Ataşehir İş Kazası Avukatı

İş hayatında iş ve işçi güvenliği sağlanması gerekir. Bu güvencenin sağlanmadığı ya da ihlal edildiği hallerde ise işverenin hukuki ve cezai sorumluluğu ortaya çıkar. Özellikle ülkemizde son zamanlarda sıklıkla meydana gelen iş kazaları için iş kazalarının ciddi mağduriyetlere yol açması Ataşehir iş kazası avukatı gibi avukatlar yardımına ihtiyaç duyulmasına yol açıyor. Alanında uzman avukatlardan oluşan hukuk büroları bu konuda gerekli işlemlerin yapılmasın sağlamakla beraber hizmet sözleşmesinin taraflarının zararlarının minimize edilmesi noktasında da gerekli işlemleri yapar.

İş Kazalarında İş Verenin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

Özellikle son zamanlarda sayısında artış görülen iş kazaları, hizmet sözleşmesinin taraflarından işçiyi hem maddi hem de manevi kayıplara uğratıyor. Bu kazalarda özellikle can kayıplarının yaşanması, işçinin geride destekten yoksun kalan kişilerin de mağduriyetine yol açıyor.

İşverenin işçiyi çalıştırırken en temel sorumluluğu olan işçinin gözetilmesidir. Bu sorumluluğun tedbirsizlikle ihlal edilmesi durumunda doğacak olan zararlar için işçi ya da işçinin hayatını kaybetmesi durumunda işçin in destekten yoksun kalan yakınları tarafından tazminat davası açılabilir.

Ataşehir iş kazası avukatı, bu gibi durumlarda hem Ataşehir hem de diğer ilçelerdeki iş kazası davalarını yürütülmesini sağlar. İşverenin işçiyi gözetme sorumluluğunun borcunu yerine getirmeyip bu borca aykırı davranması halinde açılması uygun görülen maddi ve manevi tazminat davaları işçinin haklarının korunması için yazılı hukuk kuralları ile teminat altına alınmıştır.

İş Kazalarında Maddi Tazminat Davası

İş kazaları neticesinde Ataşehir iş kazası avukatı ile gerçekleştireceğiniz görüşmeler sonunda işverene karşı hem maddi hem de manevi tazminat davası açabilmeniz mümkündür. Bu gibi durumlarda maddi ya da manevi tazminat davası açılmasının tespiti kayıpların mahiyetine göre karar verilir. Bu anlamda  işverenin işçiyi gözetme borcunu ihlal etmesinden dolayı gerçekleşen iş kazasında maddi kayıplara uğramış bulunuyorsanız maddi tazminat davası açılır. İşçinin cismani anlamda zararı uğraması durumunda açılacak olan tazminat davasında iki koşulun var olması gerekir; zararın meydana gelmesi ve kusurun var olması.

Tazminatta Zarar ve Kusur

Sadece iş hukukunda değil genel hukuk kurallarında da geçerli olan norm tazminat davası açılabilmesi için iki koşulun varlığını gerektirir. Bu halde tazminat davası açabilmek için hem zararın hem de kusur şarlarının aynı anda var olması gerekir. Her ikisinin de tek başlarına var olması durumunda tazminat davası açabilmek mümkün değildir. Bir başka deyişle Ataşehir iş kazası avukatı tarafından açılan tazminat davalarında zarar ve kusurun aynı anda gerçekleşmesi şartı aranıyor. Eğer ortada zarar var ancak iş verenin kusuru bulunmuyorsa bu davanın açılabilmesi söz konusu olamaz.

İşverenin işçiyi gözetme sorumluluğu borcunu yerine getirdiği ve tüm tedbirlerin alındığı durumlarda dış etkenle gerçekleşmiş olan kazalarda maddi tazminat davası bu zarara yol açan ve bundan sorumlu olan tarafa karşı açılmalıdır. Bu durumun tespitinin sağlanması durumunda maddi ya da manevi tazminat davası açılır. Zarar ve kusurun aynı anda gerçekleşmiş olması şartı maddi tazminat davalarında geçerli olduğu gibi manevi tazminat davalarında da geçerlidir.

Borçlar hukukunda da sözleşmeden kaynaklanarak borç yaratan durumlardan olan yardımcı kişinin fiilinden sorumluluk ile adam çalıştıranın sorumluluğu ise ayrı durumları oluşturur.  Bunlardan adam çalıştıranın sorumluluğunda işveren ile işçi arasında bir hizmet akdinin bulunması ve üçüncü kişinin zararının doğması söz konusudur. Burada belirtilen durum kusur sorumluluğuna örnek teşkil ederken bu durumda zarar işin görüldüğü sırada ve bir fiil neticesinde meydana gelmiş olmalıdır

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/atasehir-isci-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/urun-sorumlulugu-icin-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cekmekoy-is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/uskudar-isci-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/uskudar-olumlu-trafik-kazasi-avukati.html

“Ataşehir İş Kazası Avukatı” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara