Tuzla İşçi Avukatı

Tuzla işçi avukatı ve hukuk bürosunda çalışan alanında uzman hukukçular işçilerin hak ihlallerini önlemek ve ortaya çıkan sonuçların etkilerini minimize etmek amacıyla büyük bir özveri ile çalışır. İş kazaları ve hak ihlalleri gibi işten ayrılma sonrasında tazminat talepleri gibi durumlarda müvekkillerin hukuki temsilcisi olarak vekillik yapan avukatlar iş hukuku alanında uzmanlaşmış olan ve aynı davalar ile defalarca karşılaşmış olan denetimli avukatlardır.

Ödemeden Aciz Belgesi Almak

Tuzla ilçesi ve civarındaki iş yerleri için ya da İstanbul’un diğer ilçeleri için hizmet alabileceğiniz Tuzla işçi avukatı ile iflas etmiş olan iş yerinizden alamadığınız kazançlarınız için aciz belgesi ya da ödemeden aciz belgesi olarak da adlandırılan belgeyi temin edebilmeniz mümkün. Temel bazda çalışmış olduğunuz şirket için iflas kararı verilmesi ve alacaklılar sırasında ilk sırada yer alan işçileri bile kazanımlarını ödeyemeyecek durumda olmasında işçilerin gerekli başvuruları yaparak ödemeden aciz belgesi alması gerekir. Tuzla işçi avukatı ile temin edebileceğiniz bu belge ile iflas eden şirketin mallarını yöneten iflas idaresi ve iflas dairesi gibi kurumlar alacağınız olan şirketin mallarına yenisi eklendiğinde elinizdeki aciz belgesi ile kazançlarınızı alabilmenizi sağlar.

İş kazalarında maddi ve manevi tazminat davaları

Tuzla işçi avukatı iflas aşamasına gelerek malları tasfiye edilmiş işveren şirketten olan alacakların temin edilebilmesi için gerekli işlemleri yapmanın yanı sıra iş kazalarında da işçilerin haklarının gözetilmesi ve maddi/manevi tazminat davalarını açılması konusunda danışmanlık hizmeti sağlar.

İşverenin temel yükümlülüğü olan iş ve işçinin güvenliği için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi sorumluluğu yerine getirilmediğinde sıklıkla meydana gelen iş kazaları için işçiler dava yolu ile haklarını arayabilir.

Hizmet Sözleşmesinde Tarafların Edimleri

Hizmet ilişkisinin kurulduğu iş akdi ile edimler yüklenmiş olan taraflardan işveren işçinin sosyal sağlık güvencesini, iş yeri güvenliğini, iş güvenliği ve çevre güvenliğini sağlama gibi birçok konuda borç altına girmiş olur. Bunun yanı sıra işçilerde hizmet akdine göre kendi güvenlikler için uyulması zorunlu olan tedbirleri almak, görevlerini yerine getirmek (yapma edimi) ve rekabet etmeme gibi edimlerle borçlanmış olurlar.

Tuzla işçi avukatı, yukarıda sayılan karşılıklı edimlerin yerine getirilmemesi ve sözleşmeye aykırı hareket edilmesinden kaynaklanan davaları yürüterek vekillik hizmeti verir.

İşverenin iş ve işçiyi gözetme ediminin gerektiği gibi yerine getirilmemesi gibi durumlarda meydana gelen iş kazaları için de vekillik hizmeti sağlayan Tuzla işçi avukatı ve hukuk bürosu danışmanlık hizmetlerini müvekkillilerin talepleri doğrultusunda gerçekleştirir.

İş kazaları ile ilgili olarak hukuk bürosuna başvurmakla hem maddi hem de manevi tazminat davası açma olanağı bulunuyor. Öte yandan zarara uğramış olan işçi tarafından açılabilecek olan tazminat davası için aynı zamanda kusur unsurunun da bulunması gerekir. Bir başka deyişle tazminat davaları için hem zarar hem de kusur unsurlarının bir arada olması gerekir. Buna ek olarak zarar ve kusur arasında illiyet bağı olması da tazminat davası açabilmek için gerekli olan şartlar arasındadır. Sebep sonuç ilişkisi olarak da açıklanabilecek olan illiyet bağı demek işverenin kendi kusuru ile dış dünyada değişiklik yaratan bir zarara yol açmış olmasıdır.

İşverene karşı açılabilecek olan maddi ve manevi tazminat davaları zarar gören işçi tarafından açılabileceği gibi hayatını kaybeden işçinin bakmakla yükümlü olduğu yakınları tarafından da açılabiliyor. Destekten yoksun kalan işçi yakınlarının hukuk bürosuna başvurması ile dava için gerekli incelemeler ve araştırmalar yapılarak maddi ve manevi tazminat davası açılabiliyor.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuzla-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuzla-is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuzla-is-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuzla-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuzla-kira-hukuku-avukati.html

“Tuzla İşçi Avukatı” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara