Çekmeköy Avukat

Çekmeköy Avukat Mehmet Helvacı alanında tecrübeli bir boşanma, ceza ve icra avukatıdır.  Özellikle boşanma davaları, tanıma tenfiz davaları ve ceza davalarınız ile ilgili sorularınız hakkında Çekmeköy avukat Mehmet Ali Helvacı’dan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Çekmeköy Boşanma Avukatı

Çekmeköy boşanma avukat, boşanma davalarında taraflardan birinin haklarını korumak ve hakkını alması konusunda önemli işlev gören kişidir. Özellikle tazminat, nafaka ve velayet gibi konularda taraflardan birisinin haklarını korumak için savunma yapar. Mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat, velayet gibi konulardaki uyuşmazlık durumlarında önemli bir işlev üstlenir. Boşanma davalarında meydana gelmesi mümkün olan hak kayıplarının olmaması için davada Çekmeköy boşanma avukat ile birlikte ilerlemek daha olumlu bir sonuç verecektir. Hiçbir boşanma davasında Çekmeköy boşanma avukat tutma şartı bulunmasa da haklarınızı bilmeniz ve tüm haklarınızı alarak süreci sonlandırmanız açısından bir avukat ile çalışmanız yararınıza olacaktır. Boşanma davası taraflarca hazırlanma ilkesinin olduğu bir davadır. Yani boşanma davasında siz delil ve iddia olarak ne hazırladıysanız hakim bunu göz önünde bulundurur. Bu da siz bir delil sunmazsanız mahkeme o konu ile ilgilenmez. Eğer siz talep etmezseniz tedbir kararı da vermez. Dolayısıyla haklarınızın tamamını kullanabilmeniz için bir Çekmeköy avukat ile çalışmanız gereklidir.

Boşanma davaları çiftler için oldukça yorucu ve yıpratıcı bir süreçtir. İşter çekişmeli ister anlaşmalı boşanma olsun her iki türde de sıkıntılı zamanlar geçirilir. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında bir Çekmeköy boşanma avukat rehberliğinde süreci ilerletmek çok daha sağlıklı olacaktır. Dolayısıyla boşanma davaları hukuki olarak profesyonel anlamda yardım gerektirir. Davanın içeriği ne olursa olsun her boşanma davası detaylı bir ön hazırlık gerektirir. Bu nedenle iyi bir Çekmeköy avukat ile her konuyu detaylı ve rahat bir şekilde konuşmanız, davanın lehinize sonuçlanması için çok önemlidir. evlilik içerisindeyken yaşanan tüm olayların kapsamlı şekilde avukat ile paylaşılması hak kaybı yaşamamanız için oldukça önemlidir. avukat, bir gözlemci olarak anlattığınız tüm detaylardan yasal gerekçeler tespit ederek dilekçe hazırlayacaktır. Bu şekilde anlattıklarınıza göre karşı tarafın ya da sizin kusurlu olduğunuz yönleri bularak ona göre bir yol haritası çıkartacaktır. Medeni hukuka göre açılan davaların tamamı bir yasal nedene dayandırılmalıdır. Boşanmak istemenizin nedeni bir Çekmeköy avukat tarafından yasal gerekçelere dayandırılarak süreç başlatılacaktır. Gerekçelerin mevzuata uygun olarak hazırlanması, toplanması ve sunulması avukat tarafından yapılır. ayrıca davaya hazırlık, davanın açılması ve takip edilmesi, vereceğiniz vekalet ile avukat tarafından yapılır. Bu nedenle iyi bir Çekmeköy avukat ile hukuki destek alarak boşanma sürecini ilerletmelisiniz.

Çekmeköy Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Çekmeköy anlaşmalı boşanma avukatı aracılığı ile anlaşmalı boşanma davası açarak boşanma işleminizi hızlandırabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma için eşler karşılıklı ortak bir noktada uzlaşarak karar verirler. Anlaşmalı boşanmada eşler genellikle hukuki bir destek almadan süreci ilerletmeyi tercih edebilirler. Çekmeköy anlaşmalı boşanma avukatı tarafından destek almak istemeyen kişiler internet üzerinden anlaşmalı boşanma dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü indirerek formları doldurup ilgili mahkemeye ileterek süreci başlatabilirler. Fakat Çekmeköy anlaşmalı boşanma avukatı aracılığı ile anlaşmalı boşanma davasını ilerletmek işlemlerinizin daha kolay, hızlı ve doğru ilerlemesi için gereklidir. Boşanma evraklarının hatasız ve doğru olarak tamamlanıp teslim edilmesi için hukuki yardım almanız şarttır.

Çekmeköy anlaşmalı boşanma avukatı ile ya da kendiniz yapacağınız anlaşmalı boşanma işlemlerinde süreci başlatmak için ilk olarak anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanması gerekir. Çekmeköy avukat tarafından temin edilebilen bu dilekçeye internet üzerinden de ulaşmanız mümkündür. Boşanma dilekçesi ile birlikte boşanma protokolü de hazırlanması gerekir. bu protokol Çekmeköy avukat tarafından daha detaylı olarak tarafların ortak kararları doğrultusunda hazırlanabilir. Sonrasında tarafların yanında mutlaka kimlikleri de bulundurarak adliyedeki UYAP’a bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren hukuk davası tevzi bürosu alanına gidilir. Bu dava anlaşmalı olarak açılacağı için davanın hangi eş tarafından açılacağının bir önemi yoktur. Anlaşmalı boşanma için gerekli harç miktarı tevzi bürosunca belirlenir ve gereken tutar vezneye ödenir. Buradan verilen dekont anlaşmalı boşanma dilekçesinin verildiği görevliye teslim edilir. Bundan sonra ise görevli tarafından anlaşmalı boşanma davasının hangi aile mahkemesinde ve hangi numara ile açılacağına dair bir evrak verilir. Sonrasında duruşma için uygun olan en yakın zaman içerisine gün verilir. Çekmeköy avukat tarafından destek alınacak bile olsa anlaşmalı boşanma davasında duruşma günü her iki taraf da mahkemeye gelmesi gerekir. Çünkü hakim tarafından eşlere bizzat olarak boşanmak isteyip istemediği sorulacaktır. Duruşma günü hâkim tarafından her iki tarafa da protokol ile ilgili sorular ve barışma ihtimalinin olup olmadığı gibi sorular sorulur. Sorulan sorulardan sonra da hakim tarafından karar verilir ve bu karar taraflara tebliğ edilir. Mahkeme tarafından karar kesinleşince verilen karar nüfus müdürlüğüne gönderilir. Sonrasında taraflar da nüfus müdürlüğünden kimliklerini değiştirebilirler.

Çekmeköy Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma davası Türk Medeni Kanunu 166/ 3’te belirtilen anlaşmalı boşanma kapsamı haricinde kalan tüm boşanma davalarıdır. Çekişmeli boşanma davaları birçok nedene dayalı olarak açılabilir. Çekmeköy çekişmeli boşanma avukatı tarafından süreç ile ilgili detaylı bilgiler alabilir ve durumunuzla ilgili özel değerlendirmeler yapabilirsiniz. Çekişmeli boşanmada taraflar birbiri ile uzlaşamamıştır. Eşlerden birisinin boşanmak istemediği, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat konularında anlaşamadıkları durumda çekişmeli boşanma davası açılır. Çekmeköy çekişmeli boşanma avukatı ile doğru ve hızlı bir süreç yürütülür. Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusu bu süreci başlatan çok kişi tarafından sorulan bir sorudur. Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarından çok daha uzun sürer. Çekişmeli boşanma davası nasıl düşer, çekişmeli boşanma davası taraflardan birisinin ilk duruşmaya katılmadığı durumda düşer. Tekrar açılması için de mahkemeye dilekçe sunulması gerekir. Çekmeköy avukat aracılığı ile bu süreçte destek alarak süreci hızlandırabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekmeköy avukat ile birlikte daha etkili bir çekişmeli boşanma davası süreci yönetilmesi mümkün olmakla birlikte davanızın içeriği de davanın ne kadar uzayacağı konusunda oldukça belirleyici bir faktördür. Mahkemenin genel iş yükü, tebligatlar aşaması ve tarafların birbiri ile ilgili iddiaları ve taleplerinin neler olduğunun belirlenip çözümlenmesi ile süreç uzayıp kısalabilir. Dolayısıyla her çekişmeli boşanma davasının sonuçlanma süresi farklılık gösterir. Hatta davanın tank sayısı, adli tatil, mahkemeye özgü durumlar, taraf, tanık ve delillere ilişkin durumlarla da dava süresi değişebilir. Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır? Dava açılırken ilk önce dilekçeler aşaması ile başlanır. Davacı taraf Çekmeköy çekişmeli boşanma avukatı aracılığı ile çekişmeli boşanma davası dilekçesi hazırlar ve karşı taraf bu dilekçeye cevap verir. davacı taraf da cevaba cevap vererek ön inceleme aşaması adı verilen ilk duruşma yapılacaktır. Bu duruşmada taraflar arasındaki uyuşmazlığın ne olduğu ve birbirlerinden taleplerinin neler olduğu da saptanır. Tahkikat aşaması denilen ikinci aşamada da tarafların karşılıklı iddiaları, deliller ve varsa tanıklar dinlenir. Sonrasındaki sözlü tahkikat aşamasında da delillerin tümü değerlendirilir. Karar aşamasında da mahkeme kararını açıklayacaktır. Bu karar duruşması sonrasında da yaklaşık 1 aylık süre sonunda gerekçeli karar düzenlenir. Taraflardan birisi gerekçeli karara itiraz süresi içerisinde itiraz edebilir. Çekişmeli boşanma davası aşamaları bu şekilde açıklanabilir. Çekişmeli boşanma davasında vazgeçme işlemi davanın her aşamasında yapılabilir. Bu durumda her iki taraf da haklarından feragat etmiş olur.

Çekmeköy Anlaşmalı Boşanma Fiyatları

Çekmeköy avukat aracılığı ile yürüteceğiniz boşanma süreci için her avukat tarafından farklı fiyatlandırma uygulanabilir. Her avukatın bulunduğu ilde Çekmeköy avukat baroya kayıtlı olarak çalışır. Her ilin barosu tarafından avukatlar için davaların türüne göre bir fiyat tarifesi uygulanır. Dolayısıyla anlaşmalı boşanma davası ücreti her ilde farklı olacaktır.

Çekmeköy avukat, boşanma sürecinde ücreti nasıl belirler?

Çekmeköy avukat, davanın içeriği, davaya harcayacağı mesai ve emek ile orantılı olarak ücret belirler. Avukat baro tarafından belirtilen miktarda ücret talep edebilir. Fakat isterse Çekmeköy avukat, barodan tavsiye edilen fiyatın üstünde de fiyat talep edebilir. Davanın durumuna, dilekçe yazmanın alacağı zamana, davayı açmak için harcayacağı emek ve zamana göre belirler.

Çekmeköy Avukat; Anlaşmalı boşanma davası ne kadar?

Anlaşmalı boşanma davası creti İstanbul ili için baro tarafından avukatlara 9 bin TL olarak tavsiye edilmiştir. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki Çekmeköy avukat isterse 9 bin TL’nin altında da üstünde de fiyat talep edebilir. Çekmeköy avukat ücretleri anlaşmalı ve çekişmeli dava türüne göre farklılık gösterebilir. Boşanma davası açılırken sadece avukata değil, dava açılacak mahkemeye de belirli bir miktarda harç yatırılması gerekir. Devlet tarafından alınan bu harç, yatırılmadan dava açılmayacaktır. Eğer dava avukat aracılığı ile devam etmeyecekse davacı tarafından ödenmesi gereken toplan harç miktarı 500 TL civarında olacaktır. 500 TL’lik toplam harç ücreti her yıl artmaktadır. Bu miktar vezneye yatırılmadığı zaman da davanın açılması için gerekli şartlar yerine getirilmediği için dava reddedilmiş olacaktır.

Çekmeköy Çekişmeli Boşanma Fiyatları

Çekişmeli boşanma işlemi, anlaşmalı boşanma türüne göre çok daha zor ve uzun bir süreçtir. Haliyle anlaşmalı boşanma davasına göre biraz daha yıpratıcı ilerler. Bu sebeple çekişmeli boşanma davası ücreti İstanbul ili için baro tarafından 14 bin TL olarak belirlenmiştir. Baro tarafından alt limit olarak belirlenen bu ücret Çekmeköy avukat tarafından arttırılabilir ya da azaltılabilir. Avukat ile detaylı bir görüşme yaparak fiyat konusu değerlendirilir. Çekmeköy avukat ile davanız ile ilgili görüşme yaparken tüm detayları anlatmanız davanın seyri ile ilgili Çekmeköy avukatınız için bir fikir oluşturacaktır. Avukat tarafından dilekçenin nasıl yazılacağı, ne kadar zaman alacağı, varsa gidip görüşülmesi gereken kurumlar gibi faktörler de düşünülerek bir fiyat verilecektir.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar? Çekişmeli boşanma davası ücreti 2021 yılı için 14 bin TL’dir. Boşanma davalarında davanın sonucunda hangi taraf kusurlu çıkarsa avukat ücretini de o öder. Yani kaybeden taraf hem yargılama giderlerini hem de karşı tarafın avukat ücretini de öder. Çekişmeli boşanma davalarında Çekmeköy avukat ücretini hangi tarafın ödeyeceği, gerekçeli kararda yazılı olarak belirtilir. Ayrıca mahkeme açılışında mahkemeye ödenen harçlar ile ilgili olarak da avukatınız ile detaylı bir görüşme yapmalısınız. Çekmeköy avukat, dava süreci boyunca mahkeme için delilleri toparlamak, davayı takip etmek, davaya dilekçeler eklemek ya da müvekkilinin aleyhine bir durum oluşmuş ise temyiz ve istinaf yollarına başvurmak gibi yükümlülükleri bulunur. Avukat tüm bunları takip edecek ve fiyat belirlerken bunları da göz önünde bulunduracaktır.

Çekmeköy Boşanma Davası Açma

Çekmeköy Avukat Mehmet Ali Helvacı tarafından yürütülen boşanma davalarınız için öncelikle davanın anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi açılacağını belirlemelisiniz. Anlaşmalı boşanma davası açmak için ne yapmak lazım, bunun için öncelikle anlaşmalı boşanma dilekçesini her iki tarafın da imzalaması gerekir. Ayrıca anlaşmalı boşanma dilekçesine ek olarak anlaşmalı boşanma protokolü de hazırlanmalıdır. Protokolde varsa çocuğun velayeti, nafaka, tazminat, mal paylaşımı ya da tazminat gibi konuların netleştirilmiş olması gerekir.

Boşanma davası açma hakkı her iki taraf için de her zaman bulunur. fakat her iki eş için de boşanma davası açmak için belirli kriterler bulunur. Yani boşanma davasını açabilmek için gerekli bazı sebeplerin oluşması gerekir. bu sebepler, zina, evlilik birliğinin temelden sarsılması, hayata kast ve onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme, terk, akıl hastalığı gibi nedenler sayılabilir. Fakat bu sebeplerden herhangi bir sebep ile boşanma davası açan taraf, iddiasını ispatlamak durumundadır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi en genel sebeptir ve diğer sebepler özel sebeplere girmektedir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi birçok olayı kapsar. Darp, hakaret, ekonomik şiddet gibi durumlar da bu sebep ile boşanma davasına konu olabilir.

Boşanma davası açma süresi, anlaşmalı boşanma ile dava açılacaksa evlilik tarihi üzerinden en az 1 yıl geçmiş olması gerekir. evlilik tarihinden itibaren 1 yıl dolmamış ise sadece çekişmeli olarak dava açılabilir. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle 1 hafta ile 1 ay arası gibi kısa sürede tamamlanır. Çekişmeli boşanma davaları ise en az 1 yıldan başlayıp ortalama 1 buçuk 2 yılda tamamlanır. Ayrıca boşanma tamamlandıktan sonra mal paylaşım davası açılır ve bu da ayrı bir süreç olarak devam eder.

Çekmeköy Avukat; Boşanma Avukatı Tavsiye

Çekmeköy Avukat Mehmet Ali Helvacı ile boşanma davalarının tüm süreçleri ile ilgili detaylı bir görüşme yapabilirsiniz. Çekmeköy boşanma avukatı tavsiye arayanlar Mehmet Ali Helvacı ile görüşerek boşanma davasının durumu ve davanın seyri ile ilgili fikir alabilirler.

İyi bir boşanma avukatı dilekçenin yazılması ânından başlayıp davanın sonuçlanmasına kadar tüm süreçte çok iyi bir takipçi ve gözlemci olmalıdır. Yasal tüm süreçler ile ilgili tam ve doyurucu bilgiye sahip olmalı ve müvekkilinin tüm sorularını yanıtlayabilmelidir. Davanın her durumuna karşı hazırlıklı olmalı ve karşılaşılabilecek tüm soru ve sorunlara karşı hazırlıklı olmalıdır. İyi bir boşanma avukatı tecrübesi ve bilgi birikimi ile ön görüye sahip olmalı ve her davanın kendine has olduğunu göz önünde bulundurarak hareket etmelidir.

Çekmeköy Avukat; Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma avukatları ücretleri her yıl yeniden güncellenir. Baro tarafından belirlenen bu tarifeler her il için farklı olarak düzenlenir. Boşanma avukatı ücretleri 2021 yılı için şu şekilde belirlenmiştir;

  • Anlaşmalı boşanma Çekmeköy avukat ücreti 9 bin TL’dir.
  • Çekişmeli boşanma Çekmeköy avukat ücreti 14 bin TL’dir.

Çekmeköy Avukat; Boşanma avukat ücretleri ne kadardır?

  • Anlaşmalı boşanmalarda avukat ile süreç yürütülmeyecekse harç ücreti olarak 45 TL ödenmesi gerekir.
  • Mahkeme giderleri ve diğer ödemeler avukatsız olarak dava yürütülecekse o zaman anlaşmalı boşanmalarda tüm giderler 600 TL’dir.
  • Çekişmeli boşanma davası avukatsız olarak yürütülecekse harç dâhil tüm masraflar ortalama olarak 1000 TL civarı olmaktadır.

Çekmeköy avukat Mehmet Ali Helvacı ile boşanma sürecinizi tüm detayları ile değerlendirmek ve işlemleri gerçekleştirmek için 0 533 351 98 54 irtibat numarasından randevu almalısınız. Ayrıca Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi, Füsun Sokak, Ritim İstanbul Residence, No:46/ E, A/5 Blok No: 128 Kat:24 Maltepe/İstanbul adresinde detaylı olarak bizzat görüşme yapabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cekmekoy-olumlu-trafik-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cekmekoy-isci-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cekmekoy-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cekmekoy-is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cekmekoy-kira-hukuku-avukati.html

Hemen Ara