahi kadınların hakları devlet tarafından koruma altına alınacaktır. Nafaka ve tazminat ile kadının ilerleyen süreçlerde herhangi bir geçim sıkıntısı çekmemesi için gerekli olan bütün önlemler devlet aracılığı ile alınmaktadır. Tabi haklarınızın savunulması için konunun uzmanı olan bir kişiden net bilgiler almanız ve yönlendirmenin avukat tarafından gerçekleştirilmesini sağlamanız da büyük bir önem arz etmektedir. Avukatınızın bu konu hakkında daha önce herhangi bir dava alıp almadığını da incelemeli ve o şekilde anlaşmaya varmalısınız.

Call Now Button