0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Ümraniye Avukat

Anadolu yakasının her noktasından kolayca ulaşılabilen bir yer olduğu için Üsküdar avukat konusunda da çok fazla tercih edilen ilçeler arasındadır. Burada anlaşma sağlayacağını avukat size davanızın kolay ilerlemesi adına yardımcı olacaktır. Çünkü her dava işi iyi bilen bir avukatın elinde daha kolay çözümlenir. Bu da davacı ve davalı taraflara çok fazla olumlu katkı yapar.

Boşanma Davalarından Avukat Faktörü

Boşanma davaları ülkemizdeki yargı yükünün büyük bir bölümünü kaplar. Temel anlamda iki farklı kategori halinde boşanma davalarını ele alabilir. Her ikisi için de başvuru tarafların kendi dilekçeleri ile olabileceği gibi Üsküdar avukat aracılığı ile de yapılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Süre bazında en kısa süren davalar olan anlaşmalı boşanma davalar, iki eşin de boşanmaya istekli olup, kendi aralarında maddi ve manevi konuları karara bağladıkları davalardır. Eşler, her ikisinin de imzası olan dilekçeyi yaşadıkları yerdeki aile mahkemesine iletmek sureti ile boşanma işlemlerini başlatırlar. Bulunula yerde aile mahkemesi hizmet vermiyorsa o zaman geçerli durak asliye hukuk mahkemesidir.

Hakim, gelen talebi değerlendirdikten sonra eşlere bir gün verir. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların her ikisinin de duruşmada bulunması gerekir. Eğer bir tarafa mahkemeye katılım sağlamazsa hakim duruşmayı ileri bir tarihe erteler. İlk duruşmada hakim iki tarafın da ifadesine başvurur. Bu ifadeler esnasında kişilerin kararlığı gözetilir. Ayrıca herhangi bir baskı olup olmadığı da hakim tarafından değerlendirilen bir diğer husustur. Kişilerin artık bu evliliği devam ettiremeyeceğine kanaat getirilirse hakim tek celsede boşanma kararı verir. Karardan sonra her iki tarafında kararı temyize götürmek adına 15 günlük süreleri vardır. ancak yazılı beyan ile bu haklarından vazgeçtiklerini belirten taraflar sürenin kısalmasına olanak sağlamış olurlar.

Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin bir yıl boyunca evli olarak hayatlarını devam ettirmiş olmaları gerekir. Ayrıca bir çocuk varsa velayet konusunda da anlaşmış olmalılardır. Velayet veya nafaka gibi konularda bir talep olmasa da hakim kamu yararına hareket edip farklı bir tasarrufta bulunabilir. Örneğin nafaka talep etmese de bile kadının zor duruma düşeceği hakim tarafından anlaşılırsa nafaka kararı da verilebilir. Ya da ortada bir çocuk varsa ve hakim her iki tarafın da bu çocuğa yeterli ilgili gösteremeyeceğine kanaat getirirse, aileden birini çocuğa vasi atayabilir. Veya devlet kurumlarını devreye alarak çocuğun bu kurumlarda yetiştirilmesine hükmedebilir.

Çekişmeli Boşanma Davaları

Ümraniye avukat seçeneğinin muhakkak ele alınması gereken dava türleri olan bu davalarda tarafların uyuşmazlık içinde olduğu noktalarda hakimin taktirine başvurulur. Çekişmeli boşanma davalarının içeriğini oluşturan en büyük etmenler,

  • Çocuk velayeti,
  • Maddi ve manevi tazminat istemi,
  • Nafaka talebi,
  • Ortak malların paylaşımı

olarak sıralanabilir. Boşanma davaları içinde en uzun süren dava tip olan çekişmeli boşanma davaları bazı hallerde yıllar boyu sürebilir. Burada Ümraniye avukat desteğinden faydalanılması büyük önem taşır. Çünkü mahkemelerde bazı durumlar için atılması gereken adımların belirli süreleri vardır. eğer bu adımlar zamanında atılmazsa süreç çok daha uzar.

Örneğin hakim bir evrakın mahkemeye teslim edilmesi için gün vermişse bu evrak gününde teslim edilmediği taktirde duruşma direk ileri bir tarihe atılır. Ya da bir şahit dinlenmesi gerekiyorsa ve şahit gününde duruşmaya katılmamışsa karar yine ertelenir. Bu durumların yakından takip edilmesi ve uygun süreçlerin uygulanması gerekir. Bu da işinde uzman bir avukat tarafından yapılabilir. Çünkü bu kişiler hem bu meslek için eğitim almış hem de tecrübe sahibi olmuşlardır.

Call Now Button