0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İşe İade Davalarında Kıdem Ve İhbar Tazminatları

İşçi, işe iade davası sonunda geri kazandığı haklarını 10 günlük süre içinde işverenine yapması gereken başvuru süresini kaçırırsa, dava sonunda geçersiz kılınan fesih hakkı geçerli duruma gelecektir. Bu durum gerçekleştiğinde ise, kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili konu, feshin geçerli olması yönünde şekillenir.

Bu nedenle tazminat almak düşüncesi ile dava açan işçilerin, işe tekrar başvuruda bulunmak için iyi niyetli davranmaması, kıdem tazminatı ve aynı zamanda ihbar tazminatı kayıplarını beraberinde getirecektir.

İşveren İşçiyi İşe Başlatmazsa Ne Olur?

İşçi açmış olduğu ve kazandığı dava sonunda, kendisine tebliğ edilen kararı takiben 10 gün içinde, işverene başvuruda bulunur ve işe tekrar başlamayı ister. İşveren ise başvuruda buluna işçiyi 1 ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşe tekrar başlamak için başvuran işçiyi, işveren işe başlatmaz ise, belirli tazminatları ödemekle yükümlü olmaktadır. İşveren tarafında ödenmesi zorunlu olan bu tazminatlar ise,

-En az ve en fazla 8 aylık ücrete denk gelen, iş güvencesi tazminatı,

-Boşta geçen süre hesap edilerek, en çok 4 aya kadar ücret,

-Diğer hakların getirdiği tazminat yükümlülükleri

İşveren, mahkeme kararını tanımadan işçiyi, işe başlama talebi yapmasına rağmen işe başlatmıyorsa, adı geçen tazminatları işçiye ödemek zorundadır. İşçi başvuru yapmış olmasına rağmen işçiyi işe başlatmayacağını bildiren işveren, bu bildirime dayanarak, bildirim tarihini, iş sözleşmesinin fesih tarihi olarak saydıracaktır.

Boşta Geçen Ücret Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Boşta geçen süre ücreti, işe başlatmama tazminatındaki gibi işlemektedir. İşçini işe iade davası sonucunda işverenin kendisini işe başlatmaması halinde ortaya çıkar. İşveren işçinin talebini reddettiği zaman ise, işçinin 4 aylık ücretini geçmemek şartı ile iş mahkemesinin belirlediği ücreti, işçiye ödemek gibi bir borca girmiş olacaktır.

Boşta geçen süre ücreti, işçinin ilk işten çıkartıldığı zaman üzerinden hesaplanır. 4 aylık ücret bulunur. Boşta geçen süre içinde ayrıca faizi de söz konuş olmaktadır. Bu faiz hesaplanırken 4 aylık işçi ücretini takiben işten çıkartılma tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizi ile hesaplanmaktadır.

Call Now Button