Kadınlık Görevinin Yerine Getirilmemesi

Evlilikte kadınların da erkeklerin de yerine getirmeleri gereken görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Bu görev ve sorumlulukların uzun süreli ihmalinden kaynaklanan boşanma davaları da bulunmaktadır. Erkek kadının evlilik sürecinde sorumluluklarını yerine getirmediğini düşünüyor ve bunu ispat ediyorsa boşanmanın kabul edileceği ve evliliğin hukuken sonlandırılabileceği dikkate alınması gereken noktalardandır.

Hangi Görev ve Sorumlulukların İhmali Boşanmaya Sebep Olabilir?

Kadınlık görevinin yerine getirilmemesi denildiği aman dikkat çeken bazı noktalar bulunmaktadır. Kimilerinin toplumsal algısına ters olsa da kadınlık görevi kapsamında değerlendirilen ve yapılmadığı hallerde boşanmaya dahi sebebiyet verecek olan noktalardan bazıları şu şekildedir;

  • Kadının temel görev ve sorumluluklarının başında evin işlerinin gerçekleştirilmesi ve o evin işleyişinin sağlanması gelmektedir. Örneğin yemek yapmak gibi bir eylemi kabul edilebilir süreçten daha uzun bir zaman dilimi herhangi bir gerekçe göstermeden yapmamaya devam ederse boşanma sebebi olarak kabul edilebilir.
  • Kadın ve erkek arasında devam etmesi ön görülen özel hayatın aksaklığa uğraması ve çiftlerin birbirinden memnun olmaması da boşanmaya sebep olabilecek noktalardan bir tanesidir.
  • Maddi yükümlülükler sebebi ile bir kadından ayrılma gibi bir durum söz konusu olamaz. Her ne kadar modern dünyanın normları çoktan değişim göstermiş olsa da erkeğin evlilik içerisindeki temel görevi geçimi sağlamaktır.

Bu noktalar kadının evlilik kurumu kapsamında görevini yerine getirmemesi manasına gelmektedir. Kadınların olduğu gibi erkeklerin de evlilik içerisinde dikkate almaları gereken noktalar bulunmaktadır. Her iki tarafın da görev ve sorumluluğunu yerine getirmemesi haklı bir boşanma sebebi olarak görülmektedir. Kadınlık görevinin yerine getirilmemesi denildiği zaman temelde bu noktaların akla getirilmesi gerekmektedir. Bir kadın olarak bu nedenlerden ötürü dava edilmeye karşı çıkarsanız avukattan yardım alabilirsiniz. Aynı şekilde eşinizin evlilik içerisinde sorumluluklarını yerine getirmediğini düşünürseniz direkt olarak uzman bir kişiden yardım alarak karınıza bu noktalara dayanarak dava açabilirsiniz.

Sağlık Sebepleri Nedeniyle Görevini Yerine Getiremeyen Kadınların Durumu Hakkında İnceleme

Kadınlık görevinin yerine getirilmemesi konusu aslına bakılırsa kapsam bakımından oldukça kafa karıştırıcı bir süreci içerisinde bulundurmaktadır. Kişilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirememesinin sebebi araştırıldıktan sonra bunun boşanmaya sebep olabilecek bir durum olup olmadığına karar verilmelidir. Sağlık sebepleri ile görevlerini yerine getirmeyen kadınların direkt olarak boşanma davasında haksız çıktıklarını söylemek ve boşanmanın hemen gerçekleştiğini söylemek yanlış olacaktır.

Boşanma gerçekleşse dahi kadınların hakları devlet tarafından koruma altına alınacaktır. Nafaka ve tazminat ile kadının ilerleyen süreçlerde herhangi bir geçim sıkıntısı çekmemesi için gerekli olan bütün önlemler devlet aracılığı ile alınmaktadır. Tabi haklarınızın savunulması için konunun uzmanı olan bir kişiden net bilgiler almanız ve yönlendirmenin avukat tarafından gerçekleştirilmesini sağlamanız da büyük bir önem arz etmektedir. Avukatınızın bu konu hakkında daha önce herhangi bir dava alıp almadığını da incelemeli ve o şekilde anlaşmaya varmalısınız.

Kadınlık Görevini Yapmama Boşanma Yargıtay Kararı

Kadınının toplumsal normlarla olan bağlantısı, medeni hukuk çerçevesinde de değerlendirilmiştir. Kadının birincil görevi olarak adlandırılmış olan yemek yapmak, erkeğin boşanma davasını açmasına neden olabilir. Kadınlık görevini yapmama boşanma Yargıtay kararı olarak özel hayatın aksatılması, cinsel birliktelik yaşanmaması ve kadının ev sorumluluklarını yerine getirmemesi durumlarında asliye mahkemesince karar verilebilir.

Ev İşi Yapmamak Boşanma Sebebi Midir?

Kadının Türkiye toplumu normlarına göre ‘’modern zaman’’ koşullarından ayrılmadan evdeki işlerini yerine getirmemesi durumunda kadınlık görevini yapmama boşanma Yargıtay kararı olarak verilebilmektedir. Kadın evde yemek yapmadığı ve kocasıyla, çocuklarını ihmal ettiği gerekçesiyle boşanabilecek bir konumdadır.

Medeni hukukta, Yargıtay kararı olarak evin düzeninin bozulması, çocuk ve kocanın ihmal edilmesi ‘’ Kadınlık’’ görevinin yerine getirilmemesi olarak adlandırılmaktadır. Ev işi yapmamak da erkeğin kadına açabileceği boşanma davası hakkını bulundurmaktadır.

Kadının Kocayla Cinsel İlişkiye Girmemesi Boşanma Nedeni Midir?

Kadının asli görevi olarak adlandırılan ev işleriyle birlikte, psikolojik ve fizyolojik nedenlere bakılmaksızın erkekle cinsel ilişkiye girmemesi ve bunun ispatlanması durumunda boşanma davası açılabilir. Evliliğin 1 ay kadar kısa sürmesine rağmen hala cinsel birliktelik yaşanmamışsa, kadınlık görevini yapmama boşanma Yargıtay kararı olarak çıkabilmektedir.

Erkeğin boşanma davası açabileceği nedenler cinsel birlikteliğin olmaması, ev işlerini ihmal ve çocukların bakımsız kalması nedenlerine dayalı olabilecek medeni hukuk ve yasal düzenlemeleri kapsar.

Kadının Kadınlık Görevini Yapmaması Nedir?

Kadının kadınlık görevi olarak adlandırılan durum, tamamen toplumsal normlardan kaynaklanan modern zamana uymayan bir konumdur. Ancak medeni hukuk çerçevesinde, hala devam eden bir norm maddesidir. Kadın ev işlerinden sorumlu, çocuklara bakmakla ve kocasına bakmakla yükümlüdür. Aynı durum erkeğin eve para getirmesi durumu için de geçerlidir.

Yemek Yapmamak Boşanma Sebebi Mi?

Kadının evde yemek pişirmemesi ve evlilik görevini yerine getirmemesi boşanma nedenidir. Bu durumda, erkeğin mahkemeye kadınlık görevini yapmaması nedeniyle eşini boşamak istediği üzerine dava açma yetkisi medeni hukuk tarafından verilmiştir. Medeni hukukun 161. Maddesi ve 167. Maddesinden ayrı olarak değerlendirilerek, kadının evlilik görevini yerine getirmemesi durumuna bağlı olarak boşanma davası açılabilir.

Eşim Kadınlık Görevini Yerine Getirmiyor

Erkekler tarafından açılan boşanma davalarında karşılaşılan nedenlerden biri “Eşim kadınlık görevini yerine getirmiyor.” Şeklindedir. Ancak bu durumun boşanmaya sebep olarak kullanılması için birçok farklı durumun göz önünde bulundurulması gerekir.

Eşin kadınlık görevini getirmemesi durumunda dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri erkeğin kendi görevlerini ne kadar yerine getirdiğidir.

Kadının Görevlerini Yerine Getirmemesi Boşanmaya Sebep Midir?

Eşim kadınlık görevini yerine getirmiyor diyen birinin bu nedenden kaynaklı boşanma davası açması aşağıdaki durumlarda haklı olarak görülebilir;

  • Erkek olan eşin kadının mutlu olması ya da evliliğin devamını sağlaması için gerekli zemini oluşturuyor olması gerekir.
  • Evlilik içerisinde erkeğin de tüm noktalarda kendi görevini yerine getiriyor olması gerekir.
  • Eşlerin bu konu hakkında tedavi alması gerekir. Kimi durumlarda depresyon, cinsel isteksizlik ve benzeri psikolojik ve fizyolojik nedenler bu durumun oluşmasına neden olabilir.

Ancak eşin kadınlık görevini yerine getirmemesi boşanma nedeni olarak tek başına etkili olmayacaktır. Eğer aile bütünlüğü bozulmuş ise kişi ailenin bir olmamasını neden olarak kullanabilir.

Kadının Görevlerinin Yerine Getirilmemesi Aile Bütünlüğünü Bozar Mı?

Eşim kadınlık görevini yerine getirmiyor nedeninin hangi anlamda kullanıldığı son derece önemlidir. Eğer kişi eşinin ona sevgi göstermemesi, ev için herhangi bir çaba harcamaması, evini ve ailesini yalnız bırakması, eşi ile yakın ilişkilere girmemesi anlamında bu cümleyi kullanıyor ise aile bütünlüğünün bozulduğu kabul edilir. Böylece kişi ev içerisinde bir aile bütünlüğü olmadığı için boşanma davası açabilir.

Kadının Kadınlık Görevleri Nelerdir?

Eş olan bir çiftte kadının kadınlık görevleri denildiği zaman akıllara temizlik, cinsel ilişki ve benzer görevler gelmemelidir. Evlilik içerisinde her eşin sunması gereken sevgi, saygı, anlayış ve birlikte yaşama içgüdüsü olmalıdır.

Eğer kadın olan eş aileye olan yakınlığını kaybetmişse, eşine ve çocuklarına sevgi göstermekten kaçınıyorsa, ailesinin bütünlüğü içerisinde yer almıyor ise kadınlık görevlerini yerine getirmiyor demektir.

Eşin Kadınlık Görevini Yerine Getirmemesi Ne Demektir?

Eşin kadınlık görevini yerine getirmemesi bir ailenin bütün kalması için gereken durumları karşılamıyor olması anlamına gelir. Yani eş, diğer eşine ve çocuklarına dikkat etmiyor, onların temel yaşamını tehlikeye atıyor ise kadınlık görevini yerine getirmiyor demektir.

Cinsel ilişkiden kaçınma boşanma ispat
Cinsel ilişkiden kaçınma boşanma davalarında ispat istenildiği zaman bu durum son derece zordur. Burada ispatı karşılayan mesajlaşma, konuşmalar mümkün olur.
Eşim kadınlık görevlerini yerine getirmiyor
Eşi kadınlık görevini yerine getirmediği takdirde boşanma davası açılmak istenebilir. Bu durum ispat niteliği taşır. Konuşma mesajlaşma gibi etmenler ön planda tutulduğu takdirde bu gerekçe belirtilerek boşanma davası açılabilir.
Kadınlık görevini yapmama boşanma Yargıtay kararı
Kadınlık görevini yapmama boşanma davalarında bir gerekçedir. Yargıtay bu durumda ispat isteyebilir. İspat gerekli niteliği karşıladığı takdirde Yargıtay doğrultusunda boşanma gerçekleşir.
Evlilik birliği görevlerini yerine getirmemek
Bir çatı altında evlilik birliğinin belirli görevleri bulunur. Her iki tarafta bu görevleri yerine getirmediği taktirde sebepler belirtilerek dava açılabilir.

İlginizi Çekebilir;

Erkeklik Görevini Yerine Getirmeme Nedeniyle Boşanma

Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi İş Kazası Avukatı

Tuzla İş Kazası Avukatı

Yardım Veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçu

Ataşehir İşçi Avukatı

“Kadınlık Görevinin Yerine Getirilmemesi” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara