0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Ataşehir Avukat

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de evlilik süreleri giderek kısalıyor. Bunun birçok sosyolojik nedeni olabilir. İnsanlar bir yandan sıkıntılı bir süreç olan boşanmanın verdiği psikolojik hasarla başa çıkmaya çalışırken bir yandan da konusunda uzman bir avukat bulma arayışına giriyorlar. Ataşehir avukat bulma yönünden problem yaşamayacağınız bir ilçe çünkü buradaki yeni yapılanmalarda birçok hukuk ofisi ile karşılaşmanız mümkün.

Bu yazımızda boşanma davalarının işleyişini anlatarak bu davalarda vekalet vermenin önemini vurgulamaya çalışacağız.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davalarının açılması için gidilmesi gereken adres ilçelerdeki aile mahkemeleridir. Anadolu’da küçük yerlerde aile mahkemesi olmayabilir. Bu durumda kişiler asliye hukuk mahkemesine başvuru yapmalıdır.

Hukuki işlemlerin genelinde uygulanan süreçlerdeki gibi bu davalarda da başvurunun yazılı bir dilekçe ile yapılması gerekir. Taraflar kendileri bir dilekçe yazıp başvuru yapabilecekleri gibi Ataşehir avukat ile anlaşıp vekalet vererek de bu dileklerini mahkemeye iletebilirler.

Boşanma Davası Türleri Nelerdir?

Boşanma davalarının kapsamı çok geniş olabilir. İlk etapta yalnızca boşanma talebi ile başlayan mahkeme hakimin değerlendirmeleri sonucu başka evraklar veya şahitler talep etmesi ile başka bir boyuta geçebilir. Boşanma davalarında aşağıdaki konular üzerinden bir işleyiş söz konuş olabilir.

 • Nafaka
 • Maddi manevi tazminat
 • Çocuğun velayeti
 • Ayrılma
 • Vasi atanması

Her boşanma davası kendi içinde değerlendirilmesi gereken özellikler barındırır. Ancak günümüzde boşanma davalarını birbirinden ayıran bir takım nitelikler vardır. bu davaları gruplandırma konusunda tarafların anlaşmalı olup olmaması baz alınır. Bu bağlamda boşanma davaları için yapılan incelemeler başlıca iki ana grupta incelenir.

 • Anlaşmalı Boşanma Davaları

Boşanma konusunda her iki tarafın da kararının aynı yönde olduğu davalar anlaşmalı boşanma davaları olarak ele alınır. Eşlerden her birinin boşanma konusunda kafasında soru işareti olmadığı davalar olan bu tip dosyalarda tam bir mutabakat sağlandığı için diğer davalara göre çok kısa sürede netice alınır.

Burada hakim boşanmak isteyen tarafların her ikisini de dinler. Genellikle tek bir celsede dinlenen taraflar arasında herhangi bir fikir ayrılığına rastlanmazsa ve hakim bu evliliğin artık sürdürülemez bir noktaya geldiğine ikna olursa direk olarak boşanma kararı çıkar. Taraflara itiraz etmeleri için 15 günlük bir temyiz süresi verilir. Davaya konu olan taraflar, temyiz haklarından feragat ederek bu süreyi daha da kısaltabilirler.

Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar mal paylaşımı ve çocuk velayeti konusunda bütün kararları ortak aldıklarını ve bir tarafın karşıdan ekstra bir talebinin olmadığını beyan ederek hakimin karar vermesini kolaylaştırmış olurlar.

 • Çekişmeli Boşanma Davaları

Tarafların Ataşehir avukat arayışlarının daha yoğun olacağı bu davalar, adından da anlaşılabileceği üzere bir veya daha fazla konuda anlaşmazlık olması durumunda davanın büründüğü yapıyı anlatır. Bu davalar çok daha uzun sürer. Çünkü hakim burada yalnızca iki eşin ifadeleri ile konuyu ele almayı tercih etmeyebilir.

Ayrıca bu davalarda nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi konular araya girdiği için süre daha da uzar.

Boşanma Davalarında Avukat Tutmanın Önemi

Boşanmak isteyen tarafları eğer çekişmeli bir boşanma davası içine girmişlerse zor bir süreç bekliyor demektir. Her iki taraf için de yıpratıcı olan bu süreçte bir profesyonelden destek almak verilecek en mantıklı karar olacaktır.

Ataşehir avukat aracılığı ile takip edilen davalarda boşanmak isteyen eşler zamandan tasarruf etmiş olacakları gibi, davanın seyrine de direk olarak müdahale etme fırsatı bulurlar. Çünkü bu davalar uzman bir kişi tarafından takip edilmesi gereken davalardır.

Ataşehir’de avukat ihtiyacı hisseden gerçek ve tüzel kişilikler için avukatlık ve hukuksal danışmanlık hizmeti sunan Helvacı Hukuk Bürosu, İstanbul genelinde sunduğu şeffaf ve çözüm odaklı hizmet anlayışını ilke edinerek anlaşmazlıkları hukuk zemini çerçevesinde çözüme kavuşturmaktadır.

Ataşehir Avukat Hangi Davalara Bakar?

İhtiyaç duyduğunuz avukatlık ve hukuksal danışmanlık ihtiyaçlarınızda Ataşehir avukat sizlere;

 • Anlaşmalı Boşanma Avukatı,
 • Gayrimenkul Avukatı,
 • İş Kazası Avukatı,
 • Kamulaştırma Avukatı,
 • Kira Hukuku Avukatı,
 • Miras Avukatı,
 • Ölümlü Trafik Kazası Avukatı,
 • Ticaret Hukuku Avukatı,
 • Tüketici Hakları Avukatı

Hizmetleri sunmaktadır. Verdiğimiz hizmetlerden yararlanmak isteyen tüm Ataşehir halkı iletişim kanallarımız aracılığıyla bizlere ulaşabilir.

Boşanma Davalarında Karşılaşılan Problemler Nelerdir?

Boşanma davaları;

 • Anlaşmalı boşanma,
 • Çekişmeli boşanma

Olarak iki farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. Her iki durumda da evlilik birliği temelden sarsılmış ve dava için Ataşehir avukat hizmetine ihtiyaç duyulmuştur. Boşanma davası açabilmek için herhangi bir kusur veya başka bir olumsuzluk engel teşkil etmemekte, eşlerden herhangi birisi evlilik birliğinin temelden sarsıldığını düşünüyorsa müracaat ederek boşanma davası açabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında;

 • En az 1 yıl süre ile evli kalınması,
 • Çiftlerin her ikisinin de davaya katılım göstermesi

Gerçekleştiğinde herhangi bir problem yaşanmadan boşanma işlemi tek celsede gerçekleşmektedir. Problemli olarak görülen davalar çekişmeli boşanma davaları olarak görülür ve bu davarlarda en yaygın olarak görülen problem, taraflardan bir tanesinin boşanmaya istekli olmamasıdır. Nafaka, çocuk velayeti veya boşanma sürecinin uzaması gibi pek çok problemin gözlendiği çekişmeli boşanma davalarında iyi bir avukat ihtiyacı içerisinde olduğunuzu unutmayın. Yeterli kanıt sunulmaması, anlaşmazlığa mahkemenin ikna edilmemesi veya tarafın kendini yeterince ispat edememesi durumlarında;

 • Boşanma davasının düşmesi,
 • Nafaka talebinin geri çevrilmesi veya nafaka verilmemesi gerekli durumda nafaka verilmek zorunda kalınması,
 • Çocukların velayetinin kaybedilmesi

Problemleriyle karşılaşılabilmektedir.

Miras Hukuku Davalarında Karşılaşılan Problemler Nelerdir?

Miras Hukuku başlı başına bir uzmanlık istemektedir. Varis olunan mirastan hakkın alınması için başvurduğunuz Ataşehir avukat hizmeti bu alanda tecrübeli ve kanunlara hakim olmalıdır. Miras Hukuku’nu ilgilendiren davalarda en çok miras paylaşımında anlaşmazlık yaşanmaktadır. Vasiyetname olmadığı hallerde karşılaşılan bu anlaşmazlıkların çözümü için Avukat Mehmet Ali Helvacı’ya yapılan başvurularda;

 • Mirastan kimlerin pay alacağı,
 • Pay sahiplerinin mirastan ne kadar pay alacağı,
 • Şüpheli satış veya devir işlemlerinin gerçekleşip gerçekleşmediği,
 • Miras bırakan kişinin borçlu olması,
 • Miras reddi,
 • Mirasın satışının yapılacağı durumların meydana gelmesi

Gibi özel durumlara sıkça karşılaşılmaktadır. Bu gibi durumlarda Miras Hukuku kuralları çerçevesinde hakkaniyetli sonuçlar elde edilmekte, hak sahiplerinin haklarını almaları sağlanmaktadır. Yukarıda belirtilen sıkça karşılaşılan davaların haricinde özel konularda da Helvacı Hukuk Bürosu olarak Miras Hukuku davalarına avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • Saklı pay,
 • Evlilik dışı çocuk,
 • İzaleyi şu,
 • Babalık,
 • Ölünceye kadar bakma

Gibi az rastlanan davalarda da sonuç odaklı avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Call Now Button