Ümraniye İşçi Avukatı

Ümraniye işçi avukatı aracılığı ile iş hukukuna dair danışmanlık hizmeti almak istediğiniz konuda uzman  hukuk bürosunun deneyimli avukatlarından vekillik hizmeti alabilmeniz mümkündür. Hizmet sözleşmenizin olduğu şirketin iflas etmesi durumunda alacaklarınızı sıraya koyan hukuk bürosu iflas masasında mal varlığının aktifleri ve pasifleri ortaya koyulan işverenin alacağınızı ödemesi için gerekli olan işlemleri yürütür. Eğer şirketin alacaklarını ödemeden aciz olması durumu söz konusu ise tarafınıza ödemeden aciz belgesi temin edilir. Bu sayede eğer eskiden çalışmış olduğunuz şirketin mal varlığında artış gözlenirse alacaklarınız için ödemeden aciz belgesi ile alacaklarınızı almanız sağlanır.

Maddi ve manevi tazminat davaları

İşverenin temel sorumluluğu iş ve işçi güvenliğini sağlamaktır. Bunun için gerekli önlemleri almak zorunda olan işveren; denetimlerin düzenli olarak yapılmasını sağlamak, işçilerin sosyal güvenlik hizmetlerini almasını sağlamak ve iş çevresi ile işçilerin korunması gibi tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin sağlanmaması durumunda ortaya çıkması muhtemel olan iş kazalarında maddi ve manevi zarar ile karşılaşan işçiler maddi ve manevi tazminat davasını Ümraniye işçi avukatı ya da alanında uzman bu hukuk bürosu ile açarak vekillik hizmeti alabilirler.

İş kazalarından sonra açılacak olan davalarda bedensel kayıp ve zararlar için dava açılabileceği gibi manevi tazminat davası da açılabilir. Eğer iş kazası ile can kaybı meydana gelmiş bulunuyorsa bu durumda işçinin bakmakla yükümlü olduğu yakınları tarafından da bu tazminat davası açılabilir. Bu hallerde destekten yoksun kalan yakınlar için gerekli görülen tazminatlar SGK tarafından temin edilmekte olup işçi yakınları duyulan şiddetli elem ve kederin etkisi ile manevi tazminat davasını doğrudan işverene açabilir.

Tazminat davalarında zarar ve kusur

İşverenin gerekli özen ve dikkati göstermemesinden kaynaklanan iş kazalarında can kayıplarının yanı sıra bedensel kayıp ve zararların da meydana gelmesi söz konusudur. Bu durumlarda işçinin hayatta olması halinde işçi tarafından tazminat davası açılabilir. Ümraniye işçi avukatı tarafından yürütülecek olan vekillik işlemleri için öncelikle gerekli araştırma ve incelemeler gerçekleştirilir. Maddi ya da manevi tazminat alınabilmesi için avukatlar tarafından incelenecek konular arasında iş kazasında kusur ve zararın tespiti gibi konuların belirlenmesi söz konusudur. Bir başka deyişle tazminat davası açılabilmesi için gerekli olan iki şartın varlığı gerekir; kusur ve zarar. Bu iki unsusun tespit edilmesinden sonra iki unsur arasındaki illiyet bağının varlığına bakılır. Neden sonuç ilişkisi olarak açıklanabilecek olan illiyet bağı ile anlatılmak istene; işverenin ihmal suretiyle ya da fiilen yaptığı bir eylem ile iş kazasından sorumlu olması anlaşılmalıdır. Bir başka deyişle iş kazası başka hallerde gerçekleştiğinde tazminat davası açılabilmesi söz konusu olamaz. Bu anlamda işçinin işe giderken hızla gelen bir aracın işçiye çarparak hayatını kaybetmesine neden olmasında işverenin sorumluluğundan söz edilemez. Bu durum iş kazası değil trafik kazası durumuna işaret edip bu konu ile ilgili hukuk normları uygulanır.

Hizmet sözleşmesinden kaynaklanan edimler

İş ve işveren arasında yapılan hizmet sözleşmesi ile işçi ve işveren karşılıklı borç ilişkisi oluşturmuş olur. İşini yerine getirmekle borçlanan işçi, işçi güvenliğini sağlamakla borçlu olan işverenin bu edimi yerine getirmemesi dolayısıyla iş kazası geçirirse bu durumda Ümraniye işçi avukatı ve alanında uzman hukukçulardan oluşan hukuk bürosu tarafından hukuki danışmanlık ve vekillik hizmeti alabilir. İşçiler bu durumlarda maddi ve manevi tazminat davası açabilecekleri gibi eğer ilgili işçi kaza ile hayatını kaybetmiş bulunuyorsa işçinin yakınları tarafından da manevi tazminat davası açılabilir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuzla-isci-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuzla-isci-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/umraniye-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/umraniye-kira-hukuku-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/umraniye-bosanma-avukati-2.html

Hemen Ara