Çevrenin Kasten Veya Taksirle Kirletilmesi Suçu

Kanunlarla belirlenen yasalar dışında herhangi bir şekilde, belirlenen teknik şartlar haricinde atıkları suya, havaya veya toprağa çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi suç kabul edilmiş ve Türk ceza kanununda ilgili yasalar ile düzenlenmiştir.(TCK181)

Çevrenin Kasten veya Taksire Kirletilmesi Suçunun Kapsamı

Artıkların ya da atıkların yasaklandığı halde çevreye bırakılması durumunda, çevreye ve insanlara zarar verme ihtimali oluşturacak şekilde havaya, suya veya toprağa bırakılması çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi suçunu oluşturmaktadır. Hayvanlar için geri dönüşü olmayan zararlar verebilecek, bitkilerin doğal dengesini bozacak şekilde çevrenin kirletilmesi suç olarak belirlenmiştir. Kanunlarda belirtilen şekiller dışında farklı şekillerde atıklar doğaya bırakılıyorsa kasten çevreyi kirletme suçu oluşmaktadır (TCK181). Taksirle çevreyi kirletme suçu ise, çevreyi kirleten kişinin farkında olmadan, neden olabileceği sonuçları düşünmeden atıkları doğaya bırakan kişiler için geçerlidir (TCK182).

Çevreyi Kasten veya Taksirle Kirletilmesi Suçunun Cezası

Çevrenin kirletilmesi ile ilgili olan kanunun düzenlemesi çevre kanunları ile çıkarılan mevzuatlara karşı olarak hareket edilmesine yönelik olarak oluşturulmuştur. Dolayısıyla çevreyi kirleten kişinin ne ölçüde kirlettiği, doğaya ne derece zarar verdiği belirlenip ona göre hüküm verilmektedir.

Çevreyi Kasten veya Taksirle kirletilmesi Suçunun Cezasının oluşması için mutlaka kirletmenin olmuş olması şartı bulunmamaktadır. Atıkların çevreye bırakılması ile çevrenin kirlenme ihtimalinin bulunması da suç teşkil etmektedir. Kasten ya da taksirle bırakılması farketmeksizin her iki durumda da suç teşkil etmektedir.

Çevreyi kirleten, artıkların veya atıkların izin olmadan ülkeye sokulmasına sebep veren kişilere 1-3 yıla kadar hapis cezası verilmektedir(TCK181/1).  Ayrıca atıkların veya arıkların doğada yok olmayan tipte olması yani toprakta zaman içinde kaybolmaması, kalıcı şekilde bulunacak şekilde doğaya bırakılması halinde ceza ağırlaştırılmış hale getirilir ve ilk maddeye göre 2 katı arttırılır (TCK181/2). Eğer bu iki maddede gerçekleşen suçların insanlara ve hayvanlara doğrudan veya dolaylı olarak zararı olması durumunda tedavisi zor durumların gelişmesi (bitkilerin doğal özelliklerinin değişmesine sebep oluyorsa yada hayvanların sağlıklarını olumsuz etkiliyorsa) en az 5 yıl hapis cezası ve adli para cezası verilmektedir. Ayrıca çevreyi kasten veya taksirle kirletilmesi suçunu oluşturan bir kişi değil de bir şirket ise o zaman ayrıca güvenlik tedbirlerine de başvurulur.

Toprağın Kasten Kirletilmesi

Çevre kanunları düzenlemesi ile beraber toprağa zarar verebilecek her türlü atığın toprağa bırakılması yasaklanmıştır. Belirlenen sınırlar haricinde toprağın kirletilmesi durumunda maddelerin toprağa verilmesi suçu oluşacaktır. Yağ atıkları, boya atıkları, kimyasal atıklar vb belirli sınırlar haricinde doğaya bırakılamaz. (TCK181)

Çevreyi kasten veya taksirle kirletilmesi suçu ile asliye ceza mahkemesi ilgilenmektedir. Bu suçta verilen hapis cezası 1 yılı aşmadığı sürece adli para cezasına çevrilebilmektedir. Ayrıca bu suçta hükmün açıklanması geri bırakılması kararı da hakim insiyatifinde verilebilmektedir. Ek olarak ceza ertelemesi de yapılabilmektedir.

Çevrenin kasten kirletilmesi madde 181.
Bir kişinin çevreye zarar verecek bir şekilde atıkları ya da artıklarını su, toprak ve hava gibi doğal olan yerlere kasten döken kişi altı ay ila 2 yıl arasında hapis cezasına çarptırılır.
Hayvan gübresi dökme cezası
Hayvan gübrelerini gerekli standartlarda taşımayarak çevreye döken kişilere, çevreye yaptıkları zararlar göz önünde bulundurularak farklı miktarda idari para cezası işlemi uygulanır.
Çevreyi kirletme cezası 2021
Atıklarını toprak, su ya da hava gibi çevre etmenlerine dökerek çevrenin kirlenmesine neden olan kişiler 2021 yılında 96 bin 561 lira idari para cezasına tabi tutulur.
Sokağa işemenin cezası
Sokağa işeyerek çevrenin kirlenmesine neden olan kişilerin tespit edilmesi durumunda 382 lira idari para cezası uygulanır.

“Çevrenin Kasten Veya Taksirle Kirletilmesi Suçu” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara