Ataşehir Boşanma Avukatı

Boşanmak isteyen; ancak davalı taraftan da belli talepleri olan kişilerin avukat aracılığıyla işlemlerini yürütmesi çok daha kolay olacak. Hem karşı tarafla resmi bir iletişim kurulması hem de kişinin haklarını profesyonel kişiden öğrenmesi önemlidir. Bu sebeple Ataşehir boşanma avukatı ile görüşme yapabilirsiniz. Görüşmenin sonunda bilgileri sizi tatmin ederse, dava sürecini onun yürütmesi için anlaşma yaparsınız.

Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Tarafların boşanmak istemesi durumunda yargı karşısında zorunlu olarak avukatları olması gerekmiyor. Dilerseniz avukat tutmanız sizin için avantajlı olur. Ancak bu şekilde bir mecburiyet söz konusu değil.

Davayı avukatınızın yürütmesi;

 • Her konuda bilgi sahibi olmanız,
 • Karşı taraftan yasal olarak ne isteyebileceğinizi biliyor olmanız,
 • Dava sürecinde ne yapmanız gerektiği,
 • Davanın nasıl işeyeceği, ne kadar süreci gibi çok çeşitli bilgileri edinebilirsiniz.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

İlk adımınız, boşanma davasını açmak için bir dilekçe yazmak olacak. Dilekçenin gerek biçimsel özellikleri gerekse içeriği zorunlu olan kurallara sahip. Bu sebeple dilekçede kendinizi en iyi şekilde ifade etmek ve biçimsel kurallara uymak adına avukatınızla yazmanız avantajlı olabilir. Ataşehir boşanma avukatı ile dilekçenizi oluşturabilirsiniz. Olması gereken önemli kriterlerin dilekçede olmaması halinde davanın reddedildiğini bilmelisiniz. Ona göre hareket ederek dilekçenizi eksiksiz şekilde oluşturun.

Dava dilekçesi;

 • Asliye mahkemelerine ya da
 • Aile mahkemesine iletiliyor.

Yaşadığınız yerde 6 aydan fazladır ikamet ediyorsanız, o bölgeye bağlı olan asliye mahkemesine dilekçenizi teslim edebilirsiniz. Aile mahkemesi de davanıza bakabilir. Dava dilekçesini kimin verdiği, davayı kimin açtığı sonuca etki etmeyecek. Yaşadığınız ili terk etmeniz durumunda, gittiğiniz şehirde dava açmanız için hiçbir engel olmayacaktır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Davanın açılmasının ardından mahkemelerin yoğunluğuna göre karşı tarafa tebligat gider. Mahkeme tarihiniz tarafınıza iletilir. Bu durumda davanın kısa bir süre içinde sonuçlanması tamamen eşlere bağlıdır. Anlaşmalı olarak boşanan eşler, çok daha kısa sürede boşanabilir. Tek celsede hakimin boşanma kararı alması mümkündür. Ancak çekişmeli boşanma davalarında süreç uzayabiliyor. Çeşitli nedenlerden ötürü davanın uzaması söz konusu olduğundan, bu süreci zararsız atlatmak ve taleplerinizin yerine getirilmesini sağlamak adına Ataşehir boşanma avukatı ile görüşme yapabilirsiniz. Vekalet vererek, dava sürecini onun takip etmesini sağlayabilirsiniz. Çekişmeli boşanmalarda tarafların anlaşamadığı konular karara bağlanana kadar boşanma davasının uzaması söz konusu oluyor.

Boşanma Davasında Çekişmeli Durumlar

Davanın uzamasına neden olan hususlar, eşlerin yaşadığı süreçte çocuklarının olması ya da belli bir ortak mallarının olmasıdır. Böyle durumlarda maddi manevi anlaşmazlıklar yaşandığından, davanın sonuçlanması zor oluyor.

-Çocukların Velayeti

Anlaşmanın zor sağlandığını konulardan biri çocukların / çocuğun velayetidir. Bu durumda yargının kararı çeşitli nitelikler göz önünde bulundurularak verilir. İlk olarak anneye muhtaç olan küçük yaştaki çocuğun velayeti direkt anneye verilir. Emzirme durumunun olması, bebeklik döneminin atlatılması velayet kararını etkiler. Çocuğun cinsiyeti, anne ve babanın sosyal şartları da velayet kararında inceleniyor. Kişilerin maddi durumları göz önünde bulundurularak çocuğun iyi şartlarda yaşamasını iki tarafın da kanıtlamış olması isteniyor.

-Tazminat Davası

Maddi ve manevi zarar görmüş olan taraflar tazminat davası açabilir. Maddi ve manevi tazminat; eşlerin evlilik süresince maddi kayıplarının olduğunu ve manevi olarak zarar gördüğünü kanıtlaması gereken davalardır. Bunun için Ataşehir boşanma avukatı ile ofisinde görüşerek, haklarınızı öğrenin. Davayı kazanmanız için ne şekilde taleplerde bulunmanız gerektiği, bu süreç içinde tarafların nasıl davranması gerektiği avukatınız tarafından yasal gerekçeler ile size sunulacaktır.

Ataşehir’de boşanma avukatı ihtiyaçları, evlilik birliği temellerinin sarsıldığı ve birlikte bir hayata devam etmenin mümkün olmadığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. İstanbul ilinde yapılan istatistiki çalışmalarda Ataşehir ilçesinde tespit edilen boşanma oranlarının hayli yüksek seyretmesi, avukatlık ve danışmanlık hizmetlerine olan ihtiyacı göstermektedir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eşlerden her ikisinin isteği ile boşanma davası açabilecekleri gibi herhangi birisinin isteği üzerine başvurması sonucu boşanma davası açılabilmektedir. Boşanma davası açılırken eşlerin kusur sahibi olup olmamasına bakılmaktadır. Örnekle ilgili bilgiyi açıklamak gerekirse mahkemece kusurlu görülecek;

 • Şiddet,
 • İhanet,
 • Suç işleme,
 • Terk etme

Gibi davranışları gösteren eşler de boşanma davası açabilmektedir. Sebebi her ne olursa olsun evlilik birliğinin bozulduğu kanaatine varan eşlerden en az birisi boşanma davası açmak istediğinde;

 • En az 1 yıl evli kalmış olmak,
 • Son 6 ay birlikte yaşanılan bölgenin mahkemelerine başvurmak

Şartıyla boşanma davası açabilir. Boşanma davası açacak eşler Ataşehir boşanma avukatı hizmetinden yararlanarak;

 • Boşanma dilekçesi hazırlama,
 • Vekalet ücreti ödeme

Sonrası boşanma davası açabilirler.

Boşanma Davası Türleri Nelerdir?

Hizmet aldığınız Ataşehir boşanma avukatı temsilcisinin de yönlendireceği şekilde 2 çeşit boşanma davası şekli bulunmaktadır:

 • Anlaşmalı boşanma,
 • Çekişmeli boşanma

Anlaşmalı boşanma davası; eşlerin her ikisinin evlilik birliğinin sarsıldığını düşünmeleri ve bu düşünce ile ortak bir karar alarak boşanmaya karar vermeleri sonrası açılmaktadır. En 1 yıldır evli olan eşlerin açabileceği bu davada protokol imzalanması gereklidir. Anlaşmalı boşanma protokolünde;

 • Nafaka,
 • Velayet,
 • Tazminat

Gibi konularda eşlerin anlaştıklarını belgelemeleri gerekmektedir. Çekişmeli boşanma ise genellikle ihanet, şiddetli geçimsizlik veya anlaşmazlıklar üzerine eşlerin bir tanesi tarafından açılmaktadır. Anlaşmalı evlilik protokolü gibi herhangi bir anlaşma metninin imzalanmadığı ve genellikle eşlerin bir tanesinin boşanmak istemediği bu boşanma davası süreci uzun sürebilmektedir. Bu nedenle özellikle çekişmeli boşanma davalarında hizmet alınan avukatın tecrübesi, hak kaybı yaşanmaması ve dava sürecinin gereğinden uzun sürmemesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Tek Celsede Boşanmak İçin Hangi Şartlar Gerekir?

Toplum içerisinde bilinen bir diğer yanlışlardan bir tanesi de anlaşmalı boşanma davalarının tek celsede biteceğine inanılmasıdır. Eşlerin protokol ile yazılı olarak anlaşmaları beyan etmesi sonrası ilgili düşüncede doğruluk payı bulunsa da tek celsede boşanmak için eşlerin her ikisinin mahkeme salonunda hazır bulunması ve boşanma sürecinde herhangi bir anlaşmazlık yaşamamaları gerekmektedir. Çekişmeli boşanmada ise Ataşehir boşanma avukatı hizmetinin önemi kendini belli etmekte, Avukat Mehmet Ali Helvacı’nın farkı burada ortaya çıkmaktadır. Örnek üzerinden aradaki farkı belirtmek gerekirse;

 • Çekişmeli boşanma için Helvacı Hukuk Bürosu tarafından takip edilen davalar yaklaşık 10 ayda sonuçlanmakta,
 • Helvacı Hukuk Bürosu tarafından takip edilmeyen davalar ise 3 ila 4 yıl sürebilmektedir.

Dava sürecinin uzaması, mağdur tarafın haklarına erişmesi için zaman kaybına neden olacağı için daha fazla mağduriyete yol açmakta, evlilik birliğinin sarsılmasına rağmen boşanma işlemi gerçekleştirilememektedir. Bu nedenle avukatlık hizmeti seçimlerinizde yanlış tercihlerde bulunmamanız son derece önemlidir.

Boşanma Avukatı Ataşehir

Boşanma davaları iki eşten birinin ya da ikisinin evliliği sonlandırma talebi oluşturması ardından açılan davalardır. Bu davalarda en önemli nokta davanın nasıl ilerleyeceği, hangi delillerin sunulacağı ve kişilerin haklarının neler olacağının öğrenilmesidir.

Boşanma avukatı Ataşehir şubemiz; boşanma davası açma, boşanma davasını yönetme ve boşanma ile ilgili tüm sorularınızda danışmanlık yapma hizmetini sunar.

Boşanmak İçin Avukat Ücreti Ne Kadar?

Boşanma davası için belirli bir alt sınır Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenmiştir. Barolar birliğinin aldığı karara göre boşanma davası için avukatın alacağı ücret en az 4080 TL şeklindedir. Ancak davanın çekişmeli olması, davada tanıkların olması, dava süresinin uzaması ve benzeri durumlarda ödeyeceğiniz tutarda değişiklik görülebilir.

Boşanma Avukatı Nelere Bakar?

Boşanma avukatı genel olarak boşanma davanız içerisinde yer alan nafaka, boşanma davası, velayet, boşanmaya bağlı olarak açılan maddi manevi tazminatlar, malların bölüştürülmesi ve benzeri tüm hukuki danışmanlığı yapar. Bunların yanında dilekçe hazırlanması, kararın takibi ve benzeri hizmetleri de alabilirsiniz.

İyi Bir Boşanma Avukatı Nasıl Olur?

İyi bir boşanma avukatının anlaşılması için aşağıdaki durumlara dikkat edilmesi önerilir;

 • Avukat şeffaf olmalı ve dava içerisinde gerçekleşen tüm adımları müvekkiline bildirmelidir.
 • Avukatın boşanma ve boşanma hakları konusunda tecrübesi ve bilgisi tam olmalıdır.
 • Avukat müvekkilinin beklentilerini gerçekçi yönde tutmalıdır. Kişinin alabileceği haklardan fazlasını vadetmek istenen sonuca ulaşılmasını sağlamaz.
 • Avukatınız gerekli tüm takip işlemlerinizi yapmalıdır. Bu takip davanın sonuçlanmasından sonra da devam eder. Dava ancak siz tüm haklarınızı aldığınızda kapatılır.

Başvunma avukatı Ataşehir şubemizle tecrübeli ve bu alanda eğitimli avukatlar ile çalışmanızı sağlıyoruz. Boşanma işlemini istediğinize en yakın haklar ile en kısa sürede tamamlamanız için gerekli tüm desteği sunuyoruz.

Boşanmak İçin Avukata İhtiyaç Var Mı?

Herkesin boşanma davasında bir avukat tutmasına gerek yoktur. Baro kişilere ücretsiz olarak rastgele avukat temin eder. Ancak tek seferde, kolaylıkla ve sorunsuz bir şekilde boşanmak istiyorsanız iyi bir avukata sahip olmanız önemlidir. Boşanma avukatı Ataşehir için hizmet veren büromuz sizlere haklarınızı koruyarak boşanma fırsatını sunar.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/atasehir-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/atasehir-ataturk-mahallesi-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/atasehir-yenisehir-mahallesi-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cekismeli-bosanmalarda-nafaka-almak.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/maltepe-avukat.html

“Ataşehir Boşanma Avukatı” üzerine 11 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara