Çekmeköy İşçi Avukatı

Çekmeköy işçi avukatı ve alanında uzman kadrolardan meydana gelen hukuk bürosu, genel olarak iş hukukundan kaynaklanan davaların yürütülmesinden sorumludur. Özellikle son zamanlarda sayısında artış görülen iş kazalarının artması ile birlikte hem işçilerin hem de bu kazadan zarar görmüş olan destekten yoksun kalan işçi yakındalarının işçi avukatlarından danışmanlık alması söz konusudur.

İşverenin iş ve işçiyi gözetme sorumluluğu borcunu yerine getirmemesinden kaynaklı olarak ortaya bir zarar çıkmasında işçi için tazminat hakkı doğar. Kusurdan kaynaklanan iş kazaları için işverenin her durumda iş yeri, iş ve işçi güvenliği ile çevre güvenliğinin sağlanması ile yükümlü olduğu bilinir. Gerekli tedbirler alınmadığı için iş kazası geçiren işçiler her türlü hukuki çareye başvurarak Çekmeköy işçi avukatı tarafından hukuki destek alabilirler.

İş kazalarında maddi ve manevi tazminat

İl kazalarına maddi ve manevi tazminat alınabilecek durumlar için hukuk bürosu ve çekmeköy işçi avukatı ile iletişime geçmek gerekiyor. Çünkü hukuk davalarında fiilen gerçekleşmiş olması gereken bir takım ön şartlar vardır ve dava açılabilmesi için gerekli olan bu şartların gerçekleşip gerçekleşmediği ile hukuki durumun boyutunun ne olduğunun avukatlar tarafından analiz edilmesi gerekir.

İş kazalarında maddi ve manevi tazminat alabilecek durumların tespit edilmesinde genel olarak tazminat davası şartları karşımıza çıkar. Mutlaka aynı anda gerçekleşmesi gereken bu şatlardan ilki zararın varlığıdır. Bu zarar açılacak olan tazminat davası türüne göre maddi olabileceği gibi manevi de olabilir.

Manevi tazminat davaları için gerçekleşmesi gereken manevi zararın; kişinin ruhsal anlamda zarara uğraması, yaşanan kazanın elem ve kedere yol açması gerekir. Maddi tazminat davalarında ise meydana gelmiş olan zararın ölüm, yaralanma veya kişinin bedeninde meydana gelen bir eksilme gibi zararlar olması gerekir. Öte yandan bazı hallerde maddi zarar gören kişinin hastane ve tedavi masrafları, kazanmadan mahrum kaldığı kazançları ve iş göremeyecek hale gelmiş ise ilerideki kazançları gibi maddi kayıplar/zararlar da koşulların sağlanması durumunda işverenden talep edilebilecek olan tazminat kalemleri arasında sayılabilir.

Tazminat davalarında kusur

Çekmeköy işçi avukatı tarafından tespiti yapılacak olan maddi ya da manevi tazminat davası açabilmek için iş kazasında zarar ve kusur unsurlarının bulunması gerekir. Bu unsurların her ikisinin de bir arada bulunması tazminat davası açabilmek için mevcut olması gereken koşullardandır. Bu manada işverenin ihmalinden kaynaklanan bir kaza söz konusu ise bu kusura yol açar.

Tazminat davalarında aranan şartlardan olan kusur ve zarar koşullarına ek olarak, bu iki unsur arasında bir illiyet bağı bulunması gerekiyor. Bir başka deyişle belli bir fiil ile gerçekleşen kusurun kazaya yol açması ve bunun da dış dünyada bir değişiklik meydana getirmesi yani zararın ortaya çıkması gerekir. Neden sonuç ilişkisi olarak açıklanabilecek bu durum için şu örnek açıklayıcı olacaktır: İşçinin yürüyerek iş yerine giderken üstüne yıldırım düşmesi ve yaralanması durumunda kusur ve zarar koşulları bulunmadığı gibi bu olayın işveren ile alakalı bir illiyet sebebi de yoktur, dolayısıyla iş yerine giderken bu olayın yaşanmış olması işvereni bu durum ile sorumlu yapmaz.

İş kazalarında meydana gelecek olan maddi ve manevi kayıplar için zararın iş görülen anda ve işverenin ihmali sonucu meydana gelmesi yani bu kazanın ortaya çıkmaması için gerekli özen ve dikkatin gösterilmemiş olması gerekir.  Her halükarda tespiti hukuk bürosu tarafından yapılacak olan iş kazaları davalarında alanında uzman avukatlar tarafından yürütülecek olan davalar işçilerin mağduriyeti minimize edilir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cekmekoy-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cekmekoy-olumlu-trafik-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cekmekoy-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cekmekoy-is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cekmekoy-kira-hukuku-avukati.html

“Çekmeköy İşçi Avukatı” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara