Ümraniye İş Kazası Avukatı

Ümraniye iş kazası avukatı, iş hukukuna dahil olan konularda işçilere hukuki danışmanlık ve vekillik yapar. Fazla mesai ücretlerinin ödemesini yapmayan işverenler için açılabilecek olan davalar, iş tazminatı davaları, iş kazası tazminat davaları, iflasta alacak ve diğer şikayetler gibi durumlarda başvurabileceğiniz Ümraniye iş kazası avukatı sadece iş kazalarına değil iş hukuku alanındaki diğer davalar için de hizmet veren hukukçulardan oluşur.

Hizmet sözleşmesinde tarafların yükümlülükleri

Hizmet sözleşmesinde tarafların yükümlülükleri hem işveren hem de işçi için yerine getirilmesi gereken edimlerden oluşur. Bir anlamda iş akdi ile sözleşmeden doğan karşılıklı bir borç ilişkisi yaratılmış olur. Bu durumda işçi, kendisine verilen hizmeti yerine getirmekle ve rekabet etmeme gibi konularda borç altına girerken işveren, iş ve işçi güvenliğinin gözetilmesi, işyeri güvenliği ile çevre güvenliğinin sağlanması, işçinin iş hukukuna göre sahip olduğu hakların gözetilmesi ve işçiye nazaran daha pek çok edim ile borç altına girer. Bu durumlardan özellikle iş ve işçinin güvenliğinin gözetilmesi durumunun ihlal edilmesi durumu ağır sonuçlara yol açacak iş kazalarına neden olur. Bu iş kazalarına sebep olan bir başka durum ise işverenin gerekli denetimlerin yapılmasını geciktirmesi, ertelemesi ve olası bir iş kazasına karşı alınması gereken tedbirlerin alınmaması olarak sıralanabilir.

İş kazalarında hukuk büroları işlemleri

Gerekli olan edimlerin yerine getirilmemesi hukuk aleminde ve dış dünyada değişikliğe yol açarak zarara yol açan iş kazalarına yol açar. Bu iş kazalarında mağdur olan işçi olabileceği gibi işçinin hayatını kaybetmesi ile birlikte işçinin yakınlar da olabilir. Ümraniye iş kazası avukatı bu durumda işçilerin ya da hayatını kaybeden işçi yakınlarının dava taleplerini alarak gerekli olan araştırmaları yapar ve diğer incelemeleri başlatır.

Maddi ya da manevi tazminat davası açmadan önce sağlanması gereken bazı şartlar vardır. ‘kanunsuz suç ve ceza olmaz’ prensibinden gelen kanunda belirtilen tazminat şartlarının tamamı sağlanmadan tazminata hak kazanabilmek söz konusu değildir. Dolayısıyla kanunun sözü ve özü ile ifade edilen yukarıdaki prensip her ne kadar ceza hukuku için geçerli gibi görünse de 1982 Anayasasının en önemli maddesidir. Bu anlamda tazminata hak kazanabilmek için; kusur, zarar ve illiyet bağı şartlarının bir arada sağlanması gerekir.

Ümraniye iş kazası avukatı yukarıda lafzı geçen meselenin her bir unsurunun sağlanması durumunda maddi ve manevi tazminat davalarını işveren aleyhine açarak müvekkillerin haklarının korunmasını sağlar. İş kazalarından sonra açılabilecek olan tazminat davaları sadece işçi tarafından değil, işçinin hayatını yitirmesi durumunda işçinin yakınları tarafından da açılabilir. Bu durumda gerekli araştırmaları yapacak olan hukuk büroları zararların tazmin edilmesi görevini uzun yıllardır deneyim eden alanında uzman avukatlardan oluşur.

Maddi ve manevi tazminat davaları

Bedensel zararlar, tedavi masrafları, kazanmaktan men olunan kazanç ve daha başka tazminat kalemleri hesaplanarak dava dilekçesinde sunulur ve taktir edilen oranda işçi ya da işçi yakınlarına ödemeler gerçekleştirilir. Eğer iş kazasına kusuru ile neden olan işveren iflas durumunda ve alacaklılarına ödeme yapamayacak durumda ise alacaklılar sırasında manevi tazminat alacakları diğer alacaklılardan daha üst bir sıraya yerleşir.  Maddi kaybı olmayıp ruhsal açıdan zarar görmüş olan işçiler elem ve keder ile atlattıkları iş kazası için manevi tazminat davası açabilirler. Öte yandan işçin hayatını kaybetmesi durumunda da işçi yakınları manevi tazminat davası açabiliyor. Ancak destekten yoksun kalma tazminatı için hayatını kaybeden işçinin bakmakla yükümlü olan işçinin yakınları SGK’ya başvurmalıdır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/umraniye-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/umraniye-isci-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/umraniye-kira-hukuku-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/umraniye-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/umraniye-bosanma-avukati.html

“Ümraniye İş Kazası Avukatı” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara