Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması (TCK 171)

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması herhangi bir hayatını ya da malvarlığını dikkat etmediği özensiz davranışlarıyla ve tedbirsiz davranması sonucuyla istemeyerek kötü sonucun ortaya çıkmasına neden olmaktır. Mesela ocağın altını açık unutan birinin yangın çıkması durumunda komşularının malvarlığına ve sağlığına verdiği zarar taksirli olarak adlandırılır.

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması TCK 171 maddesine göre düzenlenmiştir. Genel olarak tehlike yaratan suçlar kısmında toplanmıştır. Taksirle yapılan suçlar, genel güvenliği taksirle tehlikeye sokma ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma olarak iki şekildedir.

Genel Güvenliği Taksirle Tehlikeye Sokmanın Unsurları

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye girmesi suçu için kişinin taksirli hareketi sonucu somut bir tehlikenin oluşması durumu şart değildir. Yani bir kişinin gerçekleştirdiği hareket sonucu başka ciddi sorunların çıkmasıdır.

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması TCK 171 maddesine göre maddi unsuları şu şekildedir:

  • Fail taksirle yaptığı işlemde, binanın çökmesine, yangın çıkmasına, toprak kaymasına veya çığ düşmesi gibi doğal afetler kapsamındaki olayları barındıran durumlara neden olması gerekir. Bu neden TCK 171 göre kişinin yapacağı taksirli hareket sınırlıdır.
  • Fail taksirli hareket gerçekleştirmesi durumunda bu hareketin başkalarını hayatına ve malvarlığını tehlikeye sokması gerekir.
  • Yangın çıkarma işlemi kapsamında ormanda taksirle yangın çıkarma durumları, ormanda rastgele bir yerde ateş yakmak, ateş yakılması için belirlenen yerlerin dışına çıkmak, söndürmeden sigara atmak ve ormana yakın bölgelerde anız yakmak sayılmaktadır. Bunların gerçekleşmesi durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanır.

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulmasının manevi unsuru, taksirle gerçekleşen olaylar kanuna göre cezalandırılır. Fail dikkatli olmadan özensiz bir şekilde davranması sonucu bir olayın yaşanması suç oluşturur.

Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçunun Cezaları

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması cezası 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir. Eğer taksirle suç işleyen kişi ailevi bakımdan mağdur olacaksa kişiye ceza uygulanmaz. Bu durumda bilinçli taksir suçunda ise verilen cezanın yarısından 1/6 ‘sı kadar indirim yapılır. Failin mağdur olmasına karşı yapılan bu indirimde karşı zarar gören kişilerde mağdur olduysa bu karar uygulanmaz.

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması TCK 171 maddesine göre taksirle suç işleyen kişi başka bir suçun yaşanmasına yol açmış ise fail ağır ceza ile ceza alır. Kişi başka suçların işlenmesine yol açmıştır. Bu nedenle en ağır cezayı alması gerekli görülmüştür. Fail yangın çıkarması durumunda yangında eğer biri öldüyse taksirle öldürme suçu, eğer yangında yaralanma gerçekleştiyse taksirle yaralama suçu kapsamında ceza alır.

Genel güvenlik durumunu  taksir yoluysa tehlikeye sokan kişi aldığı hapis cezasını para cezasına çevirebilmesi mümkündür. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanığın aldığı cezanın denetim süresi boyunca sonuç oluşturmaması, denetim sürecinde belirli koşulları yerine getirmesi durumunda davanın düşmesidir. Genel güvenliği taksirle tehlikeye sokma durumunda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanabilir. Ayrıca taksirle işlenen suçlarda hapis cezası ertelemesi de yapılmaktadır.

Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçu Hakkında Bilgiler

Taksirle suç işleyen fail ön ödeme durumundan yararlanabilir. Fail işlediği suç için belli miktarda para ödeyerek cezadan kurtulabilir. Savcılık faile ön ödeme önerisi yapar. Genel güvenliği taksirle tehlikeye sokulmasının zaman aşımı 8 yıldır.

Taksirle işlenen suçlarda kişi uzlaşma durumundan faydalanamaz. Ayrıca bu davalar karşı şikayet süresi bulunmamaktadır.

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması şikayete tabi mi?
Genel güvenliğin kasti olarak ihlal edilmesi ve tehlikeye sokulması savcılık tarafından resmen soruşturulur. Bu nedenle bu suç türünde herhangi bir zaman sınırlaması bulunmaz.
Taksirle yangına neden olma Zamanaşımı?
Taksirle yangına sebep olma güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuna dahildir ve zaman aşımı süresi 8 yıldır. 8 yıl içerisinde oluşturulmayan ya da sonuçlandırılmayan davalar geçerliliğini kaybeder.
TCK 383 nedir?
Türk Ceza Kanunu 383 maddesinde genel bir tehlikeyi içeren bir şekilde tahribat ya da olumsuz sonuçlar doğuracak musibete neden olan davranışlarda bulunan kişilerin tanımlandığı ve cezalandırmalarının detaylandırıldığı kanundur.

İlginizi Çekebilir;


Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçu (TCK 170)

Taksirle Yaralanma | Taksirle Adam Yaralamak Trafik Kazası Tazminat

Çevrenin Kasten Veya Taksirle Kirletilmesi Suçu

Sancaktepe İş Kazası Avukatı

Pendik İş Kazası Avukatı

“Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması (TCK 171)” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara