0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması (TCK 171)

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması herhangi bir hayatını ya da malvarlığını dikkat etmediği özensiz davranışlarıyla ve tedbirsiz davranması sonucuyla istemeyerek kötü sonucun ortaya çıkmasına neden olmaktır. Mesela ocağın altını açık unutan birinin yangın çıkması durumunda komşularının malvarlığına ve sağlığına verdiği zarar taksirli olarak adlandırılır.

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması TCK 171 maddesine göre düzenlenmiştir. Genel olarak tehlike yaratan suçlar kısmında toplanmıştır. Taksirle yapılan suçlar, genel güvenliği taksirle tehlikeye sokma ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma olarak iki şekildedir.

Genel Güvenliği Taksirle Tehlikeye Sokmanın Unsurları

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye girmesi suçu için kişinin taksirli hareketi sonucu somut bir tehlikenin oluşması durumu şart değildir. Yani bir kişinin gerçekleştirdiği hareket sonucu başka ciddi sorunların çıkmasıdır.

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması TCK 171 maddesine göre maddi unsuları şu şekildedir:

  • Fail taksirle yaptığı işlemde, binanın çökmesine, yangın çıkmasına, toprak kaymasına veya çığ düşmesi gibi doğal afetler kapsamındaki olayları barındıran durumlara neden olması gerekir. Bu neden TCK 171 göre kişinin yapacağı taksirli hareket sınırlıdır.
  • Fail taksirli hareket gerçekleştirmesi durumunda bu hareketin başkalarını hayatına ve malvarlığını tehlikeye sokması gerekir.
  • Yangın çıkarma işlemi kapsamında ormanda taksirle yangın çıkarma durumları, ormanda rastgele bir yerde ateş yakmak, ateş yakılması için belirlenen yerlerin dışına çıkmak, söndürmeden sigara atmak ve ormana yakın bölgelerde anız yakmak sayılmaktadır. Bunların gerçekleşmesi durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanır.

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulmasının manevi unsuru, taksirle gerçekleşen olaylar kanuna göre cezalandırılır. Fail dikkatli olmadan özensiz bir şekilde davranması sonucu bir olayın yaşanması suç oluşturur.

Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçunun Cezaları

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması cezası 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir. Eğer taksirle suç işleyen kişi ailevi bakımdan mağdur olacaksa kişiye ceza uygulanmaz. Bu durumda bilinçli taksir suçunda ise verilen cezanın yarısından 1/6 ‘sı kadar indirim yapılır. Failin mağdur olmasına karşı yapılan bu indirimde karşı zarar gören kişilerde mağdur olduysa bu karar uygulanmaz.

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması TCK 171 maddesine göre taksirle suç işleyen kişi başka bir suçun yaşanmasına yol açmış ise fail ağır ceza ile ceza alır. Kişi başka suçların işlenmesine yol açmıştır. Bu nedenle en ağır cezayı alması gerekli görülmüştür. Fail yangın çıkarması durumunda yangında eğer biri öldüyse taksirle öldürme suçu, eğer yangında yaralanma gerçekleştiyse taksirle yaralama suçu kapsamında ceza alır.

Genel güvenlik durumunu  taksir yoluysa tehlikeye sokan kişi aldığı hapis cezasını para cezasına çevirebilmesi mümkündür. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanığın aldığı cezanın denetim süresi boyunca sonuç oluşturmaması, denetim sürecinde belirli koşulları yerine getirmesi durumunda davanın düşmesidir. Genel güvenliği taksirle tehlikeye sokma durumunda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanabilir. Ayrıca taksirle işlenen suçlarda hapis cezası ertelemesi de yapılmaktadır.

Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçu Hakkında Bilgiler

Taksirle suç işleyen fail ön ödeme durumundan yararlanabilir. Fail işlediği suç için belli miktarda para ödeyerek cezadan kurtulabilir. Savcılık faile ön ödeme önerisi yapar. Genel güvenliği taksirle tehlikeye sokulmasının zaman aşımı 8 yıldır.

Taksirle işlenen suçlarda kişi uzlaşma durumundan faydalanamaz. Ayrıca bu davalar karşı şikayet süresi bulunmamaktadır.

Call Now Button