5400 Gün Kıdem Tazminatı 2024

Kıdem tazminatının alınması için belirlenen sigortalı çalışma süresini tamamlamış olmak gerekiyor. Yıllara göre işe giriş tarihi sonrası kıdem tazminatı hesaplama sistemi de değişiyor. 1999 öncesi işe giren sigortalı çalışanlar için 3600 gün koşulu bulunurken 1999-2008 tarihlerinde ilk işe girişlerini yapmış olanlar için 4500 gün koşulu bulunuyor. 5400 gün kıdem tazminatı 2024 için 1 Mayıs 2008 işe giriş tarihi esas alınarak düzenlenmiştir.

1 Mayıs 2018 tarihi ve sonrasında ilk sigortalı işine girmiş olanlar 25 yıl sigorta, 5400 prim günü şartı ile kıdem tazminatı alabilecekler. Yaş dışındaki kıdem tazminatı koşullarını yerine getirerek kıdem tazminatı alabilmek için SGK’dan yazı almak gerekmektedir. Tazminata hak kazandığını belirten belgeyle işverenlerden tazminat alma hakkı kazanan işçiler kendi istekleriyle işten ayrılabilirler.

İstifa Edenler Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

İstifa ederek işten ayrılanlar için belli koşullar yerine getirilmek şartıyla kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır. İstifa ederek kıdem tazminatı almak isteyenlerin kesinlikle önce SGK’dan gerekli belgeyi almaları gerekiyor. SGK yaptığı kontrollerle kıdem tazminatı alabilir yazısı verdikten sonra istifa etmek önemlidir. Aksi halde tazminatınızı alamayabilirsiniz.

SGK pirim ve gün hesaplamalarını yaparak tazminat hakkı olup olmadığını hesaplıyor. 15 yıl sigorta ve 3600 gün pirim ya da 25 yıl sigorta 5400 pirim günü koşullarını sağlayan işçiler kendi istekleriyle işten ayrılıp kıdem tazminatlarını alabilirler.  5400 gün kıdem tazminatı 2023 istifa ederek alınabilir.

Kendi İsteği İle İşten Ayrılanlar Kıdem Tazminatı Alabiliyor Mu?

Kıdem tazminatı alabilmek için eğer belirtilen normalde iş sözleşmesinin fes edilme nedenin haklı olması gerekir. Bir yıl bir işte çalışmış olur sağlık sorunları nedeniyle ayrılanlar, evlilik nedeniyle ayrılanlar, askerlik nedeniyle ayrılanlar kıdem tazminatı alabilirler. Bir de emeklilik yaşı ya da çalışma pirim süresini doldurmuş olmakla da kıdem tazminatı alınabilmektedir. Belirtilen pirim sayısı gününü tamamlamış olan işçiler kendi istekleriyle işten ayrılıp kıdem tazminatı alabilmektedir. Bu durum işe giriş tarihlerine göre değişebilmektedir.

5400 Gün Kıdem Tazminatı İçin Hangi Tarih Geçerlidir?

5400 pirim gününü tamamlamış olup kıdem tazminatı almak için 1 Mayıs 2008’den sonra sigortalı işe girmiş olmak gerekmektedir. Ancak dikkat edilmesi gereken konu gerekli şartların tamamlandığının SGK tarafından onaylanmış olmasıdır. 5400 gün kıdem tazminatı 2023 için belirlenen tarih budur. Kıdem tazminatı hakkınız olup olmadığını SGK’ya başvurarak öğrenebilirsiniz. SGK’nın 5400 pirim gün sayısını tamamladığını belgelemesi gerekmektedir.

5400 Günden Tazminat

Ülkemizde birçok kişi çeşitli işlerde çalışmaktadır. Bu işlere en kolayından en zoruna kadar, doktorluk, askerlik, aşçılık, öğretmenlik gibi çeşitli örnekler verebiliriz. Bu kişilerin her biri mesleklerinin kendilerine sunduğu çeşitli koşullar altında çalışmaktadır.

Çalışmak çok büyük sorumluluklardan bir tanesi olup kişilerin hayatlarını düzene sokan etkenlerden bir tanesidir. Bu sebeple dünyada bulunan her kişi hayatlarında sağlam adımlar atabilmek adına çeşitli meslekler edinirler. Bu meslekler kişilerin hayatlarını en güzel şekilde idame ettirebilmelerine olanak sağlamaktadır.

Bunun yanında kişiler mesleklerini edindikten sonra da belirli başarılar elde edebilmektedir. Ancak kişiler bunu yapmak istiyorlarsa işlerinde sağlam adımlar atmalı ve işlerinde istikrar gösterebilmelidir. Çalışanların bu şekilde çalışarak elde edecekleri şans ise kıdem tazminatlarını almaktır.

Kıdem tazminatları kişilerin işe giriş tarihlerine göre değişim gösteren bir husustur. Örneğin 1999 yılında işe giren bir kişinin kıdem tazminatı alabilmeleri için 3600 gün koşulları bulunmaktadır. Bunun yanında 1999 senesinden itibaren 2008 senesine kadar ilk kez sigortaları işlenmiş kişilerin kıdem tazminatlarını 4500 gün sonrasında alabilme hakları bulunmaktadır.

2018 yılı itibariyle ise çıkan kararla ilk kez sigortalı bir işte çalışacak olan kişiler için 5400 günden tazminat koşullarına uymaları gerekmektedir.  Bu kişilerin 25 yıl boyunca sigortalı bir şekilde çalışmış olmasına ek olarak 5400 günden tazminat alabilmeleri için prim günlerini de doldurmuş olmaları gerekmektedir. 5400 günden tazminat alabilmeleri için kişilerin çalışma hayatında istikrarlı ve sabırlı olabilmeleri büyük bir etken olmaktadır.

5400 İs Günü Dolduran Tazminat Alabilir Mi?

Evet, 5400 iş gününü dolduran kişilerin tazminat alma hakları bulunmaktadır. Bir kişi tazminat almak istiyor ise bu kişilerin yapmaları gereken uzun yıllar boyunca istikrarlı bir şekilde aynı şirkette çalışmalarıdır. Bu süreç kişilerin ilk sigortalı oldukları yıla göre değişim gösterse de kişiler 3600, 4500 ve 5400 iş günü aynı şirkette faaliyet gösterdiği takdirde kişiler tazminatlarını çalıştıkları şirketten alma hakkına sahip olurlar.

4500 Günü Dolduran Tazminat Alır Mı?

1999 yılı ile 2008 yılları arasında işe girmiş olan kişilerin 4500 iş gününü doldurdukları takdirde, prim günleri dolacağından tazminat alma hakları bulunmaktadır. Kişilerin unutmaması gereken nokta ise çalışanların tazminat alabilmesinin koşulları arasında işe girdikleri yıllar önem arz ettiğidir.

Tazminatımı Nasıl Alabilirim?

Tazminat almak isteyen bir kişi öncelikle girdiği iş yerinde uzun bir süre çalışması gerekmektedir. Bu süre en az 1 senedir. Bir sene boyunca aynı iş yerinde faaliyet gösteren bir kişinin tazminat alma hakkı bulunmaktadır. Ancak tazminatlar kişilerin istifa etmeleri dâhilinde değil çalıştığı şirket tarafından işten çıkarılma durumlarında verilmektedir.

10 Yıllık İşçi Tazminatını Alabilir Mi?

10 yıl boyunca bir iş yerinde çalışmış olan kişinin, şirkette çalışmaya başladığı günden itibaren kişilere kıdem tazminatı alma hakkı doğmaktadır. Bu bir kanun olup 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde yer almaktadır.

Kaç Yıl Çalıştıktan Sonra Tazminatımı Alabilirim?

İş Kanunu’na göre kişiler aynı şirkette en az 1 sene çalışmış olması dâhilinde tazminat alma hakkına sahip olmaktadır. Bu kişilerin istikrarlı bir şekilde aynı yerde çalışıp, 1 sene sonrasında işten çıkarılması dâhilinde kişiler tazminatını alma hakkına sahip olurlar.

5400 Gün Kıdem Tazminatı

5400 gün kıdem tazminatı, 1 Mayıs 2018 tarihinden sonra sigortalı işe başlamış ve 25 yıllık sigortası bulunan kişilere verilmektedir. 5400 gün kıdem tazminatı alacak kişiler öncelikle yaşı beklemeden, 25 yıllık prim gününü doldurduktan sonra SGK’dan belge almalıdır. SGK’dan alınan belge ile birlikte işlerinden ayrılabilir ve tazimanata hak kazanmış olurlar.

İstifa etmeden önce mutlaka 5400 gün kıdem tazminatı alabilmek için SGK’dan tazminat almaya hak kazandığını dair belge almak gerekmektedir. Bu belgede kaç gün çalışıldığına dair prim hesabı yapılmakta ve tazminat hakkının varlığı sorgulanmaktadır. SGK’dan alınan kıdem tazminatı hakkı kazandı belgesi ile iş yerinden istifa etmek için yaş bekleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Zorunlu nedenler doğrultusunda işten ayrılan kişiler kıdem tazminatı alabilir. Ancak zorunlu nedenlerin hastalık, evlilik ve askerlik gibi geçerli nedenler olması gerekmektedir.

5400 gün prim hakkı elde edilerek kıdem tazminatı hakkı elde etmek için sigortalı işe giriş tarihi 1 Mayıs 2008’den sonrası için geçerlidir. 1999 yılı öncesinde sigortalı işe girenler için 3600 gün koşulu bulunmaktadır. 1999 ve 2008 aralığında sigortalı işe girenlerin ise 4500 gün koşulu bulunur. Belirtilen günlerin prim hesaplaması ve kıdem tazminatı sorgulaması SGK ile iletişime geçilerek yapılabilir.

2000 den sonra ise girenler kıdem tazminatını nasıl alabilir?

2000 yılında işe girmiş olan kişilerin 19 yıl 5 ay 10 gün prim ödemeleri gerekmektedir. Bu noktada kişiler SGK’ den bunu kanıtlar nitelikte bir yazı alarak işlerinden istifa etme haklarına sahip olurlar. Bu sayede kişiler yasal olarak kıdem tazminatlarını alabilirler. Aksi takdirde 2000 yılında işe giren kişilerin 7000 prim gününü doldurmaları gerekmektedir.

Kaç gün prim olunca tazminat alabilirim?

İş primleri kişilerin işe girdikleri yıllara göre değişim gösterebilmektedir. Bu noktada işe giren kişilerin 7.000 iş prim gününü doldurmaları gerekmektedir. Bu sayede kişiler kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Bunun yanında kişiler 4500 prim gününü doldurup buna ek olarak 25 yıl boyunca da sigortalı olmuş ise kişiler kıdem tazminatlarını alabilirler.

2023 kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi?

Kendi isteğiyle çalıştığı kurumdan ayrılan kişiler tazminat alma haklarını kaybederler. Tazminat almak isteyen kişiler işlerinden istifa etmemelidir. Bunun sebebi kişilerin tazminatlarının çalıştıkları kurum tarafından ödenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple kişiler istifa ederlerse kurumla alakalarını istekleri doğrultusunda kesmiş olmaktadır. Bu noktada işverenin kişilere tazminat ödeme zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.

10 yıl aynı işyerinde çalışan tazminat alabilir mi?

10 yıllık bir süreç içerisinde kişiler aynı iş yerinde çalışmış ise tazminat alma hakkına sahip olmaktadır. Ancak bu kişilerin istifa etme gibi bir durumda olmamaları gerekmektedir. Aksi takdirde işverenleri bu tazminatları ödemek zorunda kalmazlar. Kişiler en az bir sene çalıştıkları bir yerde tazminat alma hakkına sahip olurlar. Ancak bu hakkı elde edebilmek için kişilerin işverenler tarafından iş akdine son verilmesi gerekir.

Aynı iş yerinde kaç yıl çalışırsam tazminat alırım?

Aynı iş yerinde en az bir sene istikrarlı bir şekilde çalışan kişi tazminat alma hakkına sahip olur. Ancak bu kişilerin işten istifa ederek değil, işvereni tarafından çıkarılması gerekmektedir.

Geçmişe dönük kıdem tazminatları ne olacak?
Geçmişe dönük kıdem tazminatı için SGK’ya başvuru yaparak, çalışılan süre üzerinden bilgi almak, belgelerle geçmişe dönük kıdem tazminatı hakkınızı kullanmak için yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Yeni kıdem tazminatı mevcut çalışanları kapsıyor mu?
Yeni kıdem tazminatı mevcut çalışanları, çalışma günlerine, prim ve zam oranlarına göre yeni yasal düzenleme kapsamında değerlendirerek kapsayacaktır.
4500 günü dolduran kıdem tazminatı alabilir mi?
4500 günü dolduran birinin 25 yıllık sigortalı olması şartıyla kıdem tazminatı alabilme hakları mevcuttur.
5400 günü dolduran tazminat alabilir mi?
5400 günü dolduran SGK kaydı bulunan kişiler, kıdem tazminatı alabilmektedir.

İlginizi Çekebilir;


Anlaşmalı Boşanma Dava Süreci

3600 Gün Kıdem Tazminatı 2022

Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi İşçi Avukatı

Anlamalı Boşanma Davası Duruşma Gününü Öne Alım Dilekçesi Örneği

Kıdem Tazminatı Nedir

“5400 Gün Kıdem Tazminatı 2024” üzerine 38 yorum

  1. Merhaba 2005 girişim var 15 yıldır aynı yerde çalışıyorum işten ayrılmak istiyorum tazminat alabilrmiyim bilgi verebilirmisiniz

    Yanıtla
  2. 2004 sigorta girişliyim. 8 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum. 5900 günüm var. Tazminat alabilir miyim

    Yanıtla
  3. slm 2020 yılında 10 ay bir şirkette çalışdım işden çıkarıldım tazminat alamadım 170 aradım istifa ettgimi söylediler ben istifa etmedim napabilirim saygılarımla

    Yanıtla

Yorum yapın

Hemen Ara