Sancaktepe Avukat

Sancaktepe Avukat Mehmet Ali Helvacı, boşanma, ceza ve tanıma tenfiz davaları ile ilgilenen, İstanbul’da faaliyet gösteren bir avukattır. Yüzlerce boşanma davası ile ilgilenen Sancaktepe Avukat Mehmet Ali Helvacı boşanma ve ceza hukuku alanında avukat ihtiyaçlarınızın karşılanması anlamında oldukça tecrübeli ve donanımlı bir avukattır.

Sancaktepe Boşanma Avukatı

Sancaktepe boşanma avukatı kavramı aslında avukatın ilgi ve uzmanlık alanını belirtir. Normalde boşanma avukatı diye bir uzmanlık dalı yoktur. Bir avukatın daha çok baktığı davaların türü ve avukatın tecrübelerinin daha çok boşanma davaları yönünde olması sebebi ile avukata boşanma avukatı da denir. Yani aslında boşanma avukatı olmak için yazılı ya da sözlü bir sınav olmaz.

Boşanma, kadın ile erkeğin birlikte isteyerek başlattıkları beraberliğini, yine her iki tarafın ya da tek taraflı olarak bitirmek istediklerinde başvurdukları resmî yoldur. Birlikteliğin sonlandırılması işlemi olan boşanma ile eşlerin ortak olarak kazandıkları mal varlıkları da ayrılır. Mal varlığı, nafaka, velayet, tazminat gibi durumlar boşanma ile netleştirilir. Boşanma işlemi ile her iki tarafın da bu konularda beklentileri olur. Boşanma işleminin gerçekleşmesi için hukuki yoldan boşanma işlemlerinin başlatılması gerekir. Sancaktepe boşanma avukatı, boşanma sürecinde, boşanmanın gerçekleşmesi ve bu beklentilerin karşılanması üzerine planlar yapar ve bir yol haritası izler. Boşanma sürecinde müvekkilin mağdur olmaması için çalışır. Bu sebeple Sancaktepe boşanma avukatı ile yürütülecek bir boşanma süreci, avukatsız bir sürece göre çok daha problemsiz bir şekilde ilerler. Hak kaybı olmadan ve beklentilerin kazanılması ihtimalinin daha yüksek olduğu bir boşanma süreci gerçekleşir.

Boşanma davası süreci boyunca dava ile ilgili olarak Aile mahkemesine çok çeşitli deliller sunulur. bu delillerin hukuka uygun olması ve sürecin doğru ilerlemesi için Sancaktepe boşanma avukatı ile birlikte çalışmak daha doğru olacaktır. Özellikle nafaka ve velayet konularında bir boşanma avukatı ile birlikte boşanma sürecinin ilerlemesi çok önemlidir. Ayrıca boşanma davaların kesin olarak şu kadar sürer diye bir durum maalesef söz konusu değildir. Her davanın özelliği, tarafların birbirinden beklentileri ve davanın süreci birbirinden farklı olarak ilerlediği için davanın sonuca ulaşma süresi değişir. Boşanma davaları bazen birkaç gün içerisinde bile sonuçlanırken bazıları ise birkaç yıl sürebilir. Sancaktepe boşanma avukatı her türlü süreç ile ilgili müvekkili bilgilendirir ve süreçlerin en kısa zamanda tamamlanması için hukuka uygun olarak gerekli adımları atar. Bu sebeple hak kayıplarının ve zaman kaybının yaşanmaması için iyi bir boşanma avukatı ile boşanma davası açılmalıdır. İyi bir boşanma avukatı müvekkilin mağduriyetine karşı hassaslık gösterecektir. Müvekkilin haklarının savunulması ve haklarının hukuki yoldan talep edilmesi için bir avukat yardımı şarttır.

Sancaktepe Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma davası evlilik en az 1 yıl devam ettiği zaman açılabilir. Açılan boşanma davalarının büyük bir çoğunluğu anlaşmalı boşanma davası olarak Sancaktepe avukat aracılığı ile açılır. Sancaktepe anlaşmalı boşanma avukatı ile sorunsuz bir şekilde anlaşmalı boşanma süreci geçirebilirsiniz. Eğer boşanma davanız çekişmeli olarak açılmışsa bile anlaşmalıya her zaman çevrilebilir. Anlaşmalı boşanma davaları çekişmeliye göre çok daha kısa sürede tamamlanır. Asında anlaşmalı boşanma davaları çok kısa bir zaman içerisinde sonuçlansa da bazen eşler haklarını tam olarak bilemedikleri için mağduriyetler de yaşanır. Eşler her konuda ortak bir karara vardıktan sonra Sancaktepe anlaşmalı boşanma avukatı aracılığı ile işlemleri başlatabilirler. Taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde ziynetler, malların paylaşımı, ev eşyalarının paylaşımı, çocukların velayeti ve ilişkileri, nafaka gibi konularda ortak bir karar vermiş olunmalıdır. Anlaşmalı boşanma, düğün tarihinden itibaren değil, resmî nikâh tarihinden itibaren 1 yıl geçmesi halinde açılabilir. Ayrıca Sancaktepe avukat aracılığı ile ya da eşler bizzat anlaşmalı boşanma için mahkemeye başvuru yapmalıdır. Eşlerden birisi anlaşmalı boşanma için mahkemeye başvuru yaptığı takdirde ise diğer eş davayı kabul etmelidir. Dava açıldıktan sonra duruşma günü her iki taraf da duruşmaya katılmış olmalıdır. Sancaktepe anlaşmalı boşanma avukatı aracılığı ile dava açılmış bile olsa tarafların her ikisi de duruşmaya katılmak durumundadır. Her iki eş de bizzat kendileri hâkime boşanmak istediklerini ifade etmelidir. Anlaşmalı boşanma konusunda her iki taraf da ortak karar vermiş olmalıdır. Tarafların kendi aralarında yaptıkları anlaşma, hâkim tarafından kabul edilebilir nitelikte olmalıdır. Hâkim tarafından incelenecek olan protokolde gerekirse velayet ya da farklı durumlarla ilgili olarak hâkim değişiklik yapabilecektir. Sancaktepe anlaşmalı boşanma avukatı tutmak, anlaşmalı boşanma sürecinde zorunlu değildir. Fakat tarafların hak kayıplarına uğramaması, süreci doru ilerletmeleri ve mağduriyet yaşamamaları açısından Sancaktepe avukat ile birlikte çalışmak çok daha doğru olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davalarında velayet en önemli konulardan birisidir. Velayet konusunda eşler ortak bir karar vererek protokolde belirtirler. Hâkim genellikle anlaşmalı boşanmada velayet konusunda protokolde yazanı kabul etse de yine de bazı durumlarda değişikliğe gidebilir. Anne ve baba olarak eşler çocuğun yüksek menfaatini düşünerek karar vermeli ve çocuğun sağlığı, yaşı ve mutluluğu gibi durumlar mutlaka gözetilmelidir. Velayet konusu kararlaştırılırken eşler velayeti zorla almamalı, çocuk kimin yanında daha iyi bir durumda olacaksa o yönde bir karar verilmelidir. Bu yüzden Sancaktepe avukat aracılığı ile protokol oluşturmak daha sağlıklı olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davaları için aile mahkemesine Sancaktepe avukat ile ya da şahsi olarak başvuru yapılır. Eşlerden birisi hangi ilde oturuyorsa o ilde ya da en son 6 ay içinde eşler ortak olarak nerede oturuyorsa dava oradaki aile mahkemesinde açılmalıdır. Sancaktepe avukat tarafından anlaşmalı boşanma davası açılıp karar verildikten sonra en geç 1 ay içinde gerekçeli karar yazılır. Kararın yazılıp yazılmadığı mahkemeye gidilerek öğrenilebilir. Gerekçeli karar çıktıktan sonra taraflara karar tebliğ edilir. Taraflar mahkemeye gidip aldığı zaman süreç daha kısalacaktır. Kararın kesinleşmesi için de bir üst mahkemeye çıkma hakkından feragat ettiğini belirten bir dilekçe verilmelidir. Eğer dilekçe verilmezse de 2 hafta içinde üst mahkemeye başvurmadıkları zaman yine karar kesinleşmiş olur.

Sancaktepe Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma, tarafların resmi olarak boşanma, nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi konularda anlaşamadığı durumlarda açılan boşanma davası türüdür. Daha çok Sancaktepe avukat aracılığı ile açılan çekişmeli boşanma davaları, bir tarafın taleplerini diğer tarafın kabul etmemesi durumunda açılır. Boşanma davasında hiçbir hak kaybına uğramamak ve iddiaların doğru şekilde ispatlanması için Sancaktepe çekişmeli boşanma avukatı ile süreci yönetmek daha sağlıklı bir sonuç almanıza fayda sağlayacaktır. Ayrıca eşlerden birisinin boşanmak istemesi, diğerinin istememesi gibi durumda da çekişmeli boşanma davası açılacaktır.

Eşlerden birisinin boşanmak istemesi durumunda Sancaktepe çekişmeli boşanma avukatı yardımı ile aile mahkemesine çekişmeli boşanma davası açılır. Bunun için de yetkili ve görevli mahkemeye verilmek suretiyle bir çekişmeli boşanma dilekçesi hazırlanır.

Sancaktepe Avukat; Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası süreci oldukça zahmetli ve yorucu bir süreçtir. Bu nedenle anlaşamayan her iki tarafın da birbirinden talepleri olacağını göz önünde bulundurarak, iyi ve etkili bir çekişmeli boşanma dilekçesi yazılması şarttır. Bunun için de Sancaktepe çekişmeli boşanma avukatı ile boşanmak isteme nedenlerinizi detaylı olarak anlatmalı, bunları deliller ile hâkime sunabilmek için Sancaktepe avukat ile birlikte hareket etmelisiniz. Çekişmeli boşanma davası çok uzun bir süreç olduğu için tecrübeli bir Sancaktepe avukat yardımı mutlaka alınmalıdır. Çekişmeli boşanma davasında dilekçeler aşaması oldukça önemlidir. Her davanın içeriği farklı olduğu için dilekçe kalıpları bulunmaz. Bu sebeple dilekçede yazılması gereken şeyler oldukça önemlidir. Haklı iken haksız duruma düşmemek için Sancaktepe avukat ile birlikte çekişmeli boşanma davası dilekçesi yazılmalıdır.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer? Sorusu boşanma aşamasında olan birçok kişi tarafından en çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Çekişmeli boşanma davasında her iki taraf da iddialarının doğru olduğunu ispatlayacak deliller sunmalıdır. Haklı olunan sebepler yasal süreçler içerisinde mahkemeye ibraz edilmelidir. Tanıkların kaç kişi olduğu, dilekçeler süreci, mahkemelerin iş yükü ve tebligatlar süreci gibi durumlar sebebi ile her çekişmeli boşanma davasının süresi farklıdır. Özellikle büyük şehirlerdeki çekişmeli boşanma davaları mahkemelerin iş yükünün daha fazla olması sebebi ile daha uzun sürer.

Çekişmeli boşanma davası nasıl düşer? Çekişmeli boşanma davasının düşmesi dosyanın işlemden kaldırılması demektir. Çelişmeli boşanma davası belirli şartları taşımaması durumda düşer. Davalı, davayı takip etmek istememesi durumunda hâkim tarafından dosya düşürülebilir. Ayrıca anlaşmalı boşanma davalarında eşlerden birisinin mazeretsiz olarak duruşmaya katılmaması halinde dava düşecektir. Çekişmeli boşanma davalarında ise bir Sancaktepe avukat ile işlem yürütüldüğünde avukata vekâlet verilmiş olması sebebi ile tarafların davaya katılma şartı bulunmaz. Duruşma sırasında davanın açılması için gerekli şartlar taşınıp taşınmadığı hâkim tarafından incelenir. Gerekli şartlar taşınmıyorsa dava hâkim tarafından düşürülür.

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır? Sancaktepe avukat ile detaylı şekilde görüşerek vekalet verildiğinde avukat tarafından dava açılacaktır. Sancaktepe avukat ile boşanma sürecini yürütmek istemeyen kişiler ise ikamet ettikleri ildeki aile mahkemesine başvuru yapmalıdır. Çekişmeli boşanma için öncelikle boşanma nedenlerinin belirtildiği bir boşanma dilekçesi yazılır. Gerekli harçlar yatırıldıktan sonra dava açılmış olacaktır.  Bundan sonrasında ise çekişmeli boşanma davası aşamaları başlayacaktır. Sancaktepe avukat tarafından detaylı ve etkin şekilde yürütülebilecek olan bu süreç ilk olarak dilekçeler aşaması ile başlar. İlk olarak davacı taraf boşanma nedenlerini ve evlilik süresince yaşadığı rahatsız edici durumları yazdığı dilekçeyi sunar. Sonrasında karşı taraf buna 15 gün içerisinde cevap vermesi gerekir. Ardından davacı da bu cevaba bir cevap daha yazar. Buna cevaba cevap süreci denir. Sonrasında ise karşı taraf ikinci cevabı yazar. Sancaktepe avukat ile çekişmeli boşanma sürecinin bu zorlu aşamaları daha kolay geçirilebilir. Dilekçeler aşaması bitikten sonra ön inceleme duruşması adı verilen ilk duruşma yapılır. Bu duruşma içerisinde tarafların birbirinden talepleri ve anlaşmazlık sebepleri öğrenilir. İkinci aşama ise tahkikat aşamasıdır. Bu aşamada da dilekçede belirtilmiş olan iddiaların delilleri toplanır. Savunma ve iddialar dinlenir, var olan deliller incelenir. Gerekli yerlere müzekkere yazıları yazılır ve cevapları beklenir. Sancaktepe avukat bu aşamada oldukça faydalı olacaktır. Delillerin hukuka uygun olarak toplanması ve sunulması için bir Sancaktepe avukat yardımı oldukça önemlidir. Tahkikat aşaması tamamlandıktan sonra sözlü tahkikat aşamasına geçilir. Delillerin hepsi toplanıp incelendikten sonra son sözlerin söyleneceği duruşmadır. Eğer bu duruşmaya taraflardan biri ya da vekili katılmazsa karar yine de verilecektir. Son olarak da karar duruşması yapılır. Mahkeme bu duruşmada kararını bildirecek ve 1 ay içerisinde gerekçeli karar yazılacaktır. Karara itiraz etmek isteyen taraf ise belirtilen süre zarfında itiraz edebilir. Sancaktepe avukat tarafından itiraz işlemleri de yapılabilir.

Çekişmeli boşanma davasında vazgeçme işlemi boşanma davası süreci boyunca yapılabilir. Davadan vazgeçme işlemi yapmak için davalı tarafından vazgeçme dilekçesi sunulur.

Sancaktepe Avukat; Sancaktepe Anlaşmalı Boşanma Fiyatları

Anlaşmalı boşanma davası ücreti ilden ile farklılık gösterir. Her avukat bulunduğu ildeki baroya kayıtlı olarak görev yapar. Her baro davaların türüne göre bir ücret tarifesi belirler. En alt limit olarak belirlenen bu ücretler Sancaktepe avukat için tavsiye niteliğindedir. Yani Sancaktepe avukat dilerse tarife ücretinin üzerinde ya da altında ücret talep edebilir. Sancaktepe anlaşmalı boşanma davası ne kadar? Anlaşmalı boşanma fiyatı 9 bin TL olarak belirlenmiştir. İstanbul ili için belirlenmiş olan 9 bin TL avukat ücreti her il için farklı olarak belirlenmiştir. Ayrıca Sancaktepe avukat ücretinin içerisine dava masrafları dâhil değildir.

Sancaktepe Çekişmeli Boşanma Fiyatları

Çekişmeli boşanma davası ücreti için de barolar tarafından avukatlara tavsiye niteliğinde bir ücret belirlenmiştir. Çekişmeli boşanma davası ne kadar? İstanbul ili için belirlenen çekişmeli boşanma davası ücreti 14 bin TL olarak belirlenmiştir.  Çekişmeli boşanma davası fiyatı da anlaşmalıda olduğu gibi her il için farklıdır. Boşanma davası ücretleri hem dava masrafları olsun hem de Sancaktepe avukat ücretleri olsun her yıl değişir. Dava ücreti her zaman dava açılış zamanında ödenir. Ayrıca yargılama giderleri ile birlikte harç ücreti de davanın başında iken peşin olarak mahkeme tarafından istenir. Yargılama giderleri davanın türü ve içeriğine göre değişebilir.

Sancaktepe Boşanma Davası Açma

Çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma davası açmaya karar verdiğiniz zaman Sancaktepe avukat Mehmet Ali Helvacı ile süreci başlatmak istediğinizde yapmanız gereken ilk iş Mehmet Ali Helvacı’ya vekâlet vermektir. Sonrasında çekişmeli mi, anlaşmalı mı boşanma gerçekleşeceğine dair bir tür seçilmelidir. Boşanma davası açmak için ne yapmak lazım? Anlaşmalı boşanma tercih edilmiş ise karşı taraf ile birlikte Sancaktepe avukat eşliğinde ortak bir karara varmanız gerekir. Velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konularda mutabık olunduktan sonra protokol imzalanmalı ve anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile birlikte harç ve giderler yatırılarak dava açılır. Çekişmeli boşanma davası açma süresi ile ilgili belli bir süre bulunmaz. Evlilik başlangıcından itibaren çekişmeli boşanma davası açılabilir. Boşanma davası açma hakkı oluşması için bazı kriterlerin meydana gelmesi gerekir. Bu kriterler arasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması, zina, hayata kast ve onur kırıcı davranış, akıl hastalığı ve haysiyetsiz bir yaşam sayılabilir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, en çok kullanılan boşanma nedenidir. Güven sarsıcı davranışlar, eşini sevmediğini belirtmek, eşin kötü davranması, ekonomik ve psikolojik şiddet, aile bireylerine eşin kötü davranması gibi ve evlilik içinde yaşanan sorunlar için evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile boşanma davası açılır.

Sancaktepe Boşanma Avukatı Tavsiye

Sancaktepe boşanma avukatı tavsiye arayanlar Mehmet Ali Helvacı ile görüşerek dava süreci hakkında detaylı bilgi alabilirler. Sancaktepe avukat Mehmet Ali Helvacı’dan randevu talep ederek dava sürecini başlatabilirsiniz.

Sancaktepe Avukat; Sancaktepe Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma avukatı ücretleri 2021 yılında baro tarafından belirlenmiştir. Boşanma avukatları ücretleri ne kadardır?

  • Anlaşmalı boşanma davası avukat ücreti İstanbul için 9 bin TL
  • Çekişmeli boşanma davası avukat ücreti İstanbul için 14 bin TL
  • Harç ücreti 45 TL
  • Dosya ve müzekkere masrafı 100 TL’dir.

Boşanma avukatları ücretleri her yıl değişmekle birlikte her avukat tarafından farklı fiyatlandırma yapılabilir.

Mehmet Ali Helvacı’dan dava süreci ile ilgili bilgi almak için 0 533 351 98 54 numaralı telefondan randevu alabilirsiniz. Ayrıca Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi, Füsun Sokak, Ritim İstanbul Residence No:46/e a/5 blok d:128 k:24 Maltepe/İST adresinde de bizzat görüşme yapabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bagcilar-sancaktepe-mahallesi-is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bagcilar-sancaktepe-mahallesi-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/sancaktepe-is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bagcilar-sancaktepe-mahallesi-anlasmali-bosanma.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/sancaktepe-isci-avukati.html

Hemen Ara