0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Sancaktepe Avukat

İstanbul sınırlarındaki yerleşim yerlerinden biri olan Sancaktepe avukat seçiminde birçok alternatif bulabileceğiniz bir ilçedir. Burada her tülü konuda uzmanlaşmış avukat bulmanız mümkün olabilir. Kişiler hukuki süreçlerde profesyonel bir destek almak istediklerinde avukat desteği alarak hem zamandan kazanmış olurlar hem de davanın takibi uzman bir kişi tarafından yapılacağı için ilk etapta mağduriyetlerin önüne geçmiş sayılırlar.

İşçi Davalarından Avukat Faktörünün Önemi

İşçiler çalıştıkları işyerleri ile aralarında gerçekleşen her türlü konuyu mahkemeye taşımakta özgürdürler. Ancak vuku bulan olayların değerlendirilebilmesi için gerekli olan bir takım zaman dilimleri vardır. İşçiler yalnızca bu zaman dilimi içinde başvuru yaptıklarında dava açma hakkı elde ederler. O yüzden Sancaktepe avukat hususundaki çeşitliliğiyle bu kişilerin zamanında işlem yapmalarına olanak tanıyan bir yerdir.

İşçilerin mahkemeye taşıyabilecekleri olayların içinde ülkemizdeki dava yoğunluğuna bakarak bazı dava dosyalarını ön plan çıkarmamız mümkün olabilir. Birkaç örnekle konuya devam edelim.

Haksız Yere İşten Çıkarılma Sebebi İle Dava Açma

Ülkemizdeki iş kanunun içeriği tam olarak bilinmemesi dolayısıyla işverenler bu tip konularda risk alarak işçileri işten sebepsiz yere çıkarabilmektedir. Bu konuda işçiler de elde ettikleri hak neticesinde konuyu mahkemede değerlendirebilmek için dilekçe ile başvururlar. Bu başvuruyu Sancaktepe avukat aracılığı ile yapmaları da bir seçenektir.

Bir işçinin haksız yere işten çıkarılması konusunda bir dava açılmasına vesile olması için o iş yerinde en az altı aydır çalışıyor olması gerekir. Ayrıca işten çıkarıldıktan sonra en geç bir ay içinde kendisi veya vekalet verdiği avukat aracılığı ile mahkemeye başvurması beklenir. Bu süre içinde başvurusunu yerine getirmeyen işçinin dava hakkı sona erer. Haksız yere işten çıkarıldığına hükmedilen işçinin işe iadesi yolunda bir karar çıkabilir. Ayrıca bu süre içinde uğradığı ekonomik zararın karşılanabilmesi için işyerine bir tazminat ödemesi şeklinde bir karara da varılabilir.

Fazla Mesai Alacaklarını Tahsil İçin Dava Açma

İşçilerin mahkemeye taşıma haklarının olduğu bir diğer konu da fazla mesai yaptıkları halde bu durumdan kaynaklanan haklarının ödenmemesi durumudur. Burada işyerinin uyması gereken kurallar kanunda açıkça belirtilmiş vaziyettedir. bir işçi haftada 45 saat üzerinden çalıştığı her dakika için ekstra ücret alma hakkına sahiptir. Buradaki mesai ücretlerinin takibi ve işçiye ödenmesi işverenin sorumluluğu altındadır.

İşveren bazı durumlarda denkleştirme uygulamasını devreye alarak aylık toplam çalışma saati üzerinden ücretlendirme yoluna gidebilir. Bu durumda da bir gün içinde toplam 11 saatten fazla işçiyi çalıştıramaz. Ayrıca işçinin mesai bitiminden itibaren en az 11 saat geçmedikçe çalıştırılamama zorunluluğu da vardır. Vardiya üzerine çalışan işyerleri de bu kurala riayet etmekle yükümlüdür. Örneğin akşam saat 20:00’de paydos eden bir işletmede çalışan işçi ertesi gün saat 07:00’den önce işe başlayamaz.

Sancaktepe avukat üzerine vekalet veren işçiler konuya hakim bir profesyonel desteği alarak davadaki avantajlarını daha iyi değerlendirebilirler. Ayrıca çalışma hayatı devam eden kişiler mahkeme saatlerine riayet etme gibi durumları da böylelikle sırtlarından atmış olurlar.   Avukatın dahil olduğu işçi davalarında yakalanan bir diğer avantaj da işçinin karşısındaki davalının tuttuğu avukatlar karşısında elde edilen durumdur. Çünkü özellikle büyük bütçeye sahip olan işyerleri mahkemeye bir gövde gösterisi yapıyor gibi çıkarlar. Ellerinde olan bütün avukatları bir işçi ile olan davalarına gönderirler. Böyle davranarak bir psikolojik üstünlük kurma çabasına girmiş olduklarını söyleyebiliriz. Karşısında bu kadar avukatı gören işçi de haklı olsa bile uğraşmamak için davadan vazgeçerek hakkını alamayabilir

Call Now Button