Ataşehir İşçi Avukatı

Ataşehir işçi avukatı iş kazalarından doğan zararların giderilmesinde maddi ve manevi tazminat davaları açılabilmesi için gerekli incelemeleri yaparak davalarda vekil tayin edilen kimsedir. İşverenin temel yükümlülüğü olan iş ve işçiyi gözetme sorumluluğunun ihlal edilmesi durumunda meydana gelecek olan kazalarda ortaya çıkan zararlarda iş kazası avukatı ya da işçi avukatı ile istişare gerçekleştirerek mağduriyete yol açan durumun ortadan kaldırılması sağlanır.

İş kazalarında işverenin hukuki ve cezai sorumluluğu nedir?

İş kazalarında işvereni hem hukuki hem de cezai sorumluluğu bulunur. Bu durumda işveren işçi ile hizmet akdi gerçekleştirerek hem kendisini hem de işçiyi borçlandırır. Bir başka deyişle işçi ve işveren arasında gerçekleşen sözleşme, borçlar hukukunda borç yaratan durumlar arasında yer alır. Bu minvalde yazılı hukuk normlarına göre Ataşehir iş avukatı tarafından iş kazası sonucunda hukuki destek almak isteyen işçiler de hizmet sözleşmesi yapmakla borçlanmış sayılır. İşveren ise işçiyi gözetme borcu ile sorumluluk altında bulunur. Bu durumun ihlali durumunda meydana gelebilecek olan iş kazalarında kusur ve zararın aynı andan var olması ile işverene zararın türüne göre maddi ya da manevi tazminat davası açılabilir.

İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Edimler

İşçinin iş akdi ile borçlanması ve edimleri işverenle yapılan sözleşme uyarınca işverenle yapılan bu sözleşmeye göre hizmetlerini yerine getirmek ve çalışma saatleri ve işin gerektiği şekilde yerine getirilmesi gibi edimlerdir. Bu durumlar olumlu edimler arasında ya da yapma edimleri arasında sayılır. Yapmama ya da olumsuz edimler ise işçinin işveren ile rekabet etmeme borcu olarak karşımıza çıkar. Bu anlamda ticaret hukukunda tacire bağlı tacir yardımcılarından ticari temsilcinin tacir ile rekabet etmeme yasağı yapmama borçları arasında sayılır. Bir başka deyişle işveren olarak bilinen tacire bağlı olarak çalışan ticari temsilci, tacirin kendisine açık ya da örtülü bir şekilde yetkilendirildikten sonra artık işveren ile rekabet etmeme edimini üstlenmiş sayılır. Yapmama edimlerinden olan bu borcun ihlal edilmesi durumunda ise temsil yetkisi sona erer ve eğer bu durum zarara yol açmışsa hukuki çareler aranır.

Ataşehir iş avukatı, işçi ve işveren arasında yapılan sözleşme ile borç ilişkisinden kaynaklanan olumlu/yapma edimlerinin yerine getirilmesi gerekir. Bu edimlerin yerine getirilmemesi durumunda ortaya çıkabilecek durumlarda işçiler,  iş hukuku ve sözleşmeden kaynaklanan haklarını kendi elleri ile korunması bağlamında işçi avukatları ile iletişim haline geçmelidir.

İş kazalarında maddi ve manevi tazminat

Ataşehir ve çevresindeki müvekkililer için Ataşehir iş avukatı ve alanında uzman hukukçulardan oluşan hukuk büroları tarafından açılabilecek olan maddi ve manevi tazminat davalarının bir takım ön şartlarının bulunması gerekir. Bu şartlardan ilki zararın bulunmasıdır. Zarar dış dünyada değişiklik meydana getiren elem ve kedere neden olan maddi ya da manevi kaynaklı olabilir ve bir fiil neticesinde gerçekleşmelidir.  Maddi veya manevi tazminat davası açabilmenin ikinci şartı ise kusurdur. Kusur; iş kazalarında işverenin işçiyi gözetme borcunu yerine getirmeyip, gerekli tedbirleri almamasıdır. Hem maddi hem de manevi tazminat davaları için geçerli olan zarar ve kusurun aynı anda var olması gerekir. Buna ek olarak zararın bir kusur ile meydana gelmesine yol açan fiil ile kusur arasında da illiyet bağının olması şartı aranır.

Yukarıda sıralanan durumlar dışında kalan ayrık durumlar; yardımcı kişinin sorumluluğu ya da adam çalıştıranın sorumluluğu konuları ise borçlar hukukunda ki özel durumlardan sayılır. Bu durumlardan adam çalıştıranın sorumluluğunda kurtuluş karinesi getirerek sorumluluktan kurtulmak mümkün iken yarımcı kişinin sorumluluğunda kurtuluş karinesi getirilemez. Yardımcı kişinin sorumluluğu v adam çalıştıranın sorumluluğu durumlarında işçiye değil üçüncü bir kişiye zarar gelmesi söz konusudur.

Ataşehir’de işçi hakları için avukat hizmeti iş kazaları, meslek hastalıkları ve mali haklar gibi işçilerin hak kaybı yaşaması muhtemel konularda avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. İstanbul gibi büyük metropollerde sıklıkla karşılaşılan işverenlerin yukarıda saydığımız sebepler nedeniyle haklarını gasp etmek veya yerine getirmemek üzere davranışlarda bulunması, Helvacı Hukuk Bürosu yardımlarıyla hukuki zeminlerde işçi haklarının iade edilmesiyle sonuçlanmaktadır.

İşçiler Hangi Durumlarda İş Kazası Davası Açabilir?

İş kazaları ülkemizde henüz önlemeyi başaramadığımız ve maalesef ki artık normal karşılanmaya başlanan, sonucunda vücut bütünlüğünün bozulmasıyla birlikte can kaybına yol açabilen yapılan iş sırasında meydana gelen kazalardır. İşverenin çalışanı için gerekli güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür ve işyerinde meydana gelen aşağıdaki durumlarda işçiler işverenler üzerinde hak sahibi olmaktadır:

 • İşyerinde meydana gelen ve sonucun ruhsal veya fiziksel zararlara uğranıldığı kazalar,
 • İşyerinde gerçekleşmese dahi mesai saatleri içerisinde meydana gelen kazalar,
 • Emzirme izninde meydana gelen kazalar,
 • Mesai saatleri içerisinde taşıtla yapılan kazalar

İlgili durumlarda işverenin yerine getirmesi gerekli yükümlülükleri getirmekten kaçınması veya reddetmesi gibi durumlarda Ataşehir işçi avukatı devreye girerek hak kaybı yaşanmasını önleyerek işçilerin iş kazası nedeniyle elde ettiği hakların elde edilmesini sağlamaktadır.

İşçi ve İşçi Yakınlarının İş Kazası Sonrası Açabileceği Davalar Nelerdir?

Yukarıda saymış olduğumuz iş kazaları sonrası işveren tarafından yükümlülükler yerine getirilmediği durumlarda Ataşehir işçi avukatı desteğini de alarak;

 • Maddi ve manevi tazminat davası,
 • Ceza davası,
 • Rücu davası

Açılabilmektedir. Rücu davası SGK tarafından açılmakta olup, tazminat ve ceza davaları iş kazasına uğrayan işçiler tarafından açılmaktadır. Dava açılabilmesi için öncelikle aşağıdaki prosedürlerin yerine getirilerek SGK müfettişleri tarafından yapılacak incelemeler sonucunda varacağı iş kazası kararı beklenmelidir.

 • İş kazasının SGK’ya bildirilmesi,
 • 2 şahit eşliğinde İş kazası tespit raporu tutulması,
 • Kolluk kuvvetlerine iş kazası hakkında bilgi verilmesi

İlgili prosedürlerin tamamlanması sonrası SGK müfettişleri inceleme sonucunda göre açılacak tazminat davası için karar verilmelidir.

İş Kazası Dava Açma Süreci Nasıl Gerçekleşir?

Meydana gelen iş kazaları sonrası SGK müfettişleri tarafından tutulan raporda iş kazası tespiti yapılması sonrası işçiler;

 • Maddi
 • Manevi

Tazminat davası açma hakkı kazanmaktadır. Ataşehir işçi avukatı eşliğinde İş Mahkemeleri’ne açılacak davada;

 • İşverenin ikamet ettiği İş Mahkemeleri seçilmelidir.
 • Davayı işçi açmalıdır.
 • İş kazası ölümlü ise işçi yakınları dava açabilir.

Dava açma sürecinde zaman aşımına uğrama şansı oldukça düşüktür çünkü SGK müfettişleri tarafından verilen raporlar eşliğinde 10 yıla kadar işçilerin iş kazası nedeniyle dava açma hakkı bulunmaktadır. Açılan davanın sonuçlanma süresinde seçilen işçi avukatı büyük önem taşımakta, Av. Mehmet Ali Helvacı aracılığıyla açılan iş kazası mahkemeleri kısa sürede sonuçlanmaktadır. İşçilerin uğradığı ruhsal veya fiziksel hasarlar düşünüldüğünde kazandıkları haklara çabuk kavuşması, kendisi ve ailesinin geçimini sağlayarak mağduriyet yaşamaması açısından oldukça önemlidir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/atasehir-is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/atasehir-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/urun-sorumlulugu-icin-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cekmekoy-is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/uskudar-olumlu-trafik-kazasi-avukati.html

Hemen Ara