0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Sancaktepe İşçi Avukatı

Sancaktepe işçi avukatı, iş hukukundan kaynaklanan sorunların çözümünde müvekkillere gerekli hukuki süreçlerin başlatılması noktasında yardımcı olur. İş kazalarında da hukuki danışmanlık hizmetleri veren işçi avukatları ve hukuk bürosu gerekli işlemlerin yürütülmesinde büyük bir özveri ile çalışır. Öte yandan işçilerin işverenle iş akdinden kaynaklanan sorunların çözülmesinde müzakere ve arabuluculuk hizmetlerini de veren hukuk bürosu iflas durumunda işçi alacaklarının tazmini davalarında da hukuki danışmanlık görevi üstlenir.

İş kazalarında maddi ve manevi tazminat davası

İş kazaları işverenin iş sözleşmesi ve iş hukukuna göre yerine getirilmesi gereken sorumlulukların yerine getirilmemesi durumlarında ortaya çıkan ve genellikle ihmal suretiyle meydana gelen durumlardan kaynaklanır. Son zamanlarda sayısında artış olduğu gözlemlenen iş kazalarının bu denli artmasında iş ve işçi güvenliği için gerekli önlemlerin alınmaması kadar gerekli olan denetimlerin zamanında yapılmaması ya da hiç yapılmaması gibi durumlarda etkilidir. İş kazaları sonucunda maddi ve manevi zararın ortaya çıkması işe işçi ve işçi yakınları gerekli zararların tazmin edilmesi için tazminat davası açabilirler. Bu hukuki işlem için vekillik görevini yürütecek olan Sancaktepe işçi avukatı aracılığı ile tazminat davalarında ek olarak bu işveren ve işçiler arasındaki uyuşmazlıklarla ilgili diğer davaların da açılması söz konusudur.

Tazminat davalarında kusur ve zarar

İşveren temel anlamda işçinin güvenliğini gözetmekle ve iş ile işçi güvenliği için gerekli olan tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu sorumlulukların yerine getirilmediği durumlarda meydana gelebilecek olan sorunlardan başlıcası ise büyük can kayıplarına yol açabilen iş kazalarıdır. İş kazalarında işçilerin işverene maddi ve manevi tazminat davası açabilmesi mümkündür. Sancaktepe işçi avukatı aracılığı ile açılabilen bu davalarda tazminata hak kazanabilmek için sağlanması gereken bazı koşullar vardır. Sadece iş kazaları için değil aynı zamanda haksız fiilden kaynaklanan borçlarda da ortaya çıkabilecek olan tazminat yükümlülüğü için ortada bir zarar ve kusurun bulunması gerekir. Öte yandan işverenin kusurunun bu zararın oraya çıkmasında etkili olması gerekir. Hukuki anlamda illiyet bağı ya da nedensellik bağı denilen bu neden sonuç ilişkisinin varlığı da mevcut olduğunda işçi ve işçi yakınları tarafından tazminat davası açılır.

İş kazalarında yürütülen hukuki süreç

İş kazalarında işçi ya da işçinin hayatını kaybetmesi durumunda işçi yakınları tarafından açılacak başlatılacak olan hukuki süreç Sancaktepe ilçesinde olan işçiler için Sancaktepe işçi avukatı tarafından başlatılır. Hukuk bürosuna başvurarak taleplerini iletebilecek olan müvekkillilerden gerekli bilgileri alan alanında uzman avukatlar gerekli süreci başlatarak diğer evrakların temin edilmesi ile iş kazasının neden kaynaklandığı gibi durumların araştırmasını yaparlar. Bu inceleme süreci tazminat davaların için hukuk kurallarına göre var olması gereken kusurun tespiti için önemlidir. Ortada kusur ve zararın illiyet bağı ile var olması durumunda başlatılan dava sürecinde müvekkillerin talepleri doğrultusunda işlemler yürütülür ve dava sonuçlandırılır.

İş sözleşmesinde tarafların sorumlulukları

İş kazalarına yol açan sebepler çoğu zaman işveren ile işçi arasındaki hizmet sözleşmesine aykırı durumlarda meydana gelir. Bir başka deyişle iş sözleşmesi ile işverene karşı yapma edimi ile borç altına giren işçi gibi işveren de işçinin ve iş yerinin güvenliğini sağlama işçiye sosyal haklar verme gibi yükümlülükler ile borç altına girer. Karşılıklı borç doğuran durumlara örnek olan iş sözleşmesinin ve iş hukukunun hükümleri ihlal edildiğinde meydana gelen iş kazaları ise ciddi can kayıplarına yol açabileceği gibi manevi kayıplar ile beden bütünlüğüne zarar veren yaralanmalarla da sonuçlanabilir.

Call Now Button