Tuzla Avukat

Tuzla avukat Mehmet Ali Helvacı, boşanma, ceza hukuku, tanıma ve tenfiz hukuku gibi tüm alanlarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti verir. Herhangi bir alanda hukuki işlem başlatmak ve bilgi almak için Tuzla avukat Mehmet Ali Helvacı’dan bilgi alabilirsiniz.

Tuzla Boşanma Avukatı

Boşanma, eşlerin evlilik birliğini sona erdirmek girdiği yasal işlemdir. Hukuki bir süreç olan boşanma birçok prosedür içerir. Boşanmanın gerçekleşmesi için uygulanması gereken birçok adım vardır. Tuzla boşanma avukatı, boşanma sürecinde yapılması gereken tüm hukuki adımları atar. Hukuki zemine uygun olarak boşanma davasını başlatıp tüm süreç boyunca takip eden Tuzla boşanma avukatı, boşanmanın sonuçlarının müvekkilin lehine olması için çalışır. Dava açılma aşamasından itibaren dava sonuçlanana kadarki tüm süreçte yapılması gereken tüm işlemlerin eksiksiz ve doğru şekilde yapılmasını sağlar. Tuzla avukat özellikle boşanma sonucunda eşler arasında ortaya çıkacak velayet, nafaka, tazminat, mal varlığı gibi konularda müvekkilin hakkını almasına ve hak kaybına uğramaması için çalışır. Boşanmanın gerçekleşmesini sağlarken atılan her adımın yasal zemine uygun olarak, doğru bir şekilde atılmasını sağlar. Tuzla boşanma avukatı müvekkili boşanma aşamasında mahkeme huzurunda temsil eder. Tuzla avukat, her türlü işlemde vekillik yaparak müvekkil adına işlem yapar. Süreç boyunca çıkması muhtemel tüm hak kayıplarının önüne geçmek için çalışır ve müvekkil için savunma yapar. Tuzla boşanma avukatı ile iki taraf arasındaki anlaşmazlıklar hukuki zemine uygun olarak profesyonel yöntemlerle çözümlenir.

Boşanma avukatı, halk arasında aile avukatı olarak da anılır. Tuzla avukat, aile hukuku ile ilgili uyuşmazlıkların Medeni Kanun’a göre ortadan kaldırılmasını sağlar. Mevzuata göre aslında boşanma avukatı diye bir kavram yoktur. Fakat halk arasında daha çok boşanma davalarına bakan avukatlara boşanma avukatı denir.

Özellikle çekişmeli boşanmalarda oldukça zorlu ve uzun bir süreç geçirilir. Hukuki anlamda sürecin doğru yönetilmesi ve tüm prosedürlerin doğru şekilde gerçekleştirilmesi için tuzla avukat ile süreç yönetilmelidir. Özellikle tarafların doğru şekilde savunulması için mutlaka tuzla avukat tutulmalıdır. Tuzla avukat, boşanma davası ile ilgilenirken çok sayıda konu ile ilgilenir. Dava sürecini eksiksiz bir şekilde yürüterek mal paylaşımı konusunda müvekkilin hakkı olanı almasını sağlamaya çalışır. Maddi ve manevi tazminat unsurlarını dikkatle inceleyerek müvekkilinin yararına olacak şekilde çalışır. Ayrıca çocukların velayeti ile ilgili de gerekli savunmayı yaparak bu konuda en doğru adımın atılmasına yardımcı olur. Nafaka konusunda da müvekkilin en üst yararını gözeterek savunma yapar. Tuzla avukat boşanma davasına bakarken davayı hem maddi açıdan hem manevi açıdan düşünerek ilerler. Evlilik içerisinde meydana gelen anlaşmazlıklar tuzla avukat tarafından çok iyi analiz edilerek dava sürecine yansıtılır.

Tuzla Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma ile ilgili ortaya çıkacak her türlü sonuç için uzlaşmaya vararak evliliği sona erdirmesi demektir. Velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konularda eşler tuzla anlaşmalı boşanma avukatı ile görüşerek ortak bir karara vararak anlaşmalı boşanma davası açılabilir. Anlaşmalı boşanma davası açtıkları zaman eşler anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini ve tüm konularda anlaştıklarını hâkim huzurunda bizzat belirtmelidirler. Anlaşmalı boşanma sürecinde herhangi bir konuda eşler arasında bir anlaşmazlık çıkarsa bu durumda anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönecektir. Tuzla anlaşmalı boşanma avukatı tarafından yürütülecek boşanma davası ile süreç yürüten taraflar dava boyunca herhangi bir problem yaşamadan boşanma işlemini gerçekleştirebilirler. Anlaşmalı boşanma davasında her iki taraf da birbiriyle tüm konularda anlaşmış olması en önemli şarttır. En ufak bir konuda bile anlaşma sağlanamazsa o zaman anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davası olarak devam eder. Tuzla anlaşmalı boşanma avukatı ile boşanma davası açmak için bazı şartların oluşmuş olması gerekir.

Anlaşmalı boşanma davası açmak için öncelikle evlilik en az 1 yıldır devam ediyor olmalıdır. Evlilik 1 yıl dolmadan sadece çekişmeli olarak boşanma davası açılabilir. Anlaşmalı boşanma konusunda her iki tarafın da uzlaşmış olması ve bunu boşanma protokolünde açık ve net olarak belirtmeleri gerekir. Ayrıca sadece boşanmak istedikleri konusunda değil, velayet, mal paylaşımı, tazminat, nafaka gibi konuların da boşanma protokolünde net olarak belirtilmiş olması gerekir. Tuzla anlaşmalı boşanma avukatı ile birlikte protokol hazırlayabilirsiniz. Protokol hazırlandıktan sonra her iki eş de duruşmaya katılmalı ve boşanmak istediklerini mahkeme huzurunda beyan etmelilerdir. Tüm bu koşullar oluştuğu zaman hâkim tarafından boşanma kararı verilir. Fakat hazırlanmış olan protokolde hâkim tarafından eksiklik ya da yanlış bir madde bulunursa anlaşmalı boşanma davasını reddedebilir. Bu sebeple Tuzla anlaşmalı boşanma avukatı ile birlikte protokol hazırlanmalıdır.  Tuzla avukat ile hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolü ile hukuki olarak tüm kurallar doğru olarak gerçekleşeceği için boşanma süreci daha hızlı tamamlanır.

Tuzla avukat aracılığı ile açacağınız anlaşmalı boşanma davası için öncelikle anlaşmalı boşanma protokolüyle birlikte anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanır. Ardından harç ve mahkeme masrafları Aile mahkemesi veznesine ödenir. Sonrasında ise acil olarak duruşma günü istenerek dava Tuzla avukat tarafından açılır. En geç 2 hafta içerisine duruşma günü verilir ve duruşma gerçekleşir. Tuzla avukat ile birlikte her iki eşin de duruşmaya katılmaları halinde öncelikle tarafların imzalarının kendilerine ait olup olmadığı tespit edilir. İmzalarda problem çıkmaması halinde hâkim tarafından boşanmak isteyip istemedikleri sorulur. Boşanmak istediklerini her iki taraf da beyan eder. Sonrasında da protokol maddeleri hâkim tarafından incelenir. Tazminat, mal paylaşımı, nafaka gibi konularda anlaşıp anlaşmadıkları sorulur. Varsa çocukların velayeti ile ilgili protokol maddesi hâkim tarafından incelenir. Velayet konusu kamu düzeni ile alakalı olduğu için hâkim tarafından düzenleme yapılabilir. Velayeti almayan tarafın çocukla ilişkileri ile ilgili yeni bir düzenleme hâkim tarafından yapılabilir. Sonrasında herhangi bir anlaşmazlık çıkmaması halinde tarafların boşanmalarına karar verilir. Duruşmadan ortalama 2 hafta sonrasında gerekçeli karar yazılarak karar kesinleşir ve kesinleşen karar nüfus müdürlüğüne iletilir. Bu durumda da medeni hal değişikliği için her iki taraf da nüfus müdürlüğüne gidebilir.

Tuzla Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına göre çok daha zorlu geçer. Daha uzun süre devam eden çekişmeli boşanma davaları tarafların tazminat, velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi konularda anlaşamaması sebebi ile açılır. Tuzla avukat aracılığı ile çok daha doğru ve hızlı bir süreç yönetilebilir, tüm çekişmeli boşanma davası aşamaları hak kaybına uğramadan geçirilebilir. Tuzla avukat tarafından haklarınızın savunulması ile büyük anlaşmazlıklarda bile birkaç adım önde olursunuz.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası süreci anlaşmalı boşanma davasına göre çok daha uzundur. Çekişmeli boşanma davası açmak isteyen taraflar öncelikle çekişmeli boşanma davası dilekçesi yazmalıdır. Tuzla avukat tarafından boşanma nedenleriniz dinlenir ve hukuki sürece uygun şekilde boşanma dilekçesine yazılır. Tuzla avukat, boşanma nedenine konu olan halleri tespit ederek boşanma nedenine uygun bir sebep ile boşanma davası açar. Boşanma davası açılmadan önce tuzla avukat için vekalet vermelisiniz. Bunun için de noterliğe iki adet fotoğraf ile başvuru yapmalısınız. Ardından yazılacak çekişmeli boşanma davası dilekçesi ile birlikte başvuru harç ve mahkeme ücretleri yatırılarak çekişmeli boşanma davası açılır. Tuzla avukat vekiliniz olarak sizin adınıza hukuki tüm işlemleri tamamlayacaktır. Bu sebeple Tuzla avukat aracılığı ile yürüteceğiniz çekişmeli boşanma davası süreci daha doğru ve sağlıklı yönetilmiş olacaktır. Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır? Çekişmeli boşanma davası dilekçe ve harç ücretinin yatırılması ile birlikte açılır. Dilekçe mahkemeye verilirken ilk olarak dilekçeyle birlikte dava açılış sebebini gösteren delil varsa o da ibraz edilir. Sonrasında ise dilekçeler aşaması başlar. Dilekçeler aşamasında davacı tarafın yazdığı dilekçe davalı tarafa ulaşır ve davalı taraf da 15 gün içerisinde bu dilekçeye cevap yazar. Sonrasında davacı taraf da cevaba cevap olarak ikinci dilekçeyi yazar. Sonrasında davalı taraf da ikinci cevabı yazar ve çekişmeli boşanma davası için duruşma günü verilir. Tuzla avukat tarafından tüm bu süreç takip edilerek dilekçe doğru ve eksiksiz şekilde yazılır. Dilekçeler aşamasından sonra ilk duruşmaya ön inceleme duruşması denir ve bu duruşmada tarafların birbirinden isteklerinin ne olduğu ve anlaşmazlık sebepleri hâkim tarafından dinlenir. Ayrıca bu duruşmada sulh olup olamayacağı hâkim tarafından sorulur ve anlaşma sağlanırsa anlaşmalı boşanmaya da bu aşamada çevrilebilir. Anlaşmazlığın devam etmesi durumunda da ikinci duruşma için gün verilir. İkinci duruşmaya kadar Tuzla avukat tarafından sıkı bir çalışma yapılır ve etkili bir savunma hazırlanır. Ayrıca deliller ve tanıklar tam olarak bu duruşma için hazırlanır. İkinci duruşma tahkikat aşamasıdır ve bu aşama en önemli duruşma olarak gerçekleşir. Bu duruşmada avukatlar dinlenerek taraflar savunulur. Delillerin tamamı incelenir ve varsa tanıklar dinlenir. Bu duruşma sonucunda da yine ileri bir tarihe duruşma günü verilerek sözlü tahkikat aşamasına geçilir. Sözlü tahkikat duruşmasında da hakim ek olarak tarafların söylemek istedikleri varsa belirtmelerini bekler ve bu duruşmada karar verilir. Taraflar duruşmaya katılmasalar bile tarafların yokluğunda da karar verilecektir. Bu duruşmadan sonra tekrar bir duruşma günü daha verilir ve bu son duruşma olarak karar verilir. Bu duruşmada tarafların boşanmalarına karar verilir. Karardan sonra 15 gün içerisinde tarafların temyize gitme hakkı bulunur. Temyize gidilmediği durumda da boşanma kararı kesinleşecektir.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer? Çekişmeli boşanma davaları davanın seyrine göre 6 ay ile 1 buçuk yıl arası devam eder. Aslında Aile Mahkemesi tarafından 2019 yılında verilen karara göre çekişmeli boşanma davalarının 6 ayda sonuçlanması planlanmıştır. Fakat anlaşmazlığın boyutu, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi konularda tarafların birbirine tutumu gibi durumlar davanın uzamasına sebep olur.

Çekişmeli boşanma davası nasıl düşer? Çekişmeli boşanma davası, boşanma sebebi ispatlanamazsa ya da hâkim tarafından boşanma nedenleri yeterli görülmemiş ise boşanma davası düşer. Yani dava belirli şartları taşımıyorsa bu durumda çekişmeli boşanma davası hâkim tarafından reddedilir yani düşer. Mesela zina sebebi ile dava açan eş, zinayı öğrendikten sonra 6 ay içinde dava açılması gerekir. 6 aydan sonra dava açılırsa hâkim tarafından dava düşürülecektir.

Çekişmeli boşanma davasında vazgeçme de davanın her anında davacı tarafından yapılabilir. Davacı tarafından davadaki tüm haklarından feragat etmesi ile dava kapanmış olur. Bunun için davalı tarafın onay vermesine gerek yoktur. Davacı çekişmeli boşanma davasından vazgeçtiği zaman haklarından da feragat etmiş olur. Aynı nedenlere dayanarak davacı tekrar boşanma davası açamaz.

Tuzla Avukat; Tuzla Anlaşmalı Boşanma Fiyatları

Tuzla avukat ile anlaşmalı boşanma davası açtığınız zaman avukatlık ücretinin haricinde aynı zamanda mahkeme masrafları da vardır. Anlaşmalı boşanma davası ücreti, dava açma masrafı ve harç olarak 45 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca yargılama gideri olarak da ortalama olarak 500 TL gibi bir ücret ödenir. Anlaşmalı boşanma davası ne kadar? Anlaşmalı boşanma davası için ortalama olarak toplamda ödenecek ücret 500 ile 600 TL civarındadır. Anlaşmalı boşanma süreci çekişmeliye göre daha kısa sürdüğü için masraf olarak da daha az tutar.

Tuzla Çekişmeli Boşanma Fiyatları

Çekişmeli boşanma davası süreç olarak anlaşmalıya göre daha uzundur. Bu sebeple çekişmeli boşanma davası ücreti, yargılama giderleri ve harç masrafları olarak daha yüksek olacaktır. Çekişmeli boşanma davası ne kadar? Tuzla avukat ücretleri her ilde birbirinden farklıdır fakat mahkeme dava ücretleri şu şekildedir;

  • Başvuru harcı 54.40 TL
  • Peşin harç 54.40 TL
  • Gider avansı 250 TL
  • Vekalet pulu 8 TL olarak Aile mahkemesine dava açılmadan önce ödenmesi gerekir.

Tuzla Avukat; Tuzla Boşanma Davası Açma

Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davanızı Tuzla avukat Mehmet Ali Helvacı’ya vermeniz halinde vekâlet işlemleri sonrasında hemen dava açma işlemlerini avukatınız başlatacaktır. Boşanma davası açmak için ne yapmak lazım? Tuzla avukat ile anlaştıktan sonra davanızın anlaşmalı mı çekişmeli mi olacağını avukatınız ile belirlemeniz gerekir. Sonrasında da dilekçeler yazılıp devletin aldığı mahkeme ücretleri yatırılarak dava açılmış olacaktır. Ayrıca boşanma davası açmak için boşanma davası açma hakkı gerçekleşmiş olması gerekir. Bunun için de en büyük boşanma nedenleri arasında, eşlerden birisinin zina yapmış olması, bir eşin diğer eşin hayatına kast etmiş olması, eşlerden birinin diğerine kötü davranması ve onur kırıcı davranması, eşlerden birinin diğerini küçük düşürecek bir suça karışmış olması, bir eşin haysiyetsiz bir yaşam sürmesi, eşlerden birisinin akıl sağlığını kaybetmiş olması ya da eşlerin bir arada yaşayabilmek için artık birbirine katlanamaz duruma gelmiş olmaları en büyük boşanma nedenleridir. Tuzla avukat ile boşanma nedeniniz hakkında konuşurken anlatımınıza göre bir boşanma nedeni ile boşanma davası açılacaktır.

Boşanma davası açma süresi boşanma nedenlerine göre farklılık gösterir. Anlaşmalı boşanma için dava açma süresi 1 yıldır. 1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Zina sebebi ile açılacak boşanma davaları ise zina olayının öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. Eşlerden birisinin akıl sağlığı yerinde olmaması, suça karışması ya da haysiyetsiz bir yaşam sürmesi sebebi ile açılacak boşanma davasının ise bir süresi yoktur. Bu tür hayat devam ettiği sürece dava açılabilir.

Tuzla Boşanma Avukatı Tavsiye

Etkili bir boşanma avukatı boşanmaya konu olan mevzuları doğru şekilde boşanma sürecine yansıtarak davanın müvekkilin lehine sonuçlanmasını sağlamaya çalışır. Müvekkil ile doğru bir bağ kurarak iletişimi güçlü tutar ve müvekkilin tüm haklarını almasına yardımcı olur. Tuzla boşanma avukatı tavsiye arayanlar Tuzla avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşerek randevu talep edebilirler.

Tuzla Avukat; Tuzla Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma avukatı ücretleri ne kadardır sorusu dava açmaya hazırlanan birçok kişinin en fazla sorduğu sorulardan bir tanesidir. Boşanma avukatı ücretleri 2021 yılı için İstanbul barosu tarafından düzenlenmiştir. Her yıl değişen ve her ilde farklılık gösteren boşanma avukatları ücretleri;

  • Çekişmeli boşanma davaları için İstanbul’da 14 bin TL
  • Anlaşmalı boşanma davaları için 9 bin TL’dir.

Tuzla avukat ücretleri baro tarafından tavsiye olarak verilmiştir ve davanın durumuna göre Tuzla avukat tarafından daha düşük ya da yüksek bir ücret talep edilebilir.

Tuzla avukat Mehmet Ali Helvacı ile boşanma davanızı her yönü ile değerlendirmek için 0 533 351 98 54 nolu telefondan randevu alınmalıdır. Ayrıca Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi, Füsun Sokak, Ritim İstanbul Residence No:46/e a/5 blok d:128 k:24 Maltepe/İSTANBUL adresinde de detaylı bir değerlendirme yapabilirsiniz.

Tuzla Avukat Numaraları
İstanbul Tuzla’da ikametgah eden vatandaşlar için birçok avukat bulunur. Ancak avukat kişinin dava süreçlerinde istenilen düzeyde savunma ve temsil getirebilmesi için farklılık sağlayabilir. Bunun için genel olarak tercih edilen avukat Mehmet Ali Helvacı iletişim numarası: 0 533 351 98 54
Tuzla Boşanma Avukatı
Boşanma sürecinde olan bir kişi, hukuki boyutta çeşitli kazanımlar elde edebilmek adına avukata ihtiyaç duyabilir. Bunun için tuzla boşanma avukatı ile irtibata geçebilirsiniz. Avukat sürecin sizin adınıza karlı olması dolayısıyla gerekli bilgiyi iletir.
Tuzla Ceza Avukatı
Türk Ceza Kanunu içerisindeki çeşitli dava süreçlerinde görülen davalarda, kişileri temsil eden avukatlar ceza avukatı olarak tanımlanır. Tuzla ceza avukatı İstanbul Tuzla’da ikamet eden vatandaşlar adına hizmet gösterir. Ceza davaları içerisinde gerek savunma, gerekse çeşitli kazanımlar elde edilebilmesi için iletişime geçmeniz yeterli olur.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuzla-is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuzla-is-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuzla-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuzla-kira-hukuku-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuzla-olumlu-trafik-kazasi-avukati.html

Hemen Ara