Tuzla Kira Hukuku Avukatı

Gayrimenkul sahipleri için kiraya verdikleri ev veya işyerleri bir gelir kapısı olsa da bazı durumlarda ettikleri masraflar getirilerden fazla olabilir. Bunların temelinde de iyi araştırıldığında düzgün hazırlanmayan kira sözleşmelerinin olduğu görülür. Tuzla kira hukuku avukatı gibi profesyoneller konuya dahil oldukları ilk andan itibaren olaydaki tecrübelerini aksettirdikleri için hem mal sahibi hem de kiracı tarafın mağduriyetlerini minimize ederler.

Kira Sözleşmelerinde Avukatın Etkisi

Kira sözleşmesi hazırlanması ülkemizde genellikle bir kırtasiyeden alınan ve sonrasına iki nüsha haline getirilen formların doldurulması ile vuku bulur. Bu durum nispeten makul gideri olan sözleşmeler için uygulanabilir olsa da rant miktarı yüksek taşınmazlarda son derece risklidir.

Tuzla kira hukuku avukatı ile hazırlanan sözleşmelerin hukuken bir farkı yoktur. Çünkü avukatın imza atması ya da sözleşmeye müdahil olması gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak tarafların daha net bilgiler edinebilmesi adına avukatın aracılık ettiği sözleşmeler daha kapsamlı ve garanti olur. Çünkü avukatlar kira konularında düşülen anlaşmazlıkları yakından takip ettikleri için hangi konularda ne gibi aksaklıklar yaşanabileceğini iyi bilirler. Bu nedenle ilk etapta sözleşmenin maddelerine müdahale ederek veya kişileri karşılaşabilecekleri durumlara karşı uyararak birçok şeye engel olmuş olurlar.

Avukat nezaretinde hazırlanan sözleşmeler kiracı taraf için de olumlu bir özellik taşır. Çünkü hem mal sahibine karşı olan yükümlülükler kendisine detaylı olarak aktarılır, hem de sözleşme gereği hangi haklara sahip olduğunu daha net kavramış olur.

Kira Konusunda Ne Gibi Davalar Açılır?

Kira konusunda açılabilecek dava hususunda bir sınırlama getirmek yanlış olur. Çünkü kanuna göre her insan anlaşmazlık duyduğu konuları hukuki zemine taşıyarak çözüm arama hakkına sahiptir. Ancak her konuda olduğu gibi bu konuda da bir dava yoğunluğundan söz etmemiz mümkündür.

Ülkenin genelinde adliyeleri meşgul eden kira davası tipleri bellidir. Bunların başında tahliye davaları gelir. Yani mal sahibinin kiracıdan mülkü veya işyerini boşaltmasını talep etmesine rağmen kiracının buna yanaşmadığı dava tipleri. Diğer çok rastlanan bir dava türü ise mal sahibinin kira alacaklarını tahsil edememesi durumuyla karşı karşıya geldiği için açtığı davalardır. Tuzla kira hukuku avukatı gibi uzman kişiler bu davalarda her iki taraf için de avantaj sağlar.

Kiracının Tahliyesini İsteyen Mal Sahibi Ne Yapmalıdır?

Objektif olarak olayı ele aldığımız zaman kanunun genellikle kiracıdan yana bir tavır sergilediğini söylememiz mümkündür. Çünkü hakkı korunması gereken taraf olarak kanunda kiracı baz alınır.

Mal sahipleri de bu konuda problem yaşayabilirler. Ancak belli başlı noktalara riayet edildiğinde ve gerçekten haklı bir sebebe dayandırıldığında kiracının tahliye edilmesi çok da zor değildir. Yine de işin en mantıklısı mal sahibi ile kiracının oturup sözlü olarak anlaşması veya Tuzla kira hukuku avukatı gibi bir avukata gidip tahliye taahhüdü sözleşmesi imzalamasıdır. Çünkü mahkemeye taşınan konular uzun sürdüğü içim manevi olarak zedelenmeye de sebep olabilir.

Mal sahibinin kiracısından tahliye isteyebilmesi için mahkeme kanadına geçerli sebepler sunması gerekir. Kanunun geçerli saydığı bu sebepleri kısaca açıklamaya çalışalım.

  • Yeniden İnşa Veya Yenileme

Mal sahibi sahip olduğu taşınmazın üzerinde tadilat yapma, yenileme veya yıkıp sıfırdan inşa etme gibi tasarruflara sahiptir. Bu gibi durumlarda eğer kiracısı varsa bir ay önceden haber vermek sureti ile tahliyesini rica etmelidir.

  • Mülk İhtiyacı

Bu sebep işyeri için geçerli değildir. Mal sahibi oturacak yer ihtiyacı hissettiğini ispat ederse kiracısından evi boşaltmasını isteyebilir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuzla-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuzla-is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuzla-is-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuzla-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuzla-olumlu-trafik-kazasi-avukati.html

“Tuzla Kira Hukuku Avukatı” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara