0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Nafaka Düzenlemesi 2020

Adalet Bakanlığı’nın son yaptığı çalışmalar Nafaka Düzenlemesi 2019 olarak kamuoyuna yansımaktadır. Bakanlık komisyonun uzun zamandır üzerinde çalıştı nafaka düzenlemesi ile ilgili değişiklikler önümüzdeki yıllarda nafaka davaları ve nafaka ödenmesi standartlarını belirleyecek. Bakanlık komisyonun nafaka düzenlemelerinde üzerinde durduğu belli konular bulunuyor. Bu konuları başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz;

  • Ömür boyu nafakaya sınır getirilmesi
  • Nafaka davalarında kusur derecesinin öneminin arttırılması
  • Tazyik hapsi ve 3 yıl değişikliği
  • Nafaka sürelerinin belirlenmesindeki kriterlerin değiştirilmesi

Nafaka Süresiyle İlgili Yapılacak Değişiklikler

Türk Medeni Kanununun 175. maddesinde yoksulluk nafakası ile ilgili yasal açıklama bulunmaktadır. Bu açıklamaya göre boşanma sonrasında yoksulluk yaşayacak olan tarafa süresiz nafaka verilmesi yükümlülüğü vardır. Ancak yeni yasal düzenlemelerde bu maddede yer alan süresiz ibaresin değiştiriliyor. Yoksulluk nafakasının ödenmesinde aranan belli koşulların değiştirilmesini içeren Nafaka Düzenlemesi 2019 yasa değişikliğinin en önemli noktalarından biri ömür boyu nafakasının sınırlandırılmasıdır. Bu değişikliğe göre yeni nafaka yasasında süresiz ibaresi yerine 1 ile 5 YIL sınırının yer alması bekleniyor.

Nafaka Davalarında Kusur Derecesinin Öneminin Arttırılması

Nafaka belirlenirken bakılan kriterler arasında; evliliğin süresi, çocuk olup olmaması, eşin yaşı, gelir seviyesi ve kusur durumu bulunuyor. Nafakanın belirlenmesin kusur derecesi olarak ifade edilen durum konusunda yasal düzenlemelerde değişiklikler yapılıyor. Nafaka davalarında artık nafaka almayı talep eden tarafın %50 kusur derecesi saptandığında nafaka ödenmemesi kararı verilebilecek. Kusur durumunu belirleyen yoksulluktan dolayı nafaka talep eden tarafın evlilik sürecinde, boşanma sürecinde ya da sonrasında evlilik kurumunu sarsacak kabahatlerinin olup olmadığıdır.

Tazyik Hapsi ve 3 Yıl Değişikliği

Tazyik hapsi boşanma durumunda belirlenen nafakayı ödemeyen tarafa uygulanan bir cezadır. Yeni yasal düzenlemeler bu cezanın kaldırılmasına yönelik çalışmaları da kapsıyor. Nafaka ödenmemesi durumunda hapis cezası yerine başka yaptırımlar gelebilir ya da nafakanın ödenmesi için ilgili taraf uyarılabilir. 3 yıl değişikliği olarak bahsedilen değişiklik ise boşanmadın reddi durumunda karar aşamasının 3 yıldan 1 yıla indirilmesiyle ilgilidir. Boşanma süresinde eşlerden birinin boşanmayı reddetmesi halinde mevcut yasada karar 3 yıl erteleniyordu Yeni yasa tasarısında ise bu süre 1 yıla indiriliyor.

Yeni nafaka yasa düzenlemelerinde eşin nafakayı tazminat olarak ödemesi gibi konularda tartışılan konular arasında yer alıyor. Ayrıca beş yıl sınırlandırılan nafakanın ihtiyacı devam ediyorsa bu nafakayı devletin oluşturduğu bir fondan ödenmesi de tasarının tartışılan konularından biridir. Nafaka Düzenlemesi 2019 Türk Medeni Kanununda nafaka ile ilgili tüm maddelerde belli değişiklerin olmasını sağlayacak.

 

Call Now Button