Çekmeköy İş Kazası Avukatı

Çekmeköy iş kazası avukatı, iş kazalarında mağdur olan işçilerin haklarının korunması ile maddi ve manevi tazminat davalarının açılması görevlerini üstlenerek vekillik eden avukattır. İşverenin kusurundan kaynaklanan iş kazalarının son zamanlarda sıklıkla görülmeyse başlanmış olması gerekli tedbirlerin alınmaması ve düzenli olarak yapılması gereken iş yeri denetimlerinin yapılmaması gibi durumlardan kaynaklanır. Bu durumlarda meydana gelebilecek olan iş kazalarında işçilerde can kayıplarına rastlanacağı gibi maddi ve manevi kayıplara da rastlanabilir. İşçilerde can kayıplarının meydana geldiği durumlarda işçinin bakmakla yükümlü olduğu ve destekten mahrum kalan kişilerin işverene dava açması mümkündür.

İş kazalarına maddi ve manevi tazminat davaları

Çekmeköy iş kazası avukatı ve uzman hukukçulardan oluşan hukuk bürosu tarafından tespit edilecek olan iş kazalarında işçi ve işçi yakınlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için hukuk normlarına göre gerekli vekillik işleri gerçekleştirilir. Bu hallerde işverenin işçi ve can kaybı ile sonuçlanan iş kazasında destekten yoksun kalan işçi yakınları için maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Ancak çoğu zaman işverenler tarafından ikna edilen mağdurların bu gibi durumlarda dava açmasının engellenmesi ileride gerçekleşecek olan kazalar için yine tedbir alınmaksızın iş hayatının sürüp gitmesine neden olur. Böyle bir durumun varlığı ise ilerleyen dönemlerde çok daha fazla can kayıplarına ve manevi kayıplara yol açabilir. Bu anlamda iş kazası ile karşılaşan bireylerin haklarını kendi elleri ile ve vekil aracılığı ile korumaları hukuk düzeni için önem arz eder.

Maddi ve manevi tazminat davalarında aranan şartlar

Çekmeköy iş kazası avukatı ve hukuk bürosu tarafından iş kazası durumu ile ilgili gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra açılacak olan tazminat davaları, manevi ve maddi tazminat davası olarak açılabilir. Maddi tazminat davası için işçinin beden bütünlüğünde meydana gelen zararlar ile tedavi masrafları gibi kayıpların yanı sıra kaza dolayısıyla mahrum kaldığı kazançlar gibi maddi anlam ifade eden durumlar söz konusudur. Manevi tazminat davalarında ise kişinin ruhsal olarak bu iş kazasından kötü etkilenmiş olması ve duygusal sağlığının tehlike altına girmesi ile aşırı elem ve kedere yol açılmış olması söz konudur. Her iki durumda da ortada bir kusurun bulunması söz konusudur.

Çekmeköy iş kazası avukatı ve alanında uzman hukukçular tarafından açılacak olan tazminat davalarında kusur ve zarar şartı aranır. Burada bahsedilen zarar iş kazası mağdurunun bedensel bütünlüğündeki maddi zararları olabileceği gibi ruhsal ve duygusal anlamda eleme yol açan bu durum dolayısıyla ortaya çıkan manevi zarar da olabilir. Tazminat davası açılabilmesi için maddi ya da manevi zararın meydana gelmesinin yanı sıra bu zararın işverenin kusuru dolayısıyla meydana gelmesi gerekir. Gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesi, işverenin iş ve işçi güvenliği için özen yükümlülüğünü ihlal etmesi gibi durumlar kusur durumlarına yol açar. Her iki durumun varlığında ve bu iki şart arasında illiyet bağının olması ile tazminat davası açabilmek mümkündür.

Yardımcı kişinin fiilinden sorumluluk ve Adam çalıştıranın sorumluluğu

Borçlar hukukunda olan yardımcı kişinin fiilinden sorumluluk ile adam çalıştıranın sorumluluğu durumları başka bir yasa ile düzenlenmekte olup yine işverenin sorumluluğu söz konusudur. Ancak bu iki ayrık durumda adam çalıştıran kavramı işveren kavramından çok daha geniş bir şekilde yorumlanır. Öte yandan adam çalıştıranın sorumluluğu durumunda işçinin iş kazası ile zarara uğraması değil, üçüncü bir kişinin zarara uğraması söz konusudur. Bu durumlardan yardımcı kişinin sorumluluğu durumunda işverenin kurtuluş karinesi getirebilmesi mümkün ilen adam çalıştıranın sorumluluğunda kurtuluş karinesi getirebilmek mümkün değildir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cekmekoy-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cekmekoy-isci-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cekmekoy-olumlu-trafik-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cekmekoy-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cekmekoy-kira-hukuku-avukati.html

“Çekmeköy İş Kazası Avukatı” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara