Sancaktepe İş Kazası Avukatı

İşveren temel olarak işçiyi gözetme ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamakla yükümlü olduğu kadar çevrenin de güvenli olmasını sağlamakla yükümlüdür. Bahsedilen yükümlülüğün gerçekleştirilmemesi durumunda iş kazaları meydana gelmekte ve Sancaktepe iş kazası avukatı ve hukuk bürosu çalışanları tarafından kazazede işçilerin hakları korunur. Bu yükümlülük temel anlamda işçi ve işveren arasında yapılan hizmet akdi ile ortaya çıkmakta olup karşılıklı bir borç ilişkisine girilmesinden kaynaklanır. Yani iş sözleşmesine göre her iki tarafından birbirine karşı bazı edimleri bulunur. Bu edimlerin gerçekleştirilmesi ile iş ilişkisinin devamlılığı sağlanır. Ancak son zamanlarda sayısında artış olan iş kazalarının temel nedenlerini de bu karşılıklı yüklenimlerin yerine getirilmemiş olması ve özellikle iş güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınmamış olması oluşturur.

İş güvenliği ve iş kazaları

İş ve iş güvenliğini sağlamakla sorumlu olan ve işçisini gözetmek durumunda olan iş verenin iş yerindeki gerekli denetimlerin yapılmasını ihmal etmesi, işçi güvenliği için gerekli tedbirleri alması ve iş çevresinin güvenliğini sağlaması gerekir. Bu şartların sağlanmamsı durumunda çok büyük can kayıplarının olması ile karşı karşıya kalınması söz konusu olabiliyor. Bu durumlarda maddi ve manevi kayıplar yaşayan işçiler Sancaktepe iş kazası avukatı aracılığı ile gerekli hukuki süreci başlatarak haklarının korunmasını sağlayabilir. Maddi ya da manevi tazminat davası açabilecek olanlar sadece işçiler ile sınırlı olmayıp aynı zamanda işçi yakınları tarafından da açılabilir. Bu gibi durumların varlığı ise daha çok işçinin hayatını kaybetmesi durumunda ortaya çıkan haller için söz konusu oluyor. İşçinin hayatını kaybetmesi sonucunda destekten yoksun kalan yakınlarının destekten yoksun kalma tazminatı alabilmeleri için ise işçi yakınlarının eğer hayatını kaybeden işçi sosyal sağlık güvencesine sahipse SGK yani sosyal sağlık kurumuna başvurmaları gerekiyor. Öte yandan destekten yoksun kalanların Sancaktepe iş kazası avukatı aracılığıyla da gerekli olan hukuki işlemleri gerçekleştirmeleri hukuk normlarına göre mümkün kılınıyor.

İş kazalarından sonraki hukuki süreç

İş güvenliği ve sağlığı konusunda gerekli özeni göstermekten yoksun kalan işverenlerin ihmal suretiyle yol açtığı kazalar için maddi ve manevi tazminat davaları açma süreci Sancaktepe iş kazası avukatı ve alanında uzman deneyimli avukatlardan oluşan hukuk büroları tarafından gerçekleştiriliyor. Bu durumda iş kazası mağdurlarının avukatlara hukuki danışmanlık almak üzere başvurmasıyla hukuki süreç başlatılıyor. Bu aşamadan sonra iş kazasının süreçlerini araştırmakla yükümlü olan hukuk büroları işçinin de kusurlu olup olmadığı gibi konuları inceler. Bunun sonucunda ise tazminat almayı hukuk aleminde mümkün kılan zarar ile kusur unsurlarının araştırılarak tespit edilmesi söz konusu olur.

İş kazalarında zarar ve kusur

İş kazalarında meydana gelen zarar ve kusurun varlığı söz konusu olduğunda iş verene sorumluluk yükletilerek tazminat talebinde bulunmak mümkündür. Maddi ya da manevi olarak alınabilecek olan tazminat için kusur tek başına yeterli bir kavram olmamakla birlikte dış dünyada değişikliğe yol açmış olan bir zararın da meydana  gelmiş olması şarttır. Yani tazminat alabilmek için gerekli olan zarar ve kusur şartlarının aynı anda var olması gerekir. Öte yandan ortaya çıkan bu maddi ya da manevi zararda işverenin sorumluluğunu yerine getirmemiş olması yani kusurlu olması gerekir. Bir başka deyişle zarar ile kusurun illilik sebebine bağlanması gerekir.  Arada bir nedensellik sebebi olmadan işverenden kaza için tazminat alabilmek mümkün değildir. Bu duruma örnek olarak iş yerine giderken işçiye araba çarpması gösterilebilir. Burada ne iş verenin sorumluluğu ne de kusuru bulunur. İş kazası için tazminat taleplerinde kazanın iş yerinde bir kusur dolayısıyla ortaya çıkmış ve zarara yol açmış olması gerekir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bagcilar-sancaktepe-mahallesi-is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/sancaktepe-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bagcilar-sancaktepe-mahallesi-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bagcilar-sancaktepe-mahallesi-anlasmali-bosanma.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/sancaktepe-isci-avukati.html

Hemen Ara