Kadıköy İşçi Avukatı

Hukuki yollarla hak arama, yoğun olarak işçi ve iş veren arasındaki davalar olarak görülüyor. Yaşanan olumsuz durumlar, problemin çözüme bağlanması için avukatların tutulmasına ve durumun yargıya taşınmasına neden olabiliyor. Böyle bir durumda hem işçinin hem de iş verenin avukattan yardım alması önemlidir. İki tarafında hukuki haklarını en iyi şekilde öğrenmesi gerekir. İş verene açılan davalarda profesyonel olan Kadıköy işçi avukatı ile görüşme yaparak, davanız için detaylı bilgi alabilirsiniz. Davanın nasıl açılacağı ya da sürecin nasıl işleyeceği, avukatınız tarafından size bildirilir.

Çalışanların Açtığı Davalar

İş verenin çalışanına yasal olan haklarını vermemesi, hukuki yollarla kanıtlanmış olan çalışan haklarının iş veren tarafından kısıtlanması; kişinin hakkını dava açarak aramasına neden olabilir. Bu durumda iki tarafta avukatları ile problemin çözümlenmesi üzerine bir adım atmış olacak.

-Kıdem Tazminatı Davası

En çok açılan davalar arasında görülüyor. İş verenin kıdem tazminatı almasının hakkı olduğu durumlarda, iş verenin gerek sözleşmeyi gerekse başka durumları bahane ederek vermek istememesi halinde açılan davadır. Davanın yürütülmesinin profesyonelce sürdürülmesi halinde lehinize sonuçlanması yüksek ihtimaldir. Bunun için tanıkların dinlenmesi, sözleşmenin incelenmesi gibi aşamalar söz konusu olacak. Çalıştığınıza dair işçilerin tanıklık etmesi durumunda tazminat almanız kolaylaşır. Çalıştığınız sürenin de ispatlanması durumunda davanın olumlu sonuçlanması mümkün olur. Kadıköy işçi avukatı davanızın sizin lehinize sonuçlanması için elinden geleni yapacaktır.

-Mesai Davaları

İşçilerin yapmış olduğu mesailerin ödenmemesi, mesai davasının açılmasına neden olabilir. Böyle bir durumda mesai kayıtlarının tutulmamış olduğunun söylenmesi halinde çok daha büyük ödemelerin çıkması söz konusudur. İş verenin mesai kayıtlarını düzenli bir şeklide tutması gerekir. Dava açılması durumunda direkt olarak tutulmuş olan kayıtlar incelenecektir. Bunu bilerek çalışanların açmış olduğu davalarda mesailerin belgeler ile ispatlanması söz konusu olacaktır. Sonuç olarak davayı açan kişinin ücretini temin etmesi mümkündür.

İşçi Davalarının Kapanması

Dava açıldıktan sonra belli bir süre sonuçlanmaması, davanın kapanmasına neden oluyor. Sonuçlanması ise Kadıköy işçi avukatı öncülüğünde davanızın yürütülmesi sayesinde mümkün oluyor. Eğer hakkınızı en doğru şekilde ararsanız, kısa bir süre içinde davanın sonuçlanmasını sağlayabilirsiniz.

2-3 yıl içinde davanın sonuçlanmaması durumunda davanın kapanması, işçinin başka bir işte çalışması iş verenin ise hizmetine devam etmesi gibi durumlardan ötürü gerçekleşiyor.

Çalışanlara Açılan Davalar

İşçilerin haklarını aramak üzere açmış olduğu davaların yanı sıra, çalışanlara da iş verenler tarafından dava açma hakkının verildiğini söyleyebiliriz. Böyle bir durumlar iş veren de avukat ile anlaşma yaparak, çok daha nitelikli şekilde savunmasını gerçekleştirebilir. Belgelerin sunulması, savunmaların yapılması gibi süreçlerin ardından iş verene açmış olduğunuz davanın sonucu araştırılır. Neden dava açtığınız ve bu süreçte maddi – manevi hasarınızın ne olduğu tespit edilir.

Genellikle iş verenlerin açmış olduğu davalar arasında;

 • Eğitim davaları
 • Rekabet davaları
 • İhbar davaları bulunuyor.

Davanın açılmasının ardından sürecin en iyi şekilde takip edilmesi gerekiyor. Uzayan davaların kapanmasından ötürü en hızlı şekilde belgelerin teminini, tanıkların dinlenmesini sağlamalısınız. Sürecin hızlı işlemesini avukatınız ile sağlayabilirsiniz.

Karşılıklı olarak hak talebinin olması durumundan ötürü işçi ve iş veren davalarının yoğun olarak gerçekleştiği biliniyor. İşçilerin haklarının savunulması açısından bu alanda kendini geliştirmiş olan Kadıköy işçi avukatı davanın sizin lehinize sonuçlanmasını sağlayabilir. Açık bir şekilde kendinizi ifade etmeniz, ifadelerinizi kanıtlar beraberinde sunmanız davanın kazanılmasını sağlayacaktır. Bu sebeple olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmanız halinde, hakkınızı yasal olarak arayabilirsiniz.

Gelişen dünya düzeniyle birlikte son dönemde iş davalarında görülen yoğunluk postmodern dünyanın bir gereği olarak nitelendirilmekle birlikte iş hukukuna konu olan maddelerin de gün geçtikçe arttığı görülmektedir. Kadıköy işçi avukatı özellikle İstanbul’da gün geçtikçe artan iş konusundaki anlaşmazlıklarda işçiler lehine önemli kazanımlar sağlamaktadır.

İşçi Davaları Neleri Kapsamaktadır?

İşçi ve işvereni kapsayan her durum ve karşılıklı meydana gelen her anlaşmazlık iş hukuku maddelerini oluştururken işçi avukatı denildiğinde;

 • Yasada belirtilen her türlü işçi hakları
 • İşçi ücretleriyle alakalı her türlü durumlar
 • İşçilerin çalışma koşulları
 • İşveren ve işçi ilişkisi anlamında anlaşmazlığa düşülen her türlü hukuki durum
 • İşçi sendikaları
 • İş akdinin sona ermesiyle alakalı işçi kıdem ve ihbar tazminatı
 • İşveren ve işçi arasındaki davalarda arabuluculuk
 • Fazla mesai, resmi tatil günleri ücretleri ve bakiye süre ücreti davaları
 • İşe iade davaları akla gelmektedir.

Hukuksal Anlamda Her Türlü İşçi Hakkının Korunması

Türkiye’de açılan iş hukuku davalarının büyük bir bölümü işçiler lehine sonuçlanmakla beraber bu yönde işçinin haklarının korunması hem adalet hem de işçi hakları bakımından oldukça önemlidir. Hizmet akdiyle birlikte başlayan iş ilişkisi kanun koyucu tarafından her iki tarafın haklarının korunmasını amaçlarken, emek sahibinin haklarının korunması genel adalet bakımından da oldukça önemlidir. Emeğiyle para kazanan bir çalışanın çalıştığı süre boyunca maddi ve manevi anlamda işveren tarafından ezilmemesi için avukat talepleri her geçen gün daha da önem kazanırken Kadıköy İşçi Avukatı İstanbul özelinde işçi haklarının korunması hususunda elzem bir durum olarak da açıklanabilir.

İşçinin Her Türlü Gerçek Ve Tüzel Kişiyle Olan İlişkileri

İş hukuku davalarında sadece işçi ve işveren ilişkileri değil, tarafların devletle ve diğer tüzel kişilerle olan ilişkileri de mercek altına alınmaktadır. Ayrıca iş hukukunda işçi işveren ilişkisi yanında taraflardan her birinin üye olabileceği örgütler ve bu örgütlerle olan ilişkileri de düzenlenmiştir. Ancak konunun ağırlığı tabi ki işçi haklarının korunması anlamında olmaktadır.

 • İşçinin her anlamda korunması
 • Hukuki yorumların kritik durumlarda işçi lehine yorumlanması
 • İşçi ve işveren arasındaki sözleşmelerin yorumlanması
 • Nisbi emredici kurallara karşı işçinin alacağı tavır işçi avukatının da önemli sorumlulukları arasında yer almaktadır.

İş Anlaşmazlıklarında Başvurulacak Uzman Kişi!

Diğer tüm hukuk alanlarında olduğu gibi işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve kurallara uygun bir şekilde işletilmesi hususunda ortaya çıkan en ufak bir olumsuzlukta işçi haklarının korunması için iş hukuku avukatları önemli bir konumdadır. Bu noktada Kadıköy işçi avukatı müvekkilinin ihtiyaç duyduğu her aşamada gerekli hukuki desteği sağlarken genellikle iş sözleşmelerinin sona erdiği durumlarda işçinin yasal haklarını alabilmesi için mücadele eder. Bu noktada İstanbul özelinde, özellikle işçilerin maddi haklarını alabilmeleri ve iş ilişkileri sırasında yasal haklarının farkında olabilmeleri için ihtiyaç duyulan her detayda Avukat Mehmet Ali Helvacı’yla iletişim kurabilmeniz mümkündür.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/atasehir-is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/orta-mahallesi-isci-avukati-2.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/uskudar-isci-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/esentepe-mahallesi-isci-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/altintepe-mahallesi-is-kazasi-avukati.html

“Kadıköy İşçi Avukatı” üzerine 26 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara