Tuzla İş Kazası Avukatı

Tuzla iş kazası avukatı, iş kazası ile bedensel kayıplara uğramış olan ya da bu kaza dolayısıyla manevi kayıplara uğramış olan işçilerin haklarını koruyarak gerekli olan işlemleri gerçekleştirmek üzere vekillik görevi üstlenen alanında uzman ve deneyimli  avukatlardandır.

Son zamanlarda sayılarında arış gözlemlenen iş kazalarının sebeplerinden başlıcası işverenin gerekli dikkat ve özeni göstermemesidir. İş ve işçi güvenliğine özen göstermekle yükümlü olan işverenin işyeri güvenliğinin sağlanması için gerçekleştirilmesi gereken denetimleri yaptırmaması ve gerekli tedbirleri almamış olması iş kazalarının sayısının artış göstermesinde etkili olan diğer sebepler arasında sayılabilir.

Hizmet sözleşmensin taraflarının yükümlülükleri

Tuzla iş kazası avukatı ve hukuk bürosu tarafından yürütülen iş kazası davalarına yol açan durumlar iş akdinde bahsedilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden kaynaklanır. Bir başka deyişle iş sözleşmesinin taraflarından işverenin temel yükümlülüğü olan işçilere gererken özenin gösterilmesi ve işçi güvenliğinin gözetilmesi yükümlülüklerinin ihlal edilmesi durumunda sözleşmeye aykırılık oluşturan bir durum ortaya çıkar. İş kazalarında neden olabilecek bu durum aynı zamanda iş kazası için açılması talep edilen davanın da gerekçesini oluşturur.

İşçi ve işveren arasında yapılan hizmet sözleşmesinde hem işverenin hem de işçinin temel sorumlulukları ya da edimleri vardır. Bu sözleşmeyi imzalamakla karşılıklı borç doğuran bir borç ilişkisine giren taraflardan işçiler de işini gerekli özen ve dikkati göstererek yapmak ve işveren ile rekabet etmemek gibi edimlere tabii olurlar. Daha çok tacir yardımcılarından ticari temsilci için geçerli olan rekabet etmeme yasağı, sadece bir edim örneği olarak açıklanmıştır. Her iki tarafında birbirine karşı borç içinde bulunduğu iş ilişkisi içinde iş kazası meydana geldiğinde işçilerin haklarını korumak ve zararlarını tazmin edebilmek için maddi ve manevi tazminat davası açabilme hakkı vardır.

Tazminat davalarında kusur ve zarar

Türk hukuk sisteminde tazminat davası iki temel şartın sağlanmasını gerekli kılar. Bu şartlardan ilki ortada dış dünyada değişiklik yaratan bir zararın olması ile bu zararın karşı tarafın fiili ile(yapma/yapmama) meydana gelmiş olması gerekir. Tazminat davası için gerekli olan kusur ise ilgili olayın belli bir fiili gerçekleştirme ya da gerçekleştirmemek üzerine meydana gelmesidir. Öte yandan kusur ve zararın aynı anda gerçekleşmesi gerekmesinin yanı sıra bu unsurlar arasında da illiyet yani sebep sonuç ilişkisinin bulunması gerekir.

İş kazalarında belirlenecek olan zarar hem maddi hem de manevi olabilir. Tuzla iş kazası avukatı tarafından açılacak olan davada gerekli incelemeler sonunda aynı anda hem maddi hem de manevi dava açılabilecekken tek tek de dava açabilmek mümkündür.

İş kazalarında açılabilecek olan davalar

Maddi ve Manevi tazminat davalarından maddi tazminat davası; bedensel kayıp ve zararlar, tedavi masrafları ve diğer maddi kayıplar için açılabilir. Manevi tazminat davası için ise iş kazasının işçide şiddetli elzem ve kedere yol açmış olması gerekir. Her iki davada aynı anda işçi tarafından açılabileceği gibi işçi yakınları tarafından da açılabilir. En başta bir daha iş kazasına neden olabilecek ihmallerin bir daha yaşanmaması için açılması gerekli olan iş kazası davalarında işçilerin hayatlarını kaybetmesi durumunda bakma yükümlü olduğu destekten yoksun kalacakları için işveren firmaya dava açma hakkına sahiptir.

Tuzla iş kazası avukatı tarafında açılacak olan tazminat davasında vekillik görevini yürütecek olan deneyimli ve alanında uzman hukuk kadrosuna başvuru yapıldığında öncelikle iş kazası ve diğer ayrıntılar analiz edilir ve daha sonra müvekkilinin talepleri dikkate alınarak gerekli işlemler yapılır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuzla-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuzla-is-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuzla-olumlu-trafik-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuzla-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuzla-kira-hukuku-avukati.html

“Tuzla İş Kazası Avukatı” üzerine 5 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara