Anlaşmalı Boşanma Dava Süreci

Anlaşmalı Boşanma Avukatı hukuk büromuz açacağınız anlaşmalı boşanma davalarında tarafların talepleri dinlenerek en ayrıntılı şekilde araştırması yapılarak dava dilekçesi ve boşanma protokolü oluşturulmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasının duruşma günü en kısa sürede alınmakta ve siz  müvekkillerimize bildirilmektedir. Açılan anlaşmalı boşanma davaların ortalama 10 ile 45 arasında duruşma günü alınabilmektedir. Anlaşmalı boşanmak isteyen tarafların duruşma günü nüfus cüzdanları ile hazır olması gerekmektedir. Aile Mahkemesi Hakimi taraflara boşanma isteklerinde kararlı olup olmadıklarını ve boşanma protokolünde ki imzanın kendilerine ait olup olmadığını soracaktır. Aile Mahkemesi Hakimi duruşma esnasında kısa karar ile tarafların boşanmalarını hükmedecektir. Aile Mahkemesi Hakimi 15-30 günlük süreçte gerekçeli boşanma kararını yazacak ve tarafların temyizden feragati ile boşanma kararı kesinleşecektir. Bu nedenle müvekkillerimiz vekalet çıkarırken temyizden feragat yetkisini mutlaka ekletmeleri gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma ile alakalı aklınıza takılabilecek soruları aşşağıda cevaplamaya çalıştık. Açacağınız anlaşmalı boşanma davası, boşanma protokolü hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Bize 0 532 051 26 08 Nolu Numaramızdan Ulaşabilirsiniz

 

      1-) Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir ?

Tarafların anlaşmalı olarak boşanabilmeleri için en az 1 yıllık evliliklerinin olması gerekmektedir. Boşanmak isteyen taraflar 1 yılı doldurmadan anlaşmalı boşanma davası açamıyacaklardır. Anlaşmalı boşanma davası için avukatınız tarafından düzenlenen dilekçe taraflarca imzalanmak suretiyle mahkemeye başvuru yapılmalıdır. Tarafların boşanma, varsa müşterek çocuklarının velayeti, iştirak ve yoksulluk nafakası, tazminat vb. konularda anlaşma sağlaması ve bu anlaşmanın profesyonel bir şekilde düzenlenecek protokol halinde mahkemeye sunulması gerekmektedir. Tarafların mahkeme tarafından belirlenen duruşma gününde birlikte hazır olmaları ve dilekçe ile protokoldeki beyanlarını duruşma esnasında da yinelemeleri gerekmektedir. Bu şartların gerçekleşmesi halinde anlaşmalı boşanma davası sonuçlanacaktır.

      2-) Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

Anlaşmalı boşanma davaları tek celsede karara bağlanmaktadır. Dava dosyasının tevzii edildiği mahkemenin duruşma yoğunluğu, pratik çalışıp çalışmamasına göre bu süre 1 gün ila 3 ay arasında değişmektedir. Bazı Aile Mahkemesi hakimlerinin olmaması veya raporlu olması nedeniyle davalar uzayabilmektedir. Ancak normal şartlarda açılacak anlaşmalı boşanma davasının ilk duruşma günü 15 ile 30 gün içerisinde alınabilecek  ve boşanmanın kesinleşmesi ise bir ile bir buçuk ay arası sürecektir. Bununla birlikte Aile Mahkemesi Hakimi boşanmaya hükmetmesinden sonra gerekçeli kararın yazılması 15 ile 30 gün arası sürmektedir. Gerekçeli karar yazılmasından sonra tarafların veya vekillerinin Aile Mahkemesi kalemine gelerek gerekçeli kararı tebliğ alıp temyizden feragat etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle avukatınıza boanma davası için vekalete çıkartacağınızda mutlakaki temyizden feragat yetkisi vermeyi unutmayınız.

      3-) Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır? ( Dilekçe Örneği )

Anlaşmalı boşanma dilekçesinin içeriği sade ve taleplerin net olması gerekmektedir. Tarafların hak mahrumiyetine uğramamaları açısından bir avukattan yardım almaları  gerekmektedir. Dava dilekçesinde davacının ismi, soy ismi, TC Kimlik numarası, adresi ; aynı şekilde davalının ismi, soy ismi, TC Kimlik numarası, adresi ile ne nedenle boşanmak istediklerinin açıkça yazılması gerekmektedir. Hazırlanan bu boşanma dilekçesini her iki taraf da imzalamalıdır. Ayrıca bu boşanma dilekçesine hazırlanan protokol ve boşanmak isteyen taraflara ait kimlik fotokopileri de eklenmelidir. Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesini link……. ulaşabilirsiniz.

      4-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir ve Nasıl Yazılır?(Protokol Örneği)

Anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların boşanma, varsa müşterek çocuklarının velayeti, nafaka, tazminat, mal paylaşımı vb konularda taleplerinin açık ve net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Bunun yanında müşterek çocuk ya da çocukların velayeti kural olarak anneye bırakılır. Bunun aksi talep edilirse mahkeme bu hususa çocuğun temel haklarını göz önünde bulundurarak sadece bu konuya müdahale edebilmektedir. Çocukla kişisel ilişki konusu da açık ve net bir şekilde protokolde belirtilmelidir. Çocuğun hangi günler hangi ebeveyni ile birlikte olacağı, bayramlar, yaz tatilleri vb. açıkça belirtilmelidir.Nafaka miktarı, ödeme günleri ve nafaka artış miktarı da protokolde mutlaka olması gereken unsurlardır. Tarafların talep ettikleri şeyler kadar talep etmedikleri haklarından feragat etmeleri de önemlidir. Protokol ve dava dilekçesi uzman bir el ya da bir avukat tarafından hazırlanmadığı taktirde ciddi hak kayıplarına yol açabilmektedir.Bu nedenle güvendiğiniz bir avukattan yardım almanız gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü örneğine linkten…. ulaşabilirsiniz.

     5-) Anlaşmalı Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme Hangisidir ?

Boşanma davalarında 4721 Sayılı Medeni Kanunun 168. Maddesince “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.” şeklindedir. Bu kural kesin yetki kuralı değildir. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar yetki itirazında bulunmadıkları sürece boşanmayı en hızlı ve pratik şekilde karara bağlayacak herhangi bir adliye tercih edilmektedir. Anlaşmalı Boşanma Davaları için görevli mahkeme ise Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin olmadı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkili olacaktır. Hukuk bürosu olarak bizim bu konuda tercihimiz İstanbul Anadolu Adliyesi Aile Mahkemeleri’dir. İstanbul Anadolu Adliyesi Aile Mahkemeleri’nde açmış olduğumuz anlaşmalı boşanma davaları en hızlı şekilde karara bağlanmakta, taraflar mağdur edilmemektedir.

6-) Anlaşmalı Boşanma Davasında Duruşmaya Katılmam Gerekir Mi ?

Anlaşmalı boşanma davalarında kural olarak taraflar ve varsa avukatları duruşmaya katılmalıdır. Tarafların duruşmada hazır olmaması halinde boşanma gerçekleşmemektedir. Ancak taraflardan birisi duruşmaya katılamayacak durumda ise (yurt dışında yaşıyor yada benzeri durumlarda) kendisini temsil edecek bir avukata boşanmaya özel vekaletname çıkarmak suretiyle, tarafların belirleyeceği evlilik birliğinin devamında toplumsal bir fayda olmadığını belirtebilecek durumda olan  iki tanığın duruşmada dinlenmesi ile de kısa sürede boşanma sağlanmaktadır.Hukuk büromuz her iki tarafa da anlaşmalı boşanma hususunda avukat sağlamaktadır.

      7-) Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Kesinleşir ?

Anlaşmalı boşanma davalarında duruşma günü kısa karar yazılmaktadır.Sonrasında mahkeme hakiminin yoğunluğuna göre 15 ila 45 gün arasında değişen sürelerde gerekçeli karar yazılmaktadır. Tarafların yada avukatlarının gerekçeli kararı mahkeme kaleminde tebliğ alıp, kimlik fotokopileri ile temyizden feragat etmesinin akabinde karar kesinleşir.

      😎 Anlaşmalı Boşanma Davasında Vekalet Ücreti Ne Kadardır ?

Anlaşmalı Boşanma davalarında vekalet ücreti her iki tarafa avukat sağlanıp sağlanmamasına göre değişmektedir. Bu konuda müvekkillerimiz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde davanın niteliğine göre bir miktar belirlenmekte olup tek bir tarifesi bulunmamaktadır. Ancak ortalama bir miktar belirtmek gerekir ise İstanbul Barosu Tavsiye Niteliğinde Asgari Ücret Tarifesi’nden yararlanılabilir.

9-) Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Anlaşmalı Boşanma Davası açabilmeniz için öncelikle eşiniz ile boşanma ile alakalı(maddi,manevi, çocukların velayeti, mal paylaşımı, tazminat, nafaka) tüm konularda anlaşmış olmanız gerekmektedir. Aile Mahkemesi Hakimi sizi duruşma salonun boşanmanın şartları konusunda anlaştırmak ile ilgili bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Eğer eşiniz ile boşanma alakalı tüm şartlarda anlaşmış iseniz artık anlaşmalı boşanma davası dilekçesi ve boşanma protokolü hazırlamanız gerekecektir. Dava dilekçeniz  ve protokolünüz boşanmanın tarafları tarafından imzalandıktan sonra nüfus cüzdanlarından fotokopi çektiril ve dava dosyası alınarak aile mahkemeleri tevzi bürosuna gidilmesi gerekecektir. Dava masrafı 300 TL. Civarında tutacaktır. Tevzii bürosunda davanızı açtıktan sonra 3-4 gün içinde duruşma günü erken bir tarihe alınması için mutalaka aile mahkemesi kalemine gidilmesi gerekecektir.

Anlaşmalı Boşanmada Duruşma Günü

Boşanma davası iki şekilde açılabilmektedir. İlk olarak tek taraflı boşanma davası ikinci olarak ise anlaşmalı boşanma davası şeklindedir. Tek taraflı boşanma davalarında çekişmezlik yaşanırken karşı dava açmak da söz konusu olabilmektedir. Ancak anlaşmalı boşanma davalarında her iki eş de hakimin kararına itiraz etmemektedir. Ayrıca anlaşmalı boşanma davası açabilmek için iki eşin de birlikte adliyeye gitmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanmada duruşma günü mahkeme görülür ve hakim mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve varsa çocukların velayeti hakkında karar vermektedir. Ancak anlaşmalı boşanmada duruşma günü öncesinde tarafların bu durumları kararlaştırması ve anlaşmasından kaynaklı olarak bir pürüz çıkmamaktadır.

Anlaşmalı boşanmada mahkeme günü ne zaman belli olur?

Anlaşmalı boşanmada duruşma günü hızlı bir şekilde kararlaştırılmakta ve bildirilmektedir. Çünkü anlaşmalı boşanma davasının, çekişmeli boşanma davası gibi çeşitli işlemlere tabii tutulmamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası için ilk duruşma günü en erken 1 gün en geç 30 gün içerisinde verilebilmektedir.

Anlaşmalı boşanmada hemen Boşanılır mı?

Anlaşmalı boşanma davasında iki tarafın da isteklerinin aynı olmasından kaynaklı olarak sorun çıkmamaktadır. Sorun çıkmadığı ve her iki tarafından razı olduğu için boşanma davası sonucu hızlıca belli olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası sonucu 40 gün içerisinde elde edilebilir.

Çekişmeli boşanma davasının sonucunun en kısa 8 ay içerisinde elde edilmesine karşın anlaşmalı boşanma davasının daha hızlı sonuçlandığı söylenebilir.

Anlaşmalı boşanmada mahkeme nasıl olur?

Anlaşmalı boşanma davasını gerçekleştirebilmek için iki eşin de rızası olduğunu göstermek gerekir. Öncelikle iki eş birlikte adliyeye giderek boşanmak istediklerini belirten belgeleri teslim edebilir. Bir başka seçenek ise bir tarafın açtığı boşanma davasını diğer tarafın kabul etmesi şeklinde anlaşmalı boşanma davası gerçekleştirilir.

Anlasmali bosanmak icin ne yapmali?

Anlaşmalı boşanmak isteyen kişilerin tek şartı yerine getirmiş olması gerekmektedir. Bu şart ise en az bir yıl evli kalmış olmaktır. En az bir yıl boyunca evli kalmış kişiler anlaşmalı boşanma davası açma hakkına sahiptir. Her iki eş için de boşanma isteğini belirtmesi sonucunda hakim başka bir şeye ihtiyaç duymadan boşanma isteğini kabul etmektedir.

Anlaşmalı boşanmada kaç gün sonra mahkeme olur?
Anlaşmalı boşanma davalarında mahkemenin yoğunluğuna göre dava gerçekleşir. Genel olarak günübirlik bir boşanmada gerçekleşebilir. Bir hafta sonrasına da davanın ertelenmesi mümkün.
Anlaşmalı boşanma davaları ne kadar sürede sonuçlanır?
Anlaşmalı boşanma davaları tek celsede sonuçlanabilir. Fakat sürecin uzaması en fazla 1 haftadır. Bu da mahkemenin yoğunluğuna ya da kişisel olarak belirli etmenlere göre farklılık sağlar.
Anlasmali bosanmak icin ne yapmali?
Anlaşmalı boşanmak için ilk olarak görevli olan mahkemeye müracaat gerçekleşmeli. Burada bir dilekçe verilmelidir. Bu dilekçe onaylandıktan sonra anlaşmalı boşanma davası açılır. Anlaşmalı boşanma davasında velayet, nafaka gibi her türlü etmen de anlaşmaya varılmış olunması, hakim karşısında önemli bir detaydır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-hakkinda-merak-edilenler.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/5400-gun-kidem-tazminati-2019.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuzla-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/arnavutkoy-anlasmali-bosanma.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-davasi-surecleri.html

“Anlaşmalı Boşanma Dava Süreci” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara